...
Реєструйся

Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності


Про
порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської
діяльності 

Наказ
Міністерства охорони здоров’я України

від 17 березня 1993 року N 48 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України

1 квітня 1993 р. за N 19

Із змінами
і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 21 грудня 2010 року N 1146

Відповідно до Основ
законодавства України про охорону здоров’я з метою встановлення єдиних
кваліфікаційних вимог до осіб, які займаються медичною діяльністю,

I. Затверджую:

Положення про порядок
направлення на стажування лікарів, які не працювали за спеціальністю більше
трьох років, і про порядок їх наступного допуску до лікарської діяльності
(додається).

II. Пропоную:

Завідуючому відділом
охорони здоров’я Ради Міністрів Республіки Крим, начальникам управлінь охорони
здоров’я обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій
прийняти зазначене Положення до керівництва.

III. Наказую:

Керівникам установ
охорони здоров’я, що підпорядковані Міністерству охорони здоров’я України,
прийняти зазначене Положення до керівництва і виконання.

IV. Вважати таким, що
втратив чинність на території України, наказ Міністерства охорони здоров’я СРСР
від 29.04.81 N 460.

Контроль за виконанням
цього наказу покладаю на першого заступника Міністра В. Г. Передерія.

 

Міністр 

Ю.
П. Спіженко


 

 

 

 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Міністерства охорони здоров’я України 
від 17 березня 1993 р. N 48 

 

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 квітня 1993 р. за N 19  


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок направлення на стажування лікарів, які не працювали за
спеціальністю більше трьох років, і про порядок їх наступного допуску до
лікарської діяльності

1. Лікар, який не
працює більше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю, не може займатись
лікарською діяльністю з цієї спеціальності і повинен бути направлений на
стажування.

До стажу роботи з
конкретної лікарської спеціальності відноситься період роботи на лікарських
посадах, до роботи на яких допускаються лікарі даної спеціальності, а також
навчання у клінічній ординатурі, аспірантурі, служба в Збройних Силах, приватна
лікарська діяльність за цією спеціальністю, що здійснюється згідно з ліцензією,
а також інші періоди, передбачені чинним законодавством.

2. Стажування лікарів
здійснюється в інститутах удосконалення лікарів або на факультетах
удосконалення лікарів при медичних інститутах і університеті.

3. Направлення лікарів
на стажування здійснюється відділом охорони здоров’я Ради Міністрів Республіки
Крим, управліннями охорони здоров’я обласних і Севастопольської міської
державних адміністрацій, департаментом медицини та соціального захисту
Київської міської державної адміністрації. Термін стажування від одного до
шести місяців визначається лікарю у кожному випадку окремо органом охорони
здоров’я, що направляє його на стажування. Перед направленням лікар на час
стажування зараховується органом охорони здоров’я на посаду лікаря-стажиста в
установу охорони здоров’я. Час стажування зараховується у стаж роботи з
спеціальності.

4. Після закінчення
стажування лікарі проходять атестацію на визначення знань та практичних навиків
згідно з підпунктами 2.1, 2.3 Положення про порядок проведення атестації
лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від
19.12.97 N 359, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.98 за N
14/2454.

(пункт 4 у
редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України від 21.12.2010 р. N 1146)

5. Лікарю, який успішно
пройшов атестацію на визначення знань та практичних навиків з присвоєнням
(підтвердженням) звання “лікар-спеціаліст”, закладом освіти видається
сертифікат встановленого зразка (додаток 2 до Положення про порядок проведення
атестації лікарів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 19.12.97 N 359, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.98 за
N 14/2454).

(пункт 5 у
редакції наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 21.12.2010 р. N 1146)

6. Лікарю, якому за
результатами атестації відмовлено у присвоєнні звання спеціаліста з конкретної
лікарської спеціальності, видається витяг з протоколу засідання комісії
(затверджений наказом і завірений учбовим закладом) не пізніше трьох днів з
моменту засідання комісії.

Рішення комісії про
відмову лікарю у присвоєнні звання спеціаліста з конкретної лікарської
спеціальності може бути оскаржене у Міністерство охорони здоров’я України на
протязі 14 календарних днів з моменту його затвердження наказом по учбовому
закладу.

7. Лікарям за час
стажування виплачується заробітна плата у розмірі посадового окладу
лікаря-інтерна, іногороднім надається гуртожиток з оплатою, встановленою для
лікарів-інтернів, виплачується вартість проїзду до місця стажування і назад,
добові за час перебування у дорозі – за рахунок установи охорони здоров’я, що
зарахувала його на посаду лікаря-стажиста.