Передплати журнал

Про проведення навчання та перевірки знань посадових осіб


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 18.08.2014 р. N 6280/0/8-03/6/14

Про проведення навчання та перевірки знань посадових осіб

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України повідомляє.

Основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їхнього життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці визначені у Законі України “Про охорону праці” (далі – Закон).

Так, згідно із статтею 1 Закону під поняттям “працівник” у Законі розуміється особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов’язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).

Вимоги щодо проходження навчання з питань охорони праці регулюються положеннями статті 18 Закону.

Так, відповідно до положень частини 4 статті 18 Закону посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.
терміну “працівник”.

Порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони визначено у Типовому положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 року N 15, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 року N 231/10511 (далі – Типове положення).

Згідно з пунктом 1.7 Типового положення термін “навчання з питань охорони праці” і термін “спеціальне навчання” вживаються відповідно у таких значеннях:

навчання з питань охорони праці – це навчання працівників, учнів, курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт;

спеціальне навчання – щорічне вивчення працівниками, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному доборі,вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Разом з тим нормами Типового положення, як і Законом, встановлюються окремі специфічні норми, притаманні саме для навчання посадових осіб. Наприклад, розділ 5 “Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб”.

Щодо проходження інструктажу посадовими особами, то зазначаємо, що згідно із пунктом 3.17 Типового положення не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.

Організація проведення інструктажів з питань охорони праці врегульована у розділі 6 Типового положення.

Заступник Голови Служби С. Дунас

Матеріали до теми


Закон щодо ведення електронних трудових і звітування про працевлаштування осіб з інвалідністю набрав чинності
6 листопада 2022 року набув чинності Закон України від 18 жовтня 2022 року № 2682-IХ «Про внесення змін до деяких ...