...
Реєструйся

Про реєстрацію наказів щодо особового складу


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 19.10.2005 р. N 09-487

Про реєстрацію наказів щодо особового складу

Усі накази по особовому складу реєструються в книзі реєстрації наказів за формою:

N
з/п 

Дата та номер наказу 

Найменування /короткий зміст/ 

Ким написаний 

Кому направлено /підпис посадової особи/ 

Книга реєстрації наказів повинна бути пронумерована, прошнурована, скріплена підписом керівника та сургучною печаткою підприємства.

Вилучення аркушів з книги не допускається, направлення також.

Записи в книзі мусять відповідати наявності наказів.

Книга реєстрації наказів є документом суворої звітності і постійного зберігання.

Книга реєстрації наказів ведеться працівником кадрової служби, який готує і веде облік наказів по особовому складу.

Заповнення граф необхідно робити коротко відповідно до змісту наказу.

 

Начальник відділу Управління
кадрового забезпечення 

 
Є. Мельник 

 

Надруковано:
“Галицькі контракти – Дебет-Кредит”,
N 44, 31 жовтня 2005 р.

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 – 2010
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 – 2010