Реєструйся

Про роботу за суміщенням та сумісництвом


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від
21.06.2010 р. N 514/13/155-10

Про роботу
за суміщенням та сумісництвом

Департамент з питань
державного регулювання заробітної плати та умов праці в межах компетенції
розглянув <…> звернення щодо умов оплати праці при роботі за суміщенням
або на умовах сумісництва декана вищого навчального закладу III – IV рівня
акредитації і повідомляє.

Слід відрізняти умови
роботи за сумісництвом та в порядку суміщення професій (посад). Передумовою як
для суміщення професій (посад), так і для сумісництва є наявність у штатному
розписі посади, але вона не заповнена, залишається вакантною. За відсутності
вакансії суміщення або сумісництво неможливе.

Суміщення професій
(посад) – це виконання працівником поряд із своєю основною роботою, зумовленою
трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) у межах
робочого часу за основною роботою на одному і тому самому підприємстві,
установі, організації за згодою працівника і якщо це економічно доцільно та не
призводить до погіршення якості виконуваних обов’язків.

Працівникам, які
виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд із своєю
основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою
професією (посадою), провадиться доплата за суміщення професій (посад).

Постановою Кабінету
Міністрів України від 30.08.2002 р. N 1298 визначено, що працівникам за
суміщення професій (посад) встановлюється доплата у розмірі до 50 відсотків
посадового окладу за основною посадою.

Ця доплата не
встановлюється керівникам навчальних закладів, їх заступникам, керівникам
структурних підрозділів навчальних закладів, їх заступникам.

Згідно з Класифікатором
професій ДК 003:2005, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005
р. N 375, посада декана належить до керівників підрозділів у сфері освіти та
виробничого навчання.

Отже, займаючи посаду
декана, ви не маєте права на доплату за суміщення професій (посад).

Керівні працівники
вищого навчального закладу III – IV рівня акредитації (ректори, проректори,
декани і заступники деканів факультету, начальники учбових відділів, завідуючі
аспірантурою і докторантурою, керівники виробничої практики, учені секретарі)
крім своєї основної роботи можуть виконувати у цьому ж навчальному закладі
педагогічну роботу з погодинною оплатою в обсязі не більше як 240 годин на рік
та роботу за сумісництвом до 0,5 ставки відповідного викладача.

Порядок роботи
сумісників та оплата їх праці регламентується постановою Кабінету Міністрів
України “Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств,
установ і організацій” від 03.04.93 р. N 245, зі змінами та доповненнями,
та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ, організацій, затвердженим наказом Мінпраці, Мін’юсту і
Мінфіну від 28.06.93 р. N 43.

При роботі за
сумісництвом з працівником укладається трудовий договір.

Тривалість роботи за
сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня
у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не
має перевищувати половини місячної норми робочого часу. Оплата праці за
сумісництвом здійснюється за фактично виконану роботу.

 

Заступник
директора Департаменту –

начальник відділу 

 
А. Литвин