...
Реєструйся

Про стан дотримання прав профспілок


ПРЕЗИДІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16
вересня 2010 року N П-42-3

Про стан
дотримання прав профспілок

Обговоривши інформацію
про дотримання прав профспілок та дії ФПУ, її членських організацій щодо
захисту законних профспілкових прав та інтересів, Президія ФПУ зазначає, що
останнім часом стан додержання прав профспілок та наданих їм гарантій різко
погіршився.

Зростає кількість
фактів прямого втручання у статутну діяльність профспілок, які проявляються у
здійсненні тиску на голів та членів профкомів при виконанні ними функцій із
захисту трудових та соціально-економічних прав членів профспілок, у погрозах їх
звільнення та схилянні працівників до припинення членства у профспілці. У
2009 році такі факти мали місце на 58 підприємствах, де виявлено 73
порушення прав профспілок, що вдвічі більше порівняно з 2008 роком (відповідно
29 підприємств та 35 порушень). На жаль, тільки незначну частину цих порушень
вдалося усунути шляхом переговорів з роботодавцями, органами виконавчої влади
та місцевого самоврядування.

За інформацією
членських організацій, найбільша кількість порушень стосується невиконання
роботодавцями зобов’язань за колективними договорами в частині своєчасного
перерахування утриманих із заробітної плати працівників членських профспілкових
внесків на рахунки первинних профспілкових організацій.

Останнім часом
антипрофспілкова діяльність спрямовується безпосередньо проти ФПУ,
всеукраїнських профспілок, їх організаційних ланок та територіальних
профоб’єднань. Вона є добре спланованою і ставить за мету заволодіння
профспілковим майном, статутними документами, печатками, заміну легітимно
обраного керівництва та складу виборних органів, дестабілізацію роботи ФПУ і
навіть її ліквідацію.

У листопаді 2008 року
практично в усіх регіонах України здійснено спроби силового захоплення
приміщень обласних профспілкових об’єднань, печаток, статутних документів,
переобрання виборних органів. Дії цих організованих груп супроводжувались
зламом дверей, биттям вікон, пошкодженням обладнання, майна, викраденням
печаток профспілкових організацій.

Проти ФПУ та її членських
організацій організовуються судові процеси, метою яких є визнання недійсними
рішень профспілкових з’їздів, конференцій, зокрема про обрання керівництва ФПУ
та її членських організацій, членів виборних органів, заборону вчиняти певні
дії, витребування майна, печаток, свідоцтв про державну реєстрацію тощо. Це
призводить до дезорганізації діяльності профспілок, відволікає їх від виконання
статутних завдань.

За цей період до ФПУ та
її членських організацій пред’явлено 114 позовів, з них щодо 105 позовів уже
прийнято рішення на користь ФПУ та її членських організацій. Та, незважаючи на
таку позитивну статистику, ситуацію не можна вважати задовільною, оскільки
справи, що стосуються внутрішньостатутної діяльності профспілок, взагалі не
повинні були прийматися судами до розгляду.

Так, впродовж року
відбулося понад 20 судових засідань за позовом Щурика О. В., який свій предмет
позову обґрунтував сфальсифікованими документами. Це змусило ФПУ звернутися до
органів прокуратури для притягнення його до кримінальної відповідальності. У
січні 2010 року прокуратурою Шевченківського району м. Києва порушено
кримінальну справу N 60-3616 проти Щурика О. В. за фактом вчинення злочину,
передбаченого частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України (підроблення
документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених
документів).

ФПУ неодноразово
інформувала Президента України, РНБО, Генеральну прокуратуру України, Верховний
Суд України, Вищу раду юстиції, Міністерство юстиції України з вимогами щодо припинення
протиправних спроб судів втручатися у статутну діяльність профспілок. Проте
рішення досі не знайдено. Як результат, на участь у судових процесах
витрачаються кошти, час, значний фаховий ресурс, що відволікає профспілкових
фахівців від захисту трудових і соціально-економічних прав працівників.

До цього часу
залишаються не вирішеними питання про спрощення процедури легалізації
профспілок, взяття їх на облік у податкових органах, фондах соціального
страхування, подання звітності, зміну найменування профспілкових
організацій тощо. Пропозиції ФПУ із законодавчого врегулювання цих
проблем не отримали підтримки органів державної влади.

Ураховуючи наведене та
з метою виконання Програми дій ФПУ, Президія Федерації професійних
спілок України постановляє:

1. Визнати, що
масштабні порушення прав профспілок, бездіяльність органів виконавчої влади,
упередженість суддів ставлять під загрозу можливість виконання профспілками
своїх конституційних повноважень та захист інтересів трудящих.

2. Доручити Голові ФПУ
Хара В. Г. створити робочу групу з представників профспілок бюджетної сфери,
виробничих галузей, сфери обслуговування та територіальних об’єднань ФПУ для
підготовки пропозицій щодо запровадження нових механізмів захисту й реалізації
прав профспілок, максимального використання на всіх рівнях солідарних дій
профспілок, наглядових і контрольних повноважень державних органів, підтримки з
боку міжнародних організацій.

3. Керівництву ФПУ:

3.1. Продовжити
практику здійснення моніторингу порушень прав профспілок з внесенням
відповідної інформації до Єдиного реєстру порушень прав профспілок та
інформуванням органів державного нагляду, Міжнародної конфедерації профспілок.

3.2. Продовжити
здійснення моніторингу судових справ проти ФПУ та її членських організацій,
своєчасно вносити інформацію до Переліку судових справ проти ФПУ та її
членських організацій.

3.3. Оперативно
інформувати членські організації про стан розгляду судових справ, а також
реагування на звернення ФПУ у зв’язку з фактами таких порушень.

3.4. Забезпечувати
надання правової та методичної допомоги членським організаціям з питань
поновлення порушених прав профспілок.

3.5. Підготувати та
надіслати у термін до 1 листопада 2010 року членським організаціям ФПУ для
обговорення новий проект Закону України “Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності”.

4. Членським
організаціям ФПУ:

4.1. Систематично вести
облік та узагальнення інформації щодо порушення прав членських організацій та
їх організаційних структур, їх усунення, використовуючи в повному обсязі
повноваження та можливості, надані законодавством України.

4.2. Інформувати ФПУ
про кожен випадок порушення прав профспілок, судові позови, стороною в яких є
членські організації чи їх організаційні ланки. У разі необхідності залучати до
участі у судових процесах фахівців ФПУ з обов’язковим наданням відповідних
матеріалів.

4.3. Забезпечити
невідкладне посилення штатів профспілкових організацій кваліфікованими
юристами, залучення до участі в судах та обґрунтування правової позиції
адвокатів, юридичних компаній.

5. Юридичному
департаменту, медіа-центру апарату ФПУ продовжити практику інформування
громадськості про факти несумлінності суддів, упередженості при розгляді справ,
стороною в яких є ФПУ та її членські організації.

6. Медіа-центру
апарату ФПУ забезпечити постійне висвітлення в засобах масової інформації, на
сайті ФПУ повідомлень про випадки порушення прав профспілок.

7. Департаменту
міжнародної роботи апарату ФПУ забезпечити інформування міжнародних організацій
(МКП, МОП), профспілкових центрів інших країн про порушення прав профспілок в
Україні, повідомляти дипломатичні представництва в Україні про факти порушень
профспілкових прав роботодавцями, які є громадянами відповідних країн.

8. Контроль за
виконанням постанови покласти на заступника Голови ФПУ Кулика Ю. М.

 

Голова
ФПУ
 

В. Г.
Хара
 

Матеріали до теми


Вдосконалено військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів
Уряд вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України. ...
Роботодавці можуть у режимі реального часу подавати відомості про зміни у трудових відносин на вебпорталі ПФУ
До уваги усіх роботодавців, у яких відбулись зміни у трудових відносинах з працівниками після 8 червня 2024 року: відповідно до ...