...
Реєструйся

Про стан охорони праці, пожежної і дорожньої безпеки у 2009 році в організаціях, на підприємствах, що належать до сфери управління Держводгоспу, та заходи з попередження випадків виробничого травматизму у 2010 році


ДЕРЖАВНИЙ
КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ

НАКАЗ

від 8 лютого 2010 року N 24

Про стан
охорони праці, пожежної і дорожньої безпеки у 2009 році в організаціях, на
підприємствах, що належать до сфери управління Держводгоспу, та заходи з попередження
випадків виробничого травматизму у 2010 році

Розглянувши
питання про стан охорони праці, пожежної і дорожньої безпеки в організаціях, на
підприємствах, що належать до сфери управління Держводгоспу, колегія Комітету
відзначає, що в 2009 році цим питанням приділялася постійна увага, щоквартально
вони розглядались на засіданнях колегії Комітету. Основні заходи з попередження
випадків виробничого травматизму у другому півріччі 2009 року доведені наказом
Комітету від 30.07.2010 N 133.

У період з 22 по 28
квітня 2009 року в організаціях і на підприємствах
водогосподарсько-меліоративного комплексу було проведено низку заходів з нагоди
Дня охорони праці.

Шляхи вирішення
проблемних питань з охорони праці порушувалися на нараді-семінарі за участю
головних інженерів та керівників служб механізації водогосподарських
організацій.

У квітні 2009 року
Держводгосп брав участь у семінарі-нараді, проведеному МНС за темою: “Роль
служб пожежної безпеки в організації роботи із забезпечення протипожежного
захисту підвідомчих об’єктів. Шляхи вдосконалення роботи служб пожежної
безпеки”.

У галузевих навчальних
центрах з охорони праці (Державний інститут управління та економіки водних
ресурсів, Мелітопольська технічна школа) пройшли навчання 450 працівників
водогосподарських організацій, підприємств, які є членами постійно діючих
комісій з перевірки знань з питань охорони праці.

З виїздом на місця
Комітетом надавалась методична та інформаційна допомога водогосподарським
організаціям Автономної Республіки Крим, Хмельницької, Львівської, Вінницької
та Кіровоградської областей.

Водогосподарськими
організаціями здійснювались взаємоперевірки стану охорони праці, пожежної
безпеки та безпеки дорожнього руху.

Для покращення умов
праці і попередження випадків травматизму та пожеж на водогосподарських
об’єктах, Комітетом проводиться робота з виконання заходів Галузевої програми
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в системі
Держводгоспу на 2008 – 2012 роки, Заходів щодо забезпечення пожежної безпеки
водогосподарсько-меліоративного комплексу на період 2002 – 2010 роки,
виконуються зобов’язання Галузевої угоди між Держводгоспом і Центральним
комітетом профспілки працівників агропромислового комплексу України.

ДП
“Укрводсервіс” відповідно до плану з науки і нової техніки
Держводгоспу на 2009 рік розроблені Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам
водного господарства та переглянуті Правила безпечної експлуатації насосних
станцій водогосподарських систем.

Не в повній мірі
виконуються водогосподарськими організаціями зобов’язання колективних угод за
розділом “Охорона праці”. Якщо забезпечення працівників спеціальним
харчуванням, медикаментами, миючими засобами здійснюється в повному обсязі, то
в питаннях придбання спеціального одягу, інших засобів індивідуального захисту
є відставання. Так, внаслідок недостатнього залучення керівниками водогосподарських
організацій коштів спеціального фонду на фінансування заходів з охорони праці,
працівники не в повному обсязі були забезпечені засобами індивідуального
захисту. Забезпеченість працівників спеціальними одягом і взуттям відповідно
складає у Черкаському облводгоспі 18 % та 13 % від норми, Волинському – 42 % та
84 %, Запорізькому – 67 % та 59 %, Деснянському БУВР – 18 % та 13 %, Кримській
ГГМЕ – 14 % та 16 %. З іншого боку 100 % забезпеченість працівників
спеціальними одягом і взуттям, іншими засобами індивідуального захисту мала
місце у Дніпропетровському, Закарпатському, Хмельницькому облводгоспах,
Сіверсько-Донецькому БУВР, Управлінні каналу Дніпро-Інгулець, Управлінні
каналів Інгулецької зрошувальної системи та ЕТУ “Воденергоремналадка”.

Більшість
водогосподарських організацій, завдяки здійсненню постійного контролю за
додержанням працівниками технологічних процесів, виконанню робіт відповідно до
вимог нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечили безпечні умови
праці на виробництві та не допустили випадків виробничого травматизму, пожеж та
дорожньо-транспортних пригод. Насамперед це Донецький, Закарпатський,
Львівський, Тернопільський облводгоспи та Дніпровське БУВР.

Через порушення правил
безпеки, незабезпечення засобами індивідуального захисту, особисту
необережність потерпілих в галузі у 2009 році сталося 4 нещасних випадки (у
2008 році – 11 випадків), пов’язаних з виробництвом (у Сумському, Херсонському,
Житомирському облводгоспах та Управлінні Головного Каховського магістрального
каналу).

З вини водіїв
водогосподарських організацій внаслідок порушення правил дорожнього руху, як і
торік, сталося три дорожньо-транспортні пригоди (у Луганському, Харківському та
Черкаському облводгоспах).

Пожеж на
водогосподарських об’єктах, як і торік, не зареєстровано.

У 2009 році в
організаціях галузі сталося 9 нещасних випадків із смертельними наслідками, не
пов’язаними з виробництвом. Причинами їх стали раптове погіршення стану
здоров’я (у Закарпатському, Миколаївському, Херсонському облводгоспах та
Управлінні Головного Каховського магістрального каналу), утеплення (у
Дніпровському БУВР), порушення виробничої дисципліни (у Одеському та
Полтавському облводгоспах), зникнення під час чергування з робочого місця (у
Запорізькому облводгоспі), внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (у
Волинському облводгоспі).

На виконання законів
України “Про охорону праці”, “Про пожежну безпеку”,
“Про дорожній рух”, відповідних рішень Кабінету Міністрів України,
колегії Комітету, з метою підвищення ефективності роботи щодо попередження
нещасних випадків, аварій і пожеж наказую:

1. Керівникам
водогосподарських організацій, підприємств, установ:

1.1. У місячний строк
проаналізувати причини травматизму на виробництві, що сталися упродовж 2009
року, та з урахуванням вимог наказів, доручень, рішень колегії Комітету
розробити заходи на 2010, рік щодо його попередження (короткий огляд обставин
та причин нещасних випадків, які сталися у 2009 році в організаціях, на
підприємствах, додається).

1.2. Здійснювати
оперативний контроль за станом охорони праці I – IV ступенів, при цьому
особливу увагу звертати на забезпечення безпечних умов праці при виконанні
робіт із підвищеною небезпекою, недопущенню виконання робіт без застосування
засобів індивідуального захисту.

1.3. Здійснити із
залученням фахівців служб охорони праці, енергетики та механізації комплексні
взаємоперевірки стану охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього
руху, при цьому особливу увагу звернути на усунення недоліків з цих питань,
доведених листом Держводгоспу від 22.10.2008 N 4772/13/11-08. Матеріали
перевірок надати сектору охорони праці, пожежної і дорожньої безпеки
(Мельников) у тижневий термін після закінчення перевірки (графік додається).

1.4. Протягом лютого
скласти та затвердити графіки проведення навчання і перевірки знань усіх
працівників з питань охорони праці та пожежної безпеки, а серед водіїв і з
питань безпеки дорожнього руху.

1.5. Забезпечити
необхідні умови для проведення Держводгоспом виїзних навчань і перевірки знань
працівників, членів постійно діючих комісій з перевірки знань з питань охорони
праці та направляти відповідних фахівців на навчання, що проводиться на базі
ДІУЕВР, згідно з графіком проведення навчання (додається).

1.6. Проводити протягом
місяця позачергову перевірку знань з питань охорони праці у посадових осіб,
якщо у підрозділах чи на об’єктах, якими вони керують, сталися нещасні випадки.

1.7. Забезпечити
обов’язкове проведення первинних інструктажів з охорони праці до початку роботи
безпосередньо на робочому місці з працівниками, які виконуватимуть нову для них
роботу.

1.9. Проводити цільові
інструктажі з працівниками, які будуть здійснювати роботи з пропуску льодоходу,
повені, дощових паводків та на висоті.

1.10. У місячний термін
скласти плани протиаварійних та протипожежних тренувань та забезпечити їх
виконання.

1.11. Заборонити
виконання робіт без застосування засобів індивідуального захисту.

1.12. Протягом першого
кварталу провести з урахуванням вимог розділів 4, 5, 6 Положення про розробку
інструкцій з охорони праці (затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29
січня 1998 р. N 9) перегляд та наявність всіх інструкцій з охорони праці за
професіями та видами робіт у кожному структурному підрозділі.

1.13. Протягом першого
кварталу 2010 року усунути зауваження приписів органів державного пожежного
нагляду. У разі неможливості усунення приписів у повному обсязі, скласти та
погодити відповідні графіки по їх виконанню з відповідними наглядовими
органами.

1.14. Забезпечити
своєчасне обов’язкове проведення попередніх (при прийнятті на роботу) та
періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників,
зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами
праці, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року
відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій,
затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 N 246.

1.15. Забезпечити
обов’язкове проходження водіями передрейсових і післярейсових медичних оглядів
з метою недопущення до роботи осіб, які не мають права на керування
транспортними засобами відповідних категорій, не пройшли в установлений термін
медичного огляду або перебувають у стані алкогольного чи наркотичного
сп’яніння.

1.16. Протягом першого
кварталу 2010 року усунути зауваження приписів органів державного пожежного
нагляду. У разі неможливості усунення приписів у повному обсязі, скласти та
погодити відповідні графіки по їх виконанню з відповідними наглядовими органами.

1.17. Залучати кошти
спеціального фонду для виконання в повному обсязі зобов’язань колективних
договорів за розділом “Охорона праці”.

1.18. Забезпечити
своєчасне і якісне розслідування нещасних випадків на виробництві та надання
актів за формами Н-5, Н-1 (або форми НПВ) та повідомлень про їх наслідки за
формою Н-2 Комітету.

1.19. Проводити аналіз
стану і причин невиробничого травматизму, залучати актив профспілок для
проведення з працівниками водогосподарських організацій, підприємств та членами
їх сімей роз’яснювальної роботи щодо правил поведінки під час перебування на
водоймах, у разі використання електропобутових та газових приладів, а також при
виникненні пожеж.

2. Затвердити Заходи
Держводгоспу з попередження випадків виробничого травматизму в 2010 році
(додаються).

3. За належну
організацію роботи з охорони праці, забезпечення безпечних умов праці на
виробництві і недопущення нещасних випадків, дорожньо-транспортних пригод та
пожеж у 2010 році преміювати в розмірі посадового окладу в межах фонду заробітної
плати начальників облводгоспів: Донецького – Є. Суєтова, Закарпатського – В.
Чіпака, Львівського – В. Козака, Тернопільського – Г. Науліка, начальника
Дніпровського БУВР – А. Сакевича.

За належне проведення
безперервного навчання з питань охорони праці посадових осіб та інших
працівників водогосподарських організацій та підприємств, що сприяло зменшенню
випадків виробничого травматизму у галузі преміювати в розмірі посадового
окладу в межах фонду заробітної плати ректора Державного інституту управління
та економіки водних ресурсів О. Закорко та директора Мелітопольської технічної
школи С. Качковского.

4. Дозволити
начальникам Донецького, Закарпатського, Львівського, Тернопільського
облводгоспів, Дніпровського БУВР преміювати в межах фонду заробітної плати в
розмірі посадового окладу головних інженерів, керівників служб охорони праці
облводгоспів, Дніпровського БУВР, які відзначились під час організації роботи з
охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху.

Дозволити ректору
Державного інституту управління та економіки водних ресурсів О. Закорко та
директору Мелітопольської технічної школи С.Качковскому преміювати в розмірі
посадового окладу викладачів, які постійно брали участь у навчальному процесі з
питань охорони праці.

5. Визнати недостатньою
роботу з питань охорони праці в Управлінні Головного Каховського магістрального
каналу (Ващенко). УГКМК здійснити у березні поточного року оперативний контроль
за станом охорони праці III ступеню, при цьому особливу увагу звернути на забезпечення
безпечних умов праці при роботі на верстатах.

6. Членам комісії
Держводгоспу зі здійснення відомчого контролю за станом охорони праці під час
відряджень до водогосподарських організацій перевіряти виконання вимог цього
наказу.

7. Контроль за виконанням
цього наказу покласти на заступника Голови Комітету О. Романова.

 

Голова
Комітету
 

В.
Сташук
 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держводгоспу
08.02.2010 N 24 


Заходи
Держводгоспу з попередження випадків виробничого травматизму в 2010 році

N
п/п 

Заходи 

Відповідальні 

Термін
виконання 

1 

2 

3 

1. 

Забезпечити виконання заходів, передбачених на
2010 рік галузевою програмою поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища на 2008 – 2012 роки, для чого: 

Управління та самостійні відділи комітету;
водогосподарські організації 

I – IV
квартал 2010 року 

1.1. 

Передбачити в Галузевій угоді та колективних
договорах всіх рівнів вирішення найбільш важливих питань щодо запобігання
аварійності, виробничому травматизму та професійній захворюваності 

Відділ механізації,
Упрекономіки;
водогосподарські організації (за участю профспілкових організацій) 

I – II
квартал 2010 року 

1.2. 

Провести у кожному структурному підрозділі
додаткові заходи щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві та
профзахворюванням, підвищення рівня безпеки й умов праці у зв’язку з офіційно
встановленим Днем охорони праці в Україні 

Управління та самостійні відділи комітету;
водогосподарські організації 

квітень
2010 року 

1.3. 

Впровадити комплекс заходів з атестації робочих
місць з небезпечними та шкідливими умовами праці 

Відділ механізації, Упрекономіки;
водогосподарські організації 

II – IV
квартал 2010 року 

1.4. 

Здійснювати відомчий контроль за станом охорони
праці у водогосподарських організаціях і на підприємствах 

Комісія комітету зі здійснення відомчого контролю
за станом охорони праці,
водогосподарські організації 

щоквартально 

1.5. 

Проводити передплату журналу “Охорона
праці” та інших періодичних видань з питань охорони праці 

Управління контролю;
водогосподарські організації 

протягом
року 

1.6. 

Постійно проводити аналіз чинної системи
навчання з питань охорони праці та готувати пропозиції щодо її
удосконалення 

Відділ механізації;
ДІУЕВР,
технічні школи 

протягом
року 

1.7. 

Забезпечити проведення навчання і перевірки
знань працівників, членів постійно діючих комісій з перевірки знань з питань
охорони праці 

Відділ механізації;
ДІУЕВР,
Мелітопольська технічна школа,
водогосподарські організації 

згідно з
затвердженим графіком на 2010 рік 

1.8. 

Надавати необхідну допомогу водогосподарським
організаціям, підприємствам щодо забезпечення кабінетів з охорони праці
необхідними нормативно-правовими актами з охорони праці 

Відділ механізації,
ДІУЕВР 

протягом
року 

1.9. 

Визначати потребу та надавати методичну допомогу
водогосподарським організаціям, підприємствам у придбанні засобів
індивідуального захисту для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і
небезпечними умовами праці та пов’язаних із забрудненням 

Упрексплуатації,
Упрводресурсів,
Відділ механізації; ДП “Укрводсервіс”,
водогосподарські організації,
підприємства 

протягом
року 

1.10. 

Провести галузевий семінар-нараду на тему:
“Впровадження досвіду та удосконалення роботи з питань охорони
праці” 

Відділ механізації,
ДІУЕВР;
водогосподарські організації 

II
квартал 2010 року 

1.11. 

Переглянути Правила безпечної експлуатації каналів,
трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських систем
меліорації (НПАОП 2.2.00-1.12-00) 

ДП “Укрводсервіс”;
Відділ механізації,
Техвідділ;
водогосподарські організації 

2010
рік 

1.12. 

Розробити примірні інструкції з охорони праці
для ремонтувальника руслового та оглядача гідротехнічних об’єктів 

ДІУЕВР,
Відділ механізації,
Техвідділ;
водогосподарські організації 

2010
рік 

2. 

Виконувати Заходи щодо забезпечення пожежної
безпеки водогосподарсько-меліоративного комплексу на період 2003 – 2010
років, затверджені наказом Комітету від 24.07.2002 N 181 

Управління та самостійні відділи комітету;
водогосподарські організації,
підприємства 

протягом
року 

3. 

Забезпечити проведення аналізу обставин і причин
нещасних випадків, пожеж та дорожньо-транспортних пригод і доведення
результатів аналізу до відома водогосподарських організацій, підприємств, а
також впроваджувати заходи щодо запобігання подібним випадкам 

Відділ механізації,
водогосподарські організації, підприємства 

лютий,
серпень 2010 року 


 

Заступник
Голови Комітету
 

О.
Романов
 


 

Додаток
до підпункту 1.3 пункту 1 наказу Держводгоспу
08.02.2010 N 24 


ГРАФІК
здійснення взаємоперевірок стану охорони праці, пожежної безпеки та безпеки
дорожнього руху в водогосподарських організаціях у 2010 році

N
п/п 

Найменування
перевіряємої організації 

Термін
виконання 

Виконавці 

Тернопільський облводгосп 

19.04 –
23.04 

Дністровсько – Прутське БУВР 

Хмельницький облводгосп 

17.05 –
21.05 

Рівненський облводгосп 

Деснянське БУВР 

07.06 –
11.06 

Дніпровське БУВР 

Управління каналів Інгулецької зрошувальної
системи 

19.07 –
23.07 

Управління каналу Дніпро-Інгулець 

Управління каналу Дніпро-Донбас 

09.08 –
13.08 

Кіровоградський облводгосп 

Житомирський облводгосп 

13.09 –
17.09 

Сумський облводгосп 

Дунайське БУВР 

18.10 –
22.10 

Одеський облводгосп 

Сіверсько-Донецьке БУВР 

25.10 –
29.10 

Луганський облводгосп 


 

Заступник
Голови Комітету,

голова комісії по здійсненню відомчого
контролю за станом охорони праці 

 
 
О. Романов 


 

Додаток
до підпункту 1.1 пункту 1 наказу Держводгоспу
08.02.2010 N 24 


Короткий
огляд обставин та причин нещасних випадків, які сталися у 2009 році в
організаціях галузі

1.
Херсонський облводгосп, Херсонський експлуатаційно-технічний вузол зв’язку

8
квітня 2009 року під час пересування з траверсами від демонтованих з лінії
зв’язку гнилих опор, електромонтер Шаригін В. В., працівник Херсонського
експлуатаційно-технічного вузла зв’язку Херсонського облводгоспу, оступився і
впав на лежачі опори, вдарившись об них головою та спиною (струс головного
мозку, забій грудного відділу хребта та грудної клітки).

Причина:

1. Особиста
необережність потерпілого під час пересування.

2.
Сумський облводгосп, Кролевецьке МУВГ

24
квітня 2009 року при проведенні ремонту двигуна автомобіля ЗІЛ-130 внаслідок
незастосування окулярів через їх відсутність отримав травму ока машиніст
екскаватора Зубцов О. В. – працівник Кролевецького МУВГ Сумського облводгоспу.

Причина:

1. Незабезпечення
працівників засобами індивідуального захисту.

3.
Управління Головного Каховського магістрального каналу

17
листопада 2009 року столяру Шевченко В. П. було видане завдання на виготовлення
дверної коробки. Шевченко В. П. попросив іншого робітника Стрижеуса В. Т.
допомогти обстругати брус на стругальному верстаті. Брус мав розміри 120 х 50
мм довжиною 2,2 м. Щоб не переставляти протяжно-захисний механізм, вони відвели
його в сторону і почали стругати брус без нього. Під час подачі вручну бруса
через станок у Стрижеуса В.Т. зіскочила ліва рука на ножі. Внаслідок чого він
отримав травму долоні.

Причини:

1. Невиконання
потерпілим вимог інструкцій з охорони праці “При роботі на деревообробному
устаткуванні” (забороняється приступати до роботи на фугувальному
верстаті, у якого захисний пристрій ножового валу несправний або відсутній), а
також – “Для столяра” (під час роботи на верстаті забороняється
тримати руки поблизу до обертаючих частин).

2. Невиконання
начальником ремонтно-будівельної дільниці Соколовським Ю. М. вимог посадової
інструкції в частині проведення виробничого інструктажу робітникам, заходів,
які забезпечують виконання правил охорони праці несення відповідальності за
дотриманням правил технічної експлуатації.

Незрозуміло чому
комісією з розслідування не зроблено ніяких висновків по відношенню до участі
столяра Шевченка В. П.

4.
Житомирський облводгосп, Бердичівське МУВГ

25
листопада 2009 року ремонтувальник русловий Канарський Ж. В. виконував роботу з
вирубки хмизу (чагарників) рідкого відповідно до нормованого завдання, виданого
інженером-гідротехніком Борисюком І. В. Під час виконання роботи з Канарським
Ж. В. стався нещасний випадок – рублена рана нижнього зап’ястя лівого
передпліччя.

Причина:

1. Особиста
необережність потерпілого при застосуванні робочого інструменту в процесі
виконання робіт.

 

Завідувач
сектору охорони праці,

пожежної і дорожньої безпеки 

 
В. Мельников 


 

Додаток
до підпункту 1.5 пункту 1 наказу Держводгоспу України
08.02.2010 N 24 


ГРАФІК
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці керівників і
спеціалістів водогосподарських організацій у 2010 році 

N
п/п 

Найменування
організації 

Строк
навчання 

Місце
проведення 

Дніпропетровський облводгосп 

01 –
05.02 

м. Дніпропетровськ 

Тернопільський облводгосп 

01 –
05.03 

м. Тернопіль 

Рівненський облводгосп 

15 –
19.03 

м. Рівне 

УГКМК, УТЖК 

22 –
26.03 

м. Каховка 

Херсонський облводгосп 

12 –
16.04 

м. Каховка 

Житомирський облводгосп 

11 –
14.05 

м. Житомир 

Закарпатський облводгосп 

25 –
28.05 

м. Виноградів 

Волинський облводгосп 

14 –
18.06 

м. Ковель 

Республіканський комітет Автономної Республіки
Крим по водогосподарському будівництву та зрошуваному землеробству 

06 –
10.09 

м. Джанкой 

10 

Черкаський облводгосп 

20 –
24.09 

м. Черкаси 

11 

“Полтававодгосп” 

20 –
24.12 

м. Полтава 

12 

Водогосподарські організації 

15 –
19.02,
21 – 25.06,
04 – 08.10,
06 – 10.12 

м. Київ 


 

Завідувач
сектору охорони праці,

пожежної і дорожньої безпеки,
голова галузевої комісії з перевірки
знань з питань охорони праці 

 
 
 
В. Мельников 

Матеріали до теми


Створення Єдиного реєстру кваліфікацій (Класифікатора професій) підтримано депутатами
Верховна Рада України 9 травня 2024 року прийняла за основу проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України ...
Ідею відрахувань з роботодавців на накопичувальні пенсії розглянуть повторно
Верховна Рада України 25 квітня 2024 року прийняла рішення відправити проєкт Закону «Про накопичувальне пенсійне забезпечення» (№ 9212) суб’єкту законодавчої ініціативи ...