...
Реєструйся

Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.12.2014 м. Київ N 1043

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2014 р. за N 1646/26423

Про умови оплати праці працівників
державної служби зайнятості

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 року N 90 “Деякі питання державного управління у сфері зайнятості населення” та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 389,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схеми посадових окладів працівників Державного центру зайнятості, Центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості, районних, міськрайонних, міських і районних у містах центрів зайнятості згідно з додатками 1 – 4, що додаються.

Установити, що у випадку, коли розміри посадових окладів працівників, зазначені у додатках 1 – 4, нижчі, ніж визначений законом розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади установлюються на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати.

2. Надати право керівникам центрів зайнятості у межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати:

конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем посадових окладів;

заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цим наказом, – посадові оклади на 3 – 7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;

надбавки:

за високі досягнення у праці – до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років;

за особливий характер роботи та інтенсивність праці – до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або їх розмір зменшується;

працівникам (крім заступників керівників, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплати:

за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників цих самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) – до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням на цю мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу – у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплат) і посадовим окладом працівника, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, за умови, якщо працівник, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних, професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менше 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання, що діє у відповідному центрі зайнятості;

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

3. Виплачувати працівникам, зазначеним у пункті 1 цього наказу:

1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської – 10, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і більше мов – 25 відсотків посадового окладу;

2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності – у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

3) надбавку за почесне звання “заслужений” – у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

Доплати за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням;

4) надбавку за вислугу років у відсотках до посадового окладу залежно від стажу роботи в державній службі зайнятості в таких розмірах: понад 3 роки – 10, понад 5 років – 15, понад 10 років – 20, понад 15 років – 25, понад 20 років – 30, понад 25 років – 40 відсотків посадового окладу.

4. Преміювання керівників центрів зайнятості та їх заступників, надання їм матеріальної допомоги і встановлення надбавок та доплат до посадового окладу здійснюються у порядку та розмірі, встановлених цим наказом, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається органом вищого рівня.

5. Групи за оплатою праці працівників центрів зайнятості встановлюються відповідно до показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року N 614 “Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці”.

Працівникам міських центрів зайнятості посадові оклади встановлюються залежно від чисельності населення міста, а міських центрів зайнятості, що обслуговують прилеглий район, – залежно від загальної чисельності населення відповідного міста і району, визначеної в додатку 3 до цього наказу.

6. Умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням центрів зайнятості, визначаються наказом Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року N 77 “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 1996 року за N 593/1618 (зі змінами).

7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 24 березня 2006 року N 86 “Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 березня 2006 року за N 343/12217 (зі змінами).

8. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О. П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр П. Розенко
ПОГОДЖЕНО:  
Заступник Міністра
фінансів України –
керівник апарату
В. Матвійчук
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні
О. Мірошниченко
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу об’єднань профспілок
С. М. Кондрюк

Додаток 1
до наказу Міністерства соціальної політики України
16.12.2014 N 1043

СХЕМА
посадових окладів працівників Державного центру зайнятості

Посада Місячний посадовий оклад, грн

Директор

3568

Перший заступник директора

3367

Заступник директора

3258

Начальник управління

2716 – 2871

Начальник самостійного відділу

2561 – 2716

Начальник відділу у складі управління

2327 – 2406

Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант:

 

провідний

1552 – 1707

I категорії

1320 – 1357

II категорії

1301 – 1305

без категорії

1294 – 1300
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці
О. Товстенко

Додаток 2
до наказу Міністерства соціальної політики України
16.12.2014 N 1043

СХЕМА
посадових окладів працівників Центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості

Посада Місячний посадовий оклад, грн
Автономна Республіка Крим поза групою, м. Київ за групами областей
I II,
м. Севастополь
Директор 2793 2482 – 2638 2327 – 2482 2172 – 2327
Начальник відділу 1506 – 1665 1506 – 1665 1426 – 1585 1346 – 1506
Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант:        
провідний 1294 – 1300 1291 – 1294 1288 – 1290 1284 – 1288
I категорії 1287 – 1288 1285 – 1286 1283 – 1284 1281 – 1282
II категорії 1281 – 1284 1278 – 1280 1275 – 1278 1273 – 1275
без категорії 1271 – 1273 1265 – 1270 1263 – 1265 1260 – 1263
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці
О. Товстенко

Додаток 3
до наказу Міністерства соціальної політики України
16.12.2014 N 1043

СХЕМА
посадових окладів працівників міських центрів зайнятості

Посада Місячний посадовий оклад, грн
у містах із чисельністю населення
понад 200 тис. осіб від 100 до 200 тис. осіб до 100 тис. осіб
Директор 1467 – 1508 1460 – 1499 1436 – 1476
Начальник відділу 1335 – 1350 1331 – 1334 1320 – 1330
Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант:      
провідний 1265 – 1270 1263 – 1265 1260 – 1263
I категорії 1258 – 1260 1256 – 1258 1255 – 1256
II категорії 1253 – 1255 1251 – 1253 1250 – 1251
без категорії 1245 – 1250 1240 – 1245 1235 – 1240
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці
О. Товстенко

Додаток 4
до наказу Міністерства соціальної політики України
16.12.2014 N 1043

СХЕМА
посадових окладів працівників районних та районних у містах центрів зайнятості

Найменування посади Місячний посадовий оклад, грн
район у м. Києві райони областей та міст
Директор 1428 – 1467 1364 – 1404
Начальник відділу 1320 – 1330 1300 – 1310
Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант:    
провідний 1240 – 1245 1235 – 1240
I категорії 1231 – 1235 1226 – 1230
II категорії 1225 – 1229 1221 – 1225
без категорії 1221 – 1222 1218 – 1220
Директор Департаменту
заробітної плати та умов праці
О. Товстенко

Матеріали до теми


Вдосконалено військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів
Уряд вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України. ...
Роботодавці можуть у режимі реального часу подавати відомості про зміни у трудових відносин на вебпорталі ПФУ
До уваги усіх роботодавців, у яких відбулись зміни у трудових відносинах з працівниками після 8 червня 2024 року: відповідно до ...