...
Реєструйся

Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 №502


ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ЛИСТ

від 11.06.2009 р. №05-31-1269

Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 №502

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглянула Ваше звернення щодо виконання органами Фонду вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 №502 “Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року” (далі – Постанова КМУ №502) та повідомляє.
Виконавчою дирекцією Фонду на виконання вимог Постанови КМУ №502 надане виконавчим дирекціям відділень Фонду відповідне роз’яснення (лист від 16.06.2009 р.) щодо необхідності виконання вимог цієї постанови. У зазначеному роз’ясненні наголошено на необхідності припинення до 31.12.2010 р. планових ревізій суб’єктів господарювання із середнім та незначним ступенем ризику від провадження господарської діяльності на час дії Постанови КМУ №502. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем) у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 р. №547.
У роз’ясненні зазначено, що у разі, якщо під час перевірок (ревізій) органом Фонду виявлено порушення законодавства, то страхувальнику, що їх допустив, не пізніше п’яти робочих днів з дня складання акта, має бути наданий припис про усунення цих порушень протягом 30 діб. Припис вважається надісланим при виконанні вимог п. 15.14.6 Інструкції про порядок проведення ревізій та перевірок по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженої постановою правління Фонду від 19.09.2001 р. №38, які застосовуються для надіслання (вручення) рішення про застосування фінансових (штрафних) санкцій та зарахування їх до бюджету. Припис може бути оформлений у вигляді листа і підписується керівником органу Фонду, який здійснював перевірку. Облік приписів здійснюється в окремому журналі. Адміністративні, а також фінансові санкції, передбачені статтею 30 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від  18.01.2001 р. №2240-III, можуть бути застосовані, якщо протягом 30 діб дня одержання страхувальником припису органу Фонду його не виконано, крім порушень, що неможливо усунути (наприклад, несвоєчасна сплата страхових внесків, що вже відбулася; прострочення терміну подання звітності). Перевірка виконання приписів здійснюється органом Фонду, який проводив перевірку по закінченню терміну дії припису та оформлюється довідкою про стан усунення страхувальником порушень, яка є додатком до акта перевірки.
З повагою,
 

Заступник директора  

О. І. Леонов