Реєструйся

Про внесення змін до постанови правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 12 квітня 2012 року N 327


ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ

 

ПОСТАНОВА

06.12.2012

м. Київ

N 350
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 грудня 2012 р. за N 2175/22487

Про внесення змін до постанови правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 12 квітня 2012 року N 327

Відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд)
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанови правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 12 квітня 2012 року N 327 “Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2012 році”, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 04 травня 2012 року за N 715/21028, такі зміни:
1.1. У заголовку слова та цифри “у 2012 році” виключити.
1.2. У пункті 1:
абзац перший викласти в такій редакції:
“1. Установити на період з 01.01.2012 по 31.03.2013:”;
у підпункті 1.2 після слів та цифри “з 1 січня” доповнити цифрами та словом “2012 року”, після цифр та слова “872 гривні” доповнити словами та цифрами “, з 1 січня 2013 року – 882 гривні”.
1.3. У пункті 4 слова та цифри “та застосовується з 01.04.2012 р.” замінити словами та цифрами “, застосовується з 01.04.2012 та діє до 31.03.2013”.
2. Виконавчій дирекції Фонду подати постанову правління на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова правління Фонду

В. Коломієць

 

 

 

 

 

Матеріали до теми


Військовослужбовці зможуть залишатися на військовій службі понад граничний вік перебування на ній: законопроєкт № 10084
У Верховній Раді України 25 вересня 2023 року зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до частини 2 статті 22 Закону ...
Який новий розмір матеріальної допомоги держслужбовцям — постанова Кабміну
Постановою від 08 вересня 2023 року № 957 Кабмін вніс корективи до пункту 2 Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги ...