...
Реєструйся

Про внесення змін до законів України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” та “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до законів України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” та “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 22 – 25, ст. 263; із змінами, внесеними законами України від 13 травня 2010 року N 2254-VI, 17 червня 2010 року N 2354-VI та N 2356-VI):

1) у статті 1:

у частині першій цифри “266.116.994,9”, “218.706.258,1” і “47.410.736,8” замінити відповідно цифрами “252.717.994,9”, “210.055.258,1” і “42.662.736,8”;

у частині другій цифри “322.681.473,7”, “244.502.144,8” і “78.179.328,9” замінити відповідно цифрами “305.632.473,7”, “240.951.144,8” і “64.681.328,9”;

в абзаці четвертому частини третьої цифри “57.745.369,9”, “25.238.106,7” і “32.507.263,2” замінити відповідно цифрами “54.095.369,9”, “30.338.106,7” і “23.757.263,2”;

2) у статті 2:

пункт 6 після слів “які зареєстровані в Автономній Республіці Крим” доповнити цифрами та словами “80 відсотків”;

пункт 7 після слова “крім” доповнити цифрами та словами “80 відсотків”;

пункт 10 після слова “крім” доповнити цифрами та словами “80 відсотків”;

доповнити пунктом 50 такого змісту:

“50) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України”;

3) пункти 1 – 3 та 9 статті 6 викласти в такій редакції:

“1) 80 відсотків акцизного збору із вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;

2) 80 відсотків акцизного збору із ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;

3) 80 відсотків ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них”;

“9) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України (крім пункту 50 статті 2 цього Закону) та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи”;

4) у частині першій статті 48 цифри “40.500” замінити цифрами “1.040.500”;

5) у частині першій статті 74:

у пункті 1 цифри “3.033.070” замінити цифрами “1.333.070”;

у пункті 2 цифри “1.503.995” замінити цифрами “1.003.995”;

у пункті 3 цифри “9.300.192,8” замінити цифрами “6.600.192,8”;

у пункті 4 цифри “6.695.920” замінити цифрами “6.295.920”;

у пункті 5 цифри “1.800.000” замінити цифрами “1.000.000”;

у пункті 6 цифри “1.000.000” замінити цифрами “500.000”;

у пункті 7 цифри “2.268.340” замінити цифрами “1.568.340”;

у пункті 8 цифри “1.100.000” замінити цифрами “500.000”;

у пункті 10 цифри “1.040.000” замінити цифрами “390.000”;

у пункті 11 цифри “1.191.894” замінити цифрами “991.894”;

6) внести зміни до додатків N 1, N 2, N 3 і N 7 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” відповідно до додатків N 1, N 2, N 3 і N 4 до цього Закону.

2. Підпункт 4 пункту 8 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49 – 51, ст. 376) викласти в такій редакції:

“4) фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок), та члени сімей зазначених осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, на період дії законодавчих актів з питань особливого способу оподаткування сплачують страхові внески в порядку, визначеному цим Законом.

Сума страхового внеску встановлюється зазначеними особами самостійно для себе та членів їх сімей, які беруть участь у провадженні такими особами підприємницької діяльності та не перебувають з ними у трудових відносинах. При цьому сума страхового внеску з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, що перерахована до Пенсійного фонду України, повинна становити не менше мінімального розміру страхового внеску за кожну особу та не більше розміру страхового внеску, обчисленого від максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, з якої сплачуються страхові внески”.

II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

 

Президент України 

В. ЯНУКОВИЧ 

м. Київ
8 липня 2010 року
N 2461-VI