...
Реєструйся

Щодо подання звітності до Пенсійного фонду фізособами – СПД


ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

від
12.07.2010 p. № 12063/03-214

Щодо
подання звітності до Пенсійного фонду фізособами – СПД

Відносини, що виникають
між суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування,
регулюються Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” (далі – Закон).

Відповідно до частини 2
статті 17 Закону страхувальник зобов’язаний подавати звітність територіальним
органам Пенсійного фонду у строки, в порядку та за формою, встановленими
Пенсійним фондом.

Порядок формування та
подання звіту встановлені постановою правління Пенсійного фонду України від
05.11.2009 р. N 26-1 “Про порядок формування та подання страхувальниками
звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування органам Пенсійного фонду України”, яка зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 24.11.2009 р. за N 1136/17152.

Згідно пункту 2.1
розділу II зазначеного Порядку фізичні особи – суб’єкти підприємницької
діяльності, у тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування, самі за
себе і членів сім’ї, які беруть участь у провадженні підприємницької
діяльності, формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт один раз на
рік до 1 квітня року, наступного за звітним періодом. Базовим звітним періодом
для них є календарний рік.

Порядок здійснення представництва,
в тому числі за довіреністю, регулюється Цивільним кодексом України.

Згідно статті 1
Цивільного кодексу України до майнових відносин, заснованих на
адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій
стороні, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне законодавство не
застосовується.

Таким чином, обов’язки
подання звітності не можуть бути перекладені на іншу особу в порядку,
визначеному Цивільним кодексом України.

 

Заступник
Голови правління
 

В.
Короневський