Реєструйся

Про внесення зміни до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

Верховна Рада України постановляє:

1. Абзац шостий статті 223 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2 – 3, ст. 20; 2004 р., N 14, ст. 198) викласти у такій редакції:

“час навчання в аспірантурі, ад’юнктурі чи докторантурі за денною (очною) формою навчання випускникам аспірантури, ад’юнктури, докторантури”.

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
3 грудня 2009 року
N 1748-VI 

  

Матеріали до теми