Про внесення змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України щодо нарахування та сплати єдиного внеску з сум допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами


ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

17.07.2013

м. Київ

N 11-1
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 серпня 2013 р. за N 1288/23820

Про внесення змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України щодо нарахування та сплати єдиного внеску з сум допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

Відповідно до пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 384, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 року N 21-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 року за N 64/8663, такі зміни:
підпункт 2.2.12 пункту 2.2 глави 2 після слів "з тимчасовою непрацездатністю" доповнити словами ", а також особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами".

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року N 21-5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2010 року за N 994/18289.

3. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В. В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В. о. Голови правління

В. О. Кравчук

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. директора виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

П. Сливкін

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності

О. В. Погодін

В. о. директора
Державного центру зайнятості

Н. Ралько

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Т. в. о. Голови Державної
служби України з питань
регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

Заступник Міністра
соціальної політики України –
керівник апарату

В. Коломієць

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу об’єднань профспілок

Г. В. Осовий


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Пенсійного фонду України
17.07.2013 N 11-1
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 серпня 2013 р. за N 1288/23820


Зміни
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року N 21-5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2010 року за N 994/18289

1. У пункті 2.1 розділу II:

1.1. Підпункт 2.1.2 після слів "допомогу по тимчасовій непрацездатності," доповнити словами "допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами";

1.2. Підпункт 2.1.12 після слів "допомогу по тимчасовій непрацездатності" доповнити словами ", особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами".

2. У розділі III:

2.1. Абзац перший підпункту 3.2.2 пункту 3.2 після слів "допомоги по тимчасовій непрацездатності," доповнити словами "допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами";

2.2. Пункти 3.10 – 3.13 після слів "допомоги по тимчасовій непрацездатності," доповнити словами "допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами".

3. У пункті 4.3 розділу IV:

3.1. Підпункт 4.3.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Нарахування єдиного внеску за осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, здійснюється за кожен місяць окремо таким чином:

1) визначається середньоденний розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами шляхом ділення нарахованої суми такої допомоги на кількість днів, за які вона нарахована;

2) визначається сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, що припадає на кожен місяць окремо, шляхом множення середньоденного розміру такої допомоги на кількість календарних днів кожного місяця, за які вона нарахована;

3) визначається сума єдиного внеску для роботодавця шляхом множення розрахованої суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за кожен місяць окремо на розмір єдиного внеску, встановлений законом для зазначеної категорії платників (33,2 %, 8,41 %, 5,3 %, 5,5 %);

4) визначається сума єдиного внеску для особи, яка перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та отримує допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, шляхом множення розрахованої суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами за кожен місяць окремо на розмір єдиного внеску, встановлений законом (2 %).".

3.2. У підпункті 4.3.2:

1) абзац четвертий доповнити словами ", сума допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами";

2) абзац шостий після слів "на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності," доповнити словами "допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами,".

Директор департаменту
надходження доходів

В. В. Литвиненко

Матеріали до теми


Національна система кваліфікацій: законодавче регулювання
Верховна Рада України удосконалює Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування національної системи кваліфікацій» (проєкт ...
Індексації пенсійних виплат і строки виходу на пенсію: в Україні почав діяти новий закон
В Україні набув чинності новий закон щодо пенсійного законодавства, повідомляє Today.ua. Він, зокрема, містить норми, за яких може бути призначена ...
Особливості реєстрації безробітних під час воєнного стану: прийнято відповідний закон
Верховна Рада на засіданні 21.04.2022 року прийняла в цілому Закон, який стосується функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування ...