...
Реєструйся

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 28 січня 2015 р. N 26
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 січня 2015 р. N 26

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Абзац восьмий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей” (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 182; 1994 р., N 1, ст. 23; Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981; 2006 р., N 22, ст. 1609, N 31, ст. 2233, N 48, ст. 3200; 2011 р., N 84, ст. 3078; 2014 р., N 47, ст. 1238, N 86, ст. 2431) після слів “військовій службі в” доповнити словами “Збройних Силах,”.
2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1996 р. N 232 “Про надбавки до грошового забезпечення працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, Служби безпеки і прокуратури” – із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 31 травня 1996 р. N 603 і від 26 вересня 2002 р. N 1440 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 39, ст. 1822):
1) абзац перший після слів “слідчим органів прокуратури” доповнити словами “, а також військовослужбовцям військової прокуратури”;
2) абзац другий викласти в такій редакції:
“щомісячну надбавку до посадового окладу з урахуванням надбавки за класний чин (для працівників органів прокуратури) або з урахуванням окладу за військовим званням (для військовослужбовців військової прокуратури) за службу на посадах слідчих і прокурорів-криміналістів у розмірах згідно з додатком;”;
3) абзаци третій і четвертий виключити.
3. В абзаці другому пункту 21 Правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Військової служби правопорядку у Збройних Силах України під час здійснення службових обов’язків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 83 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 135; 2013 р., N 10, ст. 381), слова “відповідного прокурора” замінити словами “військового прокурора”.
4. Абзац другий пункту 17 Положення про порядок речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1444 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 44, ст. 2887; 2007 р., N 10, ст. 364; 2013 р., N 33, ст. 1158), після слів “військові представництва” доповнити словами “, військові прокуратури”.

 

Матеріали до теми