Про внесення змін до деяких законів України щодо гарантій соціального захисту деяких категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо гарантій соціального захисту деяких категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами):

1) абзац перший пункту 19 частини першої статті 6 після слів “військовослужбовці військових прокуратур” доповнити словами “особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи”;

2) пункт 11 частини другої статті 7 та абзац восьмий пункту 1 статті 10 після слів “військовослужбовців військових прокуратур” доповнити словами “осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи”.

2. У Законі України “Про боротьбу з тероризмом” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180 із наступними змінами):

1) у статті 4:

частину третю доповнити абзацом десятим такого змісту:

“центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи”;

абзац чотирнадцятий частини четвертої виключити;

2) статтю 5 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:

“Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, здійснює контрольно-дозвільні процедури з переміщення товарів (вантажів) у районі проведення антитерористичної операції, вживає заходів для виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, здійснює інші заходи із запобігання та припинення злочинів у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах, злочинів, пов’язаних з відмиванням, легалізацією, розкраданням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями”.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

2. Встановити, що:

право на отримання статусу інваліда війни мають також учасники антитерористичної операції із числа осіб, зазначених у підпункті 2 пункту 1 розділу I цього Закону, які визнані інвалідами до набрання чинності цим Законом;

право на отримання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, мають також члени сімей осіб, загиблих (пропалих безвісти), померлих до набрання чинності цим Законом, зазначених у підпункті 2 пункту 1 розділу I цього Закону.

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади актів, необхідних для реалізації цього Закону, а також приведення їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
2 лютого 2016 року
N 965-VIII

 

 

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень