Реєструйся

Про внесення змін до Інструкції про виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України


СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.09.2013 м. Київ N 238

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 жовтня 2013 р. за N 1693/24225

Про внесення змін до Інструкції про виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України

З метою приведення у відповідність до абзацу восьмого пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей” (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Інструкції про виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Служби зовнішньої розвідки України, затвердженої наказом Служби зовнішньої розвідки України від 28 лютого 2008 року N 45, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 березня 2008 року за N 246/14937, такі зміни:

у пункті 5.4 розділу V:

підпункт 5.4.2 викласти в такій редакції:

“5.4.2. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби за власним бажанням, через сімейні обставини або інші поважні причини, визначені Переліком сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року N 413, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби відповідно до законодавства.”;

підпункт 5.4.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

“час навчання (у тому числі заочно) у цивільних вищих навчальних закладах, а також у інших навчальних закладах, після закінчення яких присвоюється офіцерське звання, до вступу на військову службу або призначення на відповідну посаду в межах до п’яти років із розрахунку – один рік за шість місяців.”;

підпункт 5.4.5 викласти в такій редакції:

“5.4.5. Військовослужбовцям при звільненні з військової служби за службовою невідповідністю, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем чи у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, одноразова грошова допомога, передбачена цим пунктом, не виплачується.”.

2. Фінансово-економічному управлінню подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби

Г. Ілляшов

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
соціальної політики України

Л. Дроздова

Заступник Голови
СПО об’єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Матеріали до теми


Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів: які зміни внесено
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України своїм наказом від 19 січня 2023 року № 947 внесло зміни до Положення ...