Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці»


ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.02.2013

м. Київ

N 67
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 травня 2013 р. за N 755/23287

Про внесення змін до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці"

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики праці та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці", затвердженої наказом Держкомстату від 26 жовтня 2009 року N 403, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2009 року за N 1211/17227, такі зміни:

1.1. У розділі II:

абзац другий пункту 2.2 після слів "у тому числі звільнених" доповнити словами та цифрами ", а також поновлених на посаді за рішенням суду (стаття 235 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП))";

пункт 2.7 доповнити новим реченням такого змісту: "У цьому рядку відображається також оплата працівнику за час вимушеного прогулу, що нарахована за рішенням суду в розмірі середнього заробітку при поновленні його на посаді (стаття 235 КЗпП), якщо він продовжує працювати на підприємстві.".

1.2. У розділі III:

в абзаці першому пункту 3.1 слова "грудень – січень" замінити словами "січень – грудень", а слова "листопад – січень" замінити словами "січень – листопад";

пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. У рядку 2040 відображається сума заборгованості з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, строк виплати яких минув до кінця звітного періоду, аналогічно порядку, передбаченому в пункті 3.1 цього розділу Інструкції. Вона враховує кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на виплату застрахованим особам: допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, на поховання, а також кошти підприємства з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (уключаючи непрацездатність, пов’язану з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням).";

у пункті 3.6:

в абзаці першому слова та цифри "код статті бюджетної класифікації 1111 – заробітна плата" замінити словами та цифрами "код статті бюджетної класифікації 2111 – заробітна плата";

в абзаці другому слова та цифри "код статті бюджетної класифікації 1341 – виплата пенсій і допомоги" замінити словами та цифрами "код статті бюджетної класифікації 2710 – виплата пенсій і допомоги";

в абзаці першому пункту 3.7 слова та цифри "код статті бюджетної класифікації 1111 – заробітна плата" замінити словами та цифрами "код статті бюджетної класифікації 2111 – заробітна плата".

2. Департаменту статистики праці (Сеник І. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.

Голова

О. Г. Осауленко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра –
керівник апарату
соціальної політики України

В. Коломієць

 

 

 

Матеріали до теми


Право на безоплатну вторинну правову допомогу: розширено коло осіб
Розширено коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 3 травня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України ...
Продовження загальної мобілізації
У Верховній Раді Президент зареєстрував законопроєкт «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації”» № 7390 від ...