Про внесення змін до контракту


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 18.04.2014 р. N 1/9-208

Керівникам вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації, наукових, науково-дослідних та інших установ і організацій, державних підприємств, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України

Про внесення змін до контракту

Повідомляємо, що відповідно до пункту 13 Заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. N 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету", встановлено обмеження максимального розміру місячної заробітної плати керівних працівників органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, 15 розмірами мінімальної заробітної плати (крім тих місяців, у яких виплачується допомога для оздоровлення та надається оплачувана відпустка).

З огляду на викладене, Міністерство повідомляє керівників, розмір місячної заробітної плати яких може перевищити розмір 15 мінімальних заробітних плат (крім тих місяців, у яких виплачується допомога для оздоровлення та надається оплачувана відпустка), про необхідність внесення змін до контрактів керівників вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації, наукових, науково-дослідних та інших установ і організацій, державних підприємств, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, шляхом підписання додаткових угод (зразок додається).

З метою реалізації норм зазначеної постанови Кабінету Міністрів України просимо у строк до 30 квітня 2014 року, подати до Міністерства (за допомогою поштового зв’язку або кур’єрської доставки) два примірника додаткової угоди до контракту керівника вищого навчального закладу III – IV рівнів акредитації, наукової, науково-дослідної та іншої установи і організації, державного підприємства з відповідним підписом керівника та гербовою печаткою.

Додаток: на 1 арк.

Міністр С. М. Квіт

Додаток

ЗРАЗОК

ДОДАТКОВА УГОДА N 1
до контракту N II-77 від 23 березня 2010 року, укладеного Міністерством освіти і науки України з Івановим Петром Вікторовичем

Міністерство освіти і науки України в особі Міністра Квіта Сергія Мироновича, з однієї сторони, та громадянин Іванов Петро Вікторович, з іншої сторони (далі – Сторони), домовились про наступне:

1. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року N 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету" розділ контракту "Оплата праці та соціально-побутове забезпечення керівника" доповнити пунктом 26:

"26. Максимальний розмір місячної заробітної плати встановлюється не більше 15 розмірів мінімальної заробітної плати (крім тих місяців, у яких виплачується допомога для оздоровлення та надається оплачувана відпустка)".

2. Всі інші умови Контракту залишаються незмінними.

3. Дана додаткова угода набуває чинності з 01 березня 2014 р. та діє на період дії постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 р. N 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету".

4. Додаткова угода укладена у двох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін, мають однакову юридичну силу і є невід’ємною частиною Контракту.

Міністр освіти і науки України
____________ С. М. Квіт
"___" ____________ 2014 р.
Ректор
____________ П. В. Іванов
"___" ____________ 2014 р.
Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень