Реєструйся

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 і від 24 лютого 2003 р. N 250


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 4 червня 2015 р. N 355
Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 і від 24 лютого 2003 р. N 250

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2002 р., N 52, ст. 2372; 2003 р., N 9, ст. 397, N 51, ст. 2691; 2004 р., N 16, ст. 1110; 2005 р., N 17, ст. 902; 2006 р., N 11, ст. 737; 2007 р., N 2, ст. 72, N 52, ст. 2105; 2008 р., N 15, ст. 364; 2009 р., N 9, ст. 266, N 75, ст. 2562; 2011 р., N 15, ст. 615, N 47, ст. 1905; 2012 р., N 7, ст. 249; 2013 р., N 29, ст. 1004; 2014 р., N 53, ст. 1408, N 93, ст. 2683), і Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 9, ст. 394, N 51, ст. 2691; 2009 р., N 19, ст. 598; 2011 р., N 12, ст. 516, N 51, ст. 2032, N 89, ст. 3232; 2012 р., N 7, ст. 249; 2014 р., N 13, ст. 396), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК
Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 2015 р. N 355


ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 і від 24 лютого 2003 р. N 250

1. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751:
1) в абзаці третьому пункту 2 слова “що набули статусу біженця” замінити словами “яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту”;
2) у пункті 11:
абзаци другий і сьомий викласти в такій редакції:
“1) заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;”;
“У разі звернення одного з батьків дитини (опікуна) за призначенням допомоги при народженні дитини орган соціального захисту населення за місцем проживання одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, має право отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій відомості, необхідні для призначення допомоги при народженні дитини.”;
абзаци десятий – чотирнадцятий виключити;
3) у пункті 13:
абзац восьмий замінити абзацами такого змісту:
“Особам, які на 30 червня 2014 р. мали право на отримання допомоги при народженні (усиновленні) дитини у розмірі, встановленому на першу дитину, після досягнення дитиною двох років на наступні 12 місяців призначається щомісячна допомога у розмірі 130 гривень.
У разі працевлаштування отримувача допомоги або виходу на роботу виплата допомоги у розмірі 130 гривень припиняється.”.
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами десятим – сороковим;
в абзаці тридцять другому слова “дев’ятнадцятим – двадцять шостим” замінити словами “двадцятим – двадцять сьомим”;
в абзаці тридцять третьому слова “дев’ятнадцятим – двадцять шостим, двадцять восьмим і двадцять дев’ятим” замінити відповідно словами “двадцятим – двадцять сьомим, двадцять дев’ятим і тридцятим”, а слова “протягом шести” замінити словами “протягом дванадцяти”;
4) в абзаці четвертому пункту 43 слова “і допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку” виключити;
5) у пункті 54 слова “дня (місяця) звернення, але не раніше, ніж з дня реєстрації” замінити словами “місяця звернення”;
6) в абзаці першому пункту 55 слова “три місяці” замінити словами “шість місяців”;
7) у пунктах 56 і 57 слова “по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,” виключити.
2. В абзаці восьмому пункту 6 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250, слова “та підопічні” виключити.

Матеріали до теми


Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів: які зміни внесено
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України своїм наказом від 19 січня 2023 року № 947 внесло зміни до Положення ...