Передплати журнал

Про внесення змін до постанови правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 12 квітня 2012 року N 327


ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ

ПОСТАНОВА

09.12.2013

м. Київ

N 367

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 грудня 2013 р. за N 2080/24612

Про внесення змін до постанови правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 12 квітня 2012 року N 327

Відповідно до статті 11 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до постанови правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 12 квітня 2012 року N 327 “Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю” (із змінами), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 04 травня 2012 року за N 715/21028, такі зміни:

в абзаці першому пункту 1 цифри “30.11.2013” замінити цифрами “01.07.2014”;

у пункті 1.2 цифри та слово “882 гривні” замінити цифрами та словами “76,9 % від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом”;

у пункті 4 цифри “30.11.2013” замінити цифрами “01.07.2014”.

2. Державному центру зайнятості подати постанову правління на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування та застосовується з 01 грудня 2013 року.

Голова правління Фонду

В. Коломієць

Матеріали до теми


Проєкт наказу щодо виправлення помилок у листках непрацездатності
На сайті профспілок опубліковано проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального страхування України «Про ...