Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. N 1644


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 березня 2015 р. N 124
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. N 1644

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. N 1644 "Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 48, ст. 3190; 2013 р., N 60, ст. 2150) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 р. N 124


ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. N 1644

1. Назву постанови після слів "та резервістів" доповнити словами ", грошової виплати резервістам".
2. У пункті 1:
абзац перший замінити абзацами такого змісту:
"1. Установити, що:
військовозобов’язаним, у тому числі резервістам, призваним на збори, за кожний день перебування на зборах з урахуванням часу перебування у дорозі від військового комісаріату до місця проведення зборів і назад виплачуються добові у таких розмірах, відсотків добових у разі службового відрядження:".
У зв’язку з цим абзаци другий – дев’ятий вважати відповідно абзацами третім – десятим;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"резервістам за весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві здійснюються грошові виплати в таких розмірах (кількість мінімальних заробітних плат на місяць):

вищому офіцерському складу

– 2;

старшому офіцерському складу

– 1,9;

молодшому офіцерському складу

– 1,8;

сержантському і старшинському складу:

 

 

прапорщикам, старшим прапорщикам, мічманам, старшим мічманам

– 1,7;

 

молодшим сержантам, сержантам, старшим сержантам, старшинам, старшинам 2 статті, старшинам 1 статті, головним старшинам, головним корабельним старшинам

– 1,6;

рядовому складу

– 1,5.".


Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень