...
Реєструйся

Про внесення змін до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців


НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

27.04.2015

м. Київ

N 87
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 травня 2015 р. за N 530/26975

Про внесення змін до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

Відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, постанов Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 500 “Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби” та від 15 лютого 2002 року N 169 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України від 08 липня 2011 року N 164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2011 року за N 930/19668 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення Національного агентства України з питань державної служби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова

К. О. Ващенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. президента Національної
академії державного управління
при Президентові України

А. Попок


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства України з питань державної служби
27 квітня 2015 року N 87
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 травня 2015 р. за N 530/26975


Зміни до Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

1. У додатку 1 до Загального порядку розділ III викласти в такій редакції:
III. Питання на перевірку знання Закону України “Про запобігання корупції”.
1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
2. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону України “Про запобігання корупції” (стаття 3).
3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).
8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49, 50).
16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).
17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).
18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).
19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
20. Спеціальна перевірка (стаття 56).
21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).
22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65)”.
2. У тексті Загального порядку, у назві додатка 1, у пункті 3 додатка 2 до Загального порядку слова “засади запобігання і протидії корупції” замінити словами “запобігання корупції”.

Директор Департаменту
нормативно-правової роботи
та юридичного забезпечення
Нацдержслужби

А. В. Заболотний

Матеріали до теми


Президент зареєстрував законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців-строковиків
Президент України зареєстрував у парламенті проєкт Закону про внесення змін до глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 25 березня ...
Нова професія — протезист-ортезист
Через війну, розв’язану росією, кількість поранених зростає щодня. Багато людей внаслідок таких поранень потребують протезування. Саме тому запровадження такої професії, ...
Діють інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою
Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Відповідне рішення від 22 ...
Бронювання працівників підприємств ОПК: критерії та документи
У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України оновили критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної ...