Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 31 березня 2015 р. N 153
Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці зміни, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2015 р. N 153


ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. N 488 "Про деякі зміни щодо матеріального забезпечення працівників прокуратури, судів, податкової служби, органів державної виконавчої влади та інших органів" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 15, ст. 665, N 41, ст. 2169; 2005 р., N 27, ст. 1563; 2006 р., N 20, ст. 1440; 2011 р., N 85, ст. 3105) слова "доплати за ранг" замінити словами "надбавки за ранг (спеціальне звання)".
2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. N 510 "Про оплату праці керівних працівників державних органів" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 27, ст. 1545, N 35, ст. 2118, N 44, ст. 2772, N 50, ст. 3119; 2006 р., N 5, ст. 230, N 15, ст. 1083, N 22, ст. 1655; 2007 р., N 1, ст. 28, ст. 29, N 78, ст. 2892; 2008 р., N 35, ст. 1179, N 47, ст. 1530; 2010 р., N 27, ст. 1063, N 92, ст. 3273, N 98, ст. 3490; 2011 р., N 28, ст. 1179, ст. 1193, N 30, ст. 1297, N 39, ст. 1603, N 85, ст. 3105; 2012 р., N 37, ст. 1375; 2013 р., N 2, ст. 49, N 31, ст. 1085, N 65, ст. 2356; 2014 р., N 34, ст. 914) у графі "Найменування посади" після слів "Голова Державної прикордонної служби" доповнити словами ", Голова Державної фіскальної служби".
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632, N 13, ст. 868, N 29, ст. 2092, N 38, ст. 2595, N 45, ст. 3004; 2007 р., N 10, ст. 357, N 37, ст. 1455; 2008 р., N 35, ст. 1172, N 43, ст. 1417, N 56, ст. 1867, N 75, ст. 2519; 2009 р., N 50, ст. 1696; 2010 р., N 1, ст. 24, N 43, ст. 1403, N 50, ст. 1658; 2011 р., N 4, ст. 204, N 8, ст. 373, N 27, ст. 1130, N 28, ст. 1179, N 35, ст. 1455, N 45, ст. 1830, N 83, ст. 3029, N 85, ст. 3105; 2012 р., N 3, ст. 95, N 44, ст. 1697, N 54, ст. 2173, N 56, ст. 2244, N 71, ст. 2870; 2013 р., N 35, ст. 1244, N 67, ст. 2439; 2015 р., N 12, ст. 315):
1) в абзаці другому підпункту "в" підпункту 1 пункту 2 слова "керівним працівникам і спеціалістам, які забезпечують" замінити словами "керівним працівникам і спеціалістам структурних підрозділів органів Державної фіскальної служби, які забезпечують", а слова ", структурних підрозділів Міністерства доходів і зборів" виключити;
2) підпункт 4 пункту 3 викласти в такій редакції:
"4) надбавку за вислугу років:
державним службовцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг (спеціальне звання) і залежно від стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування в таких розмірах: понад 3 роки – 10, понад 5 років – 15, понад 10 років – 20, понад 15 років – 25, понад 20 років – 30, понад 25 років – 40 відсотків;
особам рядового та начальницького складу податкової міліції органів Державної фіскальної служби у відсотках до окладу грошового утримання з урахуванням доплат за спеціальне звання і залежно від вислуги років у таких розмірах: понад 1 рік – 5, понад 2 роки – 10, понад 5 років – 20, понад 10 років – 25, понад 15 років – 30, понад 20 років – 35, понад 25 років – 40 відсотків.";
3) у пункті 3 1 слова "Міністерства доходів і зборів та його" замінити словами "Державної фіскальної служби та її";
4) у додатках до постанови:
у додатку 13 розділ "Керівні працівники та спеціалісти, які забезпечують адміністрування податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування кримінальних правопорушень, протидію контрабанді та порушенням митних правил Міндоходів" виключити;
додаток 13 4 виключити;
додаток 14 викласти у такій редакції:

"Додаток 14
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2015 р. N 153)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату центральних органів виконавчої влади (крім міністерств), Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор департаменту, начальник Апарату Голови Служби безпеки

2087 – 2194

Начальник самостійного управління, управління, Головного управління ДФС

1873 – 1980

Дипломатичний радник

1873

Начальник самостійного відділу

1766 – 1873

Начальник відділу у складі департаменту, Головного управління ДФС, самостійного управління, управління; помічник керівника

1605 – 1659

Завідувач самостійного сектору, помічник заступника керівника

1445 – 1471

Завідувач сектору у складі департаменту, Головного управління ДФС, самостійного управління, управління, самостійного відділу; помічник керівника апарату, головний державний виконавець

1338 – 1364

Головний казначей

1070 – 1177

Головний державний інспектор

1080 – 1189

Головний спеціаліст, консультант, радник керівника, старший державний виконавець

1070 – 1177

Провідний казначей

1033 – 1059

Старший державний інспектор

959 – 985

Провідний спеціаліст, державний виконавець

910 – 936

Спеціаліст I категорії

819 – 845

Державний інспектор

833 – 860

Спеціаліст II категорії

733 – 760

Спеціаліст

669 – 696
Керівні працівники і спеціалісти Держфінінспекції, які здійснюють державний фінансовий контроль, керівні працівники і спеціалісти ДФС, які забезпечують адміністрування податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування кримінальних правопорушень, протидію контрабанді та порушенням митних правил

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор департаменту

2354 – 2461

Начальник Головного управління ДФС; начальник самостійного управління, управління

2087 – 2247

Начальник самостійного відділу

1980 – 2087

Начальник відділу у складі департаменту, Головного управління ДФС, самостійного управління, управління

1766 – 1873

Завідувач самостійного сектору

1589 – 1632

Завідувач сектору у складі департаменту, Головного управління ДФС, самостійного управління, управління, самостійного відділу

1471 – 1525

Головний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор; головний державний ревізор-інспектор

1295 – 1348

Провідний: державний фінансовий інспектор, державний аудитор; головний державний інспектор, старший державний ревізор-інспектор

1177 – 1231

Старший: державний фінансовий інспектор, державний аудитор; старший державний інспектор

1027 – 1059

Державний фінансовий інспектор, державний аудитор, державний інспектор

910 – 942
Керівні працівники і спеціалісти Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Начальник управління

1766 – 1819

Начальник самостійного відділу

1659 – 1712

Начальник відділу у складі управління, помічник Голови

1605 – 1632

Завідувач самостійного сектору, помічник заступника Голови

1391 – 1418

Завідувач сектору у складі управління, самостійного відділу

1284 – 1311

Головний спеціаліст

1033 – 1059

Провідний спеціаліст

888 – 915

Спеціаліст I категорії

797 – 824

Спеціаліст II категорії

701 – 728

Спеціаліст

637 – 663
";
доповнити постанову додатком 14 1 такого змісту:

"Додаток 14 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2015 р. N 153)
СХЕМА
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів спеціалізованих департаментів та органів ДФС

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Директор департаменту, начальник

2087 – 2194

Начальник Головного управління, самостійного управління, управління

1873 – 1980

Начальник самостійного відділу

1766 – 1873

Начальник відділу в складі департаменту, Головного управління, самостійного управління, управління

1605 – 1659

Завідувач самостійного сектору

1445 – 1471

Завідувач сектору в складі департаменту, Головного управління, самостійного управління, управління, самостійного відділу

1338 – 1364

Головний державний інспектор

1177 – 1230

Головний спеціаліст

1017 – 1177

Старший державний інспектор

1027 – 1059

Провідний спеціаліст, державний інспектор

910 – 936

Спеціаліст I категорії

819 – 845

Спеціаліст II категорії

733 – 760

Спеціаліст

669 – 696
";
у додатку 15:
у назві додатка слово "Міндоходів" замінити словом "ДФС";
у графі "Найменування посади" позицію "Інспектор" доповнити словами ", помічник оперуповноваженого";
у додатку 25 слово "Міндоходів" замінити словом "ДФС";
у додатку 26:
у назві додатка слово "Міндоходів" замінити словом "ДФС", а після слів "міжрегіональних головних управлінь" доповнити словом ", митниць";
у графі "Найменування посади":
у позиції "Перший заступник (заступник): начальника головного управління, начальника міжрегіонального головного управління" слово "(заступник)" виключити, а після слів "міжрегіонального головного управління" доповнити словами ", начальника митниці";
позицію "Старший інспектор" доповнити словами ", оперуповноважений, слідчий";
у додатку 30:
у назві додатка слово "Міндоходів" замінити словом "ДФС";
у розділі "Керівні працівники і спеціалісти, які здійснюють контроль за справлянням податків та інших платежів, організовують роботу з контролю за надходженням платежів до бюджетів та примусового їх стягнення, Міндоходів":
у назві розділу слово "Міндоходів" замінити словом "ДФС";
у графі "Найменування посади" позицію "Начальник самостійного відділу" доповнити словами ", начальник самостійного відділення";
додаток 31 викласти у такій редакції:

"Додаток 31
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2015 р. N 153)
СХЕМА
посадових окладів рядового і начальницького складу податкової міліції державних податкових інспекцій у містах, об’єднаних державних податкових інспекцій

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Перший заступник начальника державної податкової інспекції

1117 – 1155

Начальник управління, самостійного відділу

989

Заступник начальника управління (відділу)

920 – 959

Начальник відділу (штабу) у складі управління; начальник відділення, завідувач сектору

882 – 920

Старший слідчий

794 – 829

Старший оперуповноважений, слідчий

735 – 770

Оперуповноважений, старший інспектор

689 – 724

Інспектор

677
";
у додатку 35 слово "Міндоходів" замінити словом "ДФС";
додатки 36 і 37 викласти у такій редакції:

"Додаток 36
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2015 р. N 153)
СХЕМА
посадових окладів осіб рядового і начальницького складу податкової міліції державних податкових інспекцій у районах, районах у містах

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Перший заступник начальника державної податкової інспекції

1081

Начальник управління, самостійного відділу

977

Заступник начальника управління (відділу)

909 – 948

Начальник відділу (штабу) у складі управління; начальник відділення, завідувач сектору

891 – 924

Старший слідчий

794 – 829

Старший оперуповноважений, слідчий

735 – 770

Оперуповноважений, старший інспектор

689 – 724

Інспектор

677


Додаток 37
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. N 268
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2015 р. N 153)
СХЕМА
посадових окладів осіб рядового і начальницького складу податкової міліції державних податкових інспекцій у районах м. Києва

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Перший заступник начальника державної податкової інспекції

1124

Начальник управління, самостійного відділу

1045 – 1090

Заступник начальника управління (відділу)

972 – 1057

Начальник відділу (штабу) у складі управління; начальник відділення, завідувач сектору

902 – 935

Старший слідчий

829 – 864

Старший оперуповноважений, слідчий

747 – 782

Оперуповноважений, старший інспектор

700 – 735

Інспектор

689
";
у назві додатка 58 слова "Міндоходів та його" замінити словами "ДФС та її".
4. В абзаці третьому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. N 236 "Про Державну фіскальну службу України" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 55, ст. 1507) слова "оплати праці та" виключити.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2015 р. N 153


ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р. N 1013 "Про Порядок виплати винагороди за вислугу років посадовим особам органів державної податкової служби, які мають спеціальні звання" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 38, с. 6).
2. Пункт 51 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1336 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1277).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. N 1049 "Про утворення Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 61, ст. 2421).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. N 16 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. N 1049" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 2, ст. 113).
5. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. N 597 "Деякі питання оплати праці працівників Міністерства доходів і зборів та його територіальних органів" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 67, ст. 2439).
____________

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень