Передплати журнал

Про внесення зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах


ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 серпня 2014 року N 499

Про внесення зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і
закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Відповідно до статті 7 Закону України “Про Національний банк України”, підпункту 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України та з метою удосконалення порядку відкриття банками рахунків клієнтів Правління Національного банку України постановляє:

1. Доповнити главу 6 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за N 1172/8493 (зі змінами), новим пунктом такого змісту:

“6.9. Банк для зарахування виключно заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат відкриває фізичній особі окремий поточний рахунок у порядку, визначеному цією главою, або використовує вже відкритий для цих цілей рахунок (далі у цьому пункті – окремий рахунок).

Для відкриття окремого рахунку клієнт зобов’язаний у заяві про відкриття поточного рахунку (додаток 5) в рядку “Додаткова інформація” зазначити, що рахунок відкривається для зарахування заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат. Для діючого поточного рахунку така інформація визначається в додатковому договорі до договору банківського рахунку.

Видаткові операції за окремим рахунком здійснюються в порядку, визначеному главою 7 цієї Інструкції”.

2. Банк зобов’язаний для окремого поточного рахунку, на який здійснюється зарахування виключно заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат, визначити ознаку цього рахунку у вигляді додаткового параметра до аналітичного рахунку.

3. Департаменту платіжних систем та розрахунків (Кравець В. М.) після набрання чинності цією постановою довести її зміст до відома Операційного, територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова В. О. Гонтарева

Матеріали до теми


Проєкт наказу щодо виправлення помилок у листках непрацездатності
На сайті профспілок опубліковано проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального страхування України «Про ...