...
Реєструйся

Про затвердження форм кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів


ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.02.2013

м. Київ

N 210Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 березня 2013 р. за N 378/22910

Про затвердження форм кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Відповідно до статті 15 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, з метою встановлення єдиних форм кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі форми кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, що додаються:
кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за напрямом оцінки майна: “Оцінка об’єктів у матеріальній формі”,
кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за напрямом оцінки майна: “Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності”.
2. Підписання кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів покласти на голову Екзаменаційної комісії.
3. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної власності.

Голова Фонду

О. Рябченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
19.02.2013 N 210

 

Державний Герб України

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

__________________________________
(найменування навчального закладу)КВАЛІФІКАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО ОЦІНЮВАЧА

МФ N ___

“___” ____________ 20__ р.

 

Засвідчує те, що _____________________________________________________________________
                                                                                                    (прізвище, ім’я та по батькові)
успішно склав(ла) кваліфікаційний іспит (рішення Екзаменаційної комісії від _______________ 20__ р. протокол N ___) та підтверджує його (її) достатній фаховий рівень підготовки оцінювача за програмою базової підготовки за напрямом оцінки майна: “Оцінка об’єктів у матеріальній формі” та спеціалізаціями в межах напряму:
___________________________________________________________________________________
(зазначається необхідне)

 

Голова
Екзаменаційної
комісії

 
 
______
(підпис)

 
 
__________
(ініціали, прізвище)

 
 
__________
(посада керівника навчального закладу)

 
 
___________
(найменування навчального закладу)

 
 
______
(підпис)

 
 
__________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

М. П.БЕЗСТРОКОВЕ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна України
19.02.2013 N 210

 

Державний Герб України

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

__________________________________
(найменування навчального закладу)КВАЛІФІКАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО ОЦІНЮВАЧА

ЦМК N ___

“___” ____________ 20__ р.

 

Засвідчує те, що _____________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім’я та по батькові)
успішно склав(ла) кваліфікаційний іспит (рішення Екзаменаційної комісії від _______________ 20__ р. протокол N ___) та підтверджує його (її) достатній фаховий рівень підготовки оцінювача за програмою базової підготовки за напрямом оцінки майна: “Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності” та спеціалізаціями в межах напряму:
___________________________________________________________________________________
(зазначається необхідне)

 

Голова
Екзаменаційної
комісії

 
 
______
(підпис)

 
 
__________
(ініціали, прізвище)

 
 
__________
(посада керівника навчального закладу)

 
 
___________
(найменування навчального закладу)

 
 
______
(підпис)

 
 
__________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

М. П.БЕЗСТРОКОВЕ____________

Матеріали до теми


Збільшення виплат та пільг військовим — як мобілізованим, так і контрактникам — законопроєкт
У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби (№ 11012). ...
Скасування вимоги отримувати дозвіл на застосування праці іноземців для роботодавців: зареєстровано законопроєкт № 11006
У Верховній Раді України 09 лютого 2024 року зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо скасування ...