Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.12.2011

м. Київ

N 1675

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2011 р. за N 1536/20274

Про затвердження форми свідоцтва платника єдиного податку та порядку видачі свідоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попередній календарний рік

Відповідно до пунктів 298.1 і 298.7 статті 298 та пункту 299.10 статті 299 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму свідоцтва платника єдиного податку;

Порядок видачі свідоцтва платника єдиного податку;

форму заяви про застосування спрощеної системи оподаткування;

Порядок подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування;

форму розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 N 12 "Про затвердження Інструкції "Про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.06.93 за N 64;

наказ Головної державної податкової інспекції України від 01.09.94 N 88 "Про внесення змін і доповнень до Інструкції "Про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.09.94 за N 230/440;

наказ Головної державної податкової інспекції України від 16.10.96 N 87 "Про внесення змін до Інструкції "Про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.10.96 за N 622/1647;

наказ Державної податкової адміністрації України від 25.03.98 N 137 "Про затвердження форми патенту та Порядку його заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.03.98 за N 196/2636;

наказ Державної податкової адміністрації України від 13.10.98 N 476 "Про затвердження Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва – юридичною особою та Порядку його видачі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.10.98 за N 688/3128;

наказ Державної податкової адміністрації України від 25.12.98 N 650 "Про внесення змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.02.99 за N 72/3365;

наказ Державної податкової адміністрації України від 12.10.99 N 555 "Про внесення змін до форми та Порядку видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва – юридичною особою", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.10.99 за N 709/4002;

наказ Державної податкової адміністрації України від 29.10.99 N 599 "Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 752/4045;

наказ Державної податкової адміністрації України від 28.04.2000 N 222 "Про внесення змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.05.2000 за N 317/4538;

наказ Державної податкової адміністрації України від 28.08.2000 N 461 "Про внесення доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.09.2000 за N 583/4804;

наказ Державної податкової адміністрації України від 07.12.2000 N 619 "Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.12.2000 за N 935/5156;

наказ Державної податкової адміністрації України від 14.02.2001 N 53 "Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції "Про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.03.2001 за N 239/5430;

наказ Державної податкової адміністрації України від 05.04.2001 N 150 "Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.04.2001 за N 364/5555;

наказ Державної податкової адміністрації України від 11.06.2001 N 235 "Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.06.2001 за N 549/5740;

наказ Державної податкової адміністрації України від 28.12.2001 N 521 "Про затвердження Змін та доповнень до форми Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.01.2002 за N 49/6337;

наказ Державної податкової адміністрації України від 28.12.2001 N 523 "Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.01.2002 за N 38/6326;

наказ Державної податкової адміністрації України від 24.04.2002 N 191 "Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.05.2002 за N 427/6715;

наказ Державної податкової адміністрації України від 03.09.2002 N 411 "Про затвердження Змін до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.09.2002 за N 732/7020;

наказ Державної податкової адміністрації України від 08.04.2003 N 164 "Про затвердження змін та доповнень до деяких нормативно-правових актів Державної податкової адміністрації України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.04.2003 за N 301/7622;

наказ Державної податкової адміністрації України від 16.07.2003 N 352 "Про внесення змін до Інструкції про прибутковий податок з громадян", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08.08.2003 за N 701/8022;

пункт 27 додатка до наказу Державної податкової адміністрації України від 16.02.2004 N 92 "Про внесення доповнень до наказів ДПА України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2004 за N 267/8866.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби України (Бусарєв В. В.) та Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Любченко О. М.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше 1 січня 2012 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної податкової служби України Лекаря С. І.

 

Міністр

Ф. Ярошенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший віце-прем’єр-міністр України –
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

А. П. Клюєв

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20.12.2011 N 1675

 

КОРІНЕЦЬ СВІДОЦТВА

 

Серія N 000000
(нумерація друкарським способом)

Свідоцтво видане ___________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Код за ЄДРПОУ

___________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, дані документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця (назва, номер, дата))

(для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи – підприємця*))

Свідоцтво одержано "___" ____________ 20__ року
                                                                       (словами)

___________________________
(підпис та П. І. Б платника єдиного
податку або уповноваженої ним особи)

 

———————————— Лінія відрізу ————————————-

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО
платника єдиного податку

Серія N 000000
(нумерація друкарським способом)

 

 

 

Найменування органу державної податкової служби, що видав свідоцтво
____________________________________________________________________________

Дата виписки свідоцтва   "___" ____________ 20__ року

 

 

____________________________________________________________________
(прізвище, ініціали керівника органу державної податкової служби)

____________
(підпис)

 

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку у паспорті.

СВІДОЦТВО ДІЙСНЕ ЗА НАЯВНОСТІ ДОКУМЕНТА, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ

 

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20.12.2011 N 1675

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2011 р. за N 1536/20274

 

 

 

 

 

 

 

Порядок видачі свідоцтва платника єдиного податку

1. Форма свідоцтва платника єдиного податку (далі – Свідоцтво) є обов’язковою до застосування на всій території України.

У Свідоцтві зазначаються такі відомості:

найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

дані документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця відповідно до закону;

податкова адреса суб’єкта господарювання;

місце провадження господарської діяльності;

обрані фізичною особою – підприємцем види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005, у разі здійснення виробництва – також види товару (продукції), що нею виробляються;

дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

ставка єдиного податку;

дата виписки Свідоцтва.

Бланк Свідоцтва є документом суворого обліку. Облік бланків свідоцтв здійснюється органами державної податкової служби.

2. Свідоцтво видається безстроково виключно суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі та не може передаватися для провадження господарської діяльності іншим особам.

Платникам єдиного податку першої і другої груп, які провадять кілька видів господарської діяльності, на які встановлено різні ставки єдиного податку, видається одне Свідоцтво.

Свідоцтво видається органом державної податкової служби безоплатно протягом 10 календарних днів з дня подання суб’єктом господарювання заяви.

Зареєстрованим в установленому законом порядку суб’єктам господарювання (новоствореним) та фізичним особам – підприємцям, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, Свідоцтво видається у день отримання органом державної податкової служби заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

3. Оригінал Свідоцтва зберігається у платника податку та пред’являється працівникам контролюючих органів, яким надано відповідні функціональні повноваження на проведення перевірки. Копія Свідоцтва повинна розміщуватися на робочому місці найманого працівника або суб’єкта господарської діяльності.

У разі втрати або зіпсуття Свідоцтва такому платнику видається дублікат Свідоцтва згідно з цим Порядком.

4. Підставами для прийняття органом державної податкової служби рішення про відмову у видачі суб’єкту господарювання Свідоцтва є:

невідповідність такого суб’єкта господарювання вимогам статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України;

наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;

подання протягом календарного року більше одного разу заяви про перехід на спрощену систему оподаткування.

5. У разі відмови у видачі Свідоцтва орган державної податкової служби зобов’язаний надати протягом 10 календарних днів з дня подання суб’єктом господарювання заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб’єктом господарювання у встановленому порядку.

6. До раніше виданого Свідоцтва у день подання платником єдиного податку заяви органом державної податкової служби вносяться зміни щодо:

найменування суб’єкта господарювання (для юридичної особи), або прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

податкової адреси суб’єкта господарювання;

місця провадження господарської діяльності;

видів господарської діяльності та ставки єдиного податку.

7. За бажанням платника єдиного податку раніше видане Свідоцтво може бути замінено у разі наявності у такого платника податку обставин, зазначених у пункті 6 цього Порядку, та отримано нове Свідоцтво згідно з цим Порядком.

До отримання нового Свідоцтва платник єдиного податку здійснює господарську діяльність на підставі раніше виданого Свідоцтва, яке повертається органу державної податкової служби у день отримання нового Свідоцтва.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20.12.2011 N 1675

 

Номер реєстрації
в органі державної
податкової служби

   

ЗАЯВА
про застосування спрощеної системи оподаткування

Дата взяття на
облік в органі
державної податкової
служби

   

 

 

 

1. Найменування органу державної податкової служби

 

 

 

Фізична особа – підприємець

 

Юридична особа

 

 

2. Код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця

 

  
  

 

4. Дані документа, що підтверджують державну реєстрацію юридичної особи та/або фізичної особи – підприємця (назва, номер, дата)

 

  
  
  

 

5. Підстави подання заяви

5.1. Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування**

Відповідно до глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі – Кодекс) прошу перевести мене на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з "___" ____________ 20__ р.
                                                                                                                                                                    (словами)

5.2. Зміна ставки єдиного податку***

з групи  на групу  або зі ставки  на ставку  %

 

5.3. Внесення змін до свідоцтва платника єдиного податку*** щодо:

 

найменування суб’єкта господарювання (юридичної особи) або прізвища, імені та по батькові фізичної особи – підприємця;

 

 

видів господарської діяльності;

 

 

організаційно-правової форми юридичної особи;

 

 

податкової адреси суб’єкта господарювання;

 

 

серії та номера паспорта (для фізичних осіб *);

 

 

місця провадження господарської діяльності.

 

 

5.4. Відмова від спрощеної системи оподаткування***:

 

дата (період) відмови від застосування спрощеної системи оподаткування з "   " ____________ 20__ р.
                                                                                                                                                                                             (словами)

Причини відмови від спрощеної системи оподаткування***:

 

припинення провадження господарської діяльності;

 

 

самостійна відмова у зв’язку з переходом на сплату інших податків та зборів;

 

 

перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу та нездійснення переходу на застосування іншої ставки (для платників єдиного податку першої і другої груп);

 

 

перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Кодексу (для платників єдиного податку першої та другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи);

  

 

 

перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу (для платників єдиного податку третьої і четвертої груп);

 

 

застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.7 статті 291 глави 1 розділу XIV Кодексу;

 

 

здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідність вимогам організаційно-правових форм господарювання;

 

 

перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку;

 

 

здійснення видів діяльності, не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця;

 

 

сплата до закінчення граничного строку погашення податкового боргу, що виник у платника єдиного податку протягом двох послідовних кварталів;

 

 

анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (для платників єдиного податку третьої і четвертої груп, які застосовують ставку 3 %) та нездійснення переходу на застосування ставки 5 %.

 

 

_____________________________________________________________________________________

(необхідне позначити знаком "Ö" або "+")

 

6. Податкова адреса суб’єкта господарювання

 

 

10. Обрані види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005

 

Код згідно з КВЕД

назва згідно з КВЕД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 . У разі здійснення виробництва (з пункту 10):

 

Код згідно з КВЕД

вид товару (продукції)

 

 

 

 

 

 

 

 

Мені відомі вимоги глави 1 розділу XIV Кодексу, граничні терміни сплати єдиного податку та ставки єдиного податку, термін подання звітності, обмеження у застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності та відповідальність платника єдиного податку, а також вимоги чинного законодавства про необхідність утримання та перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб, які нараховуються і виплачуватимуться найманим працівникам, та про необхідність подання до органів державної податкової служби відомостей про виплачені доходи.

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку у паспорті.

** Для суб’єктів господарювання, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

*** Для суб’єктів господарювання, яким в установленому порядку видано свідоцтво про сплату єдиного податку.

**** З урахуванням пунктів 293.6 та 293.7 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу.

 

Суб’єкт господарювання

________________________
(підпис, дата)

М. П.

 

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20.12.2011 N 1675

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2011 р. за N 1537/20275

 

Порядок подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування

1. Суб’єкт господарювання – юридична чи фізична особа може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному главою 1 "Спрощена система оподаткування, обліку та звітності" розділу XIV "Спеціальні податкові режими" Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

2. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень;

друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень.

При цьому вимоги, встановлені для другої групи, не поширюються на фізичних осіб – підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;

третя група – фізичні особи – підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;

обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень;

четверта група – юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;

обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень.

3. Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби заяву про застосування спрощеної системи оподаткування за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 N 1675, у якій зазначаються такі відомості:

найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

дані документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця відповідно до закону;

податкова адреса суб’єкта господарювання;

місце провадження господарської діяльності;

види господарської діяльності, обрані фізичною особою – підприємцем, згідно з КВЕД ДК 009:2005, у разі здійснення виробництва – також види товару (продукції), що нею виробляються;

ставки єдиного податку або зміна ставки, обрані суб’єктами господарювання;

кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою – підприємцем у трудових відносинах, та середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи;

дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

4. Заява подається суб’єктом господарювання до органу державної податкової служби особисто або поштою.

5. Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому цього пункту, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в пункті 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Кодексу.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 N 1675.

6. Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи – підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.

7. Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої або четвертої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

8. У разі зміни найменування юридичної особи, прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін.

У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої і четвертої груп разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

9. Платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Кодексу, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосовувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Кодексу, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосовувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Платники єдиного податку третьої і четвертої груп, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків (для платників третьої групи), а платники єдиного податку четвертої групи – у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу, а також зобов’язані у порядку, встановленому главою 1 розділу XIV Кодексу, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом.

Ставка єдиного податку, визначена для третьої і четвертої груп у розмірі 3 відсотків, може бути обрана:

суб’єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Кодексу, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;

платником єдиного податку, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Кодексу, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка;

суб’єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Кодексу і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

платником єдиного податку, що застосовує ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, у разі постачання ним послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і якщо обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Кодексу, шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість.

10. У разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Кодексу, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

11. Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом (за умови відсутності непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу з єдиного податку та/або інших податків і зборів, які платники єдиного податку сплачують відповідно до глави 1 розділу XIV Кодексу), з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів.

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до органу державної податкової служби заяву.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20.12.2011 N 1675

 

РОЗРАХУНОК
доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування

1. Найменування органу державної податкової служби

 

  

2. Код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця

 

  
  

 

4. Дані документа, що підтверджують державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця (назва, номер, дата)

 

  
  
  

 

Відомості щодо державної реєстрації протягом календарного року: первинна 
повторна  
(необхідне позначити знаком "
Ö" або "+")

 

5. Доходи, отримані суб’єктом господарювання за попередній календарний рік**:

Сума доходу у гривнях

5.1

доходи у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій)***

 

5.2

сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності

 

5.3

вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг)

 

5.4

інші доходи

 

Загальна сума отриманих доходів
                     (пункт 5.1 + пункт 5.2 + пункт 5.3 + пункт 5.4)

 

 

____________
*
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку у паспорті.

** З урахуванням пунктів 292.1 – 292.11 та 292.15 статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України. При цьому якщо суб’єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи – підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.

*** До доходу не включаються: отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

 

Суб’єкт господарювання

________________________
(підпис, дата)

М. П.

 

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень