Про затвердження Критеріїв використання іноземної мови у службовій діяльності військовослужбовцями Збройних Сил України


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.01.2014

м. Київ

N 4

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 січня 2014 р. за N 132/24909

Про затвердження Критеріїв використання іноземної мови у службовій діяльності військовослужбовцями Збройних Сил України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року N 1294 “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” та з метою упорядкування виплати надбавки за знання та використання іноземної мови військовослужбовцям Збройних Сил України під час виконання службових обов’язків

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Критерії використання іноземної мови у службовій діяльності військовослужбовцями Збройних Сил України, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

П. В. Лебедєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
08.01.2014 N 4

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 січня 2014 р. за N 132/24909

КРИТЕРІЇ
використання іноземної мови у службовій діяльності військовослужбовцями Збройних Сил України

1. Ці Критерії обумовлюють фактичне використання іноземної мови військовослужбовцями Збройних Сил України під час виконання службових обов’язків, встановлюють єдиний та системний підхід до оцінки використання іноземної мови за визначений звітний період. Ці Критерії не поширюються на особовий склад військової частини А0515.

2. Ці Критерії поділяються на безумовні та спеціальні.

Безумовні критерії обумовлюють наявність документів про рівень володіння іноземною мовою, не нижчий стандартизованого мовленнєвого рівня “функціональний” (далі – СМР 2) або рівня мовленнєвої компетенції за мовним стандартом НАТО “СТАНАГ 6001” на підставі складеного іспиту, та перебування військовослужбовця на посаді, яка передбачає знання іноземних мов на рівні, не нижчому СМР 2.

Спеціальні критерії обумовлюють напрями діяльності посадових осіб та визначають фактичне застосування іноземної мови в службовій діяльності. До спеціальних критеріїв відносяться:

участь у розробці документів з питань міжнародного співробітництва (договорів, угод, контрактів, рішень тощо), їх супроводження, переклад і оформлення;

підготовка та участь у проведенні заходів міжнародного співробітництва (семінарів, конференцій, візитів, зустрічей, переговорів, отримання консультативно-дорадчої допомоги від іноземних радників та інших заходів у рамках річних міжнародних програм співробітництва, за винятком заходів, під час проведення яких робочою мовою для переговорів є українська), у контексті роботи з документами, їх обробки, перекладу та аналізу, безпосереднього спілкування іноземною мовою;

листування зі службових питань іноземною мовою;

взаємодія в межах компетенції з дипломатичними (військовими) представництвами іноземних держав в Україні без залучення перекладачів;

відрядження за кордон для участі в семінарах, конференціях, нарадах тощо без перекладача;

участь в організації планування, здійснення підготовки та виконання заходів Процесу планування та оцінки сил (далі – ППОС) міжнародної програми НАТО “Партнерство заради миру”, відпрацювання відповідних документів, участь в експертних засіданнях з фахівцями НАТО та імплементація визначених цілей партнерства в рамках ППОС;

участь у плануванні та проведенні контрольних заходів із визначення рівня сумісності оперативних (бойових) спроможностей військових частин і підрозділів Збройних Сил України з військовими частинами та підрозділами збройних сил іноземних держав, визначених для участі в міжнародних програмах, міжнародних військових навчаннях, багатонаціональних військових формуваннях та міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, документальному їх оформленні та звітуванні за їх результатами;

участь у підготовці, забезпеченні проведення, а також безпосередня участь у міжнародних багатонаціональних навчаннях на посадах, які передбачають безпосереднє залучення до планування і проведення навчань у співпраці з представниками держав-учасниць;

робота з документами, стандартами та військовою документацією іноземною мовою, їх аналіз, переклад та впровадження;

робота з документами іноземною мовою в рамках листування з державами – учасницями Організації з безпеки і співробітництва в Європі та міжнародними організаціями, підготовка і участь у заходах та обміні інформацією між Україною та державами – учасницями міжнародних договорів у галузі контролю над озброєннями;

робота з опрацювання документації мережево-центричних, телеінформаційних та автоматизованих систем іноземного виробництва іноземною мовою з метою вивчення їх оперативних можливостей, принципів побудови та роботи;

опрацювання запитів та отримання дозвільних документів на перетин державного кордону, проліт повітряним простором, організація міжнародних перевезень;

пошук і опрацювання інформації за напрямами спеціальної діяльності органів військового управління і військових частин розвідки та спеціального призначення;

викладання іноземної мови та проведення мовного тестування у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів (далі – ВВНЗ та ВНП ВНЗ), на курсах іноземних мов у ВВНЗ та ВНП ВНЗ, а також у навчальних групах із вивчення іноземної мови за місцем дислокації військової частини;

участь у здійсненні поточного та рубіжного контролю знання іноземної мови;

направлення військовослужбовців для проходження служби у складі національних контингентів, національного персоналу, багатонаціональних органів військового управління та дипломатичних установ України;

направлення військовослужбовців на навчання до військових навчальних закладів іноземних держав, за винятком країн, де мовою навчання є російська.

3. Про використання особовим складом іноземної мови в службовій діяльності видається наказ командира військової частини (начальника).

До зазначеного наказу включається військовослужбовець, який підпадає під усі безумовні критерії та один (декілька) спеціальних критеріїв залежно від напряму службової діяльності та особливостей виконання службових обов’язків і фактично використовував іноземну мову у звітному періоді.

Тимчасово виконуючий обов’язки
начальника Головного управління
персоналу Генерального штабу
Збройних Сил України
генерал-майор

С. Т. Ніколаєв

Матеріали до теми


Зміни в переліках посад фармацевтів і професіоналів у галузі охорони здоров’я: наказ МОЗ
Міністерство охорони здоров’я України (далі — МОЗ) скоригувало свій наказ від 28 жовтня 2002 року № 385, яким затвердженні переліки ...