Передплати журнал

Про затвердження Методики моніторингу створення нових робочих місць


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.09.2013 м. Київ N 611

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 жовтня 2013 р. за N 1749/24281

Про затвердження Методики моніторингу створення нових робочих місць

На виконання підпункту 58.1 пункту 58 розділу V Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128, та з метою вивчення стану ринку праці, оперативного реагування на процеси, що відбуваються у сфері зайнятості населення,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику моніторингу створення нових робочих місць, що додається.

2. Департаменту праці та зайнятості (О. Мовчан) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Заступник Міністра –
керівник апарату

В. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

Міністр доходів
і зборів України

О. В. Клименко

Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

А. А. Максюта

В. о. Голови правління
Пенсійного фонду України

В. О. Кравчук

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної служби
статистики України

О. Г. Осауленко

Перший заступник Голови
СПО об’єднань профспілок

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
23.09.2013 N 611

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 жовтня 2013 р. за N 1749/24281

МЕТОДИКА
моніторингу створення нових робочих місць

I. Загальні положення

1.1. Ця Методика визначає порядок розрахунку, збору та узагальнення показників, що характеризують чисельність осіб, прийнятих на роботу на створені нові робочі місця, та чисельність осіб, звільнених внаслідок змін в організації виробництва і праці, у розрізі адміністративно-територіальних одиниць і за видами економічної діяльності.

1.2. Моніторинг створення нових робочих місць (далі – моніторинг) – система обліку адміністративних даних щодо працевлаштування осіб на створені нові робочі місця та звільнення осіб з робочих місць унаслідок змін в організації виробництва і праці.

1.3. Суб’єктами, що можуть створювати нові робочі місця та працевлаштовувати на них осіб, є:

1) юридичні особи – суб’єкти господарської діяльності (підприємства, установи, організації), які утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання та які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством;

2) фізичні особи – підприємці – суб’єкти господарської діяльності, в тому числі ті, які:

обрали спрощену систему оподаткування;

використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором;

3) особи, які забезпечують себе роботою самостійно – займаються незалежною професійною діяльністю.

1.4. До осіб, які звільнені внаслідок змін в організації виробництва і праці, для цілей цього моніторингу належать:

наймані працівники в юридичних осіб, звільнені внаслідок ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (частина перша статті 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП));

фізичні особи – підприємці, що припинили підприємницьку діяльність;

зняті з обліку особи, які забезпечують себе роботою самостійно – займаються незалежною професійною діяльністю;

наймані працівники у фізичних осіб, звільнені внаслідок скорочення штату, у тому числі в результаті припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця та зняття з обліку самозайнятої особи, що здійснювала незалежну професійну діяльність.

1.5. Терміни, що використовуються в цій Методиці, вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про зайнятість населення”, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року N 153 “Про затвердження Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

II. Методичні підходи до обліку створення нових робочих місць

2.1. Моніторинг проводиться у розрізі адміністративно-територіальних одиниць та за видами економічної діяльності за формами, наведеними в додатках 1 – 4 до цієї Методики.

2.2. Чисельність прийнятих на роботу на створені нові робочі місця (графа 2 додатків 1, 2) обчислюється наростаючим підсумком з початку року шляхом додавання показників щодо чисельності прийнятих на роботу на створені нові робочі місця у юридичних осіб (графа 3 додатків 1, 2) та у фізичних осіб (графа 9 додатків 1, 2).

2.3. Чисельність прийнятих на роботу на створені нові робочі місця у звітному періоді в юридичних осіб (Ч пр ЮО – графа 4 додатків 1, 2) обчислюється в розрізі розмірів заробітної плати на створеному новому робочому місці за формулою

Ч пр ЮО = Ч пр ЗП <  мін + Ч пр ЗП = мін + Ч пр ЗП від 1 до 3 мін + Ч пр ЗП ³ 3 мін,

де Ч пр ЗП  <  мін – чисельність прийнятих на роботу на створені нові робочі місця, заробітна плата яких менше мінімальної заробітної плати (графа 5 додатків 1, 2);

Ч пр ЗП = мін – чисельність прийнятих на роботу на створені нові робочі місця, заробітна плата яких дорівнює мінімальній заробітній платі (графа 6 додатків 1, 2);

Ч пр ЗП від 1 до 3 мін – чисельність прийнятих на роботу на створені нові робочі місця, заробітна плата яких більше однієї і менше трьох мінімальних заробітних плат (графа 7 додатків 1, 2);

Ч пр ЗП ³  3 мін – чисельність прийнятих на роботу на створені нові робочі місця, заробітна плата яких більше або дорівнює трьом мінімальним заробітним платам (графа 8 додатків 1, 2).

2.4. Чисельність працевлаштованих на роботу на створені нові робочі місця у звітному періоді у фізичних осіб (Ч пр ФО – графа 10 додатків 1, 2) обчислюється за формулою

Ч пр ФО = Ч пр ТДФО + К пр ФОП + К пр СО,

де Ч пр ТДФО – чисельність найманих працівників, з якими фізичними особами укладено трудові договори на нові робочі місця у звітному періоді (графа 11 додатків 1, 2);

К пр ФОП – кількість зареєстрованих у звітному періоді фізичних осіб – підприємців (графа 12 додатків 1, 2);

К пр СО – кількість осіб, які забезпечують себе роботою самостійно – займаються незалежною професійною діяльністю та взяті на облік в органах доходів і зборів у звітному періоді (графа 13 додатків 1, 2).

2.5. Чисельність осіб, звільнених у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, обчислюється шляхом додавання показників щодо чисельності працівників, звільнених у юридичних осіб внаслідок ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (частина перша статті 40 КЗпП) (графа 15 додатків 1, 2) та у фізичних осіб (графа 17 додатків 1, 2) наростаючим підсумком з початку року.

2.6. Чисельність працівників, звільнених у звітному періоді у юридичних осіб внаслідок ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (частина перша статті 40 КЗпП) у звітному періоді (Ч зв ЮО), відображено у графі 16 додатків 1, 2 до цієї Методики.

2.7. Чисельність осіб, звільнених у звітному періоді у фізичних осіб у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці (Ч зв ФО – графа 18 додатків 1, 2), обчислюється за формулою

Ч зв ФО = Ч зв ТДФО + К зв ФОП + К зв СО,

де Ч зв ТДФО – чисельність найманих працівників у звітному періоді у фізичних осіб, звільнених унаслідок скорочення штату, а також у результаті припинення підприємницької діяльності роботодавця – фізичної особи – підприємця та зняття з обліку роботодавця – самозайнятої особи, що здійснювала незалежну професійну діяльність (графа 19 додатків 1, 2);

К зв ФОП – кількість фізичних осіб – підприємців, що пройшли державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності у звітному періоді (графа 20 додатків 1, 2);

К зв СО – кількість осіб, які забезпечують себе роботою самостійно – займаються незалежною професійною діяльністю та яких знято з обліку у звітному періоді (графа 21 додатків 1, 2).

2.8. У показнику “Кількість страхувальників” (додатки 3, 4) визначена кількість страхувальників, що подали звіти про нарахування єдиного соціального внеску з початку року (графа 2) та у звітному періоді (графа 3).

2.9. Чисельність страхувальників, які працевлаштовували осіб на нові робочі місця у звітному періоді (НРМ – графа 4 додатків 3, 4), обчислюється за формулою

НРМ = НРМ ЮО + НРМ ФО,

де НРМ ЮО – кількість юридичних осіб, які самостійно працевлаштовували найманих працівників на створені нові робочі місця у звітному періоді (графа 5 додатків 3, 4);

НРМ ФО – чисельність фізичних осіб, які працевлаштовували найманих працівників на створені нові робочі місця у звітному періоді (графа 6 додатків 3, 4).

2.10. Чисельність працівників у звітному періоді (Ч прац – графа 7 додатків 3, 4) обчислюється за формулою

Ч прац = Ч прац ТДЮО + Ч прац ТДФО + К прац ФОП + К прац СО,

де Ч прац ТДЮО – чисельність найманих працівників у юридичних осіб у звітному періоді (графа 8 додатків 3, 4);

Ч прац ТДФО – чисельність найманих працівників, що працюють за укладеними трудовими договорами з фізичними особами у звітному періоді (графа 9 додатків 3, 4);

К прац ФОП – кількість фізичних осіб – підприємців, які подали звітність у звітному періоді (графа 10 додатків 3, 4);

К прац СО – кількість осіб, які забезпечують себе роботою самостійно – займаються незалежною професійною діяльністю та подали звітність у звітному періоді (графа 11 додатків 3, 4).

2.11. Чисельність осіб, звільнених суб’єктом господарювання, подається з початку року (графи 12, 17 додатків 3, 4) та у звітному періоді (графи 13, 18 додатків 3, 4). Чисельність осіб, звільнених у звітному періоді, обчислюється окремо за юридичними особами та фізичними особами на підставі звільнення за власним бажанням (графи 14, 19 додатків 3, 4), з ініціативи роботодавця (графи 15, 20 додатків 3, 4), з інших причин (графи 16, 21 додатків 3, 4).

2.12. Штатна чисельність найманих працівників у юридичних осіб у звітному періоді відображається у графі 22 додатків 3 і 4.

III. Порядок збору та узагальнення інформації

3.1. Дані, зазначені у додатках 1 – 4 до цієї Методики, надаються Пенсійним фондом України Міністерству соціальної політики України щомісяця до 20-го числа місяця, другого за звітним періодом.

3.2. Дані, зазначені у графах 12, 13, 20, 21 додатків 1 і 2, графах 10, 11 додатків 3 і 4 до цієї Методики, надаються Пенсійному фонду України Міністерством доходів і зборів України щомісяця до 15-го числа місяця, другого за звітним періодом.

3.3. Міністерство соціальної політики України забезпечує збір та узагальнення інформації, зазначеної в пунктах 3.1, 3.2 цього розділу.

Заступник директора Департаменту
праці та зайнятості – начальник
управління моніторингу та
аналізу ринку праці
О. Мовчан
Додаток 1
до Методики моніторингу створення нових робочих місць
(пункт 2.1)

Створення та ліквідація робочих місць у
____________ 20__ року
(звітний період)
(у розрізі адміністративно-територіальних одиниць)

Адміні­стративно­
терито­ріальна одиниця

Чисельність прийнятих на роботу на створені нові робочі місця (осіб)

Кількість стра­хувальників, яких було взято на облік, у тому числі

усь­ого з по­чат
ку року (сума граф 3 + 9)

у тому числі

у юридичних осіб

у фізичних осіб

усьо­го з по­чатку року

з них у звітному періоді

усьо­го з по­чат
ку року

з них у звітному періоді

усьо­го
(сума
граф 5
­ 8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ч пр ЮО)

в розрізі заробітної плати

усьо­го
(сума
граф 11 ­ 13)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ч пр ФО)

укла­дено
трудо­вих
дого­ворів
з найма­
ними
праців­ни
ками на
нові
робочі
місця у
фізи­чних осіб
 
(Ч пр ТДФО)

фізи­чних
осіб ­
під­при
єм­ців
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(К пр ФОП)

осіб, які забе­зпе
чують себе
робо­тою
самос­
тійно­
займа­
ються­
незалеж­
ною профе­сійною діяль­ністю
(К пр СО)

заро­бітна
плата
менше
мінім­альної
заро­бітної
плати
 
 
 
 
 
(Ч пр ЗП <   мін)

заро­бітна
плата
дорів­нює
мініма­льній
заро­бітній
платі
 
 
 
 
 
(Ч пр ЗП =   мін)

зар­обітна плата
більше однієї і
менше трьох
мініма­льних
заро­бітних плат
 
 
 
 
 
 
(Ч пр ЗП   від 1   до 3   мін)

заро­бітна
плата
більше або
дорівнює
трьом
мінімаль­
ним
заро­бітним
платам
 
 
(Ч пр ЗП   ³   3   мін)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

У цілому по країні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. у бюджетних установах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

область, регіон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автономна Республіка Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. у бюджетних установах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. у бюджетних установах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чисельність осіб, звільнених у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці

Кількість страхувальників, які припинили діяльність, у тому числі

усього з початку року (сума граф 15 і 17)

у тому числі

працівників у юридичних осіб, звільнених унаслідок ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (частина перша статті 40 КЗпП)

у фізичних осіб

усього з початку року

з них у
звітному
періоді
 
 
 
 
 
(Ч зв ЮО)

усього з початку року

з них у звітному періоді

усього
(сума граф
19 – 21)
 
 
 
 
(Ч зв ФО)

розірвано трудових
договорів з
найманими
працівниками у
фізичних осіб
 
 
(Ч зв ТДФО)

фізичних осіб –
підприємців, що пройшли
державну реєстрацію
припинення
підприємницької
діяльності
 
(К зв ФОП)

осіб, які
забезпечують себе
роботою самостійно
– займаються
незалежною
професійною
діяльністю
(К зв СО)

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до Методики моніторингу створення нових робочих місць
(пункт 2.1)

Створення та ліквідація робочих місць у
____________ 20__ року
(звітний період)
(за видами економічної діяльності)

Адміні­стративно­
терито­ріальна одиниця

Чисельність прийнятих на роботу на створені нові робочі місця (осіб)

Кількість стра­хувальників, яких було взято на облік, у тому числі

усь­ого з по­чат
ку року (сума граф 3 + 9)

у тому числі

у юридичних осіб

у фізичних осіб

усьо­го з по­чатку року

з них у звітному періоді

усьо­го з по­чат
ку року

з них у звітному періоді

усьо­го
(сума
граф 5
­ 8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ч пр ЮО)

в розрізі заробітної плати

усьо­го
(сума
граф 11 ­ 13)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ч пр ФО)

укла­дено
трудо­вих
дого­ворів
з найма­
ними
праців­ни
ками на
нові
робочі
місця у
фізи­чних осіб
 
(Ч пр ТДФО)

фізи­чних
осіб ­
під­при
єм­ців
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(К пр ФОП)

осіб, які забе­зпе
чують себе
робо­тою
самос­
тійно­
займа­
ються­
незалеж­
ною профе­сійною діяль­ністю
(К пр СО)

заро­бітна
плата
менше
мінім­альної
заро­бітної
плати
 
 
 
 
 
(Ч пр ЗП <   мін)

заро­бітна
плата
дорів­нює
мініма­льній
заро­бітній
платі
 
 
 
 
 
(Ч пр ЗП =   мін)

зар­обітна плата
більше однієї і
менше трьох
мініма­льних
заро­бітних плат
 
 
 
 
 
 
(Ч пр ЗП   від 1   до 3   мін)

заро­бітна
плата
більше або
дорівнює
трьом
мінімаль­
ним
заро­бітним
платам
 
 
(Ч пр ЗП   ³   3   мін)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

У цілому по країні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. у бюджетних установах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вид економічної діяльності:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. у бюджетних установах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чисельність осіб, звільнених у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці

Кількість страхувальників, які припинили діяльність, у тому числі

усього з початку року (сума граф 15 і 17)

у тому числі

працівників у юридичних осіб, звільнених унаслідок ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (частина перша статті 40 КЗпП)

у фізичних осіб

усього з початку року

з них у звітному
періоді
 
 
 
(Ч зв ЮО)

усього з початку року

з них у звітному періоді

усього (сума
граф 19 – 21)
 
 
(Ч зв ФО)

розірвано трудових
договорів з найманими
працівниками у фізичних
осіб
(Ч зв ТДФО)

фізичних осіб – підприємців,
що пройшли державну
реєстрацію припинення
підприємницької діяльності
(К зв ФОП)

осіб, які забезпечують
себе роботою самостійно –
займаються незалежною
професійною діяльністю
(К зв СО)

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Методики моніторингу створення нових робочих місць
(пункт 2.1)

Чисельність працівників у
____________ 20__ року
(звітний період)
(у розрізі адміністративно-територіальних одиниць)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративно­територіальна одиниця

Кількість страхувальників

Чисельність працівників, осіб

Кількість страху­вальників, які подали звітність у звітному періоді

усього з поча­тку року

з них у звітному місяці

усього у
звітному
періоді
(сума
граф 8 ­ 11) 
 
 
 
(Ч прац)

з них

наймані
прац­івники,
що пра­цюють
за укладе­ними
трудо­вими
догово­рами з
юридич­ними
особами
(Ч прац ТДЮО)

наймані
праців­ники,
що пра­цюють
за укла­деними
трудо­вими
дого­ворами з
фізич­ними
особами
(Ч прац ТДФО)

фізичні
особи ­
підпри­ємці
 
 
 
 
 
(К прац ФОП)

особи, які
забез­печують
себе роботою
само­стійно ­
займа­ються
незале­жною
профе­сійною
діяльністю
(К прац СО)

усь­ого

праце­влашто
вували на нові
робочі місця
(сума граф 5 і 6)
 
 
 
(НРМ)

з них

юри­дичні
особи
 
 
 
(НРМ ЮО)

фізичні
особи­
робо­тодавці
 
 
(НРМ ФО)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

У цілому по країні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. у бюджетних установах

 

 

 

 

 

 

 

 

область, регіон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автономна Республіка Крим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. у бюджетних установах

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. у бюджетних установах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чисельність осіб, звільнених суб’єктом господарювання

Штатна чисе­льність найманих праців­ників у юриди­чних осіб у звітному періоді

юридичними особами

фізичними особами

усього з поч­атку року

з них у звітному періоді

усього з початку року

з них у звітному періоді

усього (сума граф 14 – 16)

з них на підставі

усього (сума граф 19 – 21)

з них на підставі

за вла-сним бажа-нням (стаття 38 КЗпП)

з ініціативи роботодавця (стаття 40 КЗпП)

інші при-чини

за власним бажанням (стаття 38 КЗпП)

з ініціа-тиви робото-давця (стаття 40 КЗпП)

інші при-чини

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Методики моніторингу створення нових робочих місць
(пункт 2.1)

Чисельність працівників у
____________ 20__ року
(звітний період)
(за видами економічної діяльності)

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністративно­територіальна одиниця

Кількість страхувальників

Чисельність працівників, осіб

Кількість страху­вальників, які подали звітність у звітному періоді

усього з поча­тку року

з них у звітному місяці

усього у
звітному
періоді
(сума
граф 8 ­ 11) 
 
 
 
(Ч прац)

з них

наймані
прац­івники,
що пра­цюють
за укладе­ними
трудо­вими
догово­рами з
юридич­ними
особами
(Ч прац ТДЮО)

наймані
праців­ники,
що пра­цюють
за укла­деними
трудо­вими
дого­ворами з
фізич­ними
особами
(Ч прац ТДФО)

фізичні
особи ­
підпри­ємці
 
 
 
 
 
(К прац ФОП)

особи, які
забез­печують
себе роботою
само­стійно ­
займа­ються
незале­жною
профе­сійною
діяльністю
(К прац СО)

усь­ого

праце­влашто
вували на нові
робочі місця
(сума граф 5 і 6)
 
 
 
(НРМ)

з них

юри­дичні
особи
 
 
 
(НРМ ЮО)

фізичні
особи­
робо­тодавці
 
 
(НРМ ФО)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

У цілому по країні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. у бюджетних установах

 

 

 

 

 

 

 

 

вид економічної діяльності:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у т. ч. у бюджетних установах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чисельність осіб, звільнених суб’єктом господарювання

Штатна чисе­льність найманих праців­ників у юриди­чних осіб у звітному періоді

юридичними особами

фізичними особами

усього з поч­атку року

з них у звітному періоді

усього з початку року

з них у звітному періоді

усього (сума граф 14 – 16)

з них на підставі

усього (сума граф 19 – 21)

з них на підставі

за вла-сним бажа-нням (стаття 38 КЗпП)

з ініціативи роботодавця (стаття 40 КЗпП)

інші при-чини

за власним бажанням (стаття 38 КЗпП)

з ініціа-тиви робото-давця (стаття 40 КЗпП)

інші при-чини

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________

Матеріали до теми


Проєкт наказу щодо виправлення помилок у листках непрацездатності
На сайті профспілок опубліковано проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального страхування України «Про ...