Реєструйся

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу


МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.10.2013

м. Київ

N 773

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 листопада 2013 р. за N 1911/24443

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу

Відповідно до статті 28 Закону України “Про охорону праці” та Указу Президента України від 24 грудня 2012 року N 726 “Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу, що додаються.

2. Вважати такими, що не застосовуються на території України, “Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии)”, затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 20 лютого 1980 року N 43/П-2, “Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим станций и цехов по выработке генераторного газа”, затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 23 вересня 1980 року N 296/П-10.

3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О. І.) у встановленому порядку:

1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Е. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

В. о. Міністра охорони
здоров’я України

О. Толстанов

Заступник Міністра соціальної
політики – керівник апарату

В. Коломієць

Перший заступник Голови
Держгірпромнагляду

В. А. Шайтан

Перший заступник Голови
СПО об’єднання профспілок

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

О. Мірошниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
23.10.2013 N 773

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
08 листопада 2013 р. за N 1911/24443

НОРМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ПАРОСИЛОВОГО, ЕНЕРГЕТИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА, СТАНЦІЙ І ЦЕХІВ З ВИРОБЛЕННЯ ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Норми поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність у паросиловому, енергетичному господарстві, на станціях і в цехах з вироблення генераторного газу.

1.2. Ці Норми розроблено для професій працівників паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року N 327.

1.3. Ці Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), їх видів і строків носіння, класифікація та позначення захисних властивостей яких відповідають вимогам ДСТУ 7239:2011 “Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація” та ГОСТ 12.4.103-83 “Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация”.

1.4. Забезпечення ЗІЗ працівників, а також порядок їх утримання та зберігання здійснюються відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року N 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за N 446/15137.

1.5. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, встановлення правил маркування зазначених засобів та введення їх в обіг повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року N 761.

1.6. Строк носіння “до зносу” означає втрату ЗІЗ захисних, експлуатаційних та гігієнічних властивостей, при яких неможливе подальше застосування ЗІЗ.

1.7. Кількість протипилових респіраторів на зміну визначається рівнем перевищення концентрації пилу в повітрі робочої зони: до 5 разів – 1 шт., понад 5 разів – 2 шт. на зміну.

1.8. Для спеціального одягу застосовуються тканини, які мають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до сфери застосування.

Працівники, зайняті на роботах, де можливе враження електричною дугою, забезпечуються спеціальним одягом, стійким до впливу електричної дуги, з арамідних тканин.

1.9. Працівники паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу, які виконують роботи, не зазначені в розділі II цих Норм, забезпечуються ЗІЗ згідно з вимогами норм безоплатної видачі ЗІЗ працівникам відповідних видів економічної діяльності.

1.10. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці суб’єктів господарювання.

II. НОРМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ПАРОСИЛОВОГО, ЕНЕРГЕТИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА, СТАНЦІЙ І ЦЕХІВ З ВИРОБЛЕННЯ ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
з/п

Код згідно з ДК 003:2010

Професійна назва роботи

Найменування спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властивостей ЗІЗ

Строк носіння (місяці)

1

2

3

4

5

6

1. Загальні професії підприємств паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу

1

8162

Машиніст (кочегар) котельні

Обслуговування котлів, що працюють на рідкому та твердому мінеральному паливі з механічним завантаженням:

 

 

Костюм

ЗМиПн

12

Напівчеревики

ЗМиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

Ми

2

Каска захисна

 

До зносу

Окуляри захисні закриті

 

До зносу

Обслуговування котлів, що працюють на твердому мінеральному паливі з ручним завантаженням:

 

 

Комбінезон

ЗМиТиПн

12

Черевики

ЗМиТиТпМун15

12

Рукавиці

ТиТоМиМп

1

Каска захисна

 

До зносу

Щиток захисний від сліпучих променів з кріпленням на каску

 

До зносу

Під час виконання робіт з промивання конденсаторів і ям, вилучення гідравлічним способом або вручну з топок і бункерів золи та шлаку додатково:

 

 

Чоботи

ЗВМиСм

12

Фартух з нагрудником

ВнЗМиПм

Черговий

Рукавиці

ВуМиМпПм

2

Нарукавники

ВуМиПм

6

Респіратор протипиловий

 

До зносу

На зовнішніх роботах узимку (транспортування золи, шлаку) додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Куртка утеплена

Тн

36

2

9322

Підсобний робітник

Костюм

ЗМи

12

Напівчеревики

ЗМиСм

12

Рукавиці

Ми

1

Каска захисна

 

До зносу

Окуляри захисні відкриті

 

До зносу

Під час виконання робіт з обслуговування зовнішньої газової мережі додатково:

 

 

Плащ з капюшоном

ЗВнМи

Черговий

Напівчоботи

ВМиСм

24

Шкарпетки

ЗМи

3

Узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

24

3

8152

Просочувальник електротехнічних виробів

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

З

12

Черевики

ЗМиОСм

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Фартух з нагрудником

ОМиВу

Черговий

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ОнМиВу

До зносу

Окуляри захисні закриті

 

До зносу

Респіратор протигазовий

 

До зносу

Під час завантаження (вивантаження) просочених виробів для сушіння у вакуумні шафи, автоклави, термовакуумні установки додатково:

 

 

Фартух з нагрудником

ТиТп100Ми

Черговий

Рукавиці

ТиТп100Ми

1

Нарукавники

ТиТп100Ми

6

Каска захисна

 

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

4

7241

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Напівчеревики

ЗМиСм

12

Рукавички

Ми

1

Каска захисна

 

До зносу

Окуляри захисні відкриті

 

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Підшоломник утеплений

Тн

12

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

24

5

8333

Транспортувальник твердого палива (обслуговування механізмів)

Комбінезон

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСмМун15

12

Рукавиці

МиМп

1

Каска захисна

 

До зносу

Окуляри захисні відкриті

 

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

24

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Рукавички утеплені

ТнТхпМи

24

2. Паросилове, енергетичне господарство (крім виробництва електричної енергії)

6

8163

Апаратник хімводоочищення

Костюм

ВуЗМи

12

Чоботи

ВМиСмК50Щ20

12

Фартух з нагрудником

ВнМиК50Щ20

Черговий

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ВнМиК50Щ20

До зносу

Каска захисна

 

До зносу

Окуляри захисні закриті

 

До зносу

Респіратор протигазовий

 

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

12

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

24

7

8112
8151
 
8112

Бункерувальник
Дробильник (хімічне виробництво)
Машиніст млинів (збагачення та брикетування вугілля)

Комбінезон

ЗМиПнПм

12

Черевики

ЗМиСмМун15

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

МиМп

0,5

Каска захисна

 

До зносу

Окуляри захисні закриті

 

До зносу

Навушники протишумові

 

До зносу

Респіратор протипиловий

 

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

24

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

24

8

7241

Електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики

Костюм із відповідним рівнем захисту від електричної дуги

ЗМиЭсТи

12

Білизна натільна термостійка

ЗМиТи

12

Черевики із спеціальним вогнестійким просоченням

ЗМиЭсТп

12

Рукавички термостійкі

МиТвТи

1

Пояс запобіжний

 

Черговий

Каска захисна термостійка

 

До зносу

Підшоломник термостійкий

ЗМиТи

12

Щиток захисний термостійкий з кріпленням на каску

 

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

9

7241

Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній

Костюм із відповідним рівнем захисту від електричної дуги

ЗМиЭсТи

12

Білизна натільна термостійка

ЗМиТи

12

Черевики із спеціальним вогнестійким просоченням

ЗМиЭсТп

12

Рукавички термостійкі

МиМпТи

1

Пояс запобіжний

 

Черговий

Каска захисна термостійка

 

До зносу

Підшоломник термостійкий

ЗМиТи

12

Щиток захисний термостійкий з кріпленням на каску

 

До зносу

Рукавички діелектричні

Эв

Чергові

Калоші діелектричні

Эв

Чергові

Під час виконання робіт у траншеях, тунелях, колодязях додатково:

 

 

Чоботи

ВМиЭсТп

12

Рукавиці

ВуМиМп

0,5

Протигаз ізолювальний шланговий

 

Черговий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Рукавиці утеплені

ТнТхпМиМп

12

10

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Костюм із відповідним рівнем захисту від електричної дуги

ЗМиЭсТи

12

Білизна натільна термостійка

ЗМиТи

12

Черевики із спеціальним вогнестійким просоченням

ЗМиЭсТо

12

Рукавички термостійкі

МиТвТи

1

Каска захисна термостійка

 

До зносу

Підшоломник термостійкий

ЗМиТи

12

Щиток захисний термостійкий з кріпленням на каску

 

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

Під час виконання робіт з ремонту трансформаторів та масляних перемикачів додатково:

 

 

Фартух з нагрудником

НмВнМи

Черговий

Напівчоботи

НмМиСм

24

Рукавиці

НмВнМи

0,5

Під час виконання робіт на електрощитах додатково:

 

 

Рукавички діелектричні

Эв

Чергові

Боти діелектричні

Эв

Чергові

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

11

7241

Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв

Костюм із відповідним рівнем захисту від електричної дуги

ЗМиЭсТи

12

Білизна натільна термостійка

ЗМиТи

12

Черевики із спеціальним вогнестійким просоченням

ЗМиЭсТо

12

Рукавички термостійкі

МиТвТи

1

Каска захисна термостійка

 

До зносу

Підшоломник термостійкий

ЗМиТи

12

Щиток захисний термостійкий з кріпленням на каску

 

До зносу

Рукавички діелектричні

Эв

Чергові

Калоші діелектричні

Эв

Чергові

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

12

8162

Котлочистильник

Комбінезон

ЗМиПнВу

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Черевики

ЗМиПнСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

МиМпПк

0,5

Каска захисна

 

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

 

До зносу

Респіратор протипиловий

 

До зносу

Під час виконання робіт з гарячого та холодного промивання котельного устаткування додатково:

 

 

Фартух з нагрудником

ВнМи

6

Чоботи

ВМиСм

24

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ВнМи

До зносу

Нарукавники

ВнМиК50Щ20

6

Під час виконання робіт із застосуванням кислот та лугів для чищення поверхонь котлів:

 

 

Костюм

ЗК80Щ50Ми

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Чоботи

ВК80Щ50Ми

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавички

К80Щ50Ми

До зносу

Каска захисна

 

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні герметичні

 

До зносу

Протигаз ізолювальний шланговий

 

Черговий

13

8163

Машиніст берегових насосних станцій

Костюм

ЗМиВу

12

Черевики

ЗМиМп

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

Ми

1

Окуляри захисні відкриті

 

До зносу

Під час виконання робіт на дільницях водозабору, водоприйому додатково:

 

 

Фартух с нагрудником

ВнМи

6

Чоботи

ВМиСм

12

Каска захисна

 

До зносу

Рукавички

ВуМи

1

На зовнішніх роботах додатково:

 

 

Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

24

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

12

14

8162

Машиніст котлів

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

Ми

1

Каска захисна

 

До зносу

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні відкриті

 

До зносу

Навушники протишумові

 

До зносу

15

8162

Машиніст подавання палива

Комбінезон

ЗМиПн

12

Черевики

ЗМиСмМун25

12

Шкарпетки

ЗМи

2

Рукавиці

МиМп

0,5

Каска захисна

 

До зносу

Окуляри захисні закриті

 

До зносу

Респіратор протипиловий

 

До зносу

Навушники протишумові

 

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

24

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

16

8162
 
8162

Машиніст-обхідник з котельного устаткування
Машиніст-обхідник з турбінного устаткування

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

Ми

1

Каска захисна

 

До зносу

Окуляри захисні відкриті

 

До зносу

Навушники протишумові

 

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

24

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

17

8162

Моторист автоматизованого подавання палива

Костюм

ЗМиНм

12

Черевики

ЗМиНмСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавички

МиНм

2

Каска захисна

 

До зносу

Окуляри захисні відкриті

 

До зносу

Навушники протишумові

 

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

24

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

18

7233
 
7233

Слюсар з обслуговування теплових мереж
Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСмМун50

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

МиМп

0,5

Рукавиці

ТиТп100Ми

1

Пояс запобіжний

 

Черговий

Жилет сигнальний

Со

12

Каска захисна

 

До зносу

Окуляри захисні відкриті

 

До зносу

Під час обслуговування підземних трубопроводів, камер і каналів теплових мереж додатково:

 

 

Чоботи

ВМиСм

24

Рукавиці

ВуМиМп

0,5

Протигаз ізолювальний шланговий

 

Черговий

На зовнішніх роботах додатково:

 

 

Плащ з капюшоном

ВнМи

24

Узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

24

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

24

19

7233

Слюсар з обслуговування теплових пунктів

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

МиМп

1

Каска захисна

 

До зносу

Окуляри захисні відкриті

 

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

24

20

7233

Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів

Комбінезон

ЗМиПн

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Черевики

ЗМиСмВу

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

МиМп

1

Каска захисна

 

До зносу

Окуляри захисні закриті

 

До зносу

Респіратор протипиловий

 

До зносу

Під час ремонту паропроводів додатково:

 

 

Фартух з нагрудником

ТиТп100Ми

Черговий

Рукавиці

ТиТп100Ми

1

Чоботи

ТиТпМиСм

12

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

24

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

24

21

7233

Слюсар з ремонту устаткування подавання палива

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСмМун15

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

МиМп

0,5

Каска захисна

 

До зносу

Окуляри захисні відкриті

 

До зносу

Респіратор протипиловий

 

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

24

Куртка утеплена

Тн

36

22

7241

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

Костюм із відповідним рівнем захисту від електричної дуги

ЗМиЭсТв

9

Черевики із спеціальним вогнестійким просоченням

ЗМиЭсТп

12

Рукавички термостійкі

МиТвТо

1

Пояс запобіжний

 

Черговий

Каска захисна термостійка

 

До зносу

Підшоломник термостійкий

ЗМиТи

12

Щиток захисний термостійкий з кріпленням на каску

 

До зносу

Рукавички діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

Під час виконання робіт з перебирання та ремонту ртутних випрямлячів додатково:

 

 

Білизна натільна термостійка

ЗМиТи

12

Шкарпетки

ЗМи

2

Респіратор протигазовий з протиртутним патроном

 

До зносу

Окуляри захисні герметичні

 

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Куртка утеплена

 

36

23

7136

Слюсар-сантехнік

Костюм

ЗМиВу

12

Чоботи

ВЗМиМпСм

12

Рукавички

Ми

1

Каска захисна

 

До зносу

Під час виконання робіт з очищення градирень і відстійників додатково:

 

 

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Фартух з нагрудником

ЗВнМи

Черговий

Рукавички

ВнМиЗМп

До зносу

Нарукавники

ВнМиЗ

6

Підшоломник

ЗМи

12

Окуляри захисні закриті

 

До зносу

Респіратор протиаерозольний

 

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

24

Підшоломник утеплений

ТнМи

36

3. Станції і цехи з вироблення генераторного газу

24

8163

Газівник

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

Ми

1

Каска захисна

 

До зносу

Окуляри захисні закриті

 

До зносу

Під час чищення та ремонту газопроводів додатково:

 

 

Фартух з нагрудником

ЯжМиВн

Черговий

Рукавички

ЯгЯжМиВу

До зносу

Респіратор протигазовий

 

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

25

8159

Газогенераторник

Костюм

ЗМиПн

12

Черевики

ЗМиТпСм

12

Рукавички

Ми

1

Каска захисна

 

До зносу

Під час завантаження газогенераторів паливом додатково:

 

 

Фартух з нагрудником

МиТв

Черговий

Рукавиці

МиТи

0,5

Окуляри захисні зі світлофільтрами

 

До зносу

Респіратор газопилозахисний

 

До зносу

Під час виконання робіт з шурування палива піками або пневмоінструментом додатково:

 

 

Рукавиці

ТиТоМиМп

0,5

Щиток захисний від сліпучих променів з кріпленням на каску

 

До зносу

Під час виконання робіт з очищення колекторів, газозливів і пилоуловлювачів додатково:

 

 

Чоботи

ВЗМиНмСм

12

Рукавички

ВнНмНтМи

До зносу

Нарукавники

ВнНмНтМи

6

Окуляри захисні закриті

 

До зносу

Респіратор газопилозахисний

 

До зносу

Протигаз фільтрувальний

 

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

36

26

8159
 
8155

Машиніст газогенераторної станції
Оператор газгольдерної станції

Комбінезон

ЗМиПн

12

Напівчоботи

ЗМиНмСм

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Фартух з нагрудником

ТиТвМи

Черговий

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ВнМиЯгНм

До зносу

Каска захисна

 

До зносу

Окуляри захисні закриті

 

До зносу

Респіратор протигазовий

 

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Рукавиці утеплені

Тн

24

27

7233

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСмМун15

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

МиМп

0,5

Каска захисна

 

До зносу

Окуляри захисні відкриті

 

До зносу

Респіратор протигазовий

 

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

36

28

7233

Слюсар-ремонтник

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиМпСмМун15

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

МиМпВуНм

1

Каска захисна

 

До зносу

Окуляри захисні закриті

 

До зносу

Респіратор протигазовий

 

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

12

29

8162

Чистильник

Комбінезон

ЗМиПн

12

Черевики

ЗМиСмМун25

12

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

МиМп

0,5

Каска захисна

 

До зносу

Респіратор газопилозахисний

 

До зносу

Окуляри захисні закриті

 

До зносу

Під час очищення фільтрів, газопроводів, вентиляційних систем і димоходів:

 

 

Чоботи

ВМиК50Щ20См

12

Рукавички

Ми

1

Рукавички

ВнМиК50Щ20

До зносу

Нарукавники

ВнМиМп

6

Фартух з нагрудником

ВнМиК50Щ20

Черговий

Протигаз ізолювальний шланговий

 

Черговий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

36

Чоботи утеплені

Тн20Ми

36

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

24

4. Керівники та фахівці

30

3113
3113

Електрик цеху
Енергетик цеху

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавички

Ми

2

Каска захисна

 

До зносу

Окуляри захисні відкриті

 

До зносу

Рукавиці діелектричні

Эн

Чергові

Калоші діелектричні

Эн

Чергові

На зовнішніх роботах додатково:

 

 

Плащ з капюшоном

ВнМи

Черговий

Узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

36

31

2149.2
1222.2

Інженер з охорони праці
Начальник цеху

Костюм

ЗМи

12

Напівчеревики

ЗМиСм

12

Рукавиці

Ми

4

Каска захисна

 

До зносу

Окуляри захисні відкриті

 

До зносу

На зовнішніх роботах додатково:

 

 

Плащ з капюшоном

Ву

Черговий

Узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

36

32

1222.2
1222.2
1222.2
1222.2

Майстер виробництва
Майстер зміни
Начальник виробництва
Начальник зміни (промисловість)

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

Ми

1

Каска захисна

 

До зносу

Окуляри захисні відкриті

 

До зносу

На зовнішніх роботах додатково:

 

 

Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТнМи

36

33

1222.2
3115

Майстер з ремонту
Механік цеху

Костюм

ЗМи

12

Черевики

ЗМиСмМун15

12

Рукавиці

Ми

1

Каска захисна

 

До зносу

Окуляри захисні відкриті

 

До зносу

На зовнішніх роботах додатково:

 

 

Плащ з капюшоном

Вн

Черговий

Узимку додатково:

 

 

Куртка утеплена

Тн

36

Штани утеплені

Тн

36

Підшоломник утеплений

ТиМи

36

Чоботи утеплені

Тн20МиСм

36

Рукавиці утеплені

ТнТхпМи

24

Директор Департаменту промислової
безпеки, охорони праці, цивільного
та фізичного захисту, трудової та
соціальної політики

О. М. Онищенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

О. А. Миколайчук

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

В. Акопян

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. Болотських

Матеріали до теми


Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів: які зміни внесено
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України своїм наказом від 19 січня 2023 року № 947 внесло зміни до Положення ...