...
Реєструйся

Про затвердження орієнтовних тестових завдань на знання Конституції України, законів України “Про державну службу”, “Про засади запобігання і протидії корупції”


НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

від 3 жовтня 2012 року N 198

Про затвердження орієнтовних тестових завдань на знання Конституції України, законів України “Про державну службу”, “Про засади запобігання і протидії корупції”

Відповідно до Закону України “Про державну службу” від 17.11.2011 N 4050-VI, Типового порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.03.2012 N 43, зареєстрованого у Мін’юсті 28.04.2012 N 709/21022, Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого Указом Президента України від 18.07.2011 N 769/2011, наказую:

1. Затвердити орієнтовні тестові завдання на знання Конституції України, законів України “Про державну службу”, “Про засади запобігання і протидії корупції”, що додаються.

2. Рекомендувати центральним органам виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям, іншим державним органам використовувати орієнтовні тестові завдання на знання Конституції України, законів України “Про державну службу”, “Про засади запобігання і протидії корупції” при розробці програми іспиту (тестування) у відповідному державному органі.

3. Управлінню методичного забезпечення діяльності кадрових служб забезпечити доведення цього наказу до відома центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, територіальних органів Головдержслужби України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинність з дня набрання чинності Законом України “Про державну службу”.

 

Голова Нацдержслужби

В. Толкованов

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Нацдержслужби України
03.10.2012 N 198

 

 

  

 

 

Орієнтовні тестові завдання на знання Конституції України, законів України “Про державну службу”, “Про засади запобігання і протидії корупції”

 

Тестові завдання на знання Конституції України

1. Носієм і єдиним джерелом влади в Україні є:

А. Верховна Рада України;

Б. Президент України;

В. народ;

Г. територіальна громада.

2. Найвищою соціальною цінністю в Україні визнаються:

А. права і свободи людини та їх гарантії;

Б. людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека;

В. суверенітет, незалежність;

Г. консолідація та розвиток української нації.

3. Державна влада в Україні здійснюється на засадах:

А. суверенності, незалежності, демократичності, соціального і правового характеру;

Б. принципу верховенства права;

В. поділу на законодавчу, виконавчу та судову;

Г. утвердження і забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

4. У межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, зобов’язані діяти:

А. органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

Б. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи;

В. органи державної влади;

Г. органи законодавчої, виконавчої та судової влади.

5. Державними символами України є:

А. Державний Прапор і Державний Гімн України;

Б. Державний Прапор, Державний Гімн України та Пересопницьке Євангеліє;

В. Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України;

Г. Державний Прапор, Державний Гімн України та Конституція України.

6. Найважливішими функціями Української держави, справою всього Українського народу є:

А. захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання;

Б. захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки;

В. забезпечення свободи екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги;

Г. гарантування свободи політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України.

7. До гарантій права на свободу та особисту недоторканість відносяться:

А. не можливість бути підданому катуванню, жорстокому або нелюдському поводженню;

Б. не можливість бути заарештованим або триматися під вартою не інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом;

В. судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї;

Г. не можливість свавільного позбавлення життя.

8. Права і свободи людини є:

А. такими, що не можуть бути обмежені;

Б. невідчужуваними та непорушними;

В. вільними та рівними;

Г. вичерпними.

9. Право доступу до державної служби для громадян України є:

А. невідчужуваним;

Б. рівним;

В. необмеженим;

Г. вільним.

10. Рівними конституційними правами і свободами наділяються:

А. особи;

Б. люди;

В. громадяни;

Г. іноземці та особи без громадянства.

11. Всеукраїнський референдум про зміну території України призначається:

А. Верховною Радою України і Президентом України;

Б. Верховною Радою України;

В. Президентом України;

Г. Верховною Радою України та Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

12. Повноваження народних депутатів України починаються:

А. з моменту оприлюднення ЦВК результатів виборів;

Б. з моменту видачі посвідчення народного депутата;

В. з моменту складення присяги;

Г. з моменту внесення запису до трудової книжки.

13. Верховна Рада України є повноважною за умови обрання:

А. не менш як половини від її конституційного складу;

Б. не менш як двох третин від її конституційного складу;

В. не менш як трьох четвертих від її конституційного складу;

Г. повністю конституційного складу.

14. Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією:

А. Верховної Ради України;

Б. Рахункової палати України;

В. Національного банку України;

Г. Міністерства фінансів України.

15. Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина здійснює:

А. Верховна Рада України;

Б. народні депутати України;

В. комітети Верховної Ради України;

Г. Уповноважений верховної Ради України з прав людини.

16. Президент України є:

А. найвищою посадовою особою;

Б. главою держави і главою виконавчої влади;

В. главою держави і виступає від її імені;

Г. главою виконавчої влади.

17. Приведення Президента України до присяги здійснює:

А. Голова Верховної Ради України;

Б. Прем’єр-міністр України;

В. Голова Конституційного Суду України;

Г. Голова Верховного Суду України.

18. Рада національної безпеки і оборони України є:

А. органом державної влади;

Б. координаційним органом при Президентові України;

В. органом судової влади;

Г. органом виконавчої влади.

19. Представництво Президента України діє:

А. при Адміністрації Президента України;

Б. в областях, районах України;

В. в Автономній Республіці Крим;

Г. в містах, селах та селищах України.

20. Якщо під час повторного розгляду закон знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу:

А. Президент України зобов’язаний його підписати та офіційно оприлюднити;

Б. Президент України зобов’язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом 10 днів;

В. Президент України має право повернути його зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями;

Г. закон має бути підписаний Головою Верховної Ради України та оприлюднений.

21. Президент України може бути усунений з поста в порядку імпічменту у разі:

А. порушення Конституції та законів України;

Б. вчинення ним державної зради або іншого злочину;

В. невиконання передвиборчої програми;

Г. неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я.

22. У якому випадку Прем’єр-міністр України зобов’язаний подати Президенту України заяву про відставку Кабінету Міністрів України:

А. у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри;

Б. у зв’язку з визнанням Верховною Радою України роботи Кабінету Міністрів України незадовільною;

В. у зв’язку з заявою про власну відставку;

Г. у зв’язку з визнанням Президентом України незадовільною роботи Прем’єр-міністра України.

23. До складу Кабінету Міністрів України входять:

А. Прем’єр-міністр України, перший віце-прем’єр-міністр, три віце-прем’єр-міністри, міністри;

Б. Прем’єр-міністр України, перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри;

В. Прем’єр-міністр України, перший віце-прем’єр-міністр, один віце-прем’єр-міністр, міністри;

Г. Прем’єр-міністр України, три перших віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри.

24. Акти Кабінету Міністрів України підписує:

А. Президент України;

Б. Прем’єр-міністр України;

В. Перший віце-прем’єр-міністр України;

Г. Віце-прем’єр-міністр України.

25. Питання організації управління районами в містах належить до компетенції:

А. Верховної Ради України;

Б. обласних рад;

В. районних рад;

Г. міських рад.

26. Виконавчу владу в областях здійснюють:

А. Президент України;

Б. Кабінет Міністрів України;

В. обласні державні адміністрації;

Г. обласні ради.

27. Систему адміністративно-територіального устрою України складають:

А. Автономна Республіка Крим, області, райони, міста райони в містах, селища і села;

Б. області, райони, міста, райони в містах, селища і села;

В. області, райони, міста, райони в містах;

Г. Автономна Республіка Крим, м. Київ та Севастополь, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.

28. Правосуддя в Україні здійснюється:

А. судами та прокуратурою;

Б. виключно судами;

В. народними засідателями і присяжними;

Г. Конституційним Судом України.

29. В Україні не допускається створення:

А. місцевих та апеляційних судів;

Б. спеціалізованих судів;

В. надзвичайних та особливих судів;

Г. судів загальної юрисдикції.

30. Закони, що визнані неконституційними за рішенням Конституційного Суду України, втрачають чинність:

А. з дня опублікування;

Б. з дня офіційного оприлюднення;

В. з дня ухвалення рішення про їх неконституційність;

Г. з дня внесення Верховною Радою України відповідних змін до закону України, що був предметом розгляду в Конституційному Суді України.

 

Тестові завдання на знання законів України “Про державну службу” та “Про засади запобігання та протидії корупції”

I частина

1. Чи має право на державну службу не громадянин України?

А. так;

Б. ні;

В. так, але лише за умови дозволу Національного агентства України з питань державної служби.

2. Національне агентство України з питань державної служби відноситься до:

А. місцевих органів виконавчої влади;

Б. центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом;

В. центральних органів виконавчої влади.

3. Відповідно до Закону України “Про державну службу” державна служба це:

А. професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують, заробітну плату за рахунок державних коштів;

Б. професійна діяльність державних службовців з підготовки пропозицій щодо формування державної політики, забезпечення її реалізації та надання адміністративних послуг;

В. професійна діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які працюють в органах державної влади.

4. Згідно із Законом України “Про державну службу” службова дисципліна державного службовця це:

А. виконання переліку функцій і повноважень, закріплених за посадою державної служби, які зобов’язаний виконувати державний службовець та які встановлені його посадовою інструкцією;

Б. відповідальне ставлення державного службовця до виконання службових обов’язків;

В. неухильне додержання присяги державного службовця, сумлінне виконання ним службових обов’язків.

5. Як тлумачить Закон України “Про державну службу” таке поняття як профіль професійної компетентності посади державної служби, це:

А. комплексна характеристика посади державної служби, що містить визначення змісту виконуваної за посадою роботи та перелік спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних державному службовцю для виконання посадових обов’язків;

Б. визначена структурою і штатним розписом первинна вимога до державного службовця, що претендує на посаду в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті;

В. комплексна характеристика здобутих знань, вмінь і навичок особи уповноваженої на виконання функцій держави в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті.

6. Порядок обчислення стажу державної служби визначається:

А. Кабінетом Міністрів України;

Б. Міністерством фінансів України;

В. Національним агентством України з питань державної служби;

Г. Пенсійним фондом України.

7. Не можуть бути призначені на посаду в державному органі та його апараті особи, які:

А. визнані у встановленому порядку дієздатними;

Б. мають погашену судимість;

В. у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками.

8. Відповідно до Закону України “Про державну службу” посади державної служби залежно від характеру та обсягу посадових обов’язків поділяють на:

А. п’ять груп;

Б. сім груп;

В. дев’ять груп.

9. Обмеження, пов’язані з проходженням державної служби, не передбачають:

А. заборону щодо відмови фізичним та юридичним особам в інформації, умисного затримування її, надання недостовірної або неповної інформації, надання якої передбачено нормативними актами;

Б. неможливість самостійно або через представника входити до складу керівних органів підприємств, господарських товариств, організацій, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність;

В. заборону членства в політичних партіях та рухах;

Г. неможливість брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу.

10. Рішення про проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державних службовців приймається:

А. керівником органу, в якому оголошується конкурс;

Б. Національним агентством України з питань державної служби;

В. керівником органу, який є вищим за той, у якому проводиться конкурс;

Г. Кабінетом Міністрів України.

11. Випробувальний термін при прийнятті на державну службу становить:

А. до 2 місяців;

Б. до 6 місяців;

В. до 3 місяців.

12. Максимальний термін прийняття документів на конкурс для зайняття вакантної посади державної служби становить:

А. 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу;

Б. 20 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу;

В. 45 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

13. Державний службовець може бути позбавлений рангу:

А. за рішенням посадової особи, яка присвоїла йому цей ранг;

Б. за рішенням Національного агентства України з питань державної служби;

В. за вироком суду.

14. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні:

А. не менш ніж 3/4 її складу;

Б. не менше ніж 2/3 її складу;

В. не менше ніж 1/2 її складу.

15. Національне агентство України з питань державної служби у своїй діяльності підконтрольне і підзвітне:

А. Верховній Раді України;

Б. Кабінету Міністрів України;

В. Президентові України.

16. Просування державного службовця по службі здійснюється шляхом:

А. зайняття вищої посади державної служби або присвоєння державному службовцю більш високого рангу;

Б. перехід на роботу з районних до центральних державних органів;

В. підвищення заробітної плати.

17. Оголошується повторний конкурс на зайняття вакантних посад державної служби, якщо:

А. на засіданні конкурсної комісії голоси членів комісії розподілилися порівну;

Б. на засіданні конкурсної комісії присутні менше ніж 3/4 її складу;

В. жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади державного службовця.

18. Рішення про призначення на посаду державного службовця після проходження ним конкурсного відбору має бути прийнято керівником органу протягом:

А. десяти днів;

Б. двадцяти днів;

В. місяця.

19. З якого моменту при вступі на державну службу виникають службові відносини?

А. з моменту прийняття присяги державним службовцем;

Б. з моменту ознайомлення з обмеженнями щодо проходження державної служби;

В. з моменту видання наказу про зарахування на посаду державного службовця;

Г. з моменту оформлення особової справи;

Д. з моменту виходу на роботу.

20. Державний службовець має право на:

А. участь у страйках;

Б. членство у політичних партіях;

В. членство у професійних організаціях.

21. Рішення про проведення службового розслідування приймається:

А. Національним агентством України з питань державної служби;

Б. керівником державного органу, в якому працює державний службовець, або керівником органу, що призначив його на посаду;

В. правоохоронними органами.

22. Чи може бути присвоєно черговий ранг державному службовцю, який має дисциплінарне стягнення:

А. так;

Б. ні.

23. Порядок оприлюднення інформації про проведення конкурсу при прийнятті на роботу до місцевих органів виконавчої влади передбачає:

А. публікацію оголошень у центральних ЗМІ;

Б. публікацію оголошень у місцевій пресі;

В. видання наказу і його оприлюднення в місцевому органі виконавчої влади.

24. Відбір кандидата на стажування проводиться з ініціативи:

А. органу, де має відбуватись стажування;

Б. керівника того органу, який є основним місцем роботи стажиста;

В. самого стажиста;

Г. органу, який є вищим щодо основного місця роботи стажиста.

25. Відповідно до Закону України “Про державну службу” установлюється:

А. 9 рангів державних службовців;

Б. 13 рангів державних службовців;

В. 15 рангів державних службовців.

26. Чи може державний службовець бути позбавленим права на пенсійне забезпечення відповідно до Закону України “Про державну службу”?

А. за будь-яких умов державний службовець не може бути позбавлений такого права;

Б. може, якщо державний службовець звільнений з державної служби у зв’язку із засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчинення корупційного діяння.

27. Відповідно до Закону України “Про державну службу”, посадовими особами є:

А. державні службовці, які займають посаду;

Б. державні службовці, які мають у своєму підпорядкуванні інших працівників;

В. державні службовці, які є представниками влади;

Г. керівники і заступники керівників державних органів та їх апаратів, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій;

Д. державні службовці, які мають право здійснювати деякі владні повноваження і видавати нормативні акти.

28. Граничний вік перебування на державній службі становить:

А. 60 років для чоловіків і 55 для жінок;

Б. 65 років для чоловіків і жінок;

В. 65 років для чоловіків і 60 років для жінок;

29. Чи є сумісництвом викладацька, наукова і творча діяльність, медична практика, інструкторська та суддівська, практика із спорту з разовою оплатою праці:

А. так;

Б. ні.

30. Згідно з Законом України “Про державну службу” підставами для припинення державної служби не є:

А. подання службовцям неправдивих відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

Б. неподання службовцем відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру, в тому числі і за кордоном щодо себе і членів своєї сім’ї;

В. виявлення членства у політичній партії.

 

II частина

1. Порівняно із Законом України “Про боротьбу з корупцією” (1995 р.) Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції” (2011 р.) доповнив перелік суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення такими посадовими особами з наведеного переліку:

А. державні службовці;

Б. Прем’єр-міністр України;

В. міністри;

Г. народні депутати України;

Д. професійні судді.

2. На даний час в Україні функції спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики покладені на:

А. Міністерство внутрішніх справ України;

Б. Національний антикорупційний комітет;

В. Службу безпеки України;

Г. Міністерство юстиції України.

3. Антикорупційну стратегію в Україні визначає:

А. Президент України;

Б. Верховна Рада України;

В. Кабінет Міністрів України.

4. Координацію діяльності правоохоронних органів з питань протидії корупції здійснюють:

А. органи прокуратури;

Б. Міністерство внутрішніх справ України;

В. Міністерство юстиції України;

Г. Служба безпеки України.

5. Державним службовцям забороняється одержувати дарунки (пожертви):

А. за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо такою особою, так і за її сприяння іншими посадовими особами та органами;

Б. якщо вартість таких дарунків не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка, одноразово;

В. якщо сукупна вартість таких дарунків, отриманих з одного джерела протягом року, не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

6. У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець:

А. має право відмовитись виконувати доручення і подати у відставку або звільнитися з посади;

Б. має право вимагати проведення службового розслідування;

В. зобов’язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу;

Г. зобов’язаний виконати доручення і повідомити про це вищу за посадою особу.

7. Через обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу, не можуть бути призначені на посаду керівників та спеціалістів центрів зайнятості особи, які:

А. визнані у встановленому порядку недієздатними;

Б. не мають громадянства України;

В. не пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір;

Г. відмовились від прийняття Присяги державного службовця.

8. До заходів дисциплінарного впливу, що застосовуються до державних службовців, належить:

А. позбавлення рангу державного службовця;

Б. попередження про неповну службову відповідність;

В. відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою;

Г. позбавлення премій, надбавок та доплат.

9. Затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду державного службовця є:

А. заходом, пов’язаним із проведенням службового розслідування;

Б. заходом дисциплінарного впливу;

В. видом дисциплінарного стягнення, передбаченого законодавством України про працю;

Г. заходом щодо запобігання корупційним діянням.

10. Громадянин України, який одержує пенсію державного службовця, має право повернутися на державну службу, якщо він:

А. одержить дозвіл, погоджений з начальником Головдержслужби України, на продовження терміну перебування на державній службі;

Б. претендує на посаду радника або консультанта за рішенням керівника відповідного державного органу;

В. відмовиться від пенсії державного службовця;

Г. займе посаду державного службовця, пройшовши у встановленому порядку конкурсний відбір.

11. На посади державних службовців третьої – сьомої категорій без конкурсного відбору приймаються:

А. державні службовці, яким продовжено термін перебування на державній службі;

Б. особи, які при прийнятті на державну службу проходять випробування терміном до шести місяців;

В. державні службовці, які перебували на відповідних посадах у державних органах, у тому числі що ліквідуються, до новостворених органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування;

Г. особи, які зараховані до кадрового резерву.

12. Обмеження, пов’язані з проходженням державної служби, забороняють державним службовцям:

А. працювати в державному органі після досягнення граничного віку перебування на державній службі без погодження з начальником Нацдержслужби України;

Б. працювати в неробочий час за сумісництвом;

В. брати участь у страйках;

Г. вступати на державну службу без участі у конкурсі.

13. Стажування у державних органах осіб, які претендують на посаду державного службовця, проводиться з метою:

А. підвищення кваліфікації державних службовців;

Б. набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей особи;

В. одержання переваги над особами, які беруть участь у конкурсі на вакантну посаду, але не проходили стажування;

Г. включення державного службовця до кадрового резерву на більш високу посаду.

14. Невиконання службових обов’язків, що призвело до людських жертв або заподіяло значну матеріальну чи моральну шкоду громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об’єднанню громадян, є підставою для:

А. затримки до одного року у присвоєнні чергового рангу або призначенні на вищу посаду;

Б. відмови у продовженні терміну перебування на державній службі;

В. відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою;

Г. оголошення догани.

15. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, проводиться службове розслідування на підставі:

А. подання спеціально уповноваженого суб’єкта сфері протидії корупції за рішенням керівника органу, в якому працює особа, що вчинила таке правопорушення;

Б. за ініціативою фізичних, юридичних осіб та громадських організацій;

В. за ініціативою фізичних або юридичних осіб, яким корупційними діями завдано збитків.

16. Яка з наведених причин не може бути підставою для відставки державного службовця?

А. ініціатива органу державної влади, в якому працює державний службовець;

Б. принципова незгода державного службовця з рішенням державного органу чи посадової особи;

В. стан здоров’я, що перешкоджає державному службовцю виконувати службові повноваження.

17. За яких умов державному службовцю має бути виплачено 10 посадових окладів:

А. при призначенні пенсії державного службовця;

Б. при виході на пенсію державного службовця;

В. за наявності необхідного страхового стажу, у тому числі стажу державної служби – не менше 10 років, при досягненні граничного віку;

Г. за наявності необхідного страхового стажу, у тому числі не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, при досягненні пенсійного віку.

18. Нагляд за додержанням законів у сфері запобігання і протидії корупції здійснюється:

А. Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами;

Б. Верховною Радою України;

В. Міністерством юстиції України.

19. До близьких осіб належать:

А. подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлені, а також особи, які спільно проживають пов’язані спільним побутом і мають взаємні права і обов’язки із суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення;

Б. подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри;

В. подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлені.

20. Обмеження щодо безпосереднього підпорядкування близьких осіб не поширюються на:

А. народних засідателів і присяжних, осіб, які кожна з яких перебуває на виборній посаді, осіб, які працюють у сільській місцевості, гірських населених пунктах, в галузі освіти, науки, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту;

Б. суддів Конституційного Суду України, суддів загальної та спеціалізованої юрисдикції;

В. членів Вищої Ради юстиції, Рахункової палати, спостережної Ради Національного банку, Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України.

21. У разі виникнення обставин, що порушують обмеження для державних службовців щодо роботи у безпосередньому підпорядкуванні близьких осіб, відповідні особи та близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у:

А. п’ятнадцятиденний строк;

Б. місячний строк;

В. триденний строк.

22. Порядок проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затверджується:

А. Президентом України;

Б. Кабінетом Міністрів України;

В. органом, на посаду у якому претендує особа.

23. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру:

А. заповнюється декларантом власноручно;

Б. друкується за допомогою комп’ютера;

В. заповнюється декларантом власноручно або друкується за допомогою комп’ютера.

24. У декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру поле “сума витрат (грн.) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування” у позиції 25 “Квартири” заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по цій позиції у звітному році дорівнює або перевищує:

А. 10 тис. гривень;

Б. 50 тис. гривень;

В. 150 тис. гривень.

25. У декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відомості щодо місцезнаходження об’єкта, що зазначається у позиції 23 “Земельні ділянки”, є:

А. відкритою інформацією;

Б. інформацією з обмеженим доступом;

В. таємною інформацією.

26. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію:

А. визначається Кабінетом Міністрів України;

Б. складається органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами владних повноважень;

В. визначається Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

27. Запитувач інформації зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як:

А. 5 сторінок;

Б. 10 сторінок;

В. 50 сторінок.

28. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію:

А. з детальним поясненням причини подання запиту;

Б. з коротким поясненням причини подання запиту;

В. без пояснення причини подання запиту.

29. Антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів проводить:

А. спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики;

Б. Міністерство юстиції України;

В. Департамент юридичного забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України.

30. Спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики готує та оприлюднює у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції щороку не пізніше:

А. 1 лютого;

Б. 15 квітня;

В. 20 травня.

____________

Матеріали до теми


Вдосконалено військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів
Уряд вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України. ...
Роботодавці можуть у режимі реального часу подавати відомості про зміни у трудових відносин на вебпорталі ПФУ
До уваги усіх роботодавців, у яких відбулись зміни у трудових відносинах з працівниками після 8 червня 2024 року: відповідно до ...
Нові підстави для звільнення працівників з ініціативи роботодавця почнуть діяти з 27 вересня (Закон № 3768)
Як відомо, Президент України підписав Закон України від 04 червня 2024 року № 3768-IX «Про внесення змін до Кодексу законів про ...
Урядом затверджено новий Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад
Уряд на своєму засіданні 5 липня ухвалив рішення щодо оплати праці окремих категорій держслужбовців. Так, передбачено, що оплата праці державних ...