Про затвердження Плану діяльності Міністерства соціальної політики України на 2013 – 2015 роки


М І Н І С Т Е Р С Т В О

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

Н А К А З

м. Київ

05.04.2013                                                                         №  178

Про затвердження Плану діяльності Міністерства соціальної політики України на 2013 – 2015 роки

Відповідно до  п. 49 Порядку розроблення проектів прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та державного бюджету, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621, та з метою визначення пріоритетів Міністерства соціальної політики України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План діяльності Міністерства соціальної політики України на 2013-2015 роки (далі – План діяльності), що додається.

2. Відповідальним виконавцям завдань та заходів Плану діяльності щомісяця до 5 числа інформувати Департамент стратегічного планування про стан виконання заходів щодо виконання завдань Мінсоцполітики (операційного плану) на відповідний рік, затверджених пунктом 1 цього наказу.

3. Департаменту стратегічного планування (Крентовська О.П.) здійснювати щомісячний моніторинг стану виконання заходів щодо виконання завдань Мінсоцполітики (операційного плану) на відповідний рік та інформувати керівництво Міністерства.

4. Департаменту фінансів та бухгалтерського обліку (Клименко А.А.) один раз на півроку здійснювати моніторинг стану виконання державних бюджетних програм та державних цільових програм Мінсоцполітики, що будуть реалізовуватися у 2013-2015 роках та інформувати керівництво Міністерства.

5. Департаменту стратегічного планування (Крентовська О.П.), Департаменту фінансів та бухгалтерського обліку (Клименко А.А.):

5.1. Відповідно до компетенції подавати керівництву Міністерства пропозиції щодо внесення змін до Плану діяльності, затвердженого цим наказом, у разі:

змін показників Державного бюджету України на відповідний бюджетний період та схваленого Кабінетом Міністрів України прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди; 

прийняття законодавчих актів, що визначають стратегічні напрями соціальної політики та завдання її реформування;

прийняття державних програм у сфері соціальної політики;

розроблення заходів щодо виконання завдань Мінсоцполітики (операційного плану) на 2014 та 2015 роки.

5.2. До 10 березня року, що настає за звітним, здійснювати оцінку виконання Плану діяльності після закінчення відповідного року його реалізації.

6. Департаменту громадських комунікацій, контролю соціальної справедливості та зв’язків із засобами масової інформації з метою інформування громадськості забезпечити розміщення на веб-сайті Міністерства Плану діяльності та не пізніше 15 березня року, що настає за звітним, інформації про стан його виконання.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр                                                                   Н. Королевська

 

 

Матеріали до теми


Право на безоплатну вторинну правову допомогу: розширено коло осіб
Розширено коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 3 травня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України ...
Продовження загальної мобілізації
У Верховній Раді Президент зареєстрував законопроєкт «Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації”» № 7390 від ...