Передплати журнал

Про затвердження Положення про Державну воєнізовану гірничорятувальну службу у вугільній промисловості України


МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

19.10.2012

м. Київ

N 815Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 листопада 2012 р. за N 1871/22183

Про затвердження Положення про Державну воєнізовану гірничорятувальну службу у вугільній промисловості України

Відповідно до статті 29 Гірничого закону України, статті 9 Закону України “Про аварійно-рятувальні служби”, статті 33 Закону України “Про охорону праці”, Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 382,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про Державну воєнізовану гірничорятувальну службу у вугільній промисловості України, що додається.
2. Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту, трудової та соціальної політики (Онищенко О. М.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінвуглепрому від 15 липня 2010 року N 251 “Про затвердження Положення про Державну воєнізовану гірничорятувальну службу у вугільній промисловості України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України  27 серпня 2010 року за N 737/18032.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Поповича І. М.

Міністр

Ю. Бойко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
фінансів України

А. І. Мярковський

Голова Профспілки працівників
вугільної промисловості України

В. І. Турманов

Заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

В. Биковець

Перший заступник керівника
СПО профспілок

Г. В. Осовий

Голова правління
Пенсійного фонду України

Б. О. Зайчук

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр охорони здоров’я України

Р. Богатирьова

В. о. Міністра
надзвичайних ситуацій України

В. Бут

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

В. Надрага

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України
19.10.2012 N 815
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 листопада 2012 р. за N 1871/22183

 

Положення
про Державну воєнізовану гірничорятувальну службу у вугільній промисловості України

I. Загальні положення

1.1. Державна воєнізована гірничорятувальна служба у вугільній промисловості України (далі – ДВГРС) – державна спеціалізована (воєнізована) аварійно-рятувальна служба, яка здійснює в установленому порядку обслуговування гірничих підприємств незалежно від форм власності в період їх будівництва, реконструкції, експлуатації, ліквідації або консервації.
1.2. ДВГРС підпорядкована Міністерству енергетики та вугільної промисловості України.
ДВГРС діє на принципах єдиноначальності, централізації управління та статутної дисципліни основного особового складу.

II. Основні завдання та функції ДВГРС

2.1. Основними завданнями ДВГРС на підприємствах, які обслуговуються, є:
проведення аварійно-рятувальних робіт під час виникнення надзвичайних ситуацій;
ліквідація надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків;
виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та щодо захисту від них працівників та територій підприємств;
захист навколишнього природного середовища та локалізація зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.
2.2. Основними функціями ДВГРС відповідно до покладених на неї завдань є:
забезпечення готовності професійних гірничорятувальних підрозділів ДВГРС до дій за призначенням;
пошук і рятування людей на аварійних об’єктах, надання у можливих межах невідкладної, у тому числі медичної, допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров’я стані, на місці події та під час евакуації до закладів охорони здоров’я;
ліквідація особливо небезпечних проявів надзвичайних ситуацій в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, інших небезпечних проявів;
контроль за готовністю об’єктів, що обслуговуються, до проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій;
участь у розробці та впровадженні державних і галузевих програм з питань розвитку гірничорятувальної справи, діяльності ДВГРС, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;
участь у розробленні нормативно-правових актів з питань діяльності ДВГРС, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій у вугільній галузі;
участь у розробленні та погодженні планів реагування на надзвичайні ситуації на об’єктах та територіях, що обслуговуються;
участь у проведенні експертизи проектних рішень щодо поліпшення захисту об’єктів, що обслуговуються, на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;
участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об’єктів, які потребують аварійно-рятувального обслуговування;
участь у підготовці рішень з питань створення, розміщення, визначення обсягів матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій;
організація ремонту і технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництво їх окремих зразків;
участь у підготовці працівників гірничих підприємств до дій в умовах надзвичайних ситуацій.
2.3. ДВГРС відповідно до покладених на неї завдань та функційздійснює такі види робіт: аварійно-рятувальні, із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій, із забезпечення боєздатності ДВГРС до ліквідації аварій та запобігання їх виникненню.
2.4. До аварійно-рятувальних робіт належать:
пошук та порятунок людей у разі виникнення аварій у шахтах та надшахтних будівлях і спорудах, на розрізах, збагачувальних та брикетних фабриках, а також інших об’єктах, що обслуговуються, надання невідкладної медичної допомоги потерпілим унаслідок аварій або нещасних випадків безпосередньо на місці виникнення аварії та під час евакуації до закладу охорони здоров’я;
гасіння підземних пожеж, ліквідація наслідків вибухів, раптових викидів вугілля і газу, проривів води і затоплень, гірничих ударів, обвалень гірничих порід та інших аварій і аварійних ситуацій на шахтах та в надшахтних будівлях і спорудах, на збагачувальних та брикетних фабриках, у небезпечних умовах (загазування шкідливими газами та задимленість атмосфери, підвищення температури, загроза вибуху тощо);
виконання рятувальних та аварійних робіт відповідно до Положення про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року N 1198.
2.5. Дії підрозділів ДВГРС під час виконання аварійно-рятувальних робіт регламентуються статутом ДВГРС з організації і ведення гірничорятувальних робіт, затвердженим згідно із законодавством.
2.6. До робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій належать:
профілактичне обстеження об’єктів, що обслуговуються ДВГРС, щодо стану їх протиаварійного захисту відповідно до вимог законодавства з питань охорони праці;
перевірка стану протиаварійного захисту та готовності об’єктів і підприємств до проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій;
участь у розробленні та погодженні планів реагування на надзвичайні ситуації об’єктів, що обслуговуються (планів ліквідації аварій підприємств), і контроль за їх відповідністю фактичному становищу;
виконання депресійних, газових та теплових зйомок;
відбір проб та аналіз складу повітря і міри запилення виробок та приміщень;
розгляд сценарію розвитку можливих аварій на об’єктах;
участь у навчанні та тренуванні членів об’єктових допоміжних гірничорятувальних команд;
участь у навчанні та тренуванні працівників та посадових осіб підприємств з метою вжиття відповідних дій та дотримання правил поведінки, необхідних у разі виникнення аварій, відпрацювання дій щодо їх ліквідації та рятування людей;
навчання посадових осіб на об’єктах, що обслуговуються, правилам проведення робіт із ліквідації аварій;
участь у проведенні експертизи проектних рішень щодо поліпшення захисту об’єктів і підприємств на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;
участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових та реконструйованих шахт, горизонтів, дільниць, очисних вибоїв та інших об’єктів, що вводяться в дію і потребують обслуговування;
участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах і підприємствах, що обслуговуються;
виконання робіт щодо посилення протиаварійного захисту об’єктів і підприємств, що обслуговуються, та їх підготовленості до рятування людей і ліквідації аварій.
2.7. Дії ДВГРС під час виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій регламентуються відповідними положеннями, що затверджуються наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за погодженням з Міністерством надзвичайних ситуацій України.
2.8. До робіт із забезпечення боєздатності ДВГРС до ліквідації аварій та запобігання їх виникненню належать:
постійне підтримання кваліфікаційних навиків, відповідного фізичного та психологічного рівня підготовки рятувальників;
проведення професійної підготовки, яка включає попередню підготовку, спеціальну підготовку, а також підвищення кваліфікації основного особового складу ДВГРС;
проведення спеціальних тренувань та професійного відбору рятувальників;
організація ремонту та технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництво їх окремих зразків.

III. Права ДВГРС

3.1. ДВГРС у разі здійснення заходів щодо запобігання виникненню і ліквідації надзвичайних ситуацій та мінімізації їх наслідків має право:
обстежувати з метою профілактики виникнення аварій об’єкти і території, що обслуговуються;
подавати керівникам і власникам підприємств, що обслуговуються, письмові пропозиції щодо поліпшення протиаварійного захисту об’єктів і підвищення готовності до рятування людей та ліквідації аварій, а також усунення виявлених порушень щодо провітрювання шахт, пилогазового режиму, відхилень від проектів з протипожежного захисту шахт та попередження пожеж від самозаймання вугілля та здійснювати контроль за їх виконанням;
скасовувати власні погодження планів ліквідації аварій підприємств у цілому або їх окремі позиції у разі їх невідповідності фактичному становищу на об’єкті, що обслуговується, або неможливості виконання їх оперативної частини;
вносити пропозиції керівникам підприємств, що обслуговуються, про вжиття впливу до працівників та посадових осіб, які систематично порушують вимоги нормативно-правових актів з питань охорони праці;
вживати невідкладних заходів щодо припинення виконання робіт, експлуатації машин та механізмів при наявній загрозі життю людей або при виникненні аварій;
брати участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах і підприємствах, що обслуговуються.
3.2. ДВГРС під час виконання аварійно-рятувальних робіт має право:
безперешкодного доступу на об’єкти і території у порядку, передбаченому чинним законодавством, з метою виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій;
вимагати від усіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації, додержання правил, запроваджених встановленими заходами безпеки;
використовувати на договірних умовах засоби зв’язку, транспорту та інші матеріально-технічні ресурси гірничих підприємств для рятування людей та виконання термінових робіт або доставки основного особового складу, спеціального оснащення та вантажів на аварійні об’єкти;
забезпечуватися (за рахунок підприємств, що обслуговуються) прямим двостороннім телефонним, радіо- та іншими видами зв’язку і приладами для негайного виклику за сигналом “Тривога” належної кількості підрозділів і гірничорятувальної техніки, передбачених диспозицією виїздів;
вимагати від відповідального керівника з ліквідації аварії на об’єктах, що обслуговуються, залучення на договірних умовах відповідних спеціалістів для консультацій та виконання спеціальних робіт при ліквідації аварій та їх наслідків;
одержувати від підприємств, установ та організацій, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
першочергово забезпечуватися матеріалами та обладнанням аварійного призначення, необхідними для проведення аварійно-рятувальних робіт;
брати участь у підготовці рішень з питань створення, розміщення, визначення обсягів матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій.
3.3. Покладання на рятувальників ДВГРС під час виконання аварійно-рятувальних робіт обов’язків, не передбачених для них, не допускається.
3.4. Працівникам ДВГРС забороняється організовувати страйки або брати в них участь, а також відмовлятися від виїзду для рятування людей та ліквідації аварій.
3.5. Професійні гірничорятувальні підрозділи ДВГРС мають право відповідно до чинного законодавства надавати за договорами на платній основі додаткові послуги, якщо вони не суперечать та не перешкоджають основній діяльності аварійно-рятувальної служби. Перелік платних послуг, умови їх надання, а також порядок використання одержаних за надання цих послуг коштів визначаються законодавством.

IV. Склад і структура ДВГРС

4.1. До складу ДВГРС входять Центральний штаб, воєнізовані гірничорятувальні загони, які є професійними гірничорятувальними підрозділами, та підприємство з ремонту і технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництва їх окремих зразків.
4.2. Розташування професійних гірничорятувальних підрозділів ДВГРС, а також підприємств, що обслуговуються, визначається у дислокації підрозділів ДВГРС, яка затверджується Міністерством енергетики та вугільної промисловості України за погодженням з Міністерством надзвичайних ситуацій України.
4.3. Центральний штаб здійснює загальне керівництво підпорядкованими йому воєнізованими гірничорятувальними загонами та підприємством з ремонту і технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництва їх окремих зразків.
4.4. Воєнізовані гірничорятувальні загони в своєму складі мають структурні підрозділи, які укомплектовані спеціальним оснащенням: гірничорятувальні взводи; оперативно-медичну службу; виробничо-профілактичну службу; спеціалізовані газоаналітичні лабораторії; службу депресійних, газових та теплових зйомок; інженерно-технічні групи, а також інші служби (дільниці, відділи, підрозділи), що забезпечують їх діяльність. У воєнізованих гірничорятувальних загонах можуть бути створені учбові навчально-оперативні центри.
4.5. Воєнізований гірничорятувальний загін об’єднує два і більше гірничорятувальні взводи, здійснює обслуговування підприємств згідно з дислокацією підрозділів ДВГРС та забезпечує весь комплекс аварійно-рятувальних робіт незалежно від їх складності.
4.6. Гірничорятувальний взвод складається з шести або більше гірничорятувальних відділень та командного складу і є первинним оперативним підрозділом воєнізованого гірничорятувального загону ДВГРС, здатним проводити аварійно-рятувальні роботи в повному обсязі.
4.7. Гірничорятувальне відділення є первинною оперативною одиницею гірничорятувального взводу, здатною виконувати окремі завдання з ліквідації аварії. До його складу входять: командир, 5 – 6 респіраторників і водій автотранспортних засобів (спеціальних оперативних автомобілів).
4.8. Кількість командного складу взводу розраховується, виходячи із забезпечення цілодобового виїзду на ліквідацію надзвичайної ситуації, але не менше одного командира взводу.
4.9. Оперативно-медична служба воєнізованого гірничорятувального загону складається з реанімаційно-протишокових груп та медичного персоналу гірничорятувальних взводів.
4.10. Кількість реанімаційно-протишокових груп воєнізованого гірничорятувального загону встановлюється дислокацією підрозділів ДВГРС від однієї до трьох (залежно від територіального розташування взводів та підприємств, що ними обслуговуються), кількість медичного персоналу реанімаційно-протишокової групи розраховується, виходячи із забезпечення цілодобового виїзду на ліквідацію надзвичайної ситуації від одного до двох лікарів.
4.11. Кількість медичного персоналу гірничорятувальних взводів встановлюється від одного до шести залежно від наявності у взводі реанімаційно-протишокової групи та повинна забезпечувати цілодобовий виїзд на ліквідацію надзвичайних ситуацій.
4.12. Гірничорятувальний загін забезпечує цілодобове чергування реанімаційно-протишокових груп з метою виїзду на ліквідацію надзвичайної ситуації або для надання невідкладної медичної допомоги потерпілим унаслідок нещасних випадків та гострих захворювань.
4.13. Учбовий навчально-оперативний центр воєнізованого гірничорятувального загону створюється з метою проведення професійної підготовки рятувальників підрозділів ДВГРС, яка включає попередню підготовку, спеціальну підготовку та підвищення кваліфікації основного особового складу ДВГРС, а також навчання посадових осіб об’єктів, що обслуговуються, правилам проведення робіт із ліквідації аварій.
Учбовий навчально-оперативний центр комплектується основним та допоміжним складом на постійній основі та учбовими взводами на тимчасовій основі з числа основного оперативного складу підрозділів ДВГРС, які прибули для навчання.
Учбовий навчально-оперативний центр складається з учбових відділень, відділень вхідного контролю, учбово-методичного забезпечення, матеріально-технічного забезпечення та інших структурних підрозділів, що забезпечують його діяльність.
Керує діяльністю учбового навчально-оперативного центру заступник командира воєнізованого гірничорятувального загону.
4.14. Обслуговування складної гірничорятувальної техніки здійснюється окремими гірничорятувальними відділеннями та окремим командним складом гірничорятувального взводу, які чергують цілодобово.
4.15. Воєнізований гірничорятувальний загін повинен мати цілодобово готовими до виїзду на ліквідацію надзвичайної ситуації від 3 до 6 гірничорятувальних відділень.
4.16. Кількість командного складу служби депресійних, газових та теплових зйомок і працівників спеціалізованих газоаналітичних лабораторій встановлюється відповідно до обсягів планових робіт з урахуванням відволікання на виконання аварійно-рятувальних робіт і повинна бути не менше розрахункової, виходячи з цілодобового чергування з метою виїзду на ліквідацію надзвичайних ситуацій.
4.17. Кількість командного складу виробничо-профілактичної служби повинна забезпечувати виконання розрахункової кількості обстежень підприємств, що обслуговуються, відповідно до їх потенційної небезпеки, проведення у повному обсязі навчань та тренувань членів допоміжних гірничорятувальних команд підприємств, виконання інших робіт, що передбачені відповідними положеннями.
4.18. Залучення ДВГРС до ліквідації надзвичайних ситуацій на об’єктах, що обслуговуються, здійснюється:
згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації об’єктів, що обслуговуються (плани ліквідації аварій підприємств);
згідно з планами взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади у разі виникнення надзвичайних ситуацій на інших об’єктах і територіях;
за окремим рішенням керівництва ДВГРС на підставі звернень місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, на територіях і об’єктах яких склалася надзвичайна ситуація.
4.19. Центральний штаб та воєнізовані гірничорятувальні загони ДВГРС є юридичними особами, мають самостійні баланси, реєстраційні рахунки в територіальних органах Державної казначейської служби України, рахунки в установах банків, печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
4.20. Майно Центрального штабу та воєнізованих гірничорятувальних загонів ДВГРС є державною власністю і закріплюється за ними на праві оперативного управління.
4.21. Підприємство з ремонту і технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництва їх окремих зразків є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, код за ЄДРПОУ. Майно, закріплене за ним, є державною власністю і належить йому на праві господарського відання.
4.22. ДВГРС очолює начальник, який одночасно є начальником Центрального штабу ДВГРС, що призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до чинного законодавства.
4.23. Начальник ДВГРС має заступників, у тому числі одного першого. Кількість заступників начальника ДВГРС визначається відповідно до нормативів граничної чисельності працівників ДВГРС і затверджується Міністерством енергетики та вугільної промисловості України. Розподіл обов’язків між заступниками начальника здійснюється начальником ДВГРС.
4.24. Заступники начальника ДВГРС, у тому числі перший, командири воєнізованих гірничорятувальних загонів, керівник підприємства з ремонту і технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництва їх окремих зразків, головний бухгалтер та керівник юридичної служби призначаються на посади начальником ДВГРС на контрактній основі та звільняються з посад начальником ДВГРС. Підставою для призначення (звільнення) цієї категорії працівників, а також укладання (розірвання) контракту є письмове погодження кандидатур Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.
4.25. У разі відсутності начальника ДВГРС (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо) його обов’язки виконує перший заступник (заступник) начальника ДВГРС, призначений наказом начальника ДВГРС, виключно після письмового погодження з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.
Начальник ДВГРС погоджує з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України строки своєї відпустки.
4.26. Структура ДВГРС, типові штатні розписи та нормативи чисельності працівників ДВГРС затверджуються Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.
4.27. Штатний розпис Центрального штабу ДВГРС затверджується Міністром енергетики та вугільної промисловості України (першим заступником Міністра).
4.28. Штатні розписи воєнізованих гірничорятувальних загонів ДВГРС затверджуються начальником ДВГРС.
4.29. Штатний розпис підприємства з ремонту і технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництва їх окремих зразків затверджується його керівником за погодженням з начальником ДВГРС.
4.30. Положення про Центральний штаб ДВГРС, положення про воєнізовані гірничорятувальні загони, статут підприємства з ремонту і технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів, розроблення та виробництва їх окремих зразків затверджуються Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.
4.31. Центральний штаб, воєнізовані гірничорятувальні загони та рятувальники ДВГРС підлягають атестації у порядку, встановленому чинним законодавством України.
4.32. Особовий склад ДВГРС комплектується на контрактній основі і поділяється на основний (далі – оперативний особовий склад) та допоміжний.
4.33. До оперативного особового складу належать працівники, які організовують і виконують аварійно-рятувальні роботи та забезпечують готовність до їх проведення.
4.34. До допоміжного складу ДВГРС належать працівники, які забезпечують діяльність ДВГРС, пов’язану з виконанням професійної і медико-психологічної підготовки рятувальників, та прикріплені до цих служб.
4.35. Оперативний особовий склад поділяється на керівний та рядовий.
4.36. На посади оперативного особового складу, які пов’язані з роботою в газозахисних апаратах та екстремальних умовах, приймаються кваліфіковані працівники провідних професій, спеціалісти і керівники вугільних підприємств, медичні працівники, які мають фахову підготовку з надання екстреної медичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях, придатні за фізичним та психологічним станом до роботи в цих умовах.
4.37. Вимоги щодо професійного добору рятувальників визначаються Міністерством енергетики та вугільної промисловості України за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України. Порядок проведення медичного огляду зазначених працівників здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
4.38. Особи, які приймаються на посади, віднесені до основного особового складу, проходять у закладах охорони здоров’я за рахунок коштів ДВГРС попередній та періодичні медичні огляди. Працівники, які не пройшли медичного огляду, не допускаються до роботи.
4.39. Вимоги до комплектування та професійної підготовки основного особового складу аварійно-рятувальних служб, створених на професійній основі, а також вимоги до професійного відбору рятувальників визначено Порядком комплектування та професійної підготовки основного особового складу аварійно-рятувальних служб, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2001 року N 1334.
4.40. Порядок проходження служби оперативним особовим складом, особливості праці та відпочинку і перелік посад, які належать до рятувальників, встановлюються статутом про проходження служби основним особовим складом ДВГРС, що затверджується Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.
4.41. Дисциплінарна відповідальність оперативного особового складу визначається Статутом про дисципліну працівників спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 року N 1540.
4.42. ДВГРС забезпечує постійну цілодобову готовність професійних гірничорятувальних підрозділів до негайного виїзду на об’єкти, що обслуговуються, для рятування людей та ліквідації надзвичайних ситуацій. Готовність оперативного особового складу забезпечується організацією праці за графіком чергувань.
4.43. Тривалість робочого дня та час відпочинку оперативного особового складу в міжаварійний період регулюються відповідно до вимог законодавства про працю.
4.44. В окремих випадках (ліквідація аварії та катастрофи, виїзд на аварійно-рятувальні роботи або за межі району, що обслуговується) особи оперативного особового складу, які перебувають за графіком змінності на відпочинку, можуть залучатися до виконання своїх службових обов’язків у порядку, встановленому статутом про проходження служби основним особовим складом ДВГРС.

V. Права та обов’язки рятувальників ДВГРС

5.1. Рятувальники ДВГРС зобов’язані:
бути ініціативними, самовідданими та наполегливими під час ліквідації надзвичайної ситуації;
активно проводити аварійно-рятувальні роботи, вживати всіх необхідних заходів для рятування людей, надавати їм невідкладну медичну та іншу допомогу, не допускати невиправданих ризиків;
виконувати вимоги статуту ДВГРС з організації і ведення гірничорятувальних робіт, положень, правил тощо з питань проведення аварійно-рятувальних робіт;
бути готовими до проведення робіт, пов’язаних з рятуванням потерпілих людей та ліквідацією надзвичайних ситуацій, удосконалювати свої професійні здібності, постійно підтримувати свій фізичний і психологічний стан на належному рівні;
утримувати в належному стані надані їм засоби індивідуального та колективного захисту та засоби для ліквідації надзвичайних ситуацій.
Оперативний особовий склад при виконанні службових обов’язків зобов’язаний носити формений одяг.
Для проведення робіт, виконання яких є основною діяльністю ДВГРС, основний особовий склад забезпечується спеціальним одягом, спорядженням і засобами індивідуального захисту.
5.2. Рятувальники ДВГРС мають право на:
підвищення рівня своїх теоретичних знань, практичних навичок та майстерності за рахунок робочого часу;
харчування за рахунок коштів ДВГРС під час чергування тривалістю понад 12 годин або грошову компенсацію за нього.
5.3. Під час проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій рятувальники ДВГРС мають право на:
вичерпну та достовірну інформацію про об’єкти, на яких проводяться аварійно-рятувальні роботи, необхідну для виконання ними своїх обов’язків;
безперешкодний допуск на територію та об’єкти, що постраждали;
екіпіровку та оснащення згідно з технологією проведення зазначених робіт;
харчування за рахунок коштів підприємств, на яких проводяться роботи.

VI. Забезпечення діяльності ДВГРС

6.1. ДВГРС фінансується за рахунок коштів державного бюджету, коштів від надання платних послуг, а також інших джерел, не заборонених законом.
6.2. Центральний штаб та воєнізовані гірничорятувальні загони мають право здійснювати фінансування поточних, капітальних ремонтів будівель, споруд та інженерних мереж, що перебувають на балансі підрозділів ДВГРС, з метою додержання їх надійної та безпечної експлуатації, а також реконструкції, будівництва нових об’єктів для підтримання та розвитку матеріальної бази ДВГРС, для підтримання боєздатності, мобільності та технічного переоснащення з урахуванням впровадження нових технологій, прогресивних засобів ведення гірничорятувальних робіт.
6.3. Витрати на проведення окремих аварійно-рятувальних робіт, понесені підрозділами ДВГРС під час ліквідації надзвичайної ситуації, підлягають обов’язковому відшкодуванню (повністю або частково) відповідними підприємствами, установами та організаціями. Види аварійно-рятувальних робіт, витрати на проведення яких підлягають відшкодуванню, та порядок відшкодування цих витрат визначаються Кабінетом Міністрів України.
6.4. Оплата праці особового складу ДВГРС здійснюється у порядку, визначеному законодавством.
6.5. Рятувальники ДВГРС підлягають обов’язковому особистому страхуванню за рахунок коштів ДВГРС на випадок захворювання, часткової або повної втрати працездатності, загибелі (смерті), спричинених виконанням обов’язків рятувальників, зазначених у контрактах, укладених під час їх прийому на роботу, або договорах щодо проведення аварійно-рятувальних робіт, до яких вони залучаються. Страхування рятувальників ДВГРС здійснюється відповідно до чинного законодавства.
6.6. Нещасний випадок, що стався з працівником оперативного особового складу, залученим до роботи на об’єктах підприємства за договором, під керівництвом посадових осіб підприємства розслідується і береться на облік цим підприємством. У розслідуванні такого випадку бере участь представник ДВГРС.
6.7. Рятувальникам ДВГРС гарантуються пільги, компенсації, правові та соціальні гарантії у межах, визначених чинним законодавством.
6.8. Пенсійне забезпечення працівників ДВГРС здійснюється відповідно до чинного законодавства.
6.9. ДВГРС здійснює розвиток соціальної сфери та сприяє вирішенню соціальних питань працівників ДВГРС за рахунок прибутку від надання платних послуг, а також інших джерел (крім бюджетних коштів), не заборонених законом.
6.10. ДВГРС здійснює оперативний та бухгалтерський облік, веде звітність згідно з вимогами чинного законодавства.
6.11. ДВГРС для виконання покладених на неї завдань та функцій забезпечується апаратурою, устаткуванням, штатним запасом матеріалів і автотранспортом за нормами відповідно до переліку мінімального матеріально-технічного оснащення ДВГРС.

VII. СТВОРЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ДВГРС ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

7.1. Створення юридичних осіб ДВГРС здійснюється за рішенням Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
7.2. Припинення діяльності юридичних осіб ДВГРС здійснюється шляхом передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення) або в результаті ліквідації за рішенням Міністерства енергетики та вугільної промисловості України або суду згідно з чинним законодавством.

Директор Департаменту
промислової безпеки, охорони праці,
цивільного та фізичного захисту,
трудової та соціальної політики

О. Онищенко