Про затвердження описів і Порядку використання посвідчення і печатки арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

07.11.2012

м. Київ

N 1635/5Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 листопада 2012 р. за N 1875/22187

Про затвердження описів і Порядку використання посвідчення і печатки арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Відповідно до частини третьої статті 97 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та пунктів 3, 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок використання посвідчення і печатки арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), що додається.
2. Затвердити Опис посвідчення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), що додається.
3. Затвердити Опис печатки арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), що додається.
4. Департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності (Туровська О. А.) забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з виготовленням бланків посвідчень.
5. Департаменту організаційного та ресурсного забезпечення (Мудрий С. І.) забезпечити виготовлення бланків посвідчень.
6. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К. І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
7. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року N 4212-VI "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К. І.

Міністр

О. Лавринович

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
07.11.2012 N 1635/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
08 листопада 2012 р. за N 1875/22187

 

Порядок
використання посвідчення і печатки арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

I. Загальні положення

1.1. Посвідчення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (далі – посвідчення) є офіційним документом, який засвідчує особу та підтверджує встановлені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" повноваження власника посвідчення.
1.2. Посвідчення, оформлене неналежним чином, з помарками і підчищеннями є недійсним.
1.3. Замовлення виготовлення бланків посвідчення, їх заповнення та видача здійснюються Міністерством юстиції України (далі – Мін'юст України).
Замовлення і виготовлення печатки здійснюються арбітражним керуючим.
1.4. Оформлення бланка посвідчення здійснюється державною мовою за допомогою комп'ютерної техніки.
Виправлення в посвідченні забороняються.
1.5. Облік бланків посвідчень ведеться в журналі обліку та видачі посвідчень арбітражного керуючого за формою, наведеною в додатку до цього Порядку. Облік та видача посвідчень здійснюються структурним підрозділом Мін'юсту України, який забезпечує реалізацію повноважень державного органу з питань банкрутства.
Облік печаток і штампів здійснюється арбітражним керуючим у журналі обліку печаток і штампів.
1.6. Посвідчення видаються безкоштовно одночасно з видачею свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та заміною ліцензії на провадження діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) на свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
1.7. Для отримання посвідчення арбітражний керуючий подає до Мін'юсту України кольорову фотокартку розміром 40 х 30 мм, виконану на світлому фоні. Фотокартка власника посвідчення вклеюється у посвідчення арбітражного керуючого.
1.8. Власник посвідчення повинен дбайливо ставитись до посвідчення і мати його із собою під час виконання обов'язків арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
1.9. Забороняється передавати посвідчення арбітражного керуючого іншим особам та ставити відбиток гербової печатки арбітражного керуючого на підпис інших осіб.

II. Оформлення втрати, заміни та знищення посвідчення, печатки

2.1. У разі втрати посвідчення його власник повинен протягом десяти календарних днів письмово повідомити про це Мін'юст України, а в разі викрадення також звернутися до органів внутрішніх справ за місцем викрадення та дати оголошення про втрату або викрадення посвідчення до місцевих засобів масової інформації.
У разі втрати печатки її власник складає акт про втрату та повинен замовити виготовлення дубліката печатки.
Втрачені посвідчення та печатка вважаються недійсними.
2.2. У разі пошкодження посвідчення й неможливості подальшого його використання арбітражний керуючий звертається протягом десяти календарних днів з моменту виявлення таких обставин із заявою про його заміну до Мін'юсту України.
2.3. Замість втраченого або пошкодженого посвідчення Мін'юстом України протягом десяти робочих днів з дня отримання заяви арбітражного керуючого про його заміну видається нове посвідчення з новим номером.
2.4. Пошкоджене посвідчення здається до структурного підрозділу Мін'юсту України, який забезпечує реалізацію повноважень державного органу з питань банкрутства, для його знищення.
2.5. Після анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) власник посвідчення зобов'язаний в триденний строк повернути посвідчення до Мін'юсту України та знищити печатки арбітражного керуючого.
2.6. Про повернуті, пошкоджені та втрачені посвідчення робиться відмітка в журналі обліку та видачі посвідчень арбітражного керуючого.
2.7. Забороняється використання посвідчення та печатки після припинення діяльності арбітражного керуючого.

В. о. директора Департаменту
нотаріату, банкрутства та
функціонування центрального
засвідчувального органу

Л. М. Володіна

 

Додаток
до Порядку використання посвідчення і печатки арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

 

Журнал обліку та видачі посвідчень арбітражного керуючого

N
з/п

Номер бланка посвідчення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Прізвище, ім'я та по батькові арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Номер і дата видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Дата видачі посвідчення арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору)

Підпис арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) про отримання посвідчення

Відомості про повернення, пошкодження та заміну посвідчення арбітражного керуючого

Дата знищення посвідчення арбітражного керуючого

1

2

3

4

5

6

7

8____________

Матеріали до теми


Воєнний стан і загальну мобілізацію продовжено
22 травня 2022 року Верховна Рада ухвалила закони «Про затвердження Указу Президента України»: №2263-ІХ “Про продовження строку дії воєнного стану ...
Право на безоплатну вторинну правову допомогу: розширено коло осіб
Розширено коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. 3 травня 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України ...