Про затвердження Положення про надання соціальних послуг з професійної орієнтації у державній службі зайнятості


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.09.2011

м. Київ

N 356

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
7 грудня 2011 р. за N 1419/20157

Про затвердження Положення про надання соціальних послуг з професійної орієнтації у державній службі зайнятості

Відповідно до частини другої статті 7 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та частини першої статті 19 Закону України "Про зайнятість населення"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про надання соціальних послуг з професійної орієнтації у державній службі зайнятості, що додається.

2. Директору Державного центру зайнятості Галицькому В. М. забезпечити державну реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Надрагу В. І.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр

С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова правління Фонду
загальнообов’язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття

О. Шевчук

Перший заступник Міністра
освіти і науки, молоді та спорту

Є. М. Суліма

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Заступник керівника Спільного
представницького органу всеукраїнських
профспілок та профспілкових об’єднань,
заступник Голови ФПУ

С. М. Кондрюк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
19.09.2011 N 356

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 грудня 2011 р. за N 1419/20157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про надання соціальних послуг з професійної орієнтації у державній службі зайнятості

1. Це Положення визначає організаційно-правові засади надання населенню соціальних послуг з професійної орієнтації у державній службі зайнятості – виконавчій дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – профорієнтація у службі зайнятості).

2. У цьому Положенні терміни "професійна інформація", "професійна консультація", "професійний відбір", "професійна адаптація" вживаються у значеннях, визначених Концепцією державної системи професійної орієнтації населення, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 N 842.

3. Профорієнтація у службі зайнятості здійснюється у рамках реалізації державної політики зайнятості населення відповідно до Законів України "Про зайнятість населення", "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та спрямована на:

створення умов для реалізації конституційних прав громадян на вільний розвиток особистості, на працю, вільний вибір професії та роду трудової діяльності;

задоволення потреб всіх соціальних груп та вікових категорій населення в отриманні доступних профорієнтаційних послуг належної якості;

підвищення рівня зайнятості населення і якості трудового потенціалу держави.

4. При здійсненні профорієнтації державна служба зайнятості (далі – служба зайнятості) керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, постановами правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд), іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

5. Основними завданнями профорієнтації у службі зайнятості є:

забезпечення умов для оптимізації професійного самовизначення особи, вибору або зміни нею виду трудової діяльності, професії, кваліфікації, роботи та/або напряму подальшого навчання;

сприяння досягненню балансу між професійними якостями, уподобаннями та індивідуальними особливостями людини і потребами ринку праці у працівниках відповідних професій і кваліфікацій;

захист населення, зокрема молоді, від загрози безробіття.

Залежно від пріоритетних напрямів реалізації державної політики зайнятості населення на конкретному етапі соціально-економічного розвитку держави правлінням Фонду можуть визначатись програми профорієнтації окремих категорій населення, що фінансуються за рахунок коштів Фонду.

6. У службі зайнятості нижчезазначеним категоріям осіб надаються такі соціальні послуги (далі – послуги) з профорієнтації:

6.1. Всім соціальним групам та віковим категоріям незайнятих та зайнятих осіб, які звернулись до служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, та особам, яким у встановленому порядку надано статус безробітного, – професійна інформація (далі – профінформація), професійна консультація (далі – профконсультація), професійний відбір (далі – профвідбір).

6.2. Роботодавцям – профвідбір серед осіб, які звернулись до служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, профінформація та профконсультація з питань професійної адаптації (далі – профадаптація) працівників на робочому місці.

6.3. Учням загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, у тому числі для дітей з особливими потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, навчальних закладів при установах виконання покарань, а також студентам вищих навчальних закладів – профінформація, профконсультація.

6.4. Педагогічним працівникам та батькам учнів навчальних закладів – профінформація.

6.5. Особам, які перебувають в установах виконання покарань та готуються до звільнення, – профінформація.

Послуги з профконсультації можуть включати елементи профадаптації особи шляхом інформування її про особливості обраної професії та шляхи подолання можливих професійних ускладнень, а також, на бажання особи, надаватися з використанням психодіагностичних методик.

Залежно від мети відвідування центрів зайнятості або мети проведення профорієнтаційних заходів категоріям осіб, зазначеним у цьому пункті, може також бути запропоновано інший перелік послуг з профорієнтації.

7. При здійсненні профорієнтації у службі зайнятості центрами зайнятості будь-якого рівня можуть залучатися за їх згодою представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, наукових установ, інших підприємств, організацій та установ незалежно від форми власності, організацій роботодавців, профспілок, громадських організацій, інших юридичних і фізичних осіб.

8. Профорієнтація у службі зайнятості здійснюється безпосередньо у центрах зайнятості, а також шляхом організації профорієнтаційних заходів інформаційно-роз’яснювального, консультаційного, навчального (навчально-пізнавального), мотиваційного (змагально-мотиваційного, у тому числі в ігровій формі тощо), діагностичного характеру.

При проведенні профорієнтаційних заходів послуги з профорієнтації можуть надаватись на території центрів зайнятості або поза їх межами як безпосередньо службою зайнятості, так і опосередковано – з використанням друкованих та електронних засобів масової інформації, друкованої та аудіовізуальної продукції профорієнтаційного призначення, а також дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, відповідної програмної продукції та технічних засобів.

9. Фінансування профорієнтації у службі зайнятості здійснюється за рахунок коштів Фонду в межах, передбачених бюджетом Фонду на ці цілі.

Використання зазначених коштів Фонду здійснюється за такими напрямами:

організація та проведення семінарів, тренінгів, виїзних консультацій та інших інформаційних та консультаційних заходів для різних категорій населення;

організація і проведення заходів з профорієнтації молоді на актуальні на ринку праці професії (акцій, марафонів професій, днів відкритих дверей тощо), у тому числі профілактичних профорієнтаційних змагально-мотиваційних заходів з учнівською та студентською молоддю (конкурсів, турнірів, вікторин тощо);

розробка, нормативно-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення і реалізація профорієнтаційних програм та проектів для різних соціальних груп та вікових категорій населення;

придбання засобів (у тому числі мобільних) для проведення профорієнтаційних заходів (профорієнтаційних автобусів, мобільних центрів профорієнтації, мобільних центрів зайнятості тощо), їх обладнання, організація та забезпечення роботи;

придбання профорієнтаційних програмно-апаратних комплексів, організація, підтримка та технічний супровід їх роботи;

придбання та використання апаратних та програмних засобів (автоматизованих робочих місць, автоматизованих систем тестування тощо), психодіагностичних методик для проведення профконсультаційної роботи та профвідбору, а також придбання прав на їх використання;

придбання, розробка, виготовлення, тиражування та поширення засобів інформаційного та методичного забезпечення профорієнтації різних верств населення (професіографічних матеріалів, профорієнтаційних брошур, буклетів, щоденників, творчих продуктів (літературних, музичних, аудіовізуальних, образотворчого мистецтва, кіномистецтва, фотомистецтва тощо) та інших засобів профорієнтаційного спрямування).

 

Директор Департаменту
ринку праці та зайнятості

М. В. Лазебна

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень