...
Реєструйся

Про затвердження Положення про організацію курсів первинної професійної підготовки (спеціалізації) працівників підрозділів патрульної служби


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.03.2015

м. Київ

N 276
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
06 квітня 2015 р. за N 384/26829

Про затвердження Положення про організацію курсів первинної професійної підготовки (спеціалізації) працівників підрозділів патрульної служби

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 8 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”, підпункту 23 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року N 401, з метою реалізації положень Стратегії розвитку органів внутрішніх справ України та Концепції першочергових заходів реформування системи Міністерства внутрішніх справ, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2014 року N 1118-р,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про організацію курсів первинної професійної підготовки (спеціалізації) працівників підрозділів патрульної служби, що додається.
2. Департаменту кадрового забезпечення МВС (Слівінський В. Р.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Е. Згуладзе-Глуксманн.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр освіти і науки України

С. М. Квіт


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
16 березня 2015 року N 276
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
06 квітня 2015 р. за N 384/26829


ПОЛОЖЕННЯ
про організацію курсів первинної професійної підготовки (спеціалізації) працівників підрозділів патрульної служби

1. Це Положення визначає порядок і умови навчання на курсах первинної професійної підготовки (спеціалізації) працівників підрозділів патрульної служби (далі – курси).
2. Курси проводяться на базі навчальних закладів МВС.
3. На курсах навчаються особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, призначені на посади в підрозділах патрульної служби (далі – слухачі).
4. При прийнятті на службу особі, яка відібрана для проходження служби в підрозділах патрульної служби, у визначеному законодавством порядку присвоюється перше спеціальне звання і встановлюється іспитовий строк до одного року.
5. Зарахування на навчання слухачів курсів здійснюється наказом ректора (начальника) навчального закладу МВС.
6. Після успішного закінчення навчання слухачі отримують документ встановленого зразка, який долучається до їхніх особових справ, та відряджаються до місця проходження служби.
7. Завершення навчання на курсах оформлюється відповідним наказом ректора (начальника) навчального закладу МВС.
8. У межах асигнувань, виділених на організацію первинної професійної підготовки (спеціалізації), слухачі забезпечуються харчуванням та проживанням у гуртожитках (казармах) відповідно до норм, установлених для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.
9. Перебування на території навчального закладу іноземців та залучення їх до освітнього (навчального) процесу на курсах здійснюються з дотриманням вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці.
10. Навчання на курсах здійснюється за навчальним планом та навчальною програмою з урахуванням структурно-логічної схеми вивчення дисциплін і використанням навчально-методичних матеріалів, необхідних для належного забезпечення освітнього (навчального) процесу.
11. Навчальний план та навчальна програма розробляються на основі професійно-кваліфікаційних характеристик посад працівників патрульної служби і затверджуються в установленому порядку.
12. Суб’єктами освітнього (навчального) процесу на курсах є слухачі, науково-педагогічні (педагогічні) працівники, лектори (тренери) та інструктори.
13. Освітній (навчальний) процес на курсах організовується відповідно до вимог законодавства України.
14. Слухачі розподіляються на навчальні групи у складі не більше 30 осіб, з числа яких визначається командир групи.
15. Слухачі під час навчання не можуть залучатися до несення служби у складі добових нарядів, для підтримання внутрішнього порядку в навчальних закладах, а також до охорони громадського порядку.
16. Формами організації освітнього (навчального) процесу на курсах є лекційні та практичні заняття, тренінги, рольові ігри.
17. Форми і періодичність проміжного та вихідного контролю визначаються навчальним планом (програмою).
18. Слухачі відраховуються з навчання:
за власним бажанням;
через неуспішність (невиконання навчального плану);
за порушення дисципліни та правил внутрішнього розпорядку;
у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушеннями обмежень, передбачених Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, або кримінального правопорушення;
за станом здоров’я на підставі документів закладів охорони здоров’я;
у разі відсутності на навчанні більше 10 днів.
Слухач, якого відраховано з навчального закладу, повертається до підрозділу патрульної служби.
У випадку, якщо слухачі були відраховані з навчального закладу з причин відсутності на курсах більше 10 днів у зв’язку з хворобою або за сімейними обставинами, вони повторно направляються на курси – за умови надання підтверджувального документа.
19. На період навчання слухачам видаються бейджики та перепустки встановленого зразка.

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС
генерал-майор міліції

В. Р. Слівінський


Матеріали до теми


Скасування вимоги отримувати дозвіл на застосування праці іноземців для роботодавців: зареєстровано законопроєкт № 11006
У Верховній Раді України 09 лютого 2024 року зареєстровано проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо скасування ...
Пропонується прийняти за основу законопроєкт щодо удосконалення правого регулювання окремих питань надомної та дистанційної роботи
У Верховній Раді України 8 лютого 2024 року зареєстровано проєкт Постанови про прийняття за основу проєкту Закону України про внесення ...