...
Реєструйся

Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 червня 2012 р. N 551

Київ

Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток

Відповідно до частини другої статті 51 Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 р. N 250 “Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток” (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 202);

пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1396 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 44, ст. 1963).

3. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 17 листопада 2011 р. N 4050-VI “Про державну службу”.

Прем’єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2012 р. N 551

 

 

 

 

ПОРЯДОК
надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток

1. Цей Порядок визначає механізм надання додаткових оплачуваних відпусток (далі – додаткова відпустка) державним службовцям.

2. Державним службовцям, які мають стаж державної служби понад п’ять років, надається додаткова відпустка тривалістю один календарний день. Починаючи з шостого року державної служби ця відпустка збільшується на один календарний день за кожний наступний рік роботи на державній службі. Тривалість додаткової відпустки не може перевищувати 15 календарних днів.

3. Додаткова відпустка конкретної тривалості надається державним службовцям після досягнення відповідного стажу державної служби.

4. Додаткова відпустка, яка надається державним службовцям, належить до щорічних відпусток.

У перший рік державної служби в державному органі державного службовця, який має стаж такої служби понад п’ять років, додаткова відпустка надається йому після закінчення шести місяців безперервної служби в цьому органі, якщо інше не передбачено законодавством.

5. Додаткова відпустка надається державним службовцям одночасно із щорічною основною оплачуваною відпусткою або окремо від неї за згодою між державним службовцем і керівником державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату згідно із затвердженим графіком відпусток.

6. Додаткова відпустка переноситься на інший період або продовжується у разі:

тимчасової непрацездатності державного службовця, засвідченої в установленому порядку;

виконання державним службовцем державних або громадських обов’язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;

настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

збігу додаткової відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням.

У разі перенесення додаткової відпустки строк її надання встановлюється за згодою між державним службовцем і керівником державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату. Якщо причини, що зумовили перенесення додаткової відпустки на інший період, настали під час її використання, невикористана частина додаткової відпустки надається після закінчення дії таких причин або переноситься за згодою між державним службовцем і керівником державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату на інший період.

7. Забороняється ненадання керівником державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату додаткових відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

8. Державні службовці для виконання невідкладних і непередбачуваних завдань можуть бути відкликані із додаткової відпустки за рішенням керівника державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату.

9. Частина невикористаної додаткової відпустки надається державному службовцю у будь-який час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році з відшкодуванням непередбачуваних витрат державного службовця у зв’язку з його відкликанням з відпустки.

Невикористана додаткова відпустка за попередній період надається державному службовцю тривалістю, на яку він мав право залежно від стажу державної служби на той час. За згодою між державним службовцем і керівником державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату додаткові відпустки за попередній і поточний періоди можуть бути надані одночасно.

10. За час перебування державного службовця у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, – у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, додаткова відпустка не надається.

11. Облік додаткових відпусток, що надаються державним службовцям, здійснює служба персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату.

12. За бажанням державного службовця у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки.

Під час звільнення державного службовця йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні додаткової відпустки.

У разі переведення державного службовця на інше місце роботи грошова компенсація за невикористані ним дні додаткової відпустки може бути перерахована за його бажанням на рахунок державного органу, до якого його переведено.

13. За бажанням державного службовця додаткова відпустка або її частина може бути замінена грошовою компенсацією.

____________

Матеріали до теми


Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію
Верховна Рада ухвалила в другому читанні «Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження ...
Якими будуть нові штрафи за порушення норм про мобілізацію та військовий облік
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності під час розгляду законопроєкту щодо посилення відповідальності за військові правопорушення виключив кримінальну відповідальність ...
ТЦК почали виклик громадян, які досягли 25-річного віку, для уточнення даних
Президентом України підписано Закон України від 30 травня 2023 року № 3127-IX «Про внесення змін до Закону України «Про військовий ...
Що чекає на військових та військовозобов’язаних, які мають статус обмежено придатних
Підписаний Президентом Закон України № 3621-IX, який, зокрема, передбачає скасування статусу «обмежено придатний», був опублікований 4 квітня, а набуває чинності ...