...
Реєструйся

Про затвердження Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 березня 2011 р. N 178

Київ

Про затвердження Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб

Відповідно до абзацу третього пункту 1 частини першої статті 7 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1092 “Про затвердження Порядку нарахування та сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб” (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2259);

пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2007 р. N 13 “Деякі питання призначення і виплати допомоги сім’ям з дітьми” (Офіційний вісник України, 2007 р., N 2, ст. 72);

пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 72 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 15, ст. 379).

3. Установити, що сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, зазначених у пункті 1 Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, затвердженого цією постановою, здійснюється починаючи з 1 січня 2011 року.

Прем’єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2011 р. N 178 

ПОРЯДОК
нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб

1. Цей Порядок визначає механізм сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) до Пенсійного фонду України за:

1) осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, СБУ, органах МВС та службу в органах і підрозділах цивільного захисту;

2) осіб, які відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

3) одного з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також за непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який згідно з висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства;

4) батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства.

2. Єдиний внесок нараховується:

1) за осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 1 цього Порядку, – на суми грошового забезпечення, нарахованого особі за базовий звітний період;

2) за осіб, зазначених у підпункті 2 пункту 1 цього Порядку, – на суми допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, нарахованої за базовий звітний період;

3) за осіб, зазначених у підпункті 3 пункту 1 цього Порядку, – на суми допомоги або компенсацій, нарахованих за базовий звітний період;

4) за осіб, зазначених у підпункті 4 пункту 1 цього Порядку (у разі, коли вони не працюють), – на суму грошового забезпечення, нарахованого за базовий звітний період.

Обчислення єдиного внеску за минулі періоди здійснюється виходячи з розміру єдиного внеску, що діяв на день нарахування допомоги, компенсації або грошового забезпечення, на які нараховується єдиний внесок.

3. Єдиний внесок нараховується у розмірі 33,2 відсотка суми грошового забезпечення, допомоги або компенсації.

За осіб, зазначених у підпунктах 1 – 3 пункту 1 цього Порядку, в тому числі у разі отримання декількох видів грошового забезпечення, допомоги або компенсації одночасно, єдиний внесок визначається у розмірі мінімального страхового внеску за кожну особу, встановленого законом.

Сума нарахованого єдиного внеску за осіб, зазначених у підпункті 4 пункту 1 цього Порядку, нараховується у розмірі не менше мінімального страхового внеску за кожну особу, встановленого законом, крім випадків, коли таким особам одночасно нараховується єдиний внесок як особам, зазначеним у підпунктах 1, 2 або 3 пункту 1 цього Порядку.

Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на кожну особу, що дорівнює п’ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом.

У разі коли період, за який нараховується єдиний внесок відповідно до цього Порядку, становить менш як один календарний місяць, єдиний внесок розраховується у розмірі, пропорційному кількості календарних днів місяця, за який сплачуються такі внески.

4. Обчислення єдиного внеску провадиться такими платниками єдиного внеску (далі – платники):

1) військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення, – за осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 1 цього Порядку;

2) районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення – за осіб, зазначених у підпунктах 2 – 4 пункту 1 цього Порядку.

5. Обчислення єдиного внеску за осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, провадиться на підставі бухгалтерських та інших документів, які підтверджують нарахування (обчислення) допомоги, грошового забезпечення або компенсації.

6. Сплата єдиного внеску до Пенсійного фонду України здійснюється:

1) за осіб, зазначених у підпунктах 1 – 3 пункту 1 цього Порядку, – в межах та за рахунок загального обсягу видатків, передбачених в Державному бюджеті України на відповідний рік для Пенсійного фонду України;

2) за осіб, зазначених у підпункті 4 пункту 1 цього Порядку, – шляхом перерахування відповідних сум з рахунків платників на рахунки управлінь Пенсійного фонду України у районах, містах і районах у містах за їх місцезнаходженням за рахунок коштів, з яких виплачується грошове забезпечення.

7. Платники подають до управлінь Пенсійного фонду України звіти про нарахування та сплату єдиного внеску до 20 числа місяця, що настає за звітним, у порядку і за формою, що встановлюється правлінням Пенсійного фонду України.

Базовим звітним періодом є календарний місяць.

8. Щороку, під час формування бюджетних запитів, передбачаються кошти для сплати єдиного внеску:

1) за осіб, зазначених у підпунктах 1 – 3 пункту 1 цього Порядку, – Пенсійним фондом України;

2) за осіб, зазначених у підпункті 4 пункту 1 цього Порядку, – Міністерством освіти і науки, молоді та спорту.

9. Сплата єдиного внеску припиняється:

1) з дати припинення виплати грошового забезпечення, допомоги або компенсації;

2) з дати працевлаштування або настання непрацездатності для осіб, зазначених у підпунктах 3 та 4 пункту 1 цього Порядку.

У разі зміни обставин, передбачених підпунктом 2 цього пункту, сплата єдиного внеску поновлюється з дати такої зміни.

____________

Матеріали до теми


Вдосконалено військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів
Уряд вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України. ...
Роботодавці можуть у режимі реального часу подавати відомості про зміни у трудових відносин на вебпорталі ПФУ
До уваги усіх роботодавців, у яких відбулись зміни у трудових відносинах з працівниками після 8 червня 2024 року: відповідно до ...
Нові підстави для звільнення працівників з ініціативи роботодавця почнуть діяти з 27 вересня (Закон № 3768)
Як відомо, Президент України підписав Закон України від 04 червня 2024 року № 3768-IX «Про внесення змін до Кодексу законів про ...
Урядом затверджено новий Перелік типових посад державної служби в межах рівнів посад
Уряд на своєму засіданні 5 липня ухвалив рішення щодо оплати праці окремих категорій держслужбовців. Так, передбачено, що оплата праці державних ...