Реєструйся

Про затвердження Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок


ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 грудня 2012 року N 642

Про затвердження Порядку обробки персональних даних у базі персональних даних Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, Типового порядку обробки персональних даних у базах персональних даних, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30.12.2011 N 3659/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 січня 2012 року за N 1/20314, підпункту 11 пункту 4 Положення про Державне агентство земельних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 445, наказую:
1. Затвердити Порядок обробки персональних даних у базі персональних даних Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що додається.
2. Призначити відповідальними за обробку персональних даних у базі персональних даних Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок Прокопенка Сергія Васильовича – начальника відділу оцінки земель Управління ринку та оцінки земель та Василишину Олександру Олександрівну – головного спеціаліста відділу оцінки земель Управління ринку та оцінки земель.
3. Відповідальним за обробку персональних даних у базі персональних даних Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок забезпечити неухильне виконання вимог цього Порядку.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

С. М. Тимченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства земельних ресурсів України
06.12.2012 N 642

 

ПОРЯДОК
обробки персональних даних у базі персональних даних Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” (далі – Закон) та Типового порядку обробки персональних даних у базах персональних даних, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 30.12.2011 N 3659/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 січня 2012 року за N 1/20314.
1.2. Цей Порядок встановлює загальні вимоги до організаційних та технічних заходів захисту персональних даних під час їх обробки у базі персональних даних Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок Державним агентством земельних ресурсів України як володільцем та розпорядником бази персональних даних.
1.3. Обробка персональних даних здійснюється в інформаційній (автоматизованій) системі та у формі картотеки персональних даних відповідно до абзацу сьомого статті 8 Закону України “Про оцінку земель” та Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 941.
1.4. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
автентифікація – процедура встановлення належності працівникові Держземагентства України пред’явленого ним ідентифікатора;
авторизація – процедура отримання дозволу на проведення дій з обробки персональних даних у базі персональних даних у складі інформаційної (автоматизованої) системи;
відповідальна особа – особа, на яку Держземагентством України відповідно до її службових, трудових, професійних обов’язків покладена організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці;
ідентифікація – процедура розпізнавання користувача в системі, як правило, за допомогою наперед визначеного імені (ідентифікатора) або іншої інформації про нього, яка сприймається інформаційною (автоматизованою) системою;
структурний підрозділ – структурна одиниця, що діє у складі Держземагентства України та відповідно до його прав та обов’язків на підставі положення про нього здійснює організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці.
Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі.
1.5. Захист персональних даних покладається на Держземагентство України.
На дії Держземагентства України поширюються усі вимоги щодо захисту персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них.
1.6. Держземагентство України надає суб’єкту персональних даних інформацію про мету обробки персональних даних до моменту отримання згоди від суб’єкта персональних даних.
1.7. Держземагентство України зберігає персональні дані постійно.
1.8. Держземагентство України у базі персональних даних визначає:
а) мету обробки персональних даних (формування та ведення автоматизованої системи обліку оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, яким в установленому законодавством порядку видано свідоцтво про підтвердження їх кваліфікації);
б) склад персональних даних оцінювача, що включає:
заяву про реєстрацію;
нотаріально засвідчену копію кваліфікаційного свідоцтва, а у разі підвищення кваліфікації – копію відповідного посвідчення;
копію сторінок паспорта, на яких зазначені прізвище, ім’я та по батькові особи, відмітка про реєстрацію місця проживання;
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
довідку з місця роботи;
в) місцезнаходження бази персональних даних (Україна, 03680, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3).
г) перелік відомостей, які вносяться до реєстру:
прізвище, ім’я та по батькові оцінювача, місце проживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, дата видачі та номер кваліфікаційного свідоцтва, найменування навчального закладу, дата та номер рішення екзаменаційної комісії, склад якої затверджується Держземагентством, про видачу кваліфікаційного свідоцтва, дата видачі та номер посвідчення про підвищення кваліфікації, відомості щодо зупинення дії чи позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва (його анулювання), місце роботи;
ґ) порядок внесення, зміни та поновлення інформації, що включає:
подання оцінювачем інформації (документів);
облік документів у журналі, опрацювання;
внесення відомостей до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.
У разі зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок вноситься інформація про номер та дату відповідного рішення комісії, дату, з якої зупинено дію.
Якщо в установленому законодавством порядку комісією прийнято рішення про позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва (його анулювання), за поданням голови комісії до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок вноситься у триденний строк інформація про номер та дату відповідного рішення, дату, з якої оцінювача позбавлено кваліфікаційного свідоцтва (його анульовано).
Інформація з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок надається за письмовою заявою фізичним і юридичним особам у формі витягу, зразок якого затверджується Мінагрополітики України.
Інформація, що міститься у Державному реєстрі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, поширюється шляхом опублікування на веб-сайті Держземагентства України. Опублікуванню підлягає така інформація:
прізвище, ім’я та по батькові оцінювача;
відомості про кваліфікаційне свідоцтво: дата видачі, серія та номер кваліфікаційного свідоцтва, назва навчального закладу, на базі якого видано кваліфікаційне свідоцтво, дата призупинення дії кваліфікаційного свідоцтва, регіон працевлаштування оцінювача, відомості про позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва.
Інформація про внесені зміни опубліковується у десятиденний строк з дня їх внесення.
1.9. Відповідальним структурним підрозділом за ведення бази персональних даних є Управління ринку та оцінки земель Держземагентства України.
Управління ринку та оцінки земель Держземагентства України відповідно до покладених завдань:
забезпечує ознайомлення працівників Держземагентства України як володільця та розпорядника бази персональних даних з вимогами законодавства про захист персональних даних, зокрема щодо їхнього обов’язку не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових чи трудових обов’язків;
забезпечує організацію обробки персональних даних у базі персональних даних Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок працівниками Держземагентства України відповідно до їх професійних, службових чи трудових обов’язків в обсязі, необхідному для виконання таких обов’язків;
організовує роботу з обробки запитів стосовно доступу до персональних даних Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок суб’єктів відносин, пов’язаних з обробкою персональних даних;
забезпечує доступ суб’єктів персональних даних Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок до власних персональних даних;
інформує керівника Держземагентства України про заходи, яких необхідно вжити для приведення складу персональних даних та процедур їх обробки у відповідність із законом;
інформує керівника Держземагентства України про порушення встановлених процедур з обробки персональних даних.
1.10. Держземагентство України веде облік:
фактів надання та позбавлення працівників права доступу до персональних даних та їх обробки;
спроб та фактів несанкціонованих та/або незаконних дій з обробки персональних даних.
1.11. Держземагентство України може розмежувати режими доступу працівників до обробки персональних даних у базі персональних даних відповідно до їх професійних, трудових чи службових обов’язків.
1.12. Знищення персональних даних здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких персональних даних.

II. Обробка персональних даних у складі інформаційної (автоматизованої) системи

2.1. Держземагентство України обробляє персональні дані у складі інформаційної (автоматизованої) системи, в якій забезпечується захист персональних даних відповідно до вимог закону.
2.2. Обробка персональних даних в інформаційній (автоматизованій) системі може здійснюватись у складі інформаційно-телекомунікаційної системи із застосуванням засобів мережевого захисту від несанкціонованого доступу під час обробки персональних даних.
2.3. Працівники Управління ринку та оцінки земель допускаються до обробки персональних даних лише після їх авторизації.
2.4. Доступ осіб, які не пройшли процедуру ідентифікації та/або автентифікації, повинен блокуватись.
2.5. В інформаційній (автоматизованій) системі, де обробляються персональні дані, може здійснюватись реєстрація, зокрема:
результатів ідентифікації та/або автентифікації працівників Управління ринку та оцінки земель Держземагентства України;
дій з обробки персональних даних;
факту встановлення ознаки “Підтвердження надання згоди на обробку персональних даних у базі персональних даних” за допомогою управляючих елементів веб-ресурсів Держземагентства України, інтерфейсів користувача програмного забезпечення;
результатів перевірки цілісності засобів захисту персональних даних.
Відповідальна особа Управління ринку та оцінки земель Держземагентства України може проводити аналіз реєстраційних даних.
Реєстраційні дані захищаються від модифікації та знищення.
Реєстраційні дані повинні зберігатися та надаватися за вмотивованою вимогою для аналізу суб’єктам відносин, пов’язаним із персональними даними.
2.6. Держземагентство України забезпечує антивірусний захист в інформаційній (автоматизованій) системі.
2.7. Держземагентство України забезпечує використання технічних засобів безперебійного живлення елементів інформаційної (автоматизованої) системи.

III. Обробка персональних даних у формі картотек

3.1. Держземагентство України здійснює обробку персональних даних у картотеках у порядку, визначеному Законом та розділом I цього Порядку, з урахуванням таких вимог:
документи, що містять персональні дані, формуються у справи залежно від мети обробки персональних даних;
справи з документами, що містять персональні дані, повинні мати внутрішні описи документів із зазначенням мети обробки і категорії персональних даних;
картотеки зберігаються у приміщеннях (шафах, сейфах), захищених від несанкціонованого доступу.
3.2. Двері у приміщеннях (шафах, сейфах) повинні бути обладнані замком або контролем доступу.

Начальник Управління
ринку та оцінки земель

А. А. Колосюк

 

Матеріали до теми