...
Реєструйся

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 8 квітня 2015 р. N 185
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, що додається.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2015 р. N 185


ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби” (далі – бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.
3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:
1) Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі – структурні підрозділи соціального захисту населення);
2) структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі – органи соціального захисту населення).
4. Бюджетні кошти спрямовуються на виплату матеріальної допомоги громадянам України, які звільнилися з військової строкової служби (далі – матеріальна допомога), в розмірі:
середньої заробітної плати на день призову, але не менше мінімальної заробітної плати, встановленої на день призову (для громадян, які працювали на підприємствах, в установах і організаціях);
мінімальної заробітної плати, встановленої на день призову (для громадян, які до призову не працювали).
5. Виплата матеріальної допомоги здійснюється органами соціального захисту населення протягом місяця з дня взяття відповідної особи на військовий облік за місцем проживання у встановленому законодавством порядку.
6. Військові комісаріати протягом 15 днів з дати взяття особи на військовий облік відповідно до пункту 5 цього Порядку звертаються до органів соціального захисту населення з поданням про виплату матеріальної допомоги за формою згідно з додатком, до якого додаються подані заявником:
довідка з місця роботи про отримувану середню заробітну плату;
копія трудової книжки, завірена за останнім місцем роботи;
заява про перерахування матеріальної допомоги на рахунок у банку.
Обчислення розміру середньої заробітної плати здійснюється підприємствами, установами та організаціями відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 111).
7. Органи соціального захисту населення подають щомісяця до 10 числа зведені подання про виплату матеріальної допомоги структурним підрозділам з питань соціального захисту населення для узагальнення та подання до 15 числа Мінсоцполітики узагальненого подання в розрізі районів.
8. Мінсоцполітики здійснює розподіл бюджетних коштів відповідно до узагальнених подань, що надійшли від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.
9. Органи соціального захисту населення після надходження коштів на їх рахунки, відкриті в органах Казначейства, готують відповідні виплатні документи (відомості) та здійснюють перерахування нарахованих ними сум матеріальної допомоги на рахунок, зазначений у пункті 6 цього Порядку.
10. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про виплату матеріальної допомоги, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Додаток
до Порядку


ПОДАННЯ
про виплату матеріальної допомоги громадянам України, які звільнилися з військової строкової служби

___________________________________________________________________________________
(найменування військового комісаріату)
___________________________________________________________________________________
(найменування і місцезнаходження органу соціального захисту населення)

Порядковий номер

Прізвище, ім’я та по батькові

Відомості про проходження строкової військової служби

Місце роботи на день призову

На день призову розмір середньої заробітної плати / мінімальної заробітної плати

Примітка

день призову

день звільнення

 

 

 

 

 

 

 


М. П.

Військовий комісар

_________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

 

Керівник фінансового органу

________

___________________

___ ____________ 20__ р.
                   (місяць)


Матеріали до теми


Президент зареєстрував законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців-строковиків
Президент України зареєстрував у парламенті проєкт Закону про внесення змін до глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 25 березня ...
Нова професія — протезист-ортезист
Через війну, розв’язану росією, кількість поранених зростає щодня. Багато людей внаслідок таких поранень потребують протезування. Саме тому запровадження такої професії, ...