...
Реєструйся

Про затвердження Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визна


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.09.2011

м. Київ

N 649
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 жовтня 2011 р. за N 1146/19884

Про затвердження Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

Додатково див. оголошення
(“Офіційний вісник України”, N 34, 30 квітня 2014 р.)
На виконання пункту 2 статті 27 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, керуючись положеннями пунктів 1, 6 частини другої статті 18 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади” та підпункту 3 пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 383, з метою організації прийняття заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Правила розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, що додаються.
2. Затвердити зразок довідки про звернення за захистом в Україні, що додається.
3. Затвердити зразок заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, що додається.
4. Департаменту у справах біженців ДМС України (Науменко Н. М.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Довести цей наказ до відома головних управлінь (управлінь) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
6. Керівникам головних управлінь (управлінь) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити виконання вимог цього наказу.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної міграційної служби України Шейбута В. В.
8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
9. Цей наказ надіслати за належністю.

Міністр
генерал-полковник міліції

А. В. Могильов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
07.09.2011 N 649
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 жовтня 2011 р. за N 1146/19884


ПРАВИЛА
розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають процедуру розгляду в Україні заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату, позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
1.2. Інформація про країну походження – інформаційні звіти про становище в країнах походження біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, підготовлені Міністерством закордонних справ України, Державною міграційною службою України, Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців (далі – УВКБ ООН), національними та міжнародними організаціями, що спеціалізуються на зборі та виданні такої інформації або звітів.
1.3. У цих Правилах терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” (далі – Закон).
1.4. Діяльність органів міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з оформлення документів, необхідних для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрати, позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту на території України, здійснюється відповідно до Конституції України, Закону, інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та цих Правил.

II. Вирішення питання щодо прийняття заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

2.1. Уповноважена посадова особа органу міграційної служби, до якого особисто звернулась особа, яка має намір бути визнаною біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту, або її законний представник у випадках, передбачених Законом:
а) встановлює особу заявника;
б) реєструє заявника в журналі реєстрації осіб, які бажають подати заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (додаток 1) (далі – журнал реєстрації осіб);
в) інформує заявника мовою, яку він/вона розуміє, про умови, за яких в Україні особа може бути визнана біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, про її права та обов’язки, а також про наслідки невиконання обов’язків;
г) забезпечує надання заявнику послуг перекладача;
ґ) перевіряє дотримання заявником передбаченого статтею 5 Закону порядку звернення із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
д) з’ясовує місце тимчасового перебування (проживання) заявника (фактичну адресу проживання в Україні);
е) протягом одного робочого дня здійснює перевірку наявності підстав, за яких заявнику може бути відмовлено в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Перевірка здійснюється в тому числі з урахуванням оновленої інформації по країні походження заявника на момент подачі заяви;
є) заносить отримані відомості до централізованої інформаційної системи.
2.2. Рішення щодо прийняття заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, приймається органом міграційної служби протягом робочого дня, в який до нього звернулась відповідна особа.
2.3. У разі якщо про намір бути визнаною в Україні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, заявляє дитина, яка розлучена із сім’єю, уповноважена посадова особа органу міграційної служби, крім виконання вимог пункту 2.1 цього розділу, додатково звертається у невідкладному порядку до органу опіки і піклування з письмовим клопотанням про забезпечення такої особи законним представником.
2.3.1. Законний представник призначається органом опіки і піклування невідкладно.
2.3.2. Після отримання повідомлення органу опіки і піклування про призначення законного представника орган міграційної служби невідкладно приймає рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. До процедури визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відносно дитини, розлученої з сім’єю, залучаються адвокат, психолог та педагог, про що робляться відповідні відмітки в особовій справі заявника.
2.3.3. Спільно з органом опіки і піклування орган міграційної служби невідкладно вживає заходів з поміщення дитини, розлученої з сім’єю, до відповідного дитячого закладу або сім’ю.
2.4. У разі наявності передбачених Законом підстав орган міграційної служби ухвалює рішення про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, яке оформлюється наказом (додаток 2). Після ухвалення рішення про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, уповноважена посадова особа органу міграційної служби:
видає особі письмове повідомлення про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, із зазначенням підстав для відмови у прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (додаток 3);
під підпис ознайомлює заявника з порядком оскарження рішення про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
вносить відповідні відомості до журналу реєстрації осіб.
2.5. У разі використання заявником права на оскарження рішення про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, орган міграційної служби невідкладно видає такому заявникові під підпис довідку про звернення за захистом в Україні, про що заносить відповідні відомості до журналу реєстрації видачі довідки про звернення за захистом в Україні (додаток 4). Підставою для видачі зазначеної довідки є відповідне доручення Державної міграційної служби України (додаток 5) або, у випадку оскарження в судовому порядку, відмітка (штамп) суду про прийняття позовної заяви, оригінал чи належним чином завірена копія ухвали суду про відкриття провадження у справі, належним чином оформлена судова повістка.
Довідка видається строком на два місяці з подальшим щомісячним продовженням її дії на весь час розгляду скарги.
Одночасно орган міграційної служби роз’яснює особі порядок реєстрації за місцем тимчасового проживання.

III. Оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

3.1. У разі відсутності підстав для відмови в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, уповноважена посадова особа органу міграційної служби:
а) забезпечує можливість для заявника особисто або за допомогою законного представника скласти заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
В заяві про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, мають міститися такі відомості: прізвище, ім’я (імена), по батькові заявника, дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (у разі його відсутності – зазначені причини, через які він був утрачений), громадянство/підданство, країна постійного проживання, місце та підстави (за наявності) проживання в Україні, місце, час та спосіб перетинання державного кордону України, відомості про членів сім’ї заявника, підписи заявника або законного представника, перекладача (у разі необхідності), дата складання заяви.
Заявник зобов’язаний також надати всі наявні у нього документи та інформацію, що необхідні для обґрунтування заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або зазначити причини, через які ці документи та інформація не можуть бути надані, та повідомити, де такі документи знаходяться чи можуть знаходитися або хто може надати чи підтвердити відповідну інформацію.
У разі неписьменності або через фізичні вади, які унеможливлюють складання заяви особисто заявником, на його прохання заява може бути складена іншою особою, про що робиться відповідний запис на заяві;
б) реєструє заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та подані документи у журналі реєстрації заяв про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (додаток 6);
в) ознайомлює заявника або його законного представника під їхній власний підпис з порядком прийняття рішення за їх заявами, правами і обов’язками особи, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Таке ознайомлення здійснюється мовою, яку розуміє заявник або його законний представник.
Проведення зазначених дій фіксується відповідним протоколом ознайомлення з прийняттям рішення за заявою, правами і обов’язками особи, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (додаток 7), в якому проставляють власні підписи заявник, його законний представник та перекладач, адвокат, психолог, педагог (за їх наявності);
г) проводить дактилоскопію особи, яка подала заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
ґ) у разі потреби направляє заявника на обстеження для встановлення віку у порядку, встановленому законодавством України.
Таке обстеження проводиться у разі наявності в уповноваженої посадової особи органу міграційної служби обґрунтованого сумніву щодо заявленого віку особи та оформлюється відповідним направленням на обстеження для встановлення віку (додаток 8).
Особі, яка направляється на обстеження з метою встановлення віку, та її законному представнику роз’яснюються причини для такого обстеження та наслідки відмови у його проходженні. У випадку відмови особи пройти обстеження з метою встановлення віку на заяві та в особовій справі заявника робиться відповідна відмітка.
Відмова особи або її законного представника від проходження обстеження з метою встановлення віку є підставою для розгляду матеріалів особової справи цієї особи як повнолітньої;
д) заповнює реєстраційний листок на особу, яка звернулася із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (додаток 9), та членів її сім’ї, які не досягли вісімнадцятирічного віку, або на дитину, розлучену із сім’єю, від імені якої заяву про визнання її біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, подав її законний представник.
У разі якщо у заявника відсутні документи, що посвідчують його особу, записує за його вказівкою прізвище, ім’я, по батькові та інші про нього дані до встановлення особи, про що зазначається в реєстраційному листку на особу та робиться відповідний запис на заяві про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
е) приймає від заявника на зберігання документи: національний паспорт або інший документ, який посвідчує особу заявника, а також документи, що можуть бути доказом наявності умов для визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, що оформлюється розпискою (додаток 10);
є) оформлює особову справу згідно з описом документів, що знаходяться в особовій справі заявника (додаток 11);
ж) долучає до справи по чотири фотокартки заявника та членів його сім’ї, які не досягли вісімнадцятирічного віку, відомості про яких внесено до заяви, а також інші, передбачені Законом та цими Правилами, документи;
з) роз’яснює порядок звернення про надання безоплатної правової допомоги на мові, яку розуміє заявник;
и) призначає дату та час співбесіди та повідомляє цю інформацію заявникові під підпис в особовій справі;
і) заносить отримані відомості до централізованої інформаційної системи.
3.2. У день отримання заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, орган міграційної служби видає заявникові під підпис у журналі реєстрації видачі довідки про звернення за захистом в Україні (додаток 4) довідку про звернення за захистом в Україні, про що заносить відповідні відомості до зазначеного журналу.
Одночасно орган міграційної служби роз’яснює особі порядок реєстрації за місцем тимчасового проживання.
3.3. Одночасно з оформленням документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, дитини, розлученої із сім’єю, орган міграційної служби вживає всіх можливих заходів для розшуку батьків або інших законних представників неповнолітньої особи, яка не досягла вісімнадцятирічного віку.
3.4. У разі звернення до органу міграційної служби із заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, повнолітніх членів однієї родини розгляд заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, за ініціативою органу міграційної служби (за згодою заявників) або на прохання заявників може бути об’єднаним в одне провадження.

IV. Попередній розгляд заяв

4.1. Під час попереднього розгляду заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, уповноважена посадова особа органу міграційної служби (особа, яка веде справу) протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації заяви:
а) проводить співбесіду із заявником з дотриманням правил, встановлених частинами другою та третьою статті 8 Закону.
У разі залучення перекладача для участі в співбесіді уповноважена посадова особа органу міграційної служби перед початком співбесіди попереджає перекладача про необхідність дотримання умов конфіденційності, що оформлюється розпискою про нерозголошення відомостей, що містяться в особовій справі заявника (додаток 12).
Результати співбесіди оформлюються відповідним протоколом співбесіди (додаток 13) із особою, яка подала заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, що підписується цією особою або її законним представником;
б) розглядає відомості, наведені в заяві про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та інші документи, вимагає додаткові відомості, що можуть підтверджувати наявність чи відсутність підстав для прийняття рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
в) готує письмовий висновок щодо прийняття рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (додаток 14).
У висновку обов’язково робиться посилання на використану інформацію про країну походження заявника, включаючи сторінки, назви інформаційних звітів, роки та найменування установ чи організацій, що його підготували, посилання на електронну адресу, якщо звіти було опубліковано в Інтернеті, та її співвідношення із змістом заяви та відомостями, отриманими під час співбесіди із заявником або його законним представником. Цей висновок повинен включати посилання на точну, актуальну інформацію з декількох джерел.
4.2. У разі подання заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, законним представником дитини, розлученої із сім’єю, попередній розгляд такої заяви не здійснюється, а уповноважена посадова особа органу міграційної служби в межах установленого строку готує письмовий висновок щодо прийняття рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, з обов’язковим посиланням на абзац другий частини першої статті 8 Закону.
4.3. На підставі письмового висновку уповноваженої посадової особи органу міграційної служби щодо прийняття рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, орган міграційної служби в межах установленого строку приймає одне з таких рішень:
а) про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
б) про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
4.4. Рішення, передбачені пунктом 4.3 цього розділу, оформлюються наказом органу міграційної служби (додаток 15).
4.5. У разі прийняття рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, орган міграційної служби продовжує строк дії довідки про звернення за захистом в Україні, про що уповноважена посадова особа органу міграційної служби заносить відповідні відомості до журналу реєстрації видачі довідки про звернення за захистом в Україні.
Довідка видається строком на два місяці з подальшим щомісячним продовженням її дії на весь час розгляду заяви.
4.6. У разі прийняття рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, протягом трьох робочих днів з дня його прийняття орган міграційної служби надсилає або видає під підпис заявнику або його законному представнику письмове повідомлення про відмову особі в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (додаток 16), з викладенням причини відмови і роз’ясненням порядку оскарження такого рішення, про що робить відповідний запис в журналі реєстрації видачі повідомлень (додаток 17).
4.7. У разі використання особою права на оскарження уповноважена посадова особа органу міграційної служби до прийняття рішення за скаргою залишає на зберігання документи, що посвідчують особу заявника, та інші надані заявником документи, про що робиться відмітка в розписці про зберігання документів, а також інформує про це протягом трьох робочих днів орган внутрішніх справ за місцем проживання особи.
Строк дії довідки про звернення за захистом в Україні продовжується органом міграційної служби лише у разі надходження відповідного доручення від Державної міграційної служби України або, у випадку оскарження в судовому порядку, відмітки (штампу) суду про прийняття позовної заяви, оригіналу чи належним чином завіреної копії ухвали суду про відкриття провадження у справі, належним чином оформленої судової повістки.
Про продовження строку дії зазначеної довідки уповноважена посадова особа органу міграційної служби заносить відповідні відомості до журналу реєстрації видачі довідки про звернення за захистом в Україні.
4.8. У разі невикористання особою права на оскарження протягом п’яти робочих днів з дня її письмового повідомлення про прийняття рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, уповноважена посадова особа органу міграційної служби вилучає у такої особи довідку про звернення за захистом в Україні та повертає особі її документи, що посвідчують особу, та інші документи, що надавались такою особою під час звернення до органу міграційної служби та перебувають на його зберіганні, про що робиться відмітка в розписці про зберігання документів.
Про вилучення у заявника довідки про звернення за захистом в Україні зазначається в журналі реєстрації видачі довідки про звернення за захистом в Україні та протягом трьох робочих днів надсилається повідомлення у довільній формі до органу внутрішніх справ за місцем проживання вказаної особи.
4.9. За письмовою згодою заявника його адвокат, законний представник або представник УВКБ ООН на будь-якому етапі розгляду заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, можуть мати доступ до матеріалів, які містяться в особовій справі, якщо така інформація стосується розгляду та оцінки заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
У доступі до отримання матеріалів особової справи відмовляється органом міграційної служби у разі, якщо розкриття інформації чи джерел її отримання можуть створити загрозу національній безпеці держави, безпеці організацій чи особам, які її надали.
Про надання доступу до ознайомлення з матеріалами особової справи або відмову в його наданні до ознайомлення уповноваженою посадовою особою органу міграційної служби робиться відповідна відмітка в особовій справі.

V. Розгляд заяви після прийняття рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

5.1. Після прийняття рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, уповноважена посадова особа органу міграційної служби (особа, яка веде справу):
а) проводить співбесіди із заявником або його законним представником з метою виявлення додаткової інформації, що необхідна для оцінки справжності фактів, повідомлених заявником або його законним представником під час подання заяви.
Співбесіда проводиться з дотриманням правил, встановлених частинами другою та третьою статті 8 та частинами третьою та четвертою статті 9 Закону.
У разі залучення перекладача, психолога і педагога для участі в співбесіді уповноважена посадова особа органу міграційної служби перед початком співбесіди попереджає зазначених осіб (перекладача, психолога і педагога) про необхідність дотримання умов конфіденційності, що оформлюється розпискою про нерозголошення відомостей, що містяться в особовій справі заявника.
Результати співбесіди оформлюються протоколом співбесіди з особою, яка подала заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, що підписується цією особою або її законним представником;
б) направляє в установленому порядку до органів Служби безпеки України відповідний запит (додаток 18) щодо здійснення перевірки наявності обставин, за якими заявник не може бути визнаний біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до абзаців другого – четвертого частини першої статті 6 Закону;
в) у разі відсутності в заявника документів, що посвідчують особу, або якщо такі документи є фальшивими, направляє відповідні матеріали, а в разі необхідності – й заявника до органів Служби безпеки України з метою ідентифікації особи (додаток 19);
г) у разі виникнення сумнівів щодо достовірності інформації, поданої заявником, необхідності у встановленні справжності і дійсності поданих ним документів в установленому порядку звертається із відповідними запитами до органів Служби безпеки України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, які можуть сприяти встановленню справжності фактів стосовно особи, заява якої розглядається (додаток 19);
ґ) в установленому порядку направляє заявника на медичне обстеження відповідним направленням (додаток 20);
д) долучає до особової справи заявника всі документи, підготовлені та отримані органом міграційної служби під час розгляду заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, включаючи результати медичного обстеження;
е) готує письмовий висновок щодо визнання або відмови у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (додаток 21).
Висновок складається за результатом оцінки заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, комплексного та системного вивчення документів, наявних в особовій справі заявника, та перевірки фактів, повідомлених заявником або його законним представником.
Відомості та обставини, про які зазначено у заяві про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, і які не підтверджуються документами або іншими фактичними даними, можуть бути враховані під час підготовки висновку за умови, що твердження заявника стосовно обставин, зазначених у заяві, є послідовними і правдоподібними, надана ним інформація не суперечить загальновідомим відомостям, що мають відношення до справи заявника, та встановлена загальна правдоподібність заяви.
Оцінка заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, здійснюється на індивідуальній основі і включає в себе вивчення наявних відомостей про:
всі відповідні факти, що стосуються країни походження на момент прийняття рішення щодо заяви, в тому числі закони і інші нормативно-правові акти країни походження заявника і порядок їх застосування;
відповідні твердження і документи, представлені заявником, у тому числі інформацію про те, що заявник був або може стати об’єктом переслідування чи об’єктом завдання серйозної шкоди;
особисті дані і обставини заявника, включаючи інформацію про те, що заявник був чи може стати об’єктом переслідування чи йому може бути завдано серйозної шкоди.
Той факт, що заявник вже був об’єктом переслідувань або йому було завдано серйозної шкоди, наявність прямих загроз такого переслідування або такої шкоди є важливим показником цілком обґрунтованих побоювань заявника стати жертвою переслідування або реального ризику отримати серйозну шкоду.
У висновку обов’язково робиться посилання на використану інформацію про країну походження заявника, включаючи сторінки, назви інформаційних звітів, роки та найменування установ чи організацій, що його підготували, посилання на електронну адресу, якщо звіти було опубліковано в Інтернеті, та її співвідношення із змістом заяви та відомостями, отриманими під час співбесіди із заявником.
У висновку викладається обґрунтована пропозиція органу міграційної служби щодо прийняття надалі рішення за заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. Висновок уповноваженої посадової особи органу міграційної служби (особи, яка веде справу) погоджується керівником структурного підрозділу з питань біженців та затверджується керівником органу міграційної служби;
є) формує особову справу заявника (пронумеровує всі документи, що долучені до справи, складає їх опис, прошиває справу).
5.2. Належним чином оформлена особова справа заявника разом з письмовим висновком органу міграційної служби повинні бути надіслані фельд’єгерським зв’язком до Державної міграційної служби України протягом двох місяців з дня прийняття рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Строк розгляду заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, може бути продовжено до трьох місяців керівником органу міграційної служби за вмотивованим поданням уповноваженої посадової особи органу міграційної служби (додаток 22).
5.3. Розгляд заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, може бути припинений на будь-якому етапі за відповідним клопотанням заявника.
Рішення про припинення розгляду заяви оформлюється наказом органу, в якому на розгляді перебуває особова справа заявника.

VI. Прийняття рішення за заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

6.1. У разі надходження до Державної міграційної служби України особової справи заявника та письмового висновку органу міграційної служби протягом місяця здійснюються всебічне вивчення та оцінка всіх документів та матеріалів, що можуть бути доказом наявності умов для визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
6.2. Під час здійснення заходів, передбачених пунктом 6.1 цього розділу, Державна міграційна служба України має право:
а) вимагати подання додаткової інформації від органу міграційної служби, який здійснював розгляд заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
б) з метою уточнення відомостей, що містяться у заяві про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або документів, які знаходяться в особовій справі заявника, отримувати додаткову інформацію, яка може мати суттєве значення для прийняття обґрунтованого рішення за заявою;
в) звертатись з відповідними запитами до Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян у разі виникнення сумнівів щодо достовірності інформації, необхідності у встановленні справжності і дійсності документів.
6.3. Документи, що отримані або підготовлені Державною міграційною службою України під час розгляду особової справи заявника та заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, долучаються до особової справи заявника.
6.4. У разі незгоди із мотивувальною частиною висновку органу міграційної служби, який розглядав справу, або його пропозиціями Державна міграційна служба України із дотриманням положень підпункту “е” пункту 5.1 розділу цих Правил готує власний письмовий висновок щодо визнання або відмови у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (додаток 23).
Зазначений висновок готується посадовою особою, яка вивчала заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та здійснювала оцінку документів та матеріалів, що знаходяться в особовій справі заявника, погоджується з керівником структурного підрозділу з питань біженців та затверджується заступником керівника ДМС України, який відповідно до розподілу обов’язків спрямовує і координує діяльність структурного підрозділу з питань біженців.
6.5. За результатами здійснення заходів, передбачених пунктом 6.1 цього розділу, протягом місяця з дня отримання особової справи заявника та письмового висновку органу міграційної служби, який розглядав заяву, ДМС України приймає рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту) (додаток 24). Строк прийняття зазначеного рішення може бути продовжено наказом ДМС України, але не більш як до трьох місяців.
Неповнолітні члени сім’ї, внесені в заяву-анкету особи, яка подала заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (щодо визнання яких біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, висловлена письмова згода заявника в анкеті чи в заяві), зазначаються у рішенні про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, як такі, що отримали захист в Україні.
6.6. У разі якщо згідно з рішенням суду, яке набрало законної сили, Державна міграційна служба України зобов’язана визнати особу біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, приймається протягом семи робочих днів з дня отримання такого рішення суду.
6.7. Структурний підрозділ з питань біженців ДМС України:
а) реєструє рішення про визнання біженцем у журналі реєстрації рішень про визнання/відмову у визнанні біженцем, втрату, позбавлення та скасування рішення про визнання особи біженцем (додаток 25) або рішення про визнання особою, яка потребує додаткового захисту, – в журналі реєстрації рішень про визнання/відмову у визнанні особою, яка потребує додаткового захисту, втрату, позбавлення чи скасування рішення про визнання особою, яка потребує додаткового захисту (додаток 26);
б) протягом трьох робочих днів надсилає рішення з особовою справою заявника до органу міграційної служби, який розглядав заяву.
У випадку, коли рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, прийнято ДМС України відповідно до пункту 6.6 цього розділу, до органу міграційної служби за місцем проживання заявника надсилаються лише рішення ДМС України та відповідне судове рішення, що було підставою для прийняття зазначеного рішення.
6.8. При отриманні рішення ДМС України про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, уповноважена посадова особа органу міграційної служби:
а) протягом семи робочих днів з дня отримання рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, видає кожній особі, яка досягла шістнадцятирічного віку, посвідчення біженця чи посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, про що зазначається у журналі реєстрації видачі посвідчення біженця (додаток 27) або у журналі реєстрації видачі посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (додаток 28).
У разі якщо видача посвідчення необхідна для реалізації неповнолітньою особою, зазначеною у частині дванадцятій статті 10 Закону, прав на освіту, медичну допомогу за клопотанням законних представників, погодженим з навчальним чи лікувальним закладом тощо, такій особі видається органом міграційної служби відповідне посвідчення після досягнення нею чотирнадцятирічного віку.
Дитині, розлученій із сім’єю, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, посвідчення біженця чи посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, видається до досягнення нею шістнадцятирічного віку;
б) зазначає у посвідченні біженця чи посвідченні особи, яка потребує додаткового захисту, одного з батьків, а в разі відсутності батьків – діда чи бабу, повнолітніх брата чи сестру, опікунів чи піклувальників або іншу особу, яка до прибуття в Україну добровільно чи в силу звичаю країни походження біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, взяла на себе відповідальність за виховання та утримання дітей, – відомості про членів сім’ї біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, які не досягли шістнадцятирічного віку;
в) вилучає довідку про звернення за захистом в Україні, про що зазначається у журналі реєстрації видачі довідки про звернення за захистом в Україні.
6.9. При отриманні рішення ДМС України про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, уповноважена посадова особа органу міграційної служби:
а) протягом семи робочих днів з дня отримання рішення надсилає або видає особі, стосовно якої прийнято зазначене рішення, письмове повідомлення про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (додаток 29), з викладенням причин відмови і роз’ясненням порядку оскарження такого рішення, про що заносяться відповідні відомості до журналу реєстрації видачі повідомлень;
б) у разі оскарження особою зазначеного рішення продовжує строк дії довідки про звернення за захистом в Україні, про що зазначається у журналі реєстрації видачі довідки про звернення за захистом в Україні.
Підставою для продовження строку дії зазначеної довідки є відповідне доручення ДМС України;
в) у разі невикористання особою права на оскарження протягом п’яти робочих днів з дня її письмового повідомлення про прийняття рішення про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, вилучає у такої особи довідку про звернення за захистом в Україні та повертає особі її документи, що посвідчують особу, та інші документи, що надавались такою особою під час звернення до органу міграційної служби та перебувають на його зберіганні, про що робиться відмітка в розписці про зберігання документів.
Про вилучення у заявника довідки про звернення за захистом в Україні зазначається в журналі реєстрації видачі довідки про звернення за захистом в Україні та протягом трьох робочих днів надсилається повідомлення у довільній формі до органу внутрішніх справ за місцем проживання вказаної особи.
6.10. Проїзний документ для виїзду за кордон видається у порядку, встановленому законодавством України, у разі звернення до ДМС України особи, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту і яка досягла шістнадцятирічного віку, про що зазначається у журналі реєстрації видачі проїзних документів для виїзду за кордон (додаток 30). Дитина, яка розлучена із сім’єю і яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має право за клопотанням її законних представників на отримання проїзного документа для виїзду за кордон до досягнення нею шістнадцятирічного віку.

VII. Оформлення втрати і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту, скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

7.1. Рішення про втрату або позбавлення статусу біженця або додаткового захисту чи скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, може бути прийнято ДМС України за поданням органу міграційної служби за місцем проживання біженця або особи, яка потребує додаткового захисту.
7.2. Підставами для подання органу міграційної служби про втрату чи позбавлення статусу біженця та додаткового захисту є:
а) відомості, отримані безпосередньо органом міграційної служби щодо наявності підстав, зазначених у частині першій або п’ятій статті 12 Закону;
б) особиста заява біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, про втрату статусу біженця або додаткового захисту;
в) надходження до органу міграційної служби клопотання органу Служби безпеки України, іншого органу державної влади про втрату особою статусу біженця або додаткового захисту;
г) надходження до органу міграційної служби клопотання органу Служби безпеки України, іншого органу державної влади про позбавлення особи статусу біженця або додаткового захисту.
7.3. Подання про скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, вноситься органом міграційної служби за власною ініціативою у випадку, якщо особа, яка визнана біженцем або якій надано додатковий захист, повідомила недостовірні відомості чи пред’явила фальшиві документи, що стали підставою для визнання її біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
7.4. У разі отримання органом міграційної служби документів, що містять хоча б одну з підстав, що передбачені пунктом 7.2 або 7.3 цього розділу, уповноважена посадова особа органу міграційної служби:
а) реєструє відповідні документи у журналі реєстрації клопотань (додаток 31) та здійснює їх перевірку шляхом збирання в установленому порядку додаткової інформації;
б) у письмовій формі інформує особу, якій надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, про наявність підстав для втрати чи позбавлення її статусу біженця або додаткового захисту (крім випадків, коли відповідна особа подала заяву про наявність підстав для втрати нею статусу біженця або додаткового захисту).
Одночасно особі повідомляється, що під час розгляду відповідних матеріалів біженець або особа, якій надано додатковий захист, має право брати участь у розгляді шляхом надання відповідних пояснень (усних чи письмових) та надання матеріалів, які можуть мати суттєве значення при прийнятті відповідного рішення за результатами розгляду подання;
в) готує подання про втрату чи позбавлення статусу біженця або додаткового захисту або про скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (додаток 32).
У поданні про втрату чи позбавлення статусу біженця або додаткового захисту чи про скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, обов’язково зазначаються відомості щодо підстав для підготовки такого подання (особиста заява біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, клопотання органу Служби безпеки України чи іншого органу державної влади, власна ініціатива органу міграційної служби), а також викладаються обставини, що підтверджують наявність підстав для втрати або позбавлення статусу біженця чи додаткового захисту або для скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
У поданні також викладається обґрунтована пропозиція органу міграційної служби щодо прийняття відповідного рішення. Подання уповноваженої посадової особи органу міграційної служби (особи, яка здійснювала розгляд отриманих матеріалів) погоджується керівником структурного підрозділу з питань біженців та затверджується керівником органу міграційної служби.
У цьому поданні обов’язково робиться посилання на використану інформацію про країну походження заявника, включаючи сторінки, назви інформаційних звітів, роки та назви установ чи організацій, що його підготували, посилання на електронну адресу, якщо звіти було опубліковано в Інтернеті, та її співвідношення із змістом заяви та відомостями, отриманими під час співбесіди із заявником або його законним представником. Подання повинно включати посилання на точну, актуальну інформацію з декількох джерел.
До подання долучаються документи, що підтверджують викладені у поданні факти, а також особова справа біженця або особи, яка потребує додаткового захисту;
г) долучає до особової справи біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, подання, документи, отримані під час підготовки подання.
7.5. Належним чином оформлена особова справа біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, з долученим до неї поданням надсилаються до ДМС України фельд’єгерським зв’язком.
7.6. Під час розгляду подання органу міграційної служби про втрату чи позбавлення статусу біженця або додаткового захисту чи про скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, ДМС України має право:
а) вимагати подання додаткової інформації від органу міграційної служби, який вніс подання;
б) звертатись з відповідними запитами до Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян у разі виникнення сумнівів щодо достовірності інформації, викладеної у поданні, та необхідності у встановленні справжності і дійсності документів.
7.7. За результатами всебічного вивчення та оцінки документів і матеріалів, що долучені до особової справи, яка надійшла разом з поданням, ДМС України приймає одне з таких рішень (додаток 33):
а) про втрату статусу біженця або додаткового захисту;
б) про позбавлення статусу біженця або додаткового захисту;
в) про скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
г) про відсутність підстав для втрати чи позбавлення статусу біженця або додаткового захисту або про скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
7.8. Рішення, передбачене пунктом 7.7 цього розділу, приймається ДМС України протягом місяця з дня отримання подання органу міграційної служби та особової справи біженця або особи, яка потребує додаткового захисту.
Строк прийняття рішення може бути продовжено згідно з наказом ДМС України, але не більш як до трьох місяців.
7.9. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення, передбаченого пунктом 7.7 цього розділу, ДМС України в установленому порядку надсилає його разом з особовою справою біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, до органу міграційної служби за місцем проживання такої особи.
7.10. Орган міграційної служби за місцем проживання особи, стосовно якої прийнято рішення про втрату чи позбавлення статусу біженця або додаткового захисту чи скасовано рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту:
а) протягом трьох робочих днів інформує орган внутрішніх справ за місцем проживання особи про прийняття щодо неї відповідного рішення;
б) протягом семи робочих днів з дня його отримання надсилає або видає особі письмове повідомлення про втрату, позбавлення статусу біженця або додаткового захисту чи скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (додаток 34), з викладенням причин такого рішення і роз’ясненням порядку його оскарження, про що робиться відповідний запис у журналі реєстрації видачі повідомлень;
в) вилучає посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, та їх проїзні документи для виїзду за кордон або визнає недійсними ці документи, що оформлюється наказом керівника органу міграційної служби (додаток 35), про що робиться запис у журналі реєстрації видачі посвідчення біженця або у журналі реєстрації видачі посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, та в журналі реєстрації видачі проїзних документів для виїзду за кордон.
7.11. У разі використання особою права на оскарження рішення про втрату чи позбавлення статусу біженця або додаткового захисту чи скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, орган міграційної служби залишає на зберіганні національний паспорт та інші документи (якщо такі є в особовій справі заявника), при цьому оформлюючи відповідну розписку, та видає такій особі під підпис довідку про звернення за захистом в Україні, про що заносить відповідні відомості до журналу реєстрації видачі довідки про звернення за захистом в Україні. Довідка видається строком на два місяці з подальшим щомісячним продовженням її дії на весь час розгляду скарги.
Підставами для видачі зазначеної довідки є відповідне доручення ДМС України або, у випадку оскарження в судовому порядку, відмітка (штамп) суду про прийняття позовної заяви, оригінал чи належним чином завірена копія ухвали суду про відкриття провадження у справі, належним чином оформлена судова повістка.

VIII. Розгляд скарг Державною міграційною службою України

8.1. ДМС України відповідно до статті 12 Закону здійснює розгляд скарг на рішення органів міграційної служби:
а) про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
б) про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
8.2. У разі надходження до ДМС України скарги на рішення органу міграційної служби структурний підрозділ з питань біженців ДМС України:
а) реєструє скаргу в журналі реєстрації скарг на рішення органу міграційної служби (додаток 36);
б) направляє до органу міграційної служби, рішення якого оскаржено, доручення про видачу довідки про звернення за захистом в Україні або продовження строку її дії (у випадку, коли заявник в установленому порядку вже отримав таку довідку);
в) витребовує особову справу заявника від органу міграційної служби, що ухвалив оскаржене рішення;
г) після отримання матеріалів особової справи заявника розглядає скаргу із дотриманням вимог, встановлених частинами шостою та сьомою статті 12 Закону;
ґ) готує висновок за результатами розгляду скарги, в якому обов’язково робиться посилання на використану інформацію про країну походження заявника, включаючи сторінки, назви інформаційних звітів, роки та найменування установ чи організацій, що його підготували, посилання на електронну адресу, якщо звіти було опубліковано в Інтернеті, та її співвідношення із змістом заяви та відомостями, отриманими під час співбесіди із заявником або його законним представником. Висновок повинен включати посилання на точну, актуальну інформацію з декількох джерел.
8.3. За результатами розгляду скарги ДМС України в межах строку, передбаченого частиною п’ятою статті 12 Закону, приймає одне з таких рішень:
а) про задоволення скарги та скасування рішення органу міграційної служби про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
б) про відхилення скарги на рішення органу міграційної служби про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
в) про залишення скарги без розгляду.
8.4. ДМС України залишає скаргу без розгляду, якщо:
а) скаргу подано особою, яка згідно з Законом не має права подавати таку скаргу;
б) на розгляді в ДМС України знаходиться (знаходилась) скарга на те саме рішення органу міграційної служби;
в) надійшло клопотання про відкликання скарги від особи, що подала скаргу або в інтересах якої подано скаргу іншою особою (крім випадків, якщо рішення оскаржено в інтересах дитини, розлученої із сім’єю);
г) скаргу подано після закінчення строків, визначених Законом.
8.5. Рішення, передбачені пунктом 8.3 цього розділу, оформлюються рішенням ДМС України (додаток 37), реєструються в журналі реєстрації рішень про розгляд скарг (додаток 38) та надсилаються разом з особовою справою заявника у встановленому порядку до відповідного органу міграційної служби.
8.6. У разі надходження від ДМС України рішення, передбаченого підпунктом “а” пункту 8.3 цього розділу, орган міграційної служби:
а) протягом семи робочих днів з дня отримання приймає рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, яке оформлюється наказом органу міграційної служби;
б) продовжує строк дії довідки про звернення за захистом в Україні, про що уповноважена посадова особа органу міграційної служби заносить відповідні відомості до журналу реєстрації видачі довідки про звернення за захистом в Україні.

Голова Державної
міграційної служби України

О. В. Забрудський


Додаток 1
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження


ЖУРНАЛ
реєстрації осіб, які бажають подати заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

N з/п, дата

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата в’їзду в Україну

Законність перетинання державного кордону

Стать

Дата, місяць, рік народження

Громадян-
ство/
підданство

Країна постійного проживання

Місце прожи-
вання в Україні

Наявність документів

N, дата наказу керівника органу міграційної служби про відмову в прийнятті заяви до розгляду

N, дата повідом-
лення

Особистий підпис/
підпис законного представника

Відомості про законного представника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


Додаток 2
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
Реквізити органу міграційної служби

НАКАЗ

“___” ____________ 20__ року

N ________
Про відмову в прийнятті заяви
про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту
Відповідно до статті 5 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” НАКАЗУЮ:

Керівник органу міграційної служби

__________________
(підпис)

 

М. П.

 


Додаток 3
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження


ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

“___” ____________ 20__ року

N __________


Шановний(на) ________________________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім’я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
згідно з частиною шостою статті 5 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” Вам відмовлено в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Підстава:
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (указати причину відмови)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Відповідно до частини першої статті 12 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” Ви маєте право оскаржити рішення, звернувшись до Державної міграційної служби України, а також до суду в установленому законом порядку.

Уповноважена посадова особа
органу міграційної служби

 

_________________
(підпис)

М. П.

 

 Додаток 4
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження


Журнал
реєстрації видачі довідки про звернення за захистом в Україні

N з/п, дата

N довідки

Реєстраційний N справи

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата, місяць, рік народ-
ження

Громадян-
ство/
підданство, країна постійного проживання

Місце проживання в Україні

Довідку продовжено/
вилучено

Особистий підпис / підпис законного представника

Термін дії довідки продовжено

Термін дії довідки продовжено

Термін дії довідки продовжено

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Додаток 5
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
Державна міграційна служба України

ДОРУЧЕННЯ

“___” ____________ 20__ року

N _____________


На виконання вимог статті 12 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” Державна міграційна служба України доручає органу міграційної служби (указати найменування органу міграційної служби) видати/продовжити дію довідки про звернення за захистом в Україні
_____________________________________________________________________________________
                                                 (прізвище, ім’я, по батькові, громадянство/підданство,
_____________________________________________________________________________________
                                                                   країна постійного проживання)
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
який(яка) звернувся(лась) із скаргою про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (скаргою про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; оскаржує рішення про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, про втрату, позбавлення або скасування статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту) (необхідне підкреслити).

Уповноважена посадова особа
Державної міграційної служби України

 

_____________
(підпис)

М. П.

 

 Додаток 6
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження


ЖУРНАЛ
реєстрації заяв про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

N з/п, дата

Прізвище, ім’я, по батькові

Громадянство/
підданство

Місце проживання в Україні

Реєстраційний
N особової справи

Примітки

1

2

3

4

5

6


Додаток 7
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
Лицьовий бік

ПРОТОКОЛ
ознайомлення з прийняттям рішення за заявою, правами і обов’язками особи, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

Відповідно до статті 7 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” (далі – Закон) громадянина(ку)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (прізвище, ім’я, по батькові)
ознайомлено з порядком прийняття рішення за його (її) заявою, правами і обов’язками особи, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до якого: орган міграційної служби, який прийняв до розгляду заяву іноземця чи особи без громадянства про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, видає заявникові довідку про звернення за захистом в Україні та реєструє заявника. Протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації заяви орган міграційної служби проводить співбесіду із заявником, розглядає відомості, наведені в заяві, та інші документи, вимагає додаткові відомості та приймає рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення зазначеного питання.
У разі подання законним представником дитини, розлученої із сім’єю, заяви про визнання її біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, приймається рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, без попереднього розгляду заяви.
За бажанням заявника участь у попередньому розгляді заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, бере адвокат. Призначення адвоката для надання правової допомоги заявникові здійснюються в установленому порядку.
Під час співбесіди заявнику, який не володіє українською або російською мовою, орган міграційної служби забезпечує перекладача з мови, якою заявник може спілкуватися. Заявник має право залучити перекладача за свій рахунок або за рахунок інших юридичних чи фізичних осіб. Перекладач повинен дотримуватися конфіденційності з обов’язковим оформленням органом міграційної служби розписки про нерозголошення відомостей, що містяться в особовій справі заявника.
У разі прийняття рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, орган міграційної служби продовжує строк дії довідки про звернення за захистом в Україні.
Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має право на:
тимчасове працевлаштування, навчання, медичну допомогу в порядку, встановленому законодавством України;
проживання у родичів, у готелі, піднаймання житлового приміщення або користування житлом, наданим у пункті тимчасового розміщення біженців;
безоплатну правову допомогу в установленому порядку;
конфіденційне листування з Управлінням Верховного Комісара ООН з питань біженців та право на відвідання співробітниками Управління Верховного Комісару ООН з питань біженців;
інші права, передбачені Конституцією та законами України для іноземців та осіб без громадянства, які законно перебувають на території України.
Особа, яка звернулася із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту і стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, зобов’язана:
подати відповідному органу міграційної служби відомості, необхідні для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
відбути до визначеного місця тимчасового проживання у разі одержання направлення органу міграційної служби;
проходити медичне обстеження на вимогу органів міграційної служби;
з’являтися до відповідного органу міграційної служби у визначений ним строк;
повідомляти органу міграційної служби, до якого було подано заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, про свої поїздки за межі адміністративно-територіальної одиниці України, на яку поширюються повноваження цього органу.

Уповноважена посадова особа
органу міграційної служби

____________________________
(підпис)

“___” ____________ 20__ року

____________________________
(особистий підпис)

“___” ____________ 20__ року

____________________________
(підпис законного представника)
(за наявності)

“___” ____________ 20__ року

____________________________
(підпис перекладача)
(за наявності)

“___” ____________ 20__ року

____________________________
(підпис адвоката)
(у разі наявності)

“___” ____________ 20__ року

____________________________
(підпис психолога)
(за наявності)

“___” ____________ 20__ року

____________________________
(підпис педагога)
(за наявності)Додаток 8
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження


_____________________________________
(адресат)


НАПРАВЛЕННЯ НА ОБСТЕЖЕННЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКУ

Громадянин(ка) _____________________________________________________________________________________
                                                                       (громадянство/підданство, країна постійного проживання)
_____________________________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дата, місяць, рік народження ____________________________________________________________
Місце проживання ____________________________________________________________________
Підстави направлення на обстеження ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Справа N _________________

Уповноважена посадова особа
органу міграційної служби

 

_________________
(підпис)

М. П.

 

 
—————————————————————————————————————–
лінія відрізу
РЕЗУЛЬТАТ ОБСТЕЖЕННЯ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ВІКУ ОСОБИ
Громадянин(ка) ______________________________________________________________________
                                                   (країна постійного проживання, громадянство/підданство)
Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дата, місяць, рік народження (вказані особою) _____________________________________________
Психологічна оцінка віку _______________________________________________________________
Фізіологічна оцінка віку ________________________________________________________________
Можлива похибка ____________________________________________________________________
Додатки: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

“___” ____________ 20__ року

______________________________________________________
(підпис працівника закладу охорони здоров’я)
Печатка/штамп закладу охорони здоров’я


Додаток 9
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження


РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЛИСТОК
на особу, яка звернулася із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

Фото
40 х 60 мм

 

Справа N ___________________
Дата реєстрації _____________
1. ВІДОМОСТІ ПРО ЗАЯВНИКА
1.1. Прізвище _________________________________________________________________________
1.1.1. Якщо раніше мав інше – укажіть (жінкам указати дівоче прізвище)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
1.2. Ім’я (імена) _________________________________________________________________________
1.2.1. Якщо раніше мав інше – укажіть ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
1.3. По батькові ________________________________________________________________________
1.4. Стать: чоловік/жінка _________________________________________________________________
1.4.1. Якщо була змінена – укажіть де і коли _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
1.5. Дата народження (число, місяць, рік) ___________________________________________________
1.6. Місце народження (країна, провінція/область, район, місто, село, селище) ____________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
1.7. Громадянство/підданство ____________________________________________________________
1.8. Країна постійного проживання/громадянської належності _________________________________
1.9. Адреса проживання в Україні _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
1.10. Звідки прибув(ла) в Україну (країна та місце проживання напередодні переїзду) ______________
______________________________________________________________________________________
1.11. Національність ____________________________________________________________________
1.12. Віросповідання ____________________________________________________________________
1.13. Наявність документів:
1.13.1. Свідоцтво про народження.
1.13.2. Національний паспорт.
1.13.3. Проїзне посвідчення УВКБ ООН.
1.13.4. Проїзне посвідчення Міжнародного Червоного Хреста.
1.13.5. Посвідчення водія.
1.13.6. Інше
_______________________________________________________________________________________.
1.14. Сімейний стан:
1.14.1. Неодружений/неодружена.
1.14.2. Одружений/одружена.
1.14.3. Удівець/удова.
1.14.4. Розлучений/розлучена.
1.15. Склад сім’ї (кількість чол.) ____________________________________________________________
1.16. Кількість дітей віком до 18 років? ______________________________________________________
1.16.1. Чи є опікуном?

1) Так

2) Ні

 

 

 
1.17. Скільки членів сім’ї заявника залишилося в країні виїзду? __________________________________
1.18. Освіта:
1.18.1. Без освіти.
1.18.2. Початкова.
1.18.3. Середня.
1.18.4. Професійно-технічна.
1.18.5. Середня спеціальна.
1.18.6. Незакінчена вища.
1.18.7. Вища.
1.18.8. Учений ступінь.
1.19. Якими професіями володіє? ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
1.20. Якими мовами володіє (вільно, читає та спілкується, читає та перекладає зі словником)?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
1.20.1. Яка мова рідна? ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
1.21. Ким працював протягом останніх 10 років?

Найменування підприємства (установи)

Посада

 

 
1.22. Чи працює зараз, де, ким, з якого часу? __________________________________________________
________________________________________________________________________________________
1.23. Чи хворів(ла) на:
1.23.1. Туберкульоз легенів
________________________________________________________________________________________
1.23.2. Туберкульоз кісток
________________________________________________________________________________________
1.23.3. Інфекційні захворювання
________________________________________________________________________________________
1.24. На що хворіє зараз? ___________________________________________________________________
1.25. Результат тестування на СНІД:

1) Позитивний

2) Негативний

 

 
2. ВИЇЗД З ОСТАННЬОЇ КРАЇНИ ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
2.1. Дата виїзду за межі останньої країни постійного
проживання _____________________________________________________________________________
2.2. Чи мав(ла) дозвіл компетентних органів на виїзд?

1) Так

2) Ні

 

 

 
2.3. Чи звертався за наданням статусу біженця в іншій країні?

1) Так

2) Ні

 

 

 
3. В’ЇЗД В УКРАЇНУ
3.1. Дата і місце перетину кордону __________________________________________________________
3.2. Який транспорт використано:
3.2.1. Залізничний.
3.2.2. Повітряний.
3.2.3. Водний.
3.2.4. Автомобільний.
3.2.5. Інший.
3.3. Перетнув(ла) кордон:
3.3.1. Таємно.
3.3.2. На підставі компетентного дозволу.
3.3.3. На запрошення.
3.3.4. За трудовим контрактом.
3.3.5. Інше ______________________________________________________________________________
3.4. На підставі якого документа:
3.4.1. Паспорт.
3.4.2. Інше ______________________________________________________________________________.
3.5. На якій підставі перебуває в Україні:
3.5.1. Туристична віза.
3.5.2. Довгострокова віза.
3.5.3. Статус біженця.
3.5.4. Нелегально.
3.5.5. Інше ______________________________________________________________________________.
3.6. В Україні проживає:
3.6.1. Не має місця проживання.
3.6.2. У родичів.
3.6.3. У знайомих.
3.6.4. У готелі.
3.6.5. У найманому житлі.
3.6.6. У гуртожитку.
3.7. Чи зареєструвався(лась) після приїзду в посольстві, консульстві, іншому представництві країни, громадянином якої він (вона) є (останньої країни постійного проживання)?

1) Так

2) Ні

 

 

 
3.8. За наявності відповідних умов чи має намір повернутися в країну постійного проживання?

1) Так

2) Ні

 

 

 
3.9. Чи проходив(ла) процедуру набуття статусу біженця в Україні?

Орган міграційної служби

Дата звернення

Прийняте рішення

 

 

 
4. ПРИЧИНИ ВИЇЗДУ З ОСТАННЬОЇ КРАЇНИ ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
4.1. Причини виїзду з останньої країни постійного проживання:
4.1.1. Сімейні/особисті.
4.1.2. Політичні.
4.1.3. Етнічні.
4.1.4. Релігійні.
4.1.5. Екологічні.
4.1.6. Інші __________________________.
4.2. Чи є документи, що підтверджують факти переслідувань або загрози переслідувань щодо заявника:

1) Так

2) Ні

 

 

 
4.3. Членство в організаціях:
4.3.1. Політичних.
4.3.2. Релігійних.
4.3.3. Військових.
4.3.4. Громадських.
4.4. Чи був(ла) причетний(на) до інцидентів із застосуванням фізичного насильства, які були пов’язані з расовою, національною, релігійною належністю, політичними поглядами тощо:

1) Так

2) Ні

 

 

 
4.5. Чи застосовувались до заявника заходи адміністративного впливу:

1) Так

2) Ні

 

 

 
4.6. Чи притягався заявник до кримінальної відповідальності:

1) Так

2) Ні

 

 

 
4.7. Відношення до військової служби:
1) Невійськовозобов’язаний(на) __________________________________________________________
2) Військовозобов’язаний(на) ____________________________________________________________
4.7.1. Якщо військовозобов’язаний(на):
1) Відслужив(ла) строкову службу _______________________________________________________
2) Не відслужив(ла) строкову службу _____________________________________________________
4.7.2. Якщо служив(ла) на момент виїзду, чи брала армія участь у військових діях?

1) Так

2) Ні

 

 

 


“___” ____________ 20__ року

 

_________________________________
(прізвище та підпис працівника,
який вів опитування)Додаток 10
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження


РОЗПИСКА

Видана ______________________________________________________________________________
                                                                                          (прізвище, ім’я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
про те, що ____________________________________________________________________________
                                                             (найменування органу міграційної служби)
“___” ___________ 20 року отримано на зберігання від _____________________________________
                                                                                                             (прізвище, ім’я, по батькові)
такі документи:

Назва документа

Копія чи оригінал

Кількість примірників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Уповноважена посадова особа
органу міграційної служби

 

_______________________
(підпис)

М. П.

 

 
Відмітка про повернення документів:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дата повернення:
Підпис особи:


Додаток 11
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження


ОПИС
документів, що знаходяться в особовій справі заявника

N з/п

Назва документа та короткий зміст

Дата

Індекс/номер
документа

Кількість сторінок

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


До справи N _____________ підшито

______________________
(кількість)

документів


_______________________________________________
                 (посада, прізвище особи, яка веде справу)

___________________
(підпис)

Керівник органу міграційної служби

___________________
(підпис)
Документи, які обов’язково повинні бути в справі: фото, заява, протокол співбесіди, анкета, реєстраційний листок, протокол ознайомлення з прийняттям рішення за заявою, правами і обов’язками особи, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, результати дактилоскопії, результати ідентифікації (у разі відсутності у заявника документів, що посвідчують особу, або якщо такі документи є фальшивими), висновок медичного обстеження, розписки, висновки, рішення, накази, повідомлення, довідки.

Додаток 12
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження


РОЗПИСКА
про нерозголошення відомостей, що містяться в особовій справі заявника

Я, ______________________________________________________________________________,
                                                                (прізвище, ім’я, по батькові)
зобов’язуюся дотримуватися конфіденційності і не розголошувати інформацію, яку отримаю під час співбесіди та ознайомлення з документами громадянина(ки)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

“___” ____________ 20__ року

________________________
(підпис)

 Додаток 13
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження


ПРОТОКОЛ
співбесіди

від “__” __________ 20_ року

 

Справа N __________

із
_____________________________________________________________________________________
                                                       (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження,
_____________________________________________________________________________________
                                             громадянство/підданство, країна постійного проживання)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
який (яка) проживає за адресою: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________
     (підпис заявника)

___________________________
(прізвище, ім’я, по батькові
законного представника)
(за наявності)

_________________
(підпис)

 

___________________________
(прізвище, ім’я, по батькові співробітника міграційної служби )органу

_________________
(підпис)

 

___________________________
(прізвище, ім’я, по батькові
перекладача) (за наявності)

_________________
(підпис)

 

___________________________
прізвище, ім’я, по батькові
психолога / педагогічного
працівника) (за наявності)

_________________
(підпис)

 

___________________________
(прізвище, ім’я, по батькові
адвоката) (за наявності)

_________________
(підпис)

 Додаток 14
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження


ВИСНОВОК
щодо прийняття рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

Розглянувши справу N ________________ заявника _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                (прізвище, ім’я, по батькові заявника,
_____________________________________________________________________________________
                                                  громадянство/підданство, країна постійного проживання)
_____________________________________________________________________________________,
який звернувся із заявою щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, я, _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                          (посада, прізвище та ініціали працівника, який веде справу)
_____________________________________________________________________________________,
на підставі ____________________________________________________________________________
                                                                  (підстава для прийняття рішення)
_____________________________________________________________________________________
вважаю доцільним прийняти рішення про: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                     (оформлення / відмова в оформленні документів для вирішення питання
_____________________________________________________________________________________
                                 про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту)

“___” ____________ 20__ року

____________________________________
(підпис працівника, який веде справу)Додаток 15
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
Реквізити органу міграційної служби

НАКАЗ

“___” ____________ 20__ року

N __________
Про оформлення (відмову в оформленні)
документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту
Відповідно до статті 8 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”
НАКАЗУЮ:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Керівник органу міграційної служби

_____________________
(підпис)

 

М. П.

 

 


Додаток 16
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження


ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову особі в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

Відповідно до статті 8 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” повідомляємо, що
Вам, ________________________________________________________________________________,
                                                                                    (прізвище, ім’я, по батькові)
відмовлено в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
                                                             (необхідне підкреслити)
Відповідно до статті 12 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” Ви маєте право оскаржити рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, звернувшись до Державної міграційної служби України, а також до суду в установленому Законом порядку.
Особа, яка не використала права на оскарження рішення, повинна залишити територію України в установлений строк, якщо вона не має інших законних підстав для перебування в Україні.
Підстава: наказ N ___________ від “___” ____________ 20__ року

Уповноважена посадова особа
органу міграційної служби

____________________
(підпис)

М. П.

 Додаток 17
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження


ЖУРНАЛ
реєстрації видачі повідомлень

N з/п, дата

Адресат

Зміст повідомлення

Реєстраційний N особової справи

Особистий підпис, підпис законного представника

Примітки

 

 

 

 

 

 


Додаток 18
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження


_________________________________
(адресат)


ЗАПИТ

“___” ____________ 20__ року

N __________


Просимо здійснити перевірку наявності обставин, за яких заявника не може бути визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, громадянина(ку) ______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                (прізвище, ім’я, по батькові, громадянство/підданство,
____________________________________________________________________________________,
                                                              країна постійного проживання)
який (яка) проживає за адресою: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (місце фактичного проживання)
і подав(ла) заяву для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Справа N ________
Перелік документів, що додаються:

 

 

 

 

 


Керівник органу міграційної служби

________________________
(підпис)

 

М. П.

 Додаток 19
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження


__________________________________
(адресат)


НАПРАВЛЕННЯ НА ІДЕНТИФІКАЦІЮ

Просимо провести ідентифікацію громадянина(ки) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                           (прізвище, ім’я, по батькові, громадянство/підданство,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                 країна постійного проживання)
який (яка) проживає за адресою: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
і подав(ла) заяву для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, а також установлення дійсності його (її) документів.
Справа N __________________________
Перелік документів, що додаються:

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________


Керівник органу міграційної служби

__________________
(підпис)

М. П.

 Додаток 20
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження


_________________________________
(адресат)


НАПРАВЛЕННЯ НА МЕДИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ

Громадянин(ка) ______________________________________________________________________
                                                          (громадянство/підданство, країна постійного
____________________________________________________________________________________
                                                                                  проживання)
Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Дата, місяць, рік народження ___________________________________________________________
Адреса проживання: __________________________________________________________________
Справа N _________________

Керівник органу міграційної служби

______________________
(підпис)

 

М. П.

 

 
——————————————————————————————————————
                                                                                (лінія відрізу)
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОСОБИ, ЯКА ПРОЙШЛА МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД
Громадянин(ка) ______________________________________________________________________
                                                                (країна постійного проживання,
____________________________________________________________________________________
                                                                        громадянство/підданство)
Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Дата, місяць, рік народження ___________________________________________________________

“___” ____________ 20__ року

_______________________________________
(підпис працівника закладу охорони здоров’я)

Печатка/штамп закладу охорони здоров’я

 Додаток 21
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження


ВИСНОВОК
щодо визнання або відмови у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

“___” ____________ 20__ року

Справа N __________________

За результатами розгляду справи _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім’я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                         (громадянство/підданство, країна постійного проживання)
_____________________________________________________________________________________,
який (яка) подав(ла) заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, на підставі:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
вважаємо за доцільне __________________________________________________________________
                                                                                     (визнати біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту /
                                                                     відмовити у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту)
громадянина(ку) ______________________________________________________________________
                                                                                 (прізвище, ім’я, по батькові)

Уповноважена посадова особа
органу міграційної служби

 

______________________
(підпис)

М. П.

 

 Додаток 22
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження


Керівникові органу міграційної служби


Подання
щодо продовження строку розгляду заяви для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                 (прізвище, ім’я, по батькові, посада працівника)
вважаю за необхідне продовжити термін розгляду заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, громадянина(ки)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                               (громадянство/підданство, країна постійного проживання)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                 (прізвище, ім’я, по батькові)
який (яка) проживає за адресою: _________________________________________________________,
справа N ___________________, у зв’язку з тим, що ________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

“___” ____________ 20__ року

_______________________________________________
(підпис працівника, який розглядає заяву)Додаток 23
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження


ВИСНОВОК
Державної міграційної служби України про визнання або відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

“___” ____________ 20__ року

Справа N __________________

За результатами розгляду справи _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (прізвище, ім’я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                       (громадянство/підданство, країна постійного проживання)
____________________________________________________________________________________,
який (яка) подав(ла) заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, на підставі:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
вважаємо за доцільне _________________________________________________________________
                                                             (визнати біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту або відмовити
                                                                      у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту)
громадянина(ку) ______________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ім’я, по батькові)

Працівник Державної міграційної
служби України, який розглядав справу

______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Керівник структурного підрозділу

______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, підпис)Додаток 24
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
Державна міграційна служба України

РІШЕННЯ
про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту)

“___” ____________ 20__ року

N _______________

Відповідно до Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”  за результатами розгляду особової справи N _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                        (прізвище, ім’я, по батькові, громадянство/підданство,
_____________________________________________________________________________________
                                                              країна постійного проживання)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (викласти обставини)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Державна міграційна служба України прийняла РІШЕННЯ:
_____________________________________________________________________________________

Голова Державної міграційної
служби України

 

М. П.

 Додаток 25
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження


ЖУРНАЛ
реєстрації рішень про визнання/відмову у визнанні біженцем, втрату, позбавлення та скасування рішення про визнання особи біженцем в Україні

Дата прийняття рішення

N рішення

Прізвище, ім’я,
по батькові

Короткий зміст

Країна походження

N особової справи

Найменування органу міграційної служби

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8


Додаток 26
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження


ЖУРНАЛ
реєстрації рішень про визнання/відмову у визнанні особою, яка потребує додаткового захисту, втрату, позбавлення та скасування рішення про визнання особою, яка потребує додаткового захисту

Дата прийняття рішення

N рішення

Прізвище, ім’я,
по батькові

Короткий зміст

Країна походження

N особової справи

Найменування органу міграційної служби

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8


Додаток 27
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження


Журнал
реєстрації видачі посвідчення біженця

N з/п

Реєстраційний N особової справи

Дата видачі

Прізвище, ім’я, по батькові

Громадянство/під-
данство, країна постійного проживання

Місце проживання в Україні

Серія, номер посвідчення

Термін дії посвідчення /
продовження терміну дії 

Особистий підпис

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Додаток 28
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження


Журнал
реєстрації видачі посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту

N з/п

Реєстраційний N особової справи

Дата видачі

Прізвище, ім’я, по батькові

Громадянство/
підданство, країна постійного проживання

Місце проживання в Україні

Серія, номер посвідчення

Термін дії посвідчення /
продовження терміну дії посвідчення

Особистий підпис

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Додаток 29
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження


ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

“___” ____________ 20__ року

N _______________

     Шановний(на) _____________________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім’я, по батькові)
____________________________________________________________________________________,
відповідно до статті 6 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” Вам відмовлено у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту,
____________________________________________________________________________________
                                                                     (вказати причину відмови)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Підстава: рішення Державної міграційної служби України від “___” ____________ 20__ року  N __________
   Відповідно до статті 12 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” Ви маєте право оскаржити рішення, звернувшись до суду, в установленому законом порядку.
   Відповідно до статті 10 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” особа, яка отримала повідомлення про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, і не використала права на його оскарження, повинна залишити територію України в установлений строк, якщо вона не має інших законних підстав для перебування в Україні.

Керівник органу міграційної служби

___________________
(підпис)

М. П.

 Додаток 30
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження


ЖУРНАЛ
реєстрації видачі проїзних документів для виїзду за кордон

N з/п

Реєстраційний N особової справи

Дата видачі

Прізвище, ім’я, по батькові

Статус перебування в Україні

Громадянство/
підданство,
країна постійного проживання

Місце проживання в Україні

Номер проїзного документа

Термін дії проїзного документа

Особистий підпис

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Додаток 31
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження


ЖУРНАЛ
реєстрації клопотань

N з/п

Від кого надійшло клопо-
тання

Короткий зміст клопо-
тання

Стосовно кого клопо-
тання

Дата, місяць, рік народження

Громадянство/
підданство,
країна постійного проживання

Місце проживання в Україні

Реєстраційний N особової справи

Реквізити посвідчення біженця

Реквізити проїзного документа для виїзду за кордон

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Додаток 32
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
Реквізити органу міграційної служби

ПОДАННЯ
про втрату чи позбавлення статусу біженця або додаткового захисту або про скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового статусу

Відповідно до статті 15 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” та клопотання _____________ громадянин(ка) ___________________________
                                                                                                                                                                   (прізвище, ім’я, по батькові, 
_____________________________________________________________________________________
                                                    громадянство/підданство, країна постійного проживання)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (викласти обставини)
втрачає (позбавляється) статус(у) біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, скасовується рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту
Справа N _______________________
Додатки:
1. Клопотання органу внутрішніх справ, Служби безпеки України, іншого органу державної влади.
2. Особиста заява особи, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Керівник органу міграційної служби

_____________________________
(підпис)

М. П.

 Додаток 33
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
Державна міграційна служба України

РІШЕННЯ
про втрату чи позбавлення статусу біженця або додаткового захисту, про скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, чи про відсутність підстав для втрати чи позбавлення статусу біженця або додаткового захисту, чи про скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

“___” ____________ 20__ року

N _______________

Відповідно до статті 11 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” за результатами розгляду справи
N ___________________ громадянина(ки) ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                (прізвище, ім’я, по батькові, громадянство/підданство, країна
_____________________________________________________________________________________
                                                                              постійного проживання)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (викласти обставини)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Державна міграційна служба України прийняла РІШЕННЯ:
_____________________________________________________________________________________

Голова Державної міграційної
служби України

 

М. П.

 Додаток 34
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження


ПОВІДОМЛЕННЯ
про втрату, позбавлення статусу біженця або додаткового захисту чи скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

“___” ____________ 20__ року

N _______________

     Шановний(на) _____________________________________________________________________,
                                                                         (прізвище, ім’я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
відповідно до статті 11 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” Державною міграційною службою України прийнято рішення від “___” ____________ 20__ року N ________ про __________________________________________________
                                                                                       (викласти причини прийняття такого рішення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
   Ви маєте право оскаржити рішення Державної міграційної служби України, звернувшись до суду в установленому законом порядку.
   Відповідно до статті 11 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” особа, яка не використала права на оскарження рішення про втрату або позбавлення її статусу біженця або додаткового захисту, повинна залишити територію України в установлений строк, якщо вона не має інших законних підстав для перебування в Україні.

Керівник органу міграційної служби

___________________________
(підпис)

М. П.

 Додаток 35
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


Штамп органу міграційної служби
Місцезнаходження
Реквізити органу міграційної служби

НАКАЗ

“___” ____________ 20__ року

N _______________

Про вилучення посвідчення біженця
або посвідчення особи, яка потребує
додаткового захисту, та проїзного документа
біженця або проїзного документа особи,
якій надано додатковий захист
(або визнання цих документів недійсними)

 

Згідно з рішенням Державної міграційної служби України від “___” ____________ 20__ року N __________ про втрату (позбавлення, скасування) статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, громадянина(ки) ____________________________________________________
                                                                                             (прізвище, ім’я, по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                                                     громадянство/підданство, країна постійного проживання)
_____________________________________________________________________________________
НАКАЗУЮ:
Вилучити (або визнати недійсними) посвідчення біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, N ______________ та проїзний документ біженця або особи, якій надано додатковий захист, N ___________.

Керівник органу міграційної служби

_______________
(підпис)

М. П.

 Додаток 36
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


ЖУРНАЛ
реєстрації скарг на рішення органу міграційної служби

N з/п, дата

Дата надходжен-
ня скарги

Громадянство/
підданство,
прізвище, ім’я, по батькові

N, дата оформлення доручення про видачу довідки / продовження дії довідки про звернення за захистом в Україні

Найменування органу міграційної служби

Рішення ДМС України

Примітки

1

2

3

4

5

6

7


Додаток 37
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту
Державна міграційна служба України

РІШЕННЯ
про задоволення/відхилення/залишення без розгляду скарги на рішення органу міграційної служби про відмову в прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

“___” ____________ 20__ року

N _______________

Відповідно до статті 12 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” за результатами розгляду справи
N __________________ громадянина(ки) _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                          (прізвище, ім’я, по батькові, громадянство/підданство, країна
_____________________________________________________________________________________
                                                                            постійного проживання)
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (викласти обставини)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Державна міграційна служба України
прийняла РІШЕННЯ:
_____________________________________________________________________________________

Голова Державної міграційної
служби України

_____________________________
(підпис)

М. П.

 Додаток 38
до Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту


ЖУРНАЛ
реєстрації рішень про розгляд скарг

Дата прийняття рішення

N рішення

Прізвище, ім’я,
по батькові

Короткий зміст

Країна походження

N особової справи

Найменування органу міграційної служби

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
07.09.2011 N 649


Довідка
про звернення за захистом в Україні

Довідка про звернення за захистом в Україні – документ, що засвідчує законність перебування особи на території України на період, що розпочинається з моменту звернення особи з відповідною заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, і є дійсною для реалізації прав і виконання обов’язків, передбачених Законом України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” та іншими законами України, до остаточного визначення статусу такої особи чи залишення нею території України

N справи

Найменування органу міграційної служби,
що видав документ, його місцезнаходження, телефон

Дата видачі довідки:

Довідка дійсна до:


Фото
 
 
М. П. 

Підпис особи
 
 
  
 

 
 

Прізвище/Surname
Ім’я / Given name
По батькові / Patronymic name

  

Дата народження / Date of birth
 
 

Стать/Sex

Місце народження / Place of birth

Країна громадянської належності / Country of citizenship

Країна походження / Country of originДжерело отримання відомостей про особу

Прикмети особи

Зріст

Колір очей

Волосся

Особливі прикмети


Відомості про неповнолітніх осіб, які не досягли 18 років, законним представником яких є особа

Фото

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Стать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Підпис посадової особи

 


М. П.

 

Посада

  

Відмітки про реєстрацію:

 

Термін дії довідки продовжений до:  

 

Підпис посадової особи

 


М. П.

Посада

 Відмітки про реєстрацію:

Термін дії довідки продовжений до:

Підпис посадової особи

 


М. П.

Посада

 Відмітки про реєстрацію:

Термін дії довідки продовжений до:

Підпис посадової особи

 


М. П.

Посада

 Відмітки про реєстрацію:

Термін дії довідки продовжений до:

Підпис посадової особи

 


М. П.

Посада

 Голова Державної
міграційної служби України

О. В. Забрудський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
07.09.2011 N 649


ЗАЯВА-АНКЕТА
про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

“___” ____________ 20    року

N _______________

        Прошу визнати мене,_______________________________________________________________
                                                           (прізвище, ім’я, по батькові)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, оскільки _____________________________
                                               (указати, з якої причини просить надати статус біженця)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Члени сім’ї: чоловік/дружина_____________________________________________________________
Діти до 18-ти років ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Паспорт: серія ____________ N _________________, ким та коли виданий
                                    (у разі наявності)
____________________________________________________________________________________
Громадянство/підданство ______________________________________________________________
Країна постійного проживання _________________________________________________________
Місце проживання в Україні ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Наявність дозволу на перебування в Україні та термін його дії ________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Підпис заявника ___________________

“___” ____________ 20   року

Підпис законного представника _________________

“___” ____________ 20   року

Підпис перекладача ________________

“___” ____________ 20   року
____________________________________________________________________________________
Додаток. Перелік документів, що додаються (частина 7 статті 7 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Узято до розгляду “___” ____________ 20   року
___________________________________________________
___________________________________________________
   (прізвище, посада, підпис співробітника органу міграційної служби)


АНКЕТА
особи, яка звернулася із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту

Справа N ___________________

 

 

Фото
40 х 60 мм

 

Реєстраційний N заяви ______
Дата реєстрації ____________

1. ВІДОМОСТІ ПРО ЗАЯВНИКА
1.1. Прізвище _________________________________________________________________________
1.1.1. Якщо раніше мали інше – укажіть (жінкам указати дівоче прізвище)
_____________________________________________________________________________________
1.2. Ім’я (імена) ________________________________________________________________________
1.2.1. Якщо раніше мали інше – укажіть ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1.3. По батькові _______________________________________________________________________
1.4. Стать: чоловік/жінка ________________________________________________________________
1.4.1. Якщо була змінена – укажіть, де і коли _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1.5. Дата народження (число, місяць, рік) __________________________________________________
1.6. Місце народження (країна, провінція/область, район, місто, село, селище) ___________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1.7. Громадянство/підданство ___________________________________________________________
1.7.1. Країна постійного проживання _____________________________________________________
1.8. Місце проживання в Україні _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1.9. Країна вибуття (адреса проживання на період прибуття) _________________________________
_____________________________________________________________________________________
1.10. Національність ___________________________________________________________________
1.11. Віросповідання ___________________________________________________________________
1.12. Які документи, що посвідчують особу, маєте (свідоцтво про народження, паспорт: національний, закордонний, службовий, дипломатичний, посвідчення особи, ID-картка, інші):

N з/п

Назва документа

Серія, номер

Ким виданий

Дата видачі

Дійсний до

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.13. Сімейний стан ___________________________________________________________________
1.14. Члени сім’ї, які супроводжують заявника:

Прізвище, ім’я (імена), по батькові

Ступінь родинного зв’язку

Дата, місяць, рік, місце народження

 

 

 

 

 

 
1.14.1. Неповнолітні особи, які не досягли 18 років і законним представником яких є заявник:

Прізвище, ім’я (імена), по батькові

Ступінь родинного зв’язку

Дата, місяць, рік, місце народження

Документ (серія, N, дата видачі), що підтверджує даний факт

 

 

 

 

 

 

 

 
1.14.2. Недієздатні особи, які перебувають під опікою заявника:

Прізвище, ім’я (імена), по батькові

Ступінь родинного зв’язку

Дата, місяць, рік, місце народження

Документ (серія, N, дата видачі), що підтверджує даний факт

 

 

 

 

 

 

 

 
1.15. Члени сім’ї, які не супроводжують заявника:

Прізвище, ім’я (імена), по батькові

Ступінь родинного зв’язку

Дата, місяць, рік, місце народження

Адреса постійного проживання

 

 

 

 

 

 

 

 
1.16. Освіта:

Назва навчального закладу (починаючи зі шкільних років)

Місцезнаходження

Роки навчання

Документ про освіту (номер, кваліфікація, спеціальність за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 
1.17. Яка мова рідна? ___________________________________________________________________
1.17.1. Якими мовами володієте (вільно, читаєте та спілкуєтеся, читаєте та перекладаєте зі словником)?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1.18. Ким працювали протягом останніх 10 років?

Найменування організації (установи)

Місцезнаходження

Посада

Періоди роботи

 

 

 

 

 

 

 

 
1.18.1. Якщо не працювали – чому? _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1.18.2. Чи працюєте зараз? Якщо так – де, ким, з якого часу?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1.19. Чи хворіли на туберкульоз легень, кісток, інфекційні
захворювання? ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
1.20. На що хворієте зараз? ______________________________________________________________
1.21. Результат тестування на СНІД ______________________________________________________
2. ВИЇЗД З ОСТАННЬОЇ КРАЇНИ ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
2.1. Коли покинули країну постійного проживання? _________________________________________
2.2. Чи мали дозвіл влади на виїзд? _______________________________________________________
2.3. Яким транспортом виїздили? ________________________________________________________
2.4. Через які країни і міста прямували? ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.5. Як довго затримувалися у транзитних пунктах?

Указати де саме

Термін перебування

 

 
2.6. Чи зверталися за наданням притулку або за наданням статусу біженця в інших країнах? Якщо так – укажіть де і коли?
_____________________________________________________________________________________
2.7. Якщо ні – укажіть чому? ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. В’ЇЗД В УКРАЇНУ
3.1. Дата і місце перетину кордону України ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3.2. Яким транспортом в’їхали в Україну? _________________________________________________
3.3. Яким чином перетнули кордон (таємно, на підставі компетентного дозволу, візи, запрошення, трудового контракту, інше)? _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3.4. На підставі якого документа здійснили в’їзд? ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3.5. На якій підставі перебуваєте в Україні (віза, статус біженця, нелегально, інше)? _______________
_____________________________________________________________________________________
3.6. Чи зверталися за наданням статусу біженця в інших регіонах України?

Орган міграційної служби

Дата звернення

Прийняте рішення

 

 

 

 

 

 
4. ПРИЧИНИ ВИЇЗДУ З КРАЇНИ ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
4.1. Докладно вкажіть причини виїзду з останньої країни постійного проживання (з наведенням фактів насильства або переслідувань, ужитих проти Вас або членів Вашої сім’ї, або реальної загрози переслідувань за обставин, зазначених у статті 1 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”. Додайте документи, що підтверджують ці дані.)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.2. Вкажіть політичні, релігійні, військові або громадські організації, в яких перебували Ви або члени Вашої сім’ї, у країні постійного проживання ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.3. Опишіть свою діяльність в цих організаціях ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.4. Чи були коли-небудь причетні до інцидентів із застосуванням фізичного насильства, які були пов’язані з Вашою расовою, національною, релігійною належністю, політичними поглядами тощо? Якщо так, опишіть характер інцидентів і Вашу участь у них
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.5. Чи застосовувались до Вас адміністративні заходи (затримання, арешт)? Якщо так, повідомте причини
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.6. Чи притягались до кримінальної відповідальності? Якщо так, назвіть:
_____________________________________________________________________________________
4.6.1. Характер порушення, його кваліфікація _______________________________________________
4.6.2. Винесений вирок, вид покарання ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.6.3. Термін ув’язнення (за вироком суду, фактично відбутий)
_____________________________________________________________________________________
4.6.4. Місце відбуття покарання __________________________________________________________
4.7. Чи служили в армії? ________________________________________________________________
а) військовозобов’язаний _______________________________________________________________
б) невійськовозобов’язаний _____________________________________________________________
4.7.1. Військове звання _________________________________________________________________
4.7.2. Якщо не служили, поясніть чому? ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.7.3. Чи служили в армії країни останнього постійного проживання: за призовом чи за контрактом на момент від’їзду? _____________________________________________________________________
Військове звання ______________________________________________________________________
4.7.4. Чи брала участь армія, у якій служили, у військових діях на момент Вашого виїзду з країни? Якщо так, укажіть? _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ
Повідомте все, що вважаєте важливим для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, якщо ці відомості не ввійшли до основного тексту анкети _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Повідомте, чи надаєте ви згоду на надання доступу до матеріалів, які містяться в Вашій особовій справі, Вашому адвокату, або законному представнику, або представнику Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців (далі – УВКБ ООН), або представнику партнерських неурядових організацій УВКБ ООН на будь-якому етапі розгляду заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

“___” ____________ 20__ року

________________________________
(підпис особи, яка подала заяву)

 

“___” ____________ 20__ року

________________________________
(прізвище, підпис законного представника)

 Матеріали до теми


Президент зареєстрував законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців-строковиків
Президент України зареєстрував у парламенті проєкт Закону про внесення змін до глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 25 березня ...
Нова професія — протезист-ортезист
Через війну, розв’язану росією, кількість поранених зростає щодня. Багато людей внаслідок таких поранень потребують протезування. Саме тому запровадження такої професії, ...