...
Реєструйся

Про затвердження Примірних штатних нормативів лабораторного центру Держсанепідслужби України


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 30 листопада 2012 року N 976

Про затвердження Примірних штатних нормативів лабораторного центру Держсанепідслужби України

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 року N 1050 “Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної служби”, з метою формування мережі державних установ для забезпечення проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення наказую:
1. Затвердити Примірні штатні нормативи лабораторного центру Держсанепідслужби України, що додаються.
2. Голові Державної санітарно-епідеміологічної служби України А. Пономаренку довести цей наказ до відома керівників лабораторних центрів Держсанепідслужби України та забезпечити врахування положень цього наказу у процесі формування мережі державних установ для забезпечення проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Міністра

О. Толстанов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
30.11.2012 N 976

 

Примірні штатні нормативи лабораторного центру Держсанепідслужби України (республіканського, обласних, міських, на водному, залізничному та повітряному транспорті)

Найменування структурних підрозділів та посад

Категорії лабораторних центрів та чисельність посад

понад 1,5 млн. населення

понад 0,5 млн. до 1,5 млн. населення

до 0,5 млн. населення

I

II

III

1

2

3

4

I. Керівництво

Директор

1

1

1

Заступник директора – завідувач відділу (з дослідження фізичних та хімічних факторів, з дослідження біологічних факторів)

2

2

2

Головний бухгалтер

1

1

1

II. Організаційний відділ

Завідувач відділу

1

1

1

Лікар із загальної гігієни

4

3

2

Лікар-епідеміолог

1

1

1

Фельдшер санітарний

2

2

1

III. Відділ дослідження фізичних та хімічних факторів

1. Відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень

Завідувач відділення

1

1

1

Лікар із загальної гігієни (лікар з комунальної гігієни, лікар з гігієни праці, лікар з гігієни дітей та підлітків, лікар з гігієни харчування, лікар з радіаційної гігієни)

10

8

6

Інженер

1

1

1

Фельдшер санітарний

6

5

4

2. Лабораторія фізичних факторів

Завідувач лабораторії

1

1

1

Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища

3

2

1

Лікар з радіаційної гігієни

3

2

1

Фельдшер-лаборант (лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії)

2

1

1

Технік-дозиметрист

1

1

1

Технік

2

1

1

Інженер

3

2

1

Біолог

1

1

1

Молодша медична сестра

2

1

1

3. Санітарно-гігієнічна лабораторія

Завідувач лабораторії

1

1

1

Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища

10

8

6

Фельдшер-лаборант (лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії)

10

8

6

Інженер

4

3

2

Біолог

1

1

1

Молодша медична сестра

4

3

2

IV. Відділ дослідження біологічних факторів

1. Відділення організації епідеміологічних досліджень

Завідувач відділення

1

1

1

Лікар-епідеміолог

5

3

1

Лікар-паразитолог

1

1

1

Помічник лікаря-епідеміолога

2

2

2. Відділення особливо небезпечних інфекцій

Завідувач відділення

1

1

1

Лікар-епідеміолог

3

2

1

Помічник лікаря-епідеміолога

2

1

1

3. Відділення дезінфектології

Завідувач відділення

1

1

1

Лікар-епідеміолог (лікар-дезінфекціоніст)

3

2

1

Помічник лікаря-епідеміолога

2

1

1

4. Бактеріологічна лабораторія

Завідувач лабораторії

1

1

1

Лікар-бактеріолог (бактеріолог)

5

3

2

Фельдшер-лаборант (лаборант з бактеріології)

10

6

4

Молодша медична сестра

5

3

2

5. Вірусологічна лабораторія

Завідувач лабораторії

1

1

1

Лікар-вірусолог (мікробіолог)

5

4

2

Фельдшер-лаборант (лаборант з бактеріології)

10

8

4

Молодша медична сестра

5

4

2

6. Лабораторія особливо небезпечних інфекцій

Завідувач лабораторії

1

1

1

Лікар-бактеріолог (бактеріолог)

2

2

1

Фельдшер-лаборант (лаборант з бактеріології)

4

4

2

Біолог (зоолог)

2

1

1

Молодша медична сестра

2

2

1

7. Паразитологічна лабораторія

Завідувач лабораторії

1

1

1

Лікар-паразитолог

2

1

1

Фельдшер-лаборант (лаборант з бактеріології)

1

1

1

Ентомолог

1

1

1

Молодша медична сестра

1

1

1

V. Адміністративно-управлінський та допоміжний персонал

Завідувач господарства

1

Економіст

за штатними нормативами централізованих бухгалтерій при бюджетних закладах охорони здоров’я

Заступник головного бухгалтера, бухгалтер, обліковець, старший касир

за штатними нормативами централізованих бухгалтерій при бюджетних закладах охорони здоров’я

Інспектор з кадрів, інспектор з ведення військовозобов’язаних та призовників

2

Юрисконсульт

2

Діловод

1

Секретар

1

Інженер

2

Інженер з охорони праці

1

Інженер з метрології

1

Технік з метрології

2

Завідувач складу

1

Начальник гаража

1 посада за наявності понад 50 одиниць рухомого складу (автомобілів, тракторів, шляхових та інших машин), крім електро- і автовізків та ін. засобів

Старший механік гаража

1 посада за наявності від 25 до 50 одиниць рухомого складу (автомобілів, тракторів, шляхових та інших машин), крім електро- і автовізків та ін. засобів

Механік гаража

1 посада за наявності від 15 до 25 одиниць рухомого складу (автомобілів, тракторів, шляхових та інших машин), крім електро- і автовізків та ін. засобів

Диспетчер автомобільного транспорту

1 посада за наявності до 50 одиниць рухомого складу (автомобілів, тракторів, шляхових та інших машин), крім електро- і автовізків та ін. засобів, 1,5 посади – понад 50 од.

Водій

на один автомобіль за зміну

Прибиральник службових приміщень

з розрахунку 1 посада на:
250 кв. м дерев’яної підлоги;
350 кв. м підлоги, вкритої керамічною плиткою;
425 кв. м підлоги, вкритої лінолеумом;
550 кв. м переходів і тунелів, що з’єднують споруди

Прибиральник території (двірник)

з розрахунку 1 посада на 2700 кв. м

Інженер із застосування комп’ютерів

2

Технік-програміст

2

Робітник з обслуговування і поточного ремонту споруд, будівель і обладнання

2

Сторож (вартівник)

1 посада в зміну на прохідну чи окрему споруду за відсутності прохідної

Віварник

1

Кочегар (оператор котельної)

4

VI. Відокремлений структурний підрозділ (міський, районний, міжрайонний, міськрайонний, лінійний, басейновий відділ лабораторних досліджень)

1

2

Завідувач відділу

1

1. Відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень

Завідувач відділення

1

Лікар із загальної гігієни

2 – 4

Фельдшер санітарний

1 – 2

2. Санітарно-гігієнічна лабораторія

Завідувач лабораторії

1

Лікар-лаборант-гігієніст (лікар-лаборант-гігієніст з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища, лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища)

1 – 3

Фельдшер-лаборант (лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії)

2 – 4

Біолог

1 – 2

Молодша медична сестра

1 – 2

3. Відділення організації епідеміологічних досліджень

Завідувач відділення

1

Лікар-епідеміолог

2 – 4

Помічник лікаря-епідеміолога

1 – 2

4. Мікробіологічна лабораторія

Завідувач лабораторії – лікар-бактеріолог

1

Лікар-бактеріолог (бактеріолог)

1 – 3

Лікар-паразитолог

1

Фельдшер-лаборант (лаборант з бактеріології)

4 – 5

Молодша медична сестра

1 – 3

5. Відділення дезінфектології

Завідувач відділення

1

Лікар-епідеміолог (лікар-дезінфекціоніст)

1 – 2

Помічник лікаря-епідеміолога (інструктор-дезінфектор)

1 – 2

Дезінфектор

1 – 2Примітки:
Загальна кількість штатних посад лабораторного центру визначається Головою Держсанепідслужби України пропорційно до чисельності населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Чисельність штатних посад відокремлених структурних підрозділів лабораторного центру може бути змінена Головою Держсанепідслужби України за пропозицією керівника центру в межах загальної чисельності штатних посад цього лабораторного центру та пропорційно до чисельності населення на відповідній території.
У разі виробничої необхідності за пропозицією керівника лабораторного центру Головою Держсанепідслужби України в межах загальної чисельності штатних посад цього центру може відбуватися заміна посад поза межами категорії.
У разі потреби (з урахуванням доступності для населення, його чисельності та наявності матеріально-технічної бази) у складі відокремленого структурного підрозділу лабораторного центру в межах загальної чисельності штатних одиниць цього центру та пропорційно до чисельності населення на відповідній території за пропозицією керівника центру та рішенням Голови Держсанепідслужби України можуть створюватись районні відділення лабораторних досліджень у складі:

             

Завідувач відділення

1

Лікар із загальної гігієни (лікар з комунальної гігієни, лікар з гігієни праці, лікар з гігієни дітей та підлітків, лікар з гігієни харчування, лікар з радіаційної гігієни)

1 – 2

Лікар-епідеміолог

1 – 2

Фельдшер санітарний

1

Помічник лікаря-епідеміолога

1

Лікар-лаборант-гігієніст

1

Лікар-бактеріолог (бактеріолог)

1

Фельдшер-лаборант (лаборант з бактеріології, лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії)

2

 

Голова Державної
санітарно-епідеміологічної
служби України

А. Пономаренко

 

 

Матеріали до теми


Президент зареєстрував законопроєкт про демобілізацію військовослужбовців-строковиків
Президент України зареєстрував у парламенті проєкт Закону про внесення змін до глави ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 25 березня ...
Нова професія — протезист-ортезист
Через війну, розв’язану росією, кількість поранених зростає щодня. Багато людей внаслідок таких поранень потребують протезування. Саме тому запровадження такої професії, ...
Діють інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою
Національна комісія зі стандартів державної мови затвердила Інструкції до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою. Відповідне рішення від 22 ...
Бронювання працівників підприємств ОПК: критерії та документи
У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України оновили критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної ...