Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл


Завантажити у форматі Word

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.07.2013

м. Київ

N 37


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 серпня 2013 р. за N 1361/23893

Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Відповідно до статті 10 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року N 390, та з метою упорядкування штатів та штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові штатні нормативи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що додаються.

2. Керівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл привести штатні розписи закладів у відповідність до цього наказу у межах затвердженого на поточний рік фонду оплати праці. При цьому з метою економного і раціонального використання коштів та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 року N 943 "Про економію державних коштів" не допускати збільшення чисельності працівників у закладах, що склалась на 01 вересня 2013 року.

У разі виробничої необхідності за рахунок спеціального фонду дитячо-юнацькими спортивними школами можуть бути введені додаткові посади.

3. Департаменту фізичного виховання та масового спорту Державної служби молоді та спорту (Уманець Н. Д.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Глущенка С. В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Р. С. Сафіуллін

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Міністра фінансів України

А. І. Мярковський

Заступник Міністра
соціальної політики України –
керівник апарату

В. М. Коломієць

Голова Центрального
комітету профспілки
працівників культури України

Л. Ф. Перелигіна

Перший заступник Голови СПО
об’єднань профспілок

Г. В. Осовий

Перший заступник голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

Д. Олійник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді та спорту України
30.07.2013 N 37

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 серпня 2013 р. за N 1361/23893

Типові штатні нормативи дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1. Ці Типові штатні нормативи поширюються на такі типи дитячо-юнацьких спортивних шкіл незалежно від їх підпорядкування та форми власності:

комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи;

дитячо-юнацькі спортивні школи з видів спорту;

дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів;

спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву;

спеціалізовані дитячо-юнацькі школи для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву.

2. Ці Типові штатні нормативи визначають максимальну кількість посад (штатних одиниць) у цих закладах.

3. Штатний розпис дитячо-юнацьких спортивних шкіл розробляється в межах затвердженого засновником фонду оплати праці з дотриманням вимог, передбачених цими Типовими штатними нормативами, з урахуванням типу спортивних шкіл, відділень з певних видів спорту, інших структурних підрозділів, контингенту вихованців, кількості відділень та груп, специфіки видів спорту, режиму роботи, площ та санітарного стану приміщень, будівель і спортивних споруд.

3.1. Типові штатні нормативи дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Найменування посади (професії)

Нормативна чисельність (максимальна)

Умови введення

Адміністративний персонал

Директор

1

На дитячо-юнацьку спортивну школу

Заступник директора з навчально-тренувальної роботи

1

На дитячо-юнацькуспортивну школу

Заступник директора з адміністративно-господарської роботи

1

За наявності власної матеріально-технічної бази. При цьому посада завідувача господарства не вводиться

Завідувач спортивного комплексу

1

На спортивний комплекс, що складається з двох та більше спортивних споруд (нерухомого майна, призначеного для занять фізичною культурою і спортом)

Завідувач господарства

1

За наявності власної матеріально-технічної бази

Завідувач складу

1

Вводиться за наявності складу для зберігання обладнання, інвентарю тощо

Тренери-викладачі та інші працівники

Тренери-викладачі

 

Кількість ставок тренерів-викладачів, необхідних для виконання навчальної програми з видів спорту, визначається відповідно до кількості груп, вихованців, річного обсягу навчально-тренувального навантаження на всі групи, а при нормативі оплати праці у відсотках за одного вихованця, що входить до складу національних збірних команд України, шляхом ділення сумарного відсотка на 100, але не менше мінімальної кількості ставок, визначених Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року N 993

Старший тренер-викладач

 

Посада вводиться 1 на спортивне відділення у разі, якщо під його керівництвом працює не менше двох штатних тренерів-викладачів

Інструктор-методист

Дитячо-юнацькі спортивні школи вищої категорії

3

На дитячо-юнацьку спортивну школу, в структурі якої від 1 до 3 відділень з видів спорту

0,5

На кожне наступне відділення з виду спорту

Дитячо-юнацькі спортивні школи першої категорії

2

На дитячо-юнацьку спортивну школу, в структурі якої від 1 до 2 відділень з видів спорту

0,5

На кожне наступне відділення з виду спорту

Дитячо-юнацькі спортивні школи другої категорії

1

На дитячо-юнацьку спортивну школу, в структурі якої від 1 до 3 відділень з видів спорту

0,5

На кожне наступне відділення з виду спорту

Старший інструктор-методист

1

Посада старшого інструктора-методиста вводиться у дитячо-юнацьких спортивних школах вищої та першої категорії у разі, якщо під його керівництвом працює не менше двох інструкторів-методистів

Практичний психолог

 

Посада практичного психолога вводиться у дитячо-юнацьких спортивних школах вищої категорії із розрахунку:

0,5

при контингенті до 100 вихованців включно

1

при контингенті 101 і більше вихованців

Інструктор з фізичної культури

1

Вводиться в штати дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів

Перекладач жестової мови

1

Вводиться в штати дитячо-юнацьких спортивних шкіл для інвалідів при наявності відділень з дефлімпійських видів спорту

Інженер з охорони праці

 

Вводиться в штати дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії за нормативами, визначеними наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року N 255 "Про затвердження Типового положення про службу охорони праці", зареєстрованим в Міністерстві юстиції 01 грудня 2004 року за N 1526/10125 (із змінами), але не більше 1 штатної одиниці на дитячо-юнацьку спортивну школу

Головний бухгалтер

1

На дитячо-юнацьку спортивну школу, яка веде самостійний баланс

Заступник головного бухгалтера, бухгалтер, касир

 

Кількість штатних одиниць визначається на основі Міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26 вересня 2003 року N 269

Юрисконсульт

 

Вводиться у разі виробничої потреби в штати дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої категорії. Кількість штатних одиниць визначається на основі Міжгалузевих нормативів чисельності працівників юридичних служб, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 року N 108

Старший інспектор (інспектор) з кадрів

 

Вводиться у разі виробничої потреби в штати дитячо-юнацьких спортивних шкіл при контингенті штатних працівників 50 і більше осіб. Кількість штатних одиниць визначається на основі Міжгалузевих нормативів чисельності працівників, зайнятих добором, розстановкою, підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) та обліком кадрів, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18 грудня 2003 року N 341

Акомпаніатор

1

Вводиться у дитячо-юнацьких спортивних школах, в структурі яких є відділення з видів спорту, що потребують музичного супроводу при проведенні навчально-тренувальних занять

Кінооператор

1

На дитячо-юнацьку спортивну школу при наявності відповідної апаратури для фіксації та аналізу навчально-тренувального процесу

Інженер

1

Вводиться в штати дитячо-юнацьких спортивних шкіл за наявності власної матеріально-технічної бази

Інженер-електронник

0,5

Вводиться в штати дитячо-юнацьких спортивних шкіл другої категорії та без категорії після впровадження загальнодержавної інформаційної комп’ютерної системи "Спортивна школа"

1

Вводиться в штати дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої та першої категорії після впровадження загальнодержавної інформаційної комп’ютерної системи "Спортивна школа"

Секретар-друкарка (друкарка)

0,5

На дитячо-юнацьку спортивну школу другої категорії та без категорії

1

На дитячо-юнацьку спортивну школу вищої або першої категорії

Діловод

0,5

На дитячо-юнацьку спортивну школу вищої або першої категорії

Медична частина

Лікар

0,5

На дитячо-юнацьку спортивну школу другої категорії та без категорії

1

На дитячо-юнацьку спортивну школу вищої або першої категорії

Лікар з функціональної діагностики

1

При контингенті 200 і більше вихованців за наявності відповідного кабінету та обладнання

Фахівець з фізичної реабілітації

1

Вводиться у дитячо-юнацьких спортивних школах для інвалідів

Сестра медична

0,5

На дитячо-юнацьку спортивну школу другої категорії та без категорії

1

На дитячо-юнацьку спортивну школу вищої або першої категорії

1

Посада в штати дитячо-юнацьких спортивних шкіл вводиться додатково 1 на окрему власну спортивну споруду

Сестра медична з фізіотерапії

1

При контингенті 200 і більше вихованців за наявності відповідного кабінету та обладнання. При цьому посада сестри медичної не вводиться

Сестра медична з масажу

1

Посада в штати дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої або першої категорії при контингенті 200 і більше вихованців та за наявності не менше 3 груп спеціалізованої базової підготовки або груп підготовки до вищих досягнень

Працівники їдальні (за наявності власного харчоблоку)

При триразовому харчуванні

Завідувач виробництва

1

З кількістю понад 250 вихованців, що харчуються

Кухар

0,5

На 50 вихованців включно, що харчуються

Підсобний робітник

1

З кількістю до 50 вихованців включно, що харчуються

2

З кількістю 51 – 150 вихованців, що харчуються

2,5

З кількістю 151 – 330 вихованців, що харчуються

3

З кількістю 331 – 400 вихованців, що харчуються

4

З кількістю понад 400 вихованців, що харчуються

Комірник кухні

1

На дитячо-юнацьку спортивну школу

Мийник посуду

1

При ручному митті посуду встановлюється 1 штатна одиниця мийника на кожні 70 вихованців, але не менше 1 штатної одиниці на дитячо-юнацьку спортивну школу

Сестра медична дієтичного харчування

1

На дитячо-юнацьку спортивну школу

При одноразовому харчуванні

Шеф-кухар

1

На дитячо-юнацьку спортивну школу

Кухар

1

З кількістю до 200 вихованців включно, що харчуються

2

З кількістю 201 – 500 вихованців, що харчуються

3

З кількістю понад 500 вихованців, що харчуються

Підсобний робітник

1

З кількістю до 200 вихованців включно, що харчуються

2

З кількістю 201 – 500 вихованців, що харчуються

3

З кількістю понад 500 вихованців, що харчуються

Комірник кухні

1

На дитячо-юнацьку спортивну школу

Мийник посуду

1

При ручному митті посуду встановлюється 1 штатна одиниця мийника на кожні 70 вихованців, але не менше 1 штатної одиниці на дитячо-юнацьку спортивну школу

Сестра медична дієтичного харчування

0,5

На дитячо-юнацьку спортивну школу

Гуртожиток (за наявності власного гуртожитку на 25 місць і більше)

Комендант

1

На дитячо-юнацьку спортивну школу

Комірник

1

На дитячо-юнацьку спортивну школу

Каштелян

0,5

При контингенті до 100 вихованців, що проживають у гуртожитку

1

При контингенті понад 100 вихованців, що поживають у гуртожитку

Черговий гуртожитку

4

Для цілодобового чергування, але не більше 4 штатних одиниць

Обслуговуючий персонал

Головні: інженер, енергетик, механік тощо

1

Вводиться в штати дитячо-юнацьких спортивних шкіл за наявності власної матеріально-технічної бази, що утворює спортивний комплекс

Фахівець (інженер-технолог) з виготовлення штучного льоду

1

Вводиться в штати дитячо-юнацьких спортивних шкіл за наявності відповідної споруди

Комірник

1

Вводиться в штати дитячо-юнацьких спортивних шкіл за наявності комори для зберігання інвентарю та обладнання

1

Вводиться додатково в штати дитячо-юнацьких спортивних шкіл за наявності збройного складу з розрахунку на кожний склад зі зброєю

Робітник з догляду за тваринами (тренінгу коней)

1

Вводиться у дитячо-юнацьких спортивних школах, у структурі яких є спортивні відділення із спеціалізацією кінного спорту, за наявності відповідної матеріально-технічної бази та власних коней з розрахунку 1 штатна одиниця на 7 коней

Лікар ветеринарної медицини

1

Вводиться удитячо-юнацьких спортивних школах, в структурі яких є спортивні відділення із спеціалізацією кінного спорту, з розрахунку 1 штатна одиниця на 30 коней, але не більше 2 штатних одиниць на дитячо-юнацьку спортивну школу

Конюх (днювальний по стайні)

1

Вводиться у дитячо-юнацьких спортивних школах, в структурі яких є спортивні відділення із спеціалізацією кінного спорту, за наявності відповідної матеріально-технічної бази та власних коней з розрахунку 1 штатна одиниця на 7 коней

Коваль ручного кування

1

Вводиться у дитячо-юнацьких спортивних школах, в структурі яких є спортивні відділення із спеціалізацією кінного спорту, за наявності відповідної матеріально-технічної бази та власних коней з розрахунку 1 штатна одиниця на 10 коней і більше

Робітник зеленого будівництва

1

Вводиться у дитячо-юнацьких спортивних школах, в структурі яких є спортивні відділення із спеціалізацією кінного спорту, за наявності відповідної матеріально-технічної бази та критих або відкритих манежів та полів

Підсобний робітник (спортивних споруд)

1

На 2000 кв. м спортивних споруд

Слюсар-ремонтник (для ремонту спортивної зброї)

1

Вводиться у дитячо-юнацьких спортивних школах, в структурі яких є спортивні відділення із спеціалізацією стрілецького спорту, за наявності 15 одиниць зброї для стрільби, але не більше 2 штатних одиниць на дитячо-юнацьку спортивну школу

Столяр судновий (для ремонту спортивних суден)

1

На 10 спортивних човнів

Моторист

1

За наявності спортивного відділення з веслувальних видів спорту, вітрильного спорту

Слюсар-ремонтник (для ремонту велосипедів)

1

Вводиться у дитячо-юнацьких спортивних школах, в структурі яких є спортивні відділення із спеціалізацією велосипедного спорту, за наявності 10 і більше велосипедів, але не більше 2 штатних одиниць на дитячо-юнацьку спортивну школу

Слюсар-ремонтник (для ремонту та заточування ковзанів)

1

Вводиться у дитячо-юнацьких спортивних школах, в структурі яких є спортивні відділення із спеціалізацією ковзанярського спорту, шорт-треку за наявності 100 і більше ковзанів, у тому числі роликових, але не більше 2 штатних одиниць на дитячо-юнацьку спортивну школу

Слюсар-ремонтник (для ремонту лиж)

1

Вводиться у дитячо-юнацьких спортивних школах, в структурі яких є спортивні відділення із спеціалізацією лижного спорту, за наявності 100 і більше лиж, у тому числі бігових, але не більше 2 штатних одиниць на дитячо-юнацьку спортивну школу

Слюсар-ремонтник (для ремонту та заточування спортивних санок)

1

Вводиться у дитячо-юнацьких спортивних школах, в структурі яких є спортивні відділення із спеціалізацією санного спорту або бобслею, за наявності 20 санок, але не більше 1 штатної одиниці на дитячо-юнацьку спортивну школу

Слюсар-ремонтник (для ремонту фехтувальної зброї)

1

Вводиться у дитячо-юнацьких спортивних школах, в структурі яких є спортивні відділення із спеціалізацією фехтування, за наявності 200 одиниць фехтувальної зброї, але не більше 2 штатних одиниць на дитячо-юнацьку спортивну школу

Слюсар-механік електромеханічних приладів та систем

1

За наявності електромеханічних приладів та систем

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

1

На 35 установок

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків; слюсар-сантехнік; електромонтер з обслуговування та ремонту електроустаткування; столяр та ін.

 

Вводиться у дитячо-юнацьких спортивних школах, що мають власні будівлі, будинки, спортивні споруди тощо. Штатна одиниця визначається на основі Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації), затверджених наказом Мінпраці від 11 травня 2004 року N 105

Водій автотранспортних засобів

1

На кожний автотранспортний засіб, але не більше 5 штатних одиниць на дитячо-юнацьку спортивну школу

Водій маломірного моторного судна

1

Вводиться у дитячо-юнацьких спортивних школах, в структурі яких є відділення з веслувальних видів спорту та вітрильного спорту, для забезпечення спортивних заходів за наявності 5 і більше маломірних спортивних суден, але не більше 2 штатних одиниць на дитячо-юнацьку спортивну школу

Матрос-рятувальник

1

Вводиться у дитячо-юнацьких спортивних школах, в структурі яких є спортивні відділення із спеціалізацією веслування академічного, на байдарках і каное, вітрильного спорту, веслувального слалому, з 1 квітня до 1 листопада із розрахунку 1 штатна одиниця на 150 вихованців

Гардеробник:
1) гардеробник верхнього одягу

1

Вводиться за наявності власного обладнаного гардероба на 200 окремих місць на зміну, але не менше 1 штатної одиниці в зміну

0,5

Вводиться додатково у разі продовженого режиму роботи дитячо-юнацької спортивної школи

2) гардеробник роздягального відділення спортивної споруди

1

Вводиться на власних спортивних спорудах із розрахунку 1 штатна одиниця на 50 шафок

Черговий (спортивного залу, навчально-спортивної бази тощо)

1

Вводиться за наявності власних спортивних споруд, навчально-спортивних баз тощо на зміну при 40-годинному робочому тижні

0,5

Додатково залежно від графіка роботи

Налагоджувальник технологічного устаткування

1

Вводиться у закладах, що мають електронне та інше особливо складне обладнання

Дезінфектор

2

За наявності власного басейну для постійного очищення та знезараження води відповідно до рекомендацій про санітарно-технічні експлуатації штучних плавальних басейнів

Оператор хлораторної установки (апаратник хімводоочищення)

0,8

За наявності хлораторної установки. Кількість штатних одиниць визначається залежно від об’єму води у ванні басейну до 250 кубічних метрів

0,9

600 кубічних метрів

1

1500 кубічних метрів

1,1

4000 кубічних метрів

1,2

6000 кубічних метрів

1,3

понад 6000 кубічних метрів

Лаборант хімічного аналізу плавального басейну

1

При наявності власного басейну

Робітник з обслуговування лазні

1

При наявності власної лазні, але не більше 1 штатної одиниці на дитячо-юнацьку спортивну школу

Радіотехнік

1

При наявності обладнаного радіовузла

Технік (електрик)

1

Вводиться за наявності електричних силових ліній, які потребують обслуговування фахівцем, та обслуговування і поточного ремонту приладів електропостачання

Прибиральник службових приміщень

0,5

На кожні 250 кв. м площі, що прибирається, але не менше 0,5 посади на спортивну школу, що має власну матеріально-технічну базу. При розрахунку площі, що прибирається, не враховується площа стін, вікон, панелей

Прибиральник виробничих приміщень (для басейну)

0,5

На кожні 100 кв. метрів площі зали з плавальною ванною, але не менше 0,5 штатної одиниці на дитячо-юнацьку спортивну школу

Прибиральник виробничих приміщень (для душових, роздягальних приміщень тощо)

0,5

На кожні 100 кв. метрів площі душових і роздягальних приміщень тощо, але не менше 0,5 штатної одиниці на дитячо-юнацьку спортивну школу

Прибиральник виробничих приміщень (для спортивних залів, тренажерних залів, інших приміщень)

1

На кожні 150 кв. метрів при триразовому прибиранні, але не менше 0,5 штатної одиниці на дитячо-юнацьку спортивну школу

Водій транспортно-прибиральної машини (для льодоприбирання)

1

Вводиться за наявності власних спортивних споруд (штучних катків, ковзанярських доріжок, площадок зі штучним льодом тощо) до 2000 кв. метрів площі льоду

Спортивно-оздоровчий табір

 

Кількість штатних одиниць територіально відокремленого спортивно-оздоровчого табору та/або навчально-спортивної бази визначається відповідно до Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31 жовтня 2012 року N 1230, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 року за N 1935/22247


4. З метою забезпечення безпеки життя та здоров’я вихованців, дотримання норм законодавства про працю та охорону праці, техніки безпеки керівник дитячо-юнацької спортивної школи за погодженням із засновником (власником) або уповноваженим ним органом може у разі виробничої необхідності змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити додаткові посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для даного закладу, у межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками про бюджетні асигнування та кредитування на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватись лише у межах однієї категорії (тренерсько-викладацького, господарсько-обслуговуючого тощо) персоналу.

5. У дитячо-юнацьких спортивних школах, що мають санітарно-очисні споруди, вводиться посада робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель з розрахунку 1 штатна одиниця в зміну з урахуванням кількості, передбаченої цим пунктом.

Якщо опалення приміщень дитячо-юнацьких спортивних шкіл не передано в систему житлово-комунального господарства, то на опалювальний сезон вводяться посади машиністів (кочегарів) котельні, операторів котельні газової, опалювачів, виходячи з таких умов:

за наявності центрального опалення:

2 штатні одиниці посади машиніста (кочегара) котельні в зміну – в котельнях, що опалюються твердими видами палива, з поверхнею котлів понад 75 кв. м;

1 штатна одиниця посади оператора котельні в зміну – в котельнях з газовим опаленням;

2 штатні одиниці посади оператора котельні в зміну – в котельнях без автоматики безпеки;

за наявності пічного опалення:

0,5 штатної одиниці посади опалювача на кожні 5 печей, але не менше ніж 0,5 штатної одиниці на дитячо-юнацьку спортивну школу.

У дитячо-юнацьких спортивних школах з централізованим теплопостачанням, що мають тепловий пункт або елеватор, додатково вводиться штатна одиниця посади робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель, а за наявності бойлерів та насосів – 1 штатна одиниця в зміну.

Штатні одиниці посади робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків, передбачені цим пунктом, вводяться на опалювальний сезон.

У дитячо-юнацьких спортивних школах, у яких протягом всього року забезпечуються гарячою водою душові та басейни, вводяться штатні одиниці машиністів (кочегарів) котельні, операторів котельні та робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків на рік, але не менше однієї штатної одиниці на заклад із загальної кількості штатних одиниць таких посад, передбачених цим пунктом.

6. Загальна чисельність сторожів розраховується за формулою

Ч зс = Ч н х К н,

де Ч н – нормативна чисельність за таблицею, осіб;

К н – коефіцієнт, що враховує невиходи (щорічні відпустки, хвороби тощо).

Прийнято К н = 1,15.

Норма чисельності сторожів визначається згідно із таблицею:

N з/п

Кількість постів, од.

Тривалість охорони об’єкта на добу, год.

8

12

16

24

чисельність, осіб

1

1

1,7

2,5

3,4

4,5

2

2

3,4

5,0

6,8

10,0

3

3

5,1

7,5

10,2

15,0


Посада сторожа до штатного розпису дитячо-юнацької спортивної школи вводиться при цілодобовій охороні об’єкта з розрахунку на 1 пост 4,5 штатних одиниць.

7. У штатних розписах дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що мають стрільбища і стрілецько-стендові комплекси, для обслуговування одного стенду (траншейного або круглого) передбачаються додатково дві штатні одиниці підсобних робітників.

8. У дитячо-юнацьких спортивних школах, які мають власні територіально відокремлені спортивно-оздоровчі табори, чисельність робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків або слюсарів-сантехніків, електромонтерів з обслуговування та ремонту електроустаткування, столярів та інших збільшується на 1 особу.

9. На період консервації власного територіально відокремленого спортивно-оздоровчого табору штат цього структурного підрозділу визначається керівником дитячо-юнацької спортивної школи.

Залежно від конкретних умов керівник дитячо-юнацької спортивної школи може приймати на роботу у цей підрозділ необхідний адміністративно-господарський, педагогічний, медичний та обслуговуючий персонал на час його відкриття та на час підготовки будівель (споруд) дитячо-юнацької спортивної школи до консервації (з розрахунку: адміністративно-господарський та обслуговуючий персонал – за три місяці до початку сезону та за один місяць на підготовку до консервації; педагогічний та медичний персонал – за один місяць до початку сезону та за тиждень на підготовку до консервації).

Працівники цих структурних підрозділів, специфіка роботи яких вимагає цілодобової присутності на території закладу, на час роботи забезпечуються помешканням та харчуванням відповідно до законодавства.

 

Заступник директора
департаменту фізичного
виховання та масового спорту
Державної служби молоді та спорту

Т. А. Федюшина

 

 

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень