...
Реєструйся

Про затвердження Змін до Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури


Про
затвердження Змін до Положення про проведення атестації працівників
підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури

Наказ Міністерства культури і туризму України
від 13 вересня 2010 року N 38

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України

4 жовтня 2010 р. за N 886/18181

Відповідно до статті 20
Основ законодавства України про культуру НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ,
організацій та закладів галузі культури, затвердженого наказом Міністерства
культури і туризму України від 16.07.2007 N 44
, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 03.09.2007 за N 1023/14290 (із змінами), що додаються.

2. Відділу регіональної
політики у сфері культури (О. А. Білецька) забезпечити подання цього наказу
протягом п’яти робочих днів з дня його видання у встановленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає
чинності через 10 днів після його державної реєстрації у Міністерстві юстиції
України.

4. Контроль за
виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Г. Бенч.

 

Міністр 

М. А.
Кулиняк
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова
ЦК профспілки

працівників культури України 

 
Л. Ф. Перелигіна 

Виконуючий
обов’язки президента Всеукраїнської

асоціації роботодавців 

 
 
В. М. Биковець 

Перший
заступник

Керівника Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок та
профспілкових об’єднань 

 
 
 
Г. В. Осовий 

Президент
Спілки

орендарів і підприємців України 

 
В. М. Хмільовський 

Виконуючий
обов’язки президента

Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України 

 
 
 
В. М. Биковець 

Генеральний
директор

Федерації роботодавців України 

 
Р. В. Іллічов 

Перший
заступник Міністра

праці та соціальної 
політики України 

 
 
Л. М. Дроздова 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури і туризму України
13.09.2010 N 38

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 жовтня 2010 р. за N 886/18181 


ЗМІНИ
до Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ,
організацій та закладів галузі культури

1. У главі 1:

1.1. Пункт 1.1 доповнити
новим абзацом такого змісту:

“Атестація
художнього та артистичного персоналу театрів здійснюється відповідно до
Положення про проведення атестації художнього та артистичного персоналу
театрів, затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України від
03.05.2007 N 31, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.05.2007 за N
496/13763 (із змінами).”.

1.2. Абзац шостий
пункту 1.4 виключити.

2. Пункт 3.3 глави 3
доповнити новим реченням такого змісту: “Член атестаційної комісії, який
атестується, не бере участі у голосуванні”.

3. У главі 4:

3.1. Пункт 4.3 викласти
у такій редакції:

“4.3.
Характеристика на працівника разом з атестаційним листом попередньої атестації
(у разі її проведення) подається до атестаційної комісії не пізніше ніж за два
тижні до проведення атестації.”.

3.2. Пункт 4.5
доповнити новим абзацом такого змісту: 

“Обговорення
професійних якостей і результатів діяльності працівника, який атестується, має
проходити в обстановці вимогливості, доброзичливості, яка виключає прояви
упередженості.”.

3.3. Пункт 4.6
доповнити новим абзацом такого змісту: 

“Рішення комісії вважається
прийнятим, якщо за нього проголосувало більше ніж половина присутніх на
засіданні членів атестаційної комісії. При рівному розподілі голосів голос
голови атестаційної комісії є вирішальним.”.

3.4. У пункті 4.8:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци
третій – п’ятий уважати відповідно абзацами другим – четвертим;

абзац третій викласти у
такій редакції:

“За результатами
таємного голосування складається протокол засідання лічильної комісії (додаток
5), який затверджується відкритим голосуванням і повинен містити: прізвище,
ім’я та по батькові, найменування посади працівника, який атестується,
результати голосування, висновок лічильної комісії, її склад. Протокол має бути
підписаний усіма членами лічильної комісії.”.

3.5. Пункт 4.13 виключити.

4. Главу 5 після пункту
5.1 доповнити новим пунктом 5.2 такого змісту:

“5.2. Рішення
атестаційної комісії є обов’язковим для виконання керівником закладу культури
та працівником.”.

У зв’язку з цим пункт
5.2 уважати відповідно пунктом 5.3.

5. Додаток 1 до
Положення викласти у новій редакції, що додається.

 

Начальник
відділу регіональної

політики у сфері культури 

 
О. А. Білецька 


 

Додаток 1
до Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ,
організацій та закладів галузі культури 


ПЕРЕЛІК

посад (професій) працівників, які підлягають атестації

Театри

Заступники генерального
директора (директора).

Директор-розпорядник.

Директор комерційний.

Головний інженер.

Головний бухгалтер.

Заступник головного
бухгалтера.

Головний адміністратор.

Старший адміністратор,
адміністратор.

Начальники відділів
(служб, цехів) з основних видів діяльності, їх заступники.

Начальники інших
відділів, лабораторій, дільниць, змін, майстерень, їх заступники.

Начальник бюро
(сектору), його заступник.

Завідувач виробничої
майстерні.

Концертні
організації, художні колективи, цирки

Заступники генерального
директора (директора).

Директор-розпорядник.

Директор комерційний.

Головний інженер.

Головний бухгалтер.

Заступник головного
бухгалтера.

Головний адміністратор.

Старший адміністратор,
адміністратор.

Начальники відділів
(служб, цехів) з основних видів діяльності, їх заступники.

Начальники інших
відділів, лабораторій, дільниць, змін, майстерень, їх заступники.

Начальник бюро
(сектору), його заступник.

Завідувач трупи.

Керівник
літературно-драматургічної частини.

Завідувач виробничої
майстерні.

Лікар ветеринарної
медицини.

Настроювач-регулювальник,
настроювач музичних інструментів.

Художній персонал

Керівник художній.

Головний режисер.

Головний балетмейстер.

Головний хормейстер.

Головний диригент.

Головний художник.

Режисер-постановник.

Балетмейстер-постановник.

Художник-постановник.

Диригенти всіх
категорій.

Режисер, режисер
театралізованих заходів та свят.

Хормейстер.

Балетмейстер.

Художники всіх
спеціальностей.

Керівник
літературно-драматургічної частини.

Завідувач художньо-постановочної
частини.

Керівник музичної
частини.

Помічники керівника
художнього (головних: режисера, диригента, балетмейстера, хормейстера).

Концертмейстер з класу
вокалу (балету).

Репетитор з вокалу
(балету, техніки мови).

Шапітмейстер.

Асистент диригента.

Асистент режисера
(хормейстера, балетмейстера).

Асистент органіста.

Звукорежисер: вищої
категорії, I категорії, II категорії.

Звукооператор.

Помічники: диригента,
хормейстера, балетмейстера.

Репетитор циркових
номерів.

Артистичний персонал

Артисти-вокалісти
(солісти, оперні, камерні, солісти-бандуристи): провідні майстри сцени, вищої
категорії, I категорії, II категорії.

Артисти-солісти-інструменталісти;
бандуристи-інструменталісти: вищої категорії, I категорії, II категорії.

Артисти балету
(солісти): вищої категорії, I категорії, II категорії.

Артисти-вокалісти
(солісти, музичної комедії, естради): вищої категорії, I категорії, II
категорії.

Артисти, що ведуть
концерти: вищої категорії, I категорії, II категорії.

Артисти естрадно-спортивного,
ілюзійного та інших оригінальних естрадних жанрів: вищої категорії, I
категорії, II категорії.

Лектори (музикознавці,
мистецтвознавці): вищої категорії, I категорії, II категорії.

Артисти симфонічного
(камерного) оркестру: вищої категорії, I категорії, II категорії.

Артисти
естрадно-симфонічного оркестру: вищої категорії, I категорії, II категорії.

Артисти духового
оркестру: вищої категорії, I категорії, II категорії.

Артисти оркестру
(ансамблю) народних інструментів: вищої категорії, I категорії, II категорії.

Артисти хорового
колективу (академічного): вищої категорії, I категорії, II категорії.

Артисти народного хору,
хору ансамблю пісні й танцю: вищої категорії, I категорії, II категорії.

Артисти танцювального
колективу, балету ансамблю пісні й танцю: вищої категорії, I категорії, II
категорії.

Артисти камерного
ансамблю (академічного): вищої категорії, I категорії, II категорії.

Акомпаніатори,
концертмейстери: вищої категорії, I категорії, II категорії.

Артисти розмовного
жанру: вищої категорії, I категорії, II категорії.

Артисти естрадного
оркестру (ансамблю) вищої категорії, I категорії, II категорії.

Артисти допоміжного
складу.

Клоуни, коміки циркові
(артисти цирку жанру “килимні”).

Артисти-канатохідці
(артисти цирку жанру “еквілібр”).

Артисти на трапеції.

Повітряні гімнасти
(артисти цирку жанру “повітряні гімнасти”): вищої категорії, I
категорії, II категорії.

Акробати циркові
(артисти цирку спортивно-акробатичного жанру): вищої категорії, I категорії, II
категорії.

Артисти-дресирувальники
хижих звірів, дресирувальники диких тварин, приборкувачі диких тварин усіх
видів: вищої категорії, I категорії, II категорії.

Артисти-дресирувальники
тварин усіх видів: вищої категорії, I категорії, II категорії.

Артисти цирку (кінного
жанру): вищої категорії, I категорії, II категорії.

Гіпнотизери,
ілюзіоністи, фокусники (артисти цирку ілюзійного жанру).

Жонглери (артисти цирку
жанру жонглювання).

Артисти цирку
(музичного жанру).

Імітатори (артисти
цирку розмовного жанру) та інші: вищої категорії, I категорії, II категорії.

Артисти цирку
(балетного жанру): вищої категорії, I категорії, II категорії.

Артисти оркестру
(цирку): вищої категорії, I категорії, II категорії.

Інспектори манежу (що
ведуть виставу): вищої категорії, I категорії, II категорії.

Асистенти циркового
номера, колективу (асистенти у номерах із хижими звірами).

Асистенти циркового
номера, колективу (асистенти в інших номерах).

Музеї,
заклади музейного типу, виставки, панорами

Заступник генерального
директора (директора).

Завідувач філіалу
музею, учений секретар.

Головний зберігач
фондів, головний художник, архітектор, інженер.

Головний бухгалтер.

Заступник головного
бухгалтера.

Завідувач: майстерні
реставраційної, відділу реставрації, виставки (пересувної), лабораторії
(освіта), сектору.

Начальник (завідувач)
відділу.

Зберігач фондів усіх
категорій.

Провідний, старший,
молодший науковий співробітник, науковий співробітник.

Лектор, екскурсовод,
палеограф, археограф; організатор подорожей (екскурсій).

Старший музейний
доглядач, музейний доглядач.

Художник – реставратор,
реставратор декоративно-художніх фарбувань, реставратор пам’яток дерев’яної
архітектури, реставратор пам’яток кам’яної архітектури, реставратор художніх
виробів та декоративних предметів, реставратор тканин, гобеленів та килимів.

Бібліотеки,
централізовані бібліотечні системи

Заступник генерального
директора (директора) бібліотеки.

Заступник генерального
директора (директора) централізованої бібліотечної системи.

Завідувач бібліотеки,
завідувач філіалу бібліотеки, централізованої бібліотечної системи.

Головний бухгалтер.

Заступник головного
бухгалтера.

Головний інженер.

Учений секретар.

Завідувач відділу,
сектору.

Головні: бібліотекар,
бібліограф.

Провідні: бібліотекар,
бібліограф.

Методист
культурно-освітнього закладу (бібліотечна справа).

Бібліотекар,
бібліограф, методист (без категорії, II та I категорій).

Редактор, художник (без
категорії, II та I категорій, провідний).

Клубні
заклади, центри культури і дозвілля, парки культури і відпочинку, зоопарки,
науково-методичні центри, будинки народної творчості

Директор (завідувач).

Заступник директора
(завідувача).

Керівник художній.

Головний бухгалтер.

Заступник головного
бухгалтера.

Головні: режисер,
балетмейстер, художник, хормейстер, диригент, інженер.

Головний адміністратор,
старший адміністратор, адміністратор.

Завідувач центру
(молодіжного).

Начальник (завідувач)
відділу, сектора, майстерні, лабораторії, виставки (пересувної), зоологічної
пересувної.

Методист
культурно-освітнього закладу.

Інструктор
культурно-освітнього закладу.

Диригент, хормейстер,
балетмейстер, режисер, художник-постановник, завідувач частини (художньої),
артист (у культосвітніх закладах).

Керівник студії за видами
мистецтва та художньої творчості, любительського об’єднання, клуба за
інтересами та ін.

Керівник аматорського
дитячого колективу (гуртка, студії та ін.).

Керівник аматорського
колективу (за видами мистецтва).

Організатор
культурно-дозвільної діяльності.

Розпорядники
танцювальних вечорів, ведучі дискотек.

Акомпаніатор,
концертмейстер.

Асистенти: режисера,
хормейстера, диригента, балетмейстера.

Централізовані
бухгалтерії

Головний бухгалтер.

Керівник групи обліку.

Посади
(професії), загальні для всіх закладів культури

Фахівці та професіонали
всіх категорій.

Інженер, інженер з
охорони праці, інженер-електронник, інженер-програміст, юрисконсульт, соціолог,
психолог, бухгалтер, інструктор з протипожежної профілактики всіх категорій.

Провідні: інженер,
економіст, редактор, інженер-електронник, інженер-програміст, юрисконсульт,
соціолог, психолог, бухгалтер, інструктор з протипожежної профілактики.

Завідувачі: архіву,
бюро перепусток, каси (квиткової), бюро, господарства, гуртожитку, експедиції,
зоосекції, камери схову, канцелярії, копіювально-розмножувального бюро,
костюмерної, пральні, пункту прокату, фотолабораторії, фільмотеки, фонотеки,
центрального складу (складу).

Старші: диспетчер,
інспектор, касир, табельник.

Контролер квитків,
касир квитковий.

Інші фахівці та
технічні службовці: економіст, редактор, стенографістка, архіваріус, агент з
постачання, друкарка, диктор, діловод, експедитор, комендант, копіювальник,
секретар-друкарка, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, паспортист,
інспектор з кадрів, секретар, статистик, товарознавець, черговий по гуртожитку.

____________

Матеріали до теми


Процес проведення перевірок листків непрацездатності пропонується вдосконалити
Кабінетом Міністрів зареєстровано у Верховній Раді проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо ...
Вдосконалено військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів
Уряд вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України. ...