...
Реєструйся

Про затвердження Змін до Порядку надання допомоги у зв’язку з безробіттям, зокрема одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.07.2012

м. Київ

N 439

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 серпня 2012 р. за N 1356/21668

Про затвердження Змін до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності

Відповідно до Законів України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття“, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 року N 307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2000 року за N 915/5136 (зі змінами), що додаються.

2. Державному центру зайнятості (П. Петрашко) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Віце-прем’єр-міністр України
Міністр

С. Тігіпко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова правління Фонду
загальнообов’язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття

В. Коломієць

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та професійних об’єднань,
заступник Голови ФПУ

Г. В. Осовий

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
17.07.2012 N 439

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 серпня 2012 р. за N 1356/21668

 

ЗМІНИ
до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 листопада 2000 року N 307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2000 року за N 915/5136 (зі змінами)

1. Пункт 2.10 розділу 2 після слів “трудового договору” доповнити словами “або виконували роботу (надавали послуги) за цивільно-правовими договорами”.

2. У пункті 6.5 розділу 6 слова “для осіб, яким визначена допомога по безробіттю без урахування страхового стажу” виключити.

3. У розділі 7:

3.1. У пункті 7.4:

абзац шостий викласти в такій редакції:

Безробітний протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про виплату допомоги по безробіттю одноразово зобов’язаний пройти державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи – підприємця.”;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

Органи Пенсійного фонду України на підставі інформації з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осібпідприємців про проведення реєстраційних дій щодо державної реєстрації юридичної особи незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осібпідприємців у встановленому порядку інформують Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.”.

3.2. Пункт 7.5 викласти в такій редакції:

“7.5. Виплата допомоги по безробіттю одноразово здійснюється через установи банків у встановленому порядку протягом 30 календарних днів після надходження від органів Пенсійного фонду України інформації про вчинення реєстраційних дій державним реєстратором щодо факту створення юридичної особи, набуття статусу підприємця фізичною особою.

У разі якщо особа протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про виплату допомоги по безробіттю одноразово не пройшла державну реєстрацію юридичної особи чи фізичної особи – підприємця без поважних причин, вона втрачає право на отримання виплати допомоги по безробіттю одноразово.

Поважними причинами вважаються хвороба громадянина, смерть родичів (чоловіка, дружини, батьків, дітей, братів, сестер, онуків, діда і баби), догляд за хворою дитиною віком до 14 років. Поважні причини підтверджуються документами, які особа подає до центру зайнятості.”.

 

Директор Департаменту соціального
страхування та партнерства

О. Постоюк

Матеріали до теми


Вдосконалено військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів
Уряд вдосконалив військовий облік осіб до 25 років, які вступають до вишів. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів України. ...
Роботодавці можуть у режимі реального часу подавати відомості про зміни у трудових відносин на вебпорталі ПФУ
До уваги усіх роботодавців, у яких відбулись зміни у трудових відносинах з працівниками після 8 червня 2024 року: відповідно до ...