Реєструйся

Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.07.2013

м. Київ

N 667
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 серпня 2013 р. за N 1367/23899

Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” та у зв’язку із впровадженням електронних документів на залізничному транспорті

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року N 59 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 року N 362), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року за N 218/2658, що додаються.

2. Департаменту фінансів соціальної сфери (Шнипко О. С.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рибака С. О.

Виконуючий обов’язки Міністра

А. Мярковський

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
19.07.2013 N 667
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 серпня 2013 р. за N 1367/23899

 

Зміни
до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон

1. У пункті 3 розділу I слова “дипломатичних установ України, які перебувають за кордоном у довгостроковому відрядженні” замінити словами “дипломатичної служби України, які направлені у довготермінове відрядження”.

2. У розділі II:

у пункті 12:

після абзацу третього доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

“У разі використання електронного проїзного/перевізного документа на поїзд підставою для відшкодування витрат на його придбання є роздрукований на паперовому носії посадочний документ (у разі перевезення багажу – роздрукований на паперовому носії перевізний документ; у разі окремого замовлення послуги (зокрема, послуги з користування комплектом постільних речей, резервування місць) – роздрукований на паперовому носії документ на послуги).

У разі повернення електронного проїзного/перевізного документа на поїзд до звіту додається роздрукований на паперовому носії документ на повернення.

Інформацію про наявність та статус електронного проїзного документа можна перевірити на офіційному веб-сайті Державної адміністрації залізничного транспорту України.”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий – шостий вважати відповідно абзацами сьомим – дев’ятим;
в абзаці восьмому слово “потяг” замінити словом “поїзд”.

3. У розділі III:

у пункті 11:

в абзаці першому слово “потяг” замінити словом “поїзд”;

доповнити пункт трьома новими абзацами такого змісту:

“У разі використання електронного проїзного/перевізного документа на поїзд підставою для відшкодування витрат на його придбання є роздрукований на паперовому носії посадочний документ (у разі перевезення багажу – роздрукований на паперовому носії перевізний документ; у разі окремого замовлення послуги (зокрема, послуги з користування комплектом постільних речей, резервування місць) – роздрукований на паперовому носії документ на послуги).

У разі повернення електронного проїзного/перевізного документа на поїзд до звіту додається роздрукований на паперовому носії документ на повернення.

Інформацію про наявність та статус електронного проїзного документа можна перевірити на офіційному веб-сайті Державної адміністрації залізничного транспорту України.”;

у підпункті “е” підпункту 16.2 пункту 16:

в абзаці другому:

у першому реченні слова “дипломатичних установ України, які перебувають за кордоном у довгостроковому відрядженні” замінити словами “дипломатичної служби України, які направлені у довготермінове відрядження”;

у другому реченні цифри та слова “50 відсотків зазначених сум” замінити цифрами та словами “40 відсотків сум добових витрат, визначених у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 N 98 для відповідної держави”;

абзац третій після слів “до інших держав” доповнити словами “(у тому числі до держав акредитації, які не є державою, до якої працівник направлений у довготермінове відрядження)”.

Директор Департаменту
фінансів соціальної сфери

О. Шнипко

 

Матеріали до теми


Оновлено Порядок видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності громадян на ринку праці
На засіданні Кабінету Міністрів України прийняли постанову від 01 грудня 2023 року № 1264 «Про внесення змін до Порядку видачі ...
Для військовослужбовців будуть нові відпустки і перелік інформації, яку дозволено поширювати: законопроєкт № 10313
У Верховній Раді великою групою народних депутатів з різних фракцій (що натякає — проблем з проходженням закону не повинно бути) ...