...
Реєструйся

Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.07.2013

м. Київ

N 667
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 серпня 2013 р. за N 1367/23899

Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” та у зв’язку із впровадженням електронних документів на залізничному транспорті

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року N 59 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 року N 362), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року за N 218/2658, що додаються.

2. Департаменту фінансів соціальної сфери (Шнипко О. С.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рибака С. О.

Виконуючий обов’язки Міністра

А. Мярковський

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
19.07.2013 N 667
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 серпня 2013 р. за N 1367/23899

 

Зміни
до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон

1. У пункті 3 розділу I слова “дипломатичних установ України, які перебувають за кордоном у довгостроковому відрядженні” замінити словами “дипломатичної служби України, які направлені у довготермінове відрядження”.

2. У розділі II:

у пункті 12:

після абзацу третього доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

“У разі використання електронного проїзного/перевізного документа на поїзд підставою для відшкодування витрат на його придбання є роздрукований на паперовому носії посадочний документ (у разі перевезення багажу – роздрукований на паперовому носії перевізний документ; у разі окремого замовлення послуги (зокрема, послуги з користування комплектом постільних речей, резервування місць) – роздрукований на паперовому носії документ на послуги).

У разі повернення електронного проїзного/перевізного документа на поїзд до звіту додається роздрукований на паперовому носії документ на повернення.

Інформацію про наявність та статус електронного проїзного документа можна перевірити на офіційному веб-сайті Державної адміністрації залізничного транспорту України.”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий – шостий вважати відповідно абзацами сьомим – дев’ятим;
в абзаці восьмому слово “потяг” замінити словом “поїзд”.

3. У розділі III:

у пункті 11:

в абзаці першому слово “потяг” замінити словом “поїзд”;

доповнити пункт трьома новими абзацами такого змісту:

“У разі використання електронного проїзного/перевізного документа на поїзд підставою для відшкодування витрат на його придбання є роздрукований на паперовому носії посадочний документ (у разі перевезення багажу – роздрукований на паперовому носії перевізний документ; у разі окремого замовлення послуги (зокрема, послуги з користування комплектом постільних речей, резервування місць) – роздрукований на паперовому носії документ на послуги).

У разі повернення електронного проїзного/перевізного документа на поїзд до звіту додається роздрукований на паперовому носії документ на повернення.

Інформацію про наявність та статус електронного проїзного документа можна перевірити на офіційному веб-сайті Державної адміністрації залізничного транспорту України.”;

у підпункті “е” підпункту 16.2 пункту 16:

в абзаці другому:

у першому реченні слова “дипломатичних установ України, які перебувають за кордоном у довгостроковому відрядженні” замінити словами “дипломатичної служби України, які направлені у довготермінове відрядження”;

у другому реченні цифри та слова “50 відсотків зазначених сум” замінити цифрами та словами “40 відсотків сум добових витрат, визначених у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 N 98 для відповідної держави”;

абзац третій після слів “до інших держав” доповнити словами “(у тому числі до держав акредитації, які не є державою, до якої працівник направлений у довготермінове відрядження)”.

Директор Департаменту
фінансів соціальної сфери

О. Шнипко

 

Матеріали до теми


Держслужбовці та поліцейські мають володіти англійською: прийнято відповідний проєкт закону № 9432
Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроєкт № 9432 щодо застосування англійської мови в Україні. Цей крок наближає Україну до членства ...
Більше часу для наукової діяльності: ухвалено закон про зменшення навчального навантаження на викладачів
В кінці минулого тижня Верховна Рада України ухвалила закон про підтримку наукової роботи в закладах вищої освіти. Ініціативні та інноваційні ...
Законопроєкт щодо вдосконалення порядку співвідношення між рангами державних службовців, посадових осіб та військовими званнями взято за основу
За результатами розгляду на пленарному засіданні 5 червня Верховна Рада прийняла за основу проєкт Закону про внесення змін до Закону ...