Реєструйся

Про затвердження змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 грудня 2013 року N 603


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.02.2015

м. Київ

N 16
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 лютого 2015 р. за N 227/26672

Про затвердження змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 грудня 2013 року N 603

Відповідно до абзацу третього пункту 6 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року N 869, абзацу п’ятого підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197, та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства
НАКАЗУЮ:
1. У пункті 4 наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 грудня 2013 року N 603 “Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за N 151/24928, слова ” – керівника апарату Білоусова А. Л.” замінити словами “відповідно до розподілу обов’язків.”.
2. Затвердити Зміни до Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 грудня 2013 року N 603, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за N 151/24928, що додаються.
3. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Кушнір С. І.) разом із Департаментом нормативно-правового регулювання (Малашкін М. А.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно до розподілу обов’язків.

Перший заступник Міністра

В. Є. Кістіон

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної регуляторної
служби України

К. М. Ляпіна

Міністр соціальної
політики України

П. Розенко

Перший заступник Голови
СПО роботодавців на
національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник Голови
СПО об’єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Виконавчий директор
Асоціації міст України

М. В. Пітцик


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
06 лютого 2015 року N 16
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 лютого 2015 р. за N 227/26672


ЗМІНИ
до Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій

1. У розділі I:
1) пункти 1.2, 1.3 викласти в такій редакції:
“1.2. Ці Норми поширюються на суб’єктів господарювання, які є виконавцями послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі – суб’єкти господарювання), органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади.
1.3. Рекомендований перелік і періодичність надання послуг з утримання прибудинкових територій та з прибирання у житлових будинках, гуртожитках та службових приміщеннях, наведені в додатках 1 та 2 до цих Норм. Періодичність надання послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення, централізованого опалення наведена в додатку 3 до цих Норм.
Рекомендований перелік і періодичність надання послуг з утримання прибудинкових територій та з прибирання у житлових будинках, гуртожитках та службових приміщеннях може бути змінено залежно від місцевих природно-кліматичних умов органами місцевого самоврядування.”;
2) в абзаці третьому пункту 1.4 слова “не більше” замінити словом “більш”.
2. У розділі II:
1) назву розділу викласти в такій редакції:
“II. Норми часу та матеріально-технічних ресурсів при утриманні будинків, споруд та прибудинкових територій. Норми обслуговування для робітників, зайнятих утриманням будинків, споруд, прибудинкових територій”;
2) пункт 2.3 доповнити реченням такого змісту: “Норми витрат матеріалів, наприклад “дрантя”, наведено з урахуванням їх обертальності.”;
3) абзац п’ятий пункту 2.6 викласти в такій редакції:
“Витрати ресурсів, пов’язані зі зносом немеханізованого інструменту, інвентарю, спецодягу тощо, у НЧМ не враховані. Приблизний перелік прибирального інвентарю і засобів прибирання, які видаються двірнику, наведено у додатку 4 до цих Норм. Приблизний перелік спецодягу, який видається двірнику, наведено у додатку 5 до цих Норм. Суб’єкт господарювання має право розширити або зменшити приблизний перелік і кількість інвентарю і засобів прибирання, а також спецодягу.”;
4) пункт 2.9 доповнити абзацом другим такого змісту:
“На пересування від одного об’єкта до іншого до норм витрат праці застосовуються поправні коефіцієнти: до 500 м – коефіцієнт 1,05; від 500 м до 1000 м – коефіцієнт 1,1; від 1000 м до 1500 м – коефіцієнт 1,15; понад 1500 м – коефіцієнт 1,2.”;
5) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:
“2.10. Норми обслуговування для робітників, зайнятих утриманням будинків, споруд та прибудинкових територій, визначаються суб’єктами господарювання виходячи з норм часу на виконання відповідних робіт, їх обсягів та періодичності виконання.”.
3. У розділі III:
1) пункт 3.5 викласти в такій редакції:
“3.5. Витрати ресурсів на надання послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, які не охоплені НЧМ, визначаються відповідно до діючих ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи, а за їх відсутності в зазначених нормах – за державними ресурсними елементними кошторисними нормами на будівельні роботи та іншими чинними нормативами.
Суб’єкти господарювання можуть розробляти власні норми на роботи, які не охоплені НЧМ, державними ресурсними елементними кошторисними нормами на ремонтно-будівельні роботи, державними ресурсними елементними кошторисними нормами на будівельні роботи та іншими чинними нормативами, для використання при наданні послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Такі норми не повинні погіршувати якість виконання відповідних робіт.”;
2) у пункті 3.6 слова “в організації, яка надає послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, робітники” замінити словами “робітники суб’єкта господарювання”.
4. У розділі IV:
1) у назві розділу слова “на виконання робіт з очищення території від снігу та льоду” виключити;
2) у пункті 4.4:
в абзаці десятому:
після слів “крутість яких” доповнити словом “становить”;
літеру “С” виключити;
у таблицях 30, 31, 33, 37 у назві колонки 1 слово “Норми” замінити словом “норми”;
абзац тридцять дев’ятий після слів “механічними газонокосарками” доповнити словами “, мотокосами (тримерами).”;
в абзаці сорок першому цифри “1-28-4” замінити цифрами “1-28-8”;
таблицю 28 викласти в такій редакції:
“Таблиця 28

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

На газонах суцільного типу ручними механічними газонокосарками

1-28-1

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,42

4,0

На газонах суцільного типу мотокосами (тримерами)

1-28-2

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,26

4,0

С270-0194-П2

Мотокоса (тример)

маш.-год.

0,26

 

На газонах комбінованого типу ручними механічними газонокосарками

1-28-3

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,45

4,0

На газонах комбінованого типу мотокосами (тримерами)

1-28-4

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,28

4,0

С270-0194-П2

Мотокоса (тример)

маш.-год.

0,26

 

На схилах та укосах ручними механічними газонокосарками

1-28-5

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,53

4,0

На схилах та укосах мотокосами (тримерами)

1-28-6

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,32

4,0

С270-0194-П2

Мотокоса (тример)

маш.-год.

0,32

 

На пустирях, незручних місцях, колишніх звалищах ручними механічними газонокосарками

1-28-7

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,60

4,0

На пустирях, незручних місцях, колишніх звалищах мотокосами (тримерами)

1-28-8

6113

Витрати праці садівника (біля будинку)

люд.-год.

0,37

4,0

 

С270-0194-П2

Мотокоса (тример)

маш.-год.

0,37

 
“;
у таблиці 35 у рядку з кодом норми 1-35-1 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,5” замінити цифрами “0,0124”;
у таблиці 37:
у рядку з кодом норми 1-37-1 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,3” замінити цифрами “0,0028”;
у рядку з кодом норми 1-37-2 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,4” замінити цифрами “0,0019”;
у рядку з кодом норми 1-37-3 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,3” замінити цифрами “0,0034”;
у таблиці 41 у рядку з кодом норми 1-41-1 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,11” замінити цифрами “0,0024”;
у таблиці 42 у рядку з кодом норми 1-42-1 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,13” замінити цифрами “0,0009”;
після абзацу сто восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:
“1-44-5: очищення кришок або решіток; транспортування сміття до встановленого місця на відстань до 100 м;
1-44-6: очищення поверхонь зливостічних лотків; транспортування сміття до встановленого місця на відстань до 100 м;
1-44-7: пробивання борозен у полою та їх прочищення;
1-44-8: зганяння талої чи дощової води з території, що прибирається;
1-44-9: розставляння стояків, натягування сигнальної стрічки.”.
У зв’язку з цим абзаци сто дев’ятий – сто одинадцятий вважати відповідно абзацами сто чотирнадцятим – сто шістнадцятим;
абзац сто шістнадцятий викласти в такій редакції:
“1-44-3, 1-44-5: 10 шт.;”;
після абзацу сто шістнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:
“1-44-6: 100 пог. м лотків;
1-44-7: 100 пог. м борозен;
1-44-8: 10 кв. м;
1-44-9: 100 пог. м огорожі.”;
доповнити таблицю 44 новими рядками такого змісту:

Очищення кришок колодязів та водостічних решіток

1-44-5

9162.2

Витрати праці двірника

люд.-год.

0,84

1,0

Очищення поверхонь зливостічних лотків

1-44-6

9162.2

Витрати праці двірника

люд.-год.

1,26

1,0

Улаштування в період відлиги борозен у полою для відведення талої води у водовідвідні пристрої

1-44-7

9162.2

Витрати праці двірника

люд.-год.

0,25

1,0

Відведення з території, що прибирається, талої та дощової води у відповідні комунікації (колодязі, канави тощо)

1-44-8

9162.2

Витрати праці двірника

люд.-год.

0,11

1,0

Установлення огорож у місцях, що небезпечні для пішоходів

1-44-9

9162.2

Витрати праці двірника

люд.-год.

0,39

1,0

 

За проектом

Стрічка сигнальна

пог. м

105

 

 

За проектом

Лісоматеріали

куб. м

За проектом

 

 

За проектом

Цвяхи

т

За проектом

 
“;
3) у пункті 4.5:
у таблиці 48:
у рядку з кодом норми 1-48-1 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,08” замінити цифрами “0,0009”;
у рядку з кодом норми 1-48-2 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,15” замінити цифрами “0,0021”;
у таблиці 49 у рядку з кодом норми 1-49-1 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,22” замінити цифрами “0,0023”;
у таблиці 50:
у рядку з кодом норми 1-50-1 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,1” замінити цифрами “0,0016”;
у рядку з кодом норми 1-50-2 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,25” замінити цифрами “0,0034”;
у рядку з кодом норми 1-50-3 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,1” замінити цифрами “0,0011”;
у рядку з кодом норми 1-50-4 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,25” замінити цифрами “0,0022”;
у таблиці 51:
у рядку з кодом норми 1-51-1 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,13” замінити цифрами “0,0049”;
у рядку з кодом норми 1-51-2 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,3” замінити цифрами “0,01”;
у рядку з кодом норми 1-51-3 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,05” замінити цифрами “0,0002”;
4) у пункті 4.6:
у таблиці 56:
у рядку з кодом норми 1-56-1 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,3” замінити цифрами “0,001”;
у рядку з кодом норми 1-56-2 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,3” замінити цифрами “0,0013”;
у рядку з кодом норми 1-56-3 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,3” замінити цифрами “0,0015”;
у рядку з кодом норми 1-56-4 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,3” замінити цифрами “0,0019”;
у рядку з кодом норми 1-56-4 для ресурсу “Розчин мийний” у колонці 4 “Одиниця вимірювання” слово “Кг” замінити словом “кг”;
у таблиці 57:
у рядку з кодом норми 1-57-1 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,3” замінити цифрами “0,0013”;
у рядку з кодом норми 1-57-2 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,3” замінити цифрами “0,0016”;
у рядку з кодом норми 1-57-3 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,3” замінити цифрами “0,0019”;
у рядку з кодом норми 1-57-4 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,3” замінити цифрами “0,0022”;
у таблиці 58:
у рядку з кодом норми 1-58-1 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,6” замінити цифрами “0,0015”;
у рядку з кодом норми 1-58-2 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,6” замінити цифрами “0,0019”;
у рядку з кодом норми 1-58-3 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,6” замінити цифрами “0,0023”;
у рядку з кодом норми 1-58-4 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,6” замінити цифрами “0,0027”;
у таблиці 59:
у рядку з кодом норми 1-59-1 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,6” замінити цифрами “0,001”;
у рядку з кодом норми 1-59-2 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,6” замінити цифрами “0,0014”;
у таблиці 60:
у рядку з кодом норми 1-60-1 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,3” замінити цифрами “0,0066”;
у рядку з кодом норми 1-60-2 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,3” замінити цифрами “0,008”;
у рядку з кодом норми 1-60-3 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,3” замінити цифрами “0,0083”;
у рядку з кодом норми 1-60-4 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,3” замінити цифрами “0,011”;
у рядку з кодом норми 1-60-5 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,3” замінити цифрами “0,006”;
у рядку з кодом норми 1-60-6 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,3” замінити цифрами “0,0079”;
у рядках з кодами норм 1-60-6, 1-60-7, у назві НЧМ слова “Суцільне скло” замінити словом “Скло”;
у рядку з кодом норми 1-60-7 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,3” замінити цифрами “0,0091”;
у таблиці 61:
у рядку з кодом норми 1-61-1 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,3” замінити цифрами “0,0087”;
у рядку з кодом норми 1-61-2 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,3” замінити цифрами “0,01”;
у рядку з кодом норми 1-61-3 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,3” замінити цифрами “0,0123”;
у рядку з кодом норми 1-61-4 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,3” замінити цифрами “0,0145”;
у рядку з кодом норми 1-61-5 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,3” замінити цифрами “0,0082”;
у рядку з кодом норми 1-61-6 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,3” замінити цифрами “0,01”;
у рядках з кодами норм 1-61-6, 1-61-7, у назві НЧМ слова “Суцільне скло” замінити словом “Скло”;
у рядку з кодом норми 1-61-7 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,3” замінити цифрами “0,0117”;
в абзаці тридцять шостому слово “ганчіркою” замінити словом “щіткою”;
у таблиці 62 рядок шифру “С111-1608” ресурсу “Дрантя” виключити;
у таблиці 63:
у рядку з кодом норми 1-63-1 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,15” замінити цифрами “0,0037”;
у рядку з кодом норми 1-63-2 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,22” замінити цифрами “0,0056”;
у рядку з кодом норми 1-63-3 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,20” замінити цифрами “0,005”;
в абзаці сорок четвертому цифри “1-64-3” замінити цифрами “1-64-4”;
в абзаці сорок шостому після цифр “1-64-1” доповнити цифрами “, 1-64-4”;
у таблиці 64:
у рядку з кодом норми 1-64-1 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,06” замінити цифрами “0,005”;
у рядку з кодом норми 1-64-2 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,11” замінити цифрами “0,0041”;
у рядку з кодом норми 1-64-3 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,20” замінити цифрами “0,0032”;
у рядку з кодом норми 1-64-4 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,2” замінити цифрами “0,0077”;
в абзаці п’ятдесят третьому літеру “м.” замінити словами “кв. м.”;
у таблиці 65:
у рядку з кодом норми 1-65-1 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,40” замінити цифрами “0,0069”;
у рядку з кодом норми 1-65-2 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,25” замінити цифрами “0,0028”;
у рядку з кодом норми 1-65-3 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,30” замінити цифрами “0,0032”;
у таблиці 66 у рядку з кодом норми 1-66-1 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,10” замінити цифрами “0,0002”;
у таблиці 71:
у рядку з кодом норми 1-71-1 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,10” замінити цифрами “0,0055”;
у рядку з кодом норми 1-71-2 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,13” замінити цифрами “0,0065”;
у рядку з кодом норми 1-71-3 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,10” замінити цифрами “0,0059”;
у рядку з кодом норми 1-71-4 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,15” замінити цифрами “0,0066”;
у таблиці 72:
у рядку з кодом норми 1-72-1 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,10” замінити цифрами “0,0052”;
у рядку з кодом норми 1-72-2 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,13” замінити цифрами “0,0062”;
у рядку з кодом норми 1-72-3 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,10” замінити цифрами “0,0056”;
у рядку з кодом норми 1-72-4 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,15” замінити цифрами “0,0063”;
у таблиці 73:
у рядку з кодом норми 1-73-1 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,30” замінити цифрами “0,0087”;
після рядка з кодом норми 1-73-1 доповнити новим рядком такого змісту:

Чоловічий туалет
“;
у рядку з кодом норми 1-73-2 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,3” замінити цифрами “0,0094”;
у таблиці 74:
після рядка з кодом норми 1-74-2 ресурсу “Витрати праці робітника з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями” доповнити новим рядком такого змісту:

 

С111-1608

Дрантя

кг

0,0044

 
“;
у рядку з кодом норми 1-74-3 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,10” замінити цифрами “0,005”;
у рядку з кодом норми 1-74-4 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,15” замінити цифрами “0,0069”;
5) у пункті 4.7:
абзаци тридцять другий та тридцять третій викласти в такій редакції:
“1-81-1: зливання води із системи, огляд системи, складання опису недоліків, консервування;
1-81-2: огляд та запускання системи, загальна перевірка працездатності системи.”;
в абзаці тридцять четвертому цифру та слова “1 поливальна система” замінити цифрами та словами “100 пог. м”;
абзац шістдесят четвертий доповнити словами “компенсатора, водонапірного бака”;
після абзацу шістдесят шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
“1-87-8: відкриття бака, очищення бака від бруду та іржі, знезараження та промивання бака, закриття бака.”.
У зв’язку з цим абзаци шістдесят сьомий – двісті двадцять четвертий вважати відповідно абзацами шістдесят восьмим – двісті двадцять п’ятим;
абзац шістдесят восьмий викласти в такій редакції:
“Одиниця вимірювання:”;
після абзацу шістдесят восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:
“1-87-1 – 1-87-7: 1 шт.;
1-87-8: 1 куб. м бака.”.
У зв’язку з цим абзаци шістдесят дев’ятий – двісті двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами сімдесят першим – двісті двадцять сьомим;
доповнити таблицю 87 новими рядками такого змісту:

Очищення, промивання, знезараження водонапірних баків на горищах будівель

1-87-8

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

5,14

4,0

С142-10-2

Вода

куб. м

За проектом

 

За проектом

Засоби для знезараження

кг

За проектом

 
“;
абзац вісімдесят третій після слова “системи” доповнити словами “гарячого та холодного водопостачання і”;
абзац вісімдесят п’ятий викласти в такій редакції:
“1-91-1: перекриття води, відкриття доступу до внутрішньої порожнини труби, пробивання засмічення дротом або тросом на відстань до 4 м, видалення бруду, закриття доступу до внутрішньої порожнини труби, відкриття води;”;
після абзацу вісімдесят п’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:
“1-91-2, 1-91-4, 1-94-6: додавати на кожен наступний метр трубопроводу понад 4 м;
1-91-3, 1-91-5: знімання кришки або ревізії, пробивання засмічення дротом або тросом на відстань до 4 м, видалення бруду, встановлення кришки або ревізії.”.
У зв’язку з цим абзаци вісімдесят шостий – двісті двадцять сьомий вважати відповідно абзацами вісімдесят восьмим – двісті двадцять дев’ятим;
в абзаці вісімдесят восьмому цифру та слово “1 операція.” виключити;
після абзацу вісімдесят восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:
“1-91-1, 1-91-3, 1-91-5: 1 операція;
1-91-2, 1-91-4, 1-91-6: 1 м трубопроводу.”.
У зв’язку з цим абзаци вісімдесят дев’ятий – двісті двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’яносто першим – двісті тридцять першим;
таблицю 91 викласти в такій редакції:
“Таблиця 91

Код норми

Шифр ресурсу

Назва ресурсу

Одиниця вимірювання

Витрати ресурсу

Середній розряд робіт

1

2

3

4

5

6

Система гарячого та холодного водопостачання

1-91-1

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

2,23

3,0

1-91-2

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,3

3,0

Система водовідведення, діаметр умовного проходу до 50 мм

1-91-3

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

1,80

3,0

1-91-4

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,24

3,0

Система водовідведення, діаметр умовного проходу до 100 мм

1-91-5

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

1,40

3,0

1-91-6

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

0,20

3,0
“;
абзац дев’яносто сьомий викласти в новій редакції:
“1-93-1, 1-93-2: зняття показів за необхідності, знімання приладів з від’єднанням від трубопроводів, огляд та встановлення”;
у таблиці 105 після рядка з кодом норми 1-105-1 шифру “За проектом” ресурсу “Фарба олійна” доповнити новими рядками такого змісту:

 

111-1597

Азбестоцементна суміш

куб. м

За проектом

 

За проектом

Сітка металева

кв. м

1,02

 
“;
у таблиці 107 у рядку з кодом норми 1-107-1 для ресурсу “Теплова ізоляція” у колонці 4 “Одиниця вимірювання” цифри і літеру “1 м 2” замінити словами “кв. м”;
після абзацу сто сімдесят восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:
“1-112-4: розбирання ущільнення муфти у чашці трійника каналізаційного стояка та зливного відводу унітаза, розбирання кріплення бачка до унітаза, заміна муфт та манжетів, збирання та перевірка приладу;
1-112-5: відкриття кришки бачка, очищення бачка від вапнякових відкладень, закриття кришки бачка.”.
У зв’язку з цим абзаци сто сімдесят дев’ятий – двісті тридцять перший вважати відповідно абзацами сто вісімдесят першим – двісті тридцять третім;
абзац сто вісімдесят другий після цифр “1-112-4” доповнити цифрами “, 1-112-5”;
доповнити таблицю 112 новими рядками такого змісту:

Очищення бачків від вапнякових відкладень

1-112-5

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

1,66

3,0
“;
у таблиці 113:
після рядка з кодом норми 1-113-3 шифру “7136.2” ресурсу “Витрати праці слюсаря-сантехніка” доповнити новими рядками такого змісту:

 

За проектом

Сифони для пластмасових трубопроводів

шт.

10

 

За проектом

Герметик

л

0,15

 
“;
після рядка з кодом норми 1-113-4 шифру “7136.2” ресурсу “Витрати праці слюсаря-сантехніка” доповнити новими рядками такого змісту:

 

За проектом

Сифони для чавунних трубопроводів

шт.

10

 

За проектом

Герметик

л

0,15

 
“;
після рядка з кодом норми 1-113-5 шифру “7136.2” ресурсу “Витрати праці слюсаря-сантехніка” доповнити новим рядком такого змісту:

 

За проектом

Трапи чавунні діаметром до 50 мм

шт.

10

 
“;
після рядка з кодом норми 1-113-6 шифру “7136.2” ресурсу “Витрати праці слюсаря-сантехніка” доповнити новим рядком такого змісту:

 

За проектом

Трапи чавунні діаметром до 100 мм

шт.

10

 
“;
в абзаці сто дев’яносто шостому:
слова “вентиляційної решітки” замінити словами “вентиляційних решіток”;
слово “нової” замінити словом “нових”;
після абзацу сто дев’яносто шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
“1-114-3: перевірка каналізаційних витяжок.”.
У зв’язку з цим абзаци сто дев’яносто сьомий – двісті тридцять третій вважати відповідно абзацами сто дев’яносто восьмим – двісті тридцять четвертим;
після абзацу двохсотого доповнити новим абзацом такого змісту:
“1-114-3: 100 шт.”.
У зв’язку з цим абзаци двісті перший – двісті тридцять четвертий вважати відповідно абзацами двісті другим – двісті тридцять п’ятим;
у таблиці 114:
у рядках з кодами норм 1-114-1, 1-114-2 цифри “7136.2” замінити цифрами “7122”;
доповнити таблицю новими рядками такого змісту:

Перевірка несправностей каналізаційних витяжок

1-114-3

7136.2

Витрати праці слюсаря-сантехніка

люд.-год.

9,1

4,0
“;
6) у пункті 4.8:
в абзаці дев’ятому цифри “1-121-5” замінити цифрами “1-120-5”;
у таблиці 120:
після рядка з кодом норми 1-120-1 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новим рядком такого змісту:

 

За проектом

Плавка вставка

шт.

За проектом

 
“;
після рядка з кодом норми 1-120-5 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новим рядком такого змісту:

 

За проектом

Плавка вставка

шт.

За проектом

 
“;
у таблиці 121:
після рядка з кодом норми 1-121-3 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новими рядками такого змісту:

 

За проектом

Проводи ізольовані, число і переріз жил в проводі: 3 х 1,5 кв. мм; 3 х 2,5 кв. мм

пог. м

1,02

 

С1544-93

Стрічка ізоляційна прогумована на основі бавовняних тканин однобічна

кг

За проектом

 
“;
після рядка з кодом норми 1-121-4 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новими рядками такого змісту:

 

За проектом

Проводи ізольовані, число і переріз жил в проводі: 2 х 1,5 кв. мм; 2 х 2,5 кв. мм

пог. м

1,02

 

С1544-93

Стрічка ізоляційна прогумована на основі бавовняних тканин однобічна

кг

За проектом

 
“;
у таблиці 122:
після рядка з кодом норми 1-122-1 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новим рядком такого змісту:

 

С1547-1

Лампи розжарювання

шт.

1

 
“;
після рядка з кодом норми 1-122-2 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новими рядками такого змісту:

 

За проектом

Лампи денного світла

шт.

1

 

За проектом

Пускачі для ламп денного світла

шт.

За проектом

 
“;
після рядка з кодом норми 1-122-3 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новим рядком такого змісту:

 

С1547-1

Лампи розжарювання

шт.

1

 
“;
після рядка з кодом норми 1-122-4 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новими рядками такого змісту:

 

За проектом

Лампи денного світла

шт.

1

 

За проектом

Пускачі для ламп денного світла

шт.

За проектом

 
“;
у таблиці 123:
після рядків з кодами норм 1-123-1, 1-123-2 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новими рядками такого змісту:

 

За проектом

Патрони електричні

шт.

10

 

С111-1604

Папір шліфувальний

кв. м

0,005

 
“;
у таблиці 124:
після рядка з кодом норми 1-124-1 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новим рядком такого змісту:

 

С111-1604

Папір шліфувальний

кв. м

0,0005

 
“;
після рядка з кодом норми 1-124-2 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новими рядками такого змісту:

 

За проектом

Вимикач

шт.

1

 

С111-1604

Папір шліфувальний

кв. м

0,0005

 
“;
після рядка з кодом норми 1-124-3 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новим рядком такого змісту:

 

С111-1604

Папір шліфувальний

кв. м

0,0005

 
“;
після рядка з кодом норми 1-124-4 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новими рядками такого змісту:

 

За проектом

Розетка штепсельна

шт.

1

 

С111-1604

Папір шліфувальний

кв. м

0,0005

 
“;
у таблиці 125:
після рядка з кодом норми 1-125-1 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новими рядками такого змісту:

 

За проектом

Запобіжники електричні

шт.

10

 

С111-1604

Папір шліфувальний

кв. м

0,006

 
“;
після рядка з кодом норми 1-125-2 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новими рядками такого змісту:

 

За проектом

Вимикачі автоматичні

шт.

10

 

С111-1604

Папір шліфувальний

кв. м

0,005

 
“;
після рядка з кодом норми 1-125-3 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новими рядками такого змісту:

 

За проектом

Ключі керування

шт.

10

 

С111-1604

Папір шліфувальний

кв. м

0,005

 
“;
після рядка з кодом норми 1-125-4 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новими рядками такого змісту:

 

За проектом

Кнопки керування

шт.

10

 

С111-1604

Папір шліфувальний

кв. м

0,005

 
“;
у таблиці 126:
після рядка з кодом норми 1-126-2 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новим рядком такого змісту:

 

За проектом

Конфорки чавунні для підлогових стаціонарних плит

шт.

10

 
“;
після рядка з кодом норми 1-126-3 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новими рядками такого змісту:

 

За проектом

ТЕНи для підлогових стаціонарних плит

шт.

10

 

С111-1604

Папір шліфувальний

кв. м

0,007

 
“;
після рядка з кодом норми 1-126-4 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новим рядком такого змісту:

 

За проектом

Терморегулятор жарової шафи

шт.

10

 
“;
у таблиці 127:
після рядка з кодом норми 1-127-1 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новим рядком такого змісту:

 

За проектом

Перемикачі потужності для підлогових стаціонарних плит

шт.

10

 
“;
після рядка з кодом норми 1-127-2 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новим рядком такого змісту:

 

За проектом

Кільце обода конфорки для підлогових стаціонарних плит

шт.

10

 
“;
після рядка з кодом норми 1-127-3 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новим рядком такого змісту:

 

За проектом

Лампи освітлення жарової шафи

шт.

10

 
“;
після рядка з кодом норми 1-127-4 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новим рядком такого змісту:

 

За проектом

Ручка перемикача для підлогових стаціонарних плит

шт.

10

 
“;
у таблиці 128:
після рядка з кодом норми 1-128-1 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новим рядком такого змісту:

 

За проектом

Скло жарової шафи

шт.

10

 
“;
після рядка з кодом норми 1-128-2 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новими рядками такого змісту:

 

За проектом

Вимикач автоматичний

шт.

10

 

С111-1604

Папір шліфувальний

кв. м

0,006

 
“;
після рядка з кодом норми 1-128-3 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новими рядками такого змісту:

 

За проектом

Вилка штепсельна

шт.

10

 

С111-1604

Папір шліфувальний

кв. м

0,006

 
“;
у таблиці 130:
після рядка з кодом норми 1-130-1 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новим рядком такого змісту:

 

За проектом

Гайки та шпильки для кріплення електропроводки

шт.

10

 
“;
після рядка з кодом норми 1-130-2 шифру “7241.1” ресурсу “Витрати праці електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування” доповнити новим рядком такого змісту:

 

За проектом

Кронштейни для кріплення електропроводки

шт.

10

 
“;
7) у пункті 4.9:
у таблиці 147:
у рядку з кодом норми 1-147-1 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,02” замінити цифрами “0,0405”;
у рядку з кодом норми 1-147-2 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,02” замінити цифрами “0,0286”;
у рядку з кодом норми 1-147-3 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,02” замінити цифрами “0,0245”;
у рядку з кодом норми 1-147-4 для ресурсу “Дрантя” у колонці 5 “Витрати ресурсу” цифри “0,02” замінити цифрами “0,0222”.
5. Розділ V виключити.
6. У назві додатка 2:
слово “Перелік” замінити словами “Рекомендований перелік”;
після слів “у житлових будинках” доповнити словами “, гуртожитках та службових приміщеннях”.
7. Додаток 6 виключити.
8. Додатки 1, 3, 4 викласти в новій редакції, що додаються.

Директор Департаменту
систем життєзабезпечення
та житлової політики

С. І. Кушнір


Додаток 1
до Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій
(пункт 1.3)


Рекомендований перелік і періодичність виконання робіт з утримання прибудинкової території

N з/п

Назва робіт

Періодичність

Код НЧМ

1

2

3

4

I. Утримання в чистоті прибудинкової території

 

1

Миття струменем із шланга асфальтового покриття тротуарів, дворів, які входять в площу прибирання закріпленої території навколо житлового комплексу, а також майданчиків, у тому числі під контейнерами для збирання побутових відходів

Щодня за графіком у весняно-літній період

1-25-1 – 1-25-3; 1-44-2

2

Очищення приямків, вимощень та поверхонь зливостічних лотків і кришок колодязів від піску і сміття після миття асфальтового покриття

Також

1-44-3 – 1-44-6;

3

Поливання території за допомогою шланга

Щодня – якщо суха погода, у весняно-літній період – до ранкового прибирання

1-23-1 – 1-23-3

4

Прибирання опалого листя, скошеної трави з території

За необхідності

1-39-1; 1-40-1

5

Підмітання території

Протягом дня за графіком

1-21-1 – 1-21-9; 1-44-1

6

Поливання зелених насаджень за допомогою поливального шланга (або лійками)

У літній період, якщо суха погода, два рази на день (вранці і ввечері в години, які встановлені адміністрацією)

1-24-1

7

Посипання території піском, піскосоляною сумішшю тощо

У зимовий період – за наявності ожеледиці 4 – 8 раз на місяць

1-20-1 – 1-20-3

8

Підготування піску, піскосоляної суміші тощо для посипання та транспортування підготовленого матеріалу до місця посипання

За необхідності

1-18-1; 1-19-1

9

Утримання у справному і охайному стані урн, очищення їх від сміття

Щодня

1-36-1 – 1-36-3

10

Промивання тротуарних урн

Один раз на місяць

1-37-1 – 1-37-3; 1-38-1 – 1-38-3

11

Прибирання території, що входить у площу прибирання двірника, від снігу, який щойно випав, і згрібання його у вали

На тротуарах – з початком снігопаду, у дворах – у той самий день

1-1-1 – 1-1-9; 1-2-1 – 1-2-9; 1-6-1 – 1-6-3

12

Очищення покрівлі від снігу, зсування скинутого з даху снігу до купи або у вали

За необхідності

1-11-1 – 1-11-2; 1-12-1

13

Очищення території від ущільненого снігу і полою

Після прибирання основної маси снігу

1-7-1 – 1-7-3; 1-8-1 – 1-8-3; 1-9-1 – 1-9-3

14

Очищення від снігу, полою і льоду східців, вимощень, майданчиків, водостічних труб, кришок водопровідних, каналізаційних, пожежних та інших колодязів, а також поверхневих зливостічних лотків

У зимовий період за необхідності

1-3-1 – 1-3-2; 1-10-1 – 1-10-2; 1-13-1

15

Сколювання льоду та перекидання снігу і відколу

У зимовий період за необхідності

1-14-1 – 1-14-2; 1-15-1

16

Завантаження і розвантаження снігу та льоду, вивезення якого здійснюється своїми або найманими транспортними засобами, включаючи сніг, який скинули з даху

За необхідності

1-16-1 – 1-16-4; 1-17-1 – 1-17-2

17

Участь у механізованому прибиранні

За необхідності

1-4-1 – 1-4-3; 1-5-1; 1-22-1 – 1-22-3

18

Улаштування в період відлиги борозен в полою для відведення талої води у водовідвідні пристрої

У зимовий і весняний періоди за необхідності

1-44-7

19

Відведення з території, яка прибирається, талої та дощової води у відповідні комунікації (колодязі, канави тощо)

За необхідності

1-44-8

20

Установлення огорож у місцях, які небезпечні для пішоходів, на час скидання снігу з дахів (при утворенні великих льодових бурульок на звисах покрівель та при простукуванні відшарованої і нетривкої штукатурки на фасадах будинків)

За необхідності

1-44-9

21

Очищення кришок каналізаційних колодязів, водостічних решіток, люків для стоку води і приямків

За необхідності

1-44-5

22

Підготовка для завантаження баків із сміттям, миття сміттєзбірних баків після їх спорожнення, прибирання контейнерних майданчиків та території після від’їзду сміттєвоза і встановлення спорожнілих баків на місця

Згідно з установленим графіком вивезення побутових відходів

1-50-1 – 1-50-4; 1-52-1

23

Навантаження сміття на транспортні засоби або ємності вручну

За графіком

1-55-1 – 1-55-3

24

Видалення сміття зі сміттєприймальних камер, переміщення контейнерів до місця зберігання для вивезення

1 раз на день

1-46-1 – 1-46-9

25

Профілактичний огляд сміттєпроводів, сміттєзбірників, усунення засмічень

1 раз на місяць

1-45-1

26

Прибирання бункерів, завантажувальних клапанів (очищення), прибирання сміттєприймальних камер

1 раз на добу

1-47-1; 1-48-1 – 1-48-2; 1-49-1; 1-51-1 – 1-51-3

27

Дезінфекція всіх елементів стволів сміттєпроводів і сміттєзбірників

1 раз на місяць

1-53-1 – 1-53-3; 1-54-1 – 1-54-2

28

Утримання в порядку помийних ям та дворових туалетів, які приєднані до місцевої мережі водовідведення, а також туалетів з вигрібними ямами. Миття їх та дезінфекція

Постійно, із щоденним прибиранням приміщень туалетів

1-35-1

29

Промивання номерних ліхтарів, покажчиків

1 раз на місяць

1-41-1; 1-42-1

30

Прибирання підвалів, горищ, бойлерних від побутових відходів з видаленням сторонніх предметів

За необхідності, але не менше 2 разів на рік

1-56-1 – 1-56-4; 1-57-1 – 1-57-4

II. Різні роботи

1

Вивішування в установлені дні державних прапорів на фасадах будинків, а також зняття та зберігання їх

За вказівкою управителя

1-43-1

2

Догляд за зеленими насадженнями (косіння трави, прибирання газонів)

За необхідності

1-27-1 – 1-27-4; 1-28-1 – 1-28-8; 1-29-1 – 1-29-2; 1-30-1 – 1-30-2; 1-31-1 – 1-31-2; 1-32-1 – 1-32-2; 1-33-1 – 1-33-2; 1-34-1 – 1-34-3

3

Догляд за поливальною системою

2 рази на рік (навесні і восени)

1-26-1 – 1-26-2


Додаток 3
до Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій
(пункт 1.3)


Періодичність надання послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення, централізованого опалення

N з/п

Назва послуги

Періодичність виконання послуг

Код КП

1

2

3

4

1

Санітарно-технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем

 

 

1.1

Проведення загальних, непередбачених та профілактичних оглядів

 

 

1.1.1

Огляд обладнання системи централізованого опалення

2 рази на рік

7136.2

1.1.2

Огляд обладнання системи гарячого і холодного водопостачання

2 рази на рік

7136.2

1.1.3

Огляд опалювальних приладів централізованого опалення в опалювальний період

3 рази на рік

7136.2

1.1.4

Огляд запірно-регулювальної арматури централізованого опалення на горищних та у підвальних приміщеннях в опалювальний період

3 рази на рік

7136.2

1.1.5

Огляд системи водовідведення

2 рази на рік

7136.2

1.2

Система централізованого опалення

 

 

1.2.1

Регулювання та гідравлічне випробовування систем централізованого опалення

1 раз на рік

7136.2

1.2.2

Промивання трубопроводів та приладів систем централізованого опалення

1 раз на 4 роки

7136.2

1.2.3

Усунення течі в трубопроводах, приладах та арматурі

За необхідності

7136.2

1.2.4

Поновлення сальникових ущільнень

2 рази на рік

7136.2

1.2.5

Укріплення ізоляції трубопроводів

1 раз на рік

7136.2

1.2.6

Огляд та очищення конденсаційних горщиків, інжекторів, елеваторів, змішувачів, редукційних клапанів, регулювальних кранів та вентилів, засувок, грязьовиків, повітрозбірників, компенсаторів, вантузів у міжопалювальний період

1 раз на рік

7136.2

1.2.7

Очищення від накипу запірної арматури

1 раз на рік

7136.2

1.2.8

Закріплення трубопроводів

За необхідності

7136.2

1.2.9

Консервація та розконсервація системи централізованого опалення

2 рази на рік

7136.2

1.2.10

Оглядання та підтягування на трубах контргайок, муфт або їх заміна в опалювальний період

2 рази на рік

7136.2

1.2.11

Заміна прокладок у фланцевих з’єднаннях

1 раз на 3 роки

7136.2

1.2.12

Перевірка контрольно-вимірювальних приладів

2 рази на рік

7136.2

1.2.13

Очищення від бруду та іржі розширювального бака, часткове відновлення його теплоізоляції

1 раз на рік

7136.2

1.2.14

Протирання пробкових кранів

Не рідше 1 разу на 4 роки

7136.2

1.2.15

Ліквідація повітряних пробок в системі централізованого опалення

За необхідності

7136.2

1.3

Системи холодного водопостачання, водовідведення

 

 

1.3.1

Регулювання та гідравлічне випробовування систем водопостачання

2 рази на рік

7136.2

1.3.2

Ущільнення згонів

2 рази на рік

7136.2

1.3.3

Усунення засмічень внутрішньобудинкових водопровідних мереж та каналізаційних випусків

2 рази на рік

7136.2

1.3.4

Протирання пробкових кранів змішувачів

Не рідше 1 разу на 4 роки

7136.2

1.3.5

Поновлення сальникових ущільнень

2 рази на рік

7136.2

1.3.6

Установлення обмежувачів – дросельних шайб

За необхідності

7136.2

1.3.7

Закріплення трубопроводів

За 2 рази на рік

7136.2

1.3.8

Перевірка несправностей каналізаційних витяжок

2 рази на рік

7136.2

1.3.9

Утеплення зовнішніх водозабірних кранів та колонок

1 раз на рік

7136.2

1.3.10

Підкарбування розтрубів та ущільнення стиків каналізаційних труб

1 раз на рік

7136.2

1.3.11

Очищення, промивання, знезараження водонапірних баків на горищах будівель

2 рази на рік

7136.2

1.3.12

Установлення у кришці ревізій гумових прокладок

1 раз на 4 роки

7136.2

1.3.13

Очищення трубопроводу без ізоляції

За необхідності

7136.2

1.4

Система гарячого водопостачання

 

 

1.4.1

Регулювання та гідравлічне випробовування систем гарячого водопостачання

2 рази на рік

7136.2

1.4.2

Регулювання триходових кранів

2 рази на рік

7136.2

1.4.3

Поновлення сальникових ущільнень

2 рази на рік

7136.2

1.4.4

Ущільнення згонів

2 рази на рік

7136.2

1.4.5

Укріплення ізоляції трубопроводів

1 раз на рік

7136.2

1.4.6

Огляд та очищення грязьовиків, повітрозбирачів, вантузів, компенсаторів регулювальних кранів, вентилів, засувок

1 раз на рік

7136.2

1.4.7

Очищення від накипу бойлерів, змійовиків, запірної арматури

1 раз на рік

7136.2

1.4.8

Закріплення трубопроводів

За необхідності

7136.2

1.4.9

Усунення засмічень внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання

2 рази на рік

7136.2


Додаток 4
до Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій
(пункт 2.6)


Приблизний перелік інвентарю і засобів прибирання, які видаються двірнику

N з/п

Найменування інвентарю

Кількість на норму з прибирання

Термін служби

1

2

3

4

1

Віник

18 шт.

1 рік

2

Совок

1 шт.

1 рік

3

Гак для усунення засмічення

1 шт.

3 роки

4

Лопата совкова

1 шт.

1 рік

5

Відро

2 шт.

1 рік

6

Мотузка

25 пог. м

1 рік

7

Швабра

4 шт.

1 рік

8

Шланг гумовий (поливальний)

2 комплекти по 15 м

1 рік

9

Граблі металеві

1 шт.

1 рік

10

Лом

1 шт.

3 роки

11

Лопата металева (штикова)

1 шт.

1 рік

12

Молоток

1 шт.

1 рік

13

Кішка

1 шт.

3 роки

14

Кирка

1 шт.

3 роки

15

Драбина-стрем’янка або приставна

1 шт.

3 роки

16

Скребок

2 шт.

1 рік

17

Візок-тачка

1 шт.

3 роки

18

Сокира

1 шт.

3 роки

19

Лопата дерев’яна

1 шт.

1 рік

20

Мітли березові

90 шт.

1 рік

21

Мітли із синтетичного волокна

60 шт.

1 рік

22

Ліхтар “Летюча миша” або електроліхтар

1 шт.

3 роки

23

Пилка поперечна

1 шт.

3 роки

24

Ноші

2 шт.

1 рік

25

Лійка (за відсутності поливального водопроводу)

1 шт.

1 рік


Матеріали до теми


Оновлено Порядок видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності громадян на ринку праці
На засіданні Кабінету Міністрів України прийняли постанову від 01 грудня 2023 року № 1264 «Про внесення змін до Порядку видачі ...
Для військовослужбовців будуть нові відпустки і перелік інформації, яку дозволено поширювати: законопроєкт № 10313
У Верховній Раді великою групою народних депутатів з різних фракцій (що натякає — проблем з проходженням закону не повинно бути) ...
Підписано Державний бюджет ’2024: про прожитковий мінімум, виплати і зарплати
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Витрати на соціальний захист населення передбачені ...