...
Реєструйся

Різкому зростанню безробіття перешкодять спеціальні комісії


Затверджено Порядок утворення спеціальних комісій для вжиття заходів з попередження різкого зростання безробіття під час масового вивільнення працівників.

Постановою від 22.04.2013 р. № 305 Кабмін затвердив Порядок утворення спеціальних комісій для вжиття заходів з попередження різкого зростання безробіття під час масового вивільнення працівників.

Встановлено, що у разі масового вивільнення працівників з ініціативи роботодавця, передбаченого частиною 1 ст. 48 Закону «Про зайнятість населення», місцеві держадміністрації можуть утворювати комісії. Комісії створюються розпорядженням голови місцевої держадміністрації, який видається на підставі інформації, представленої територіальними органами Державної служби зайнятості.

Комісія, відповідно до покладених на неї завдань:

1) аналізує здійснені роботодавцями заходи щодо зменшення чисельності вивільнюваних працівників;
2) розглядає питання про можливість надання підприємствам, на яких передбачається масове вивільнення працівників, фінансової допомоги у формі пільгових кредитів, відстрочки платежів до місцевих бюджетів;
3) вивчає питання про перепрофілювання або зміну форми власності підприємства;
4) вносить пропозиції щодо:
– розширенню сфери застосування праці за рахунок створення робочих місць у пріоритетних видах економічної діяльності, розвитку малого бізнесу, сприяння підприємницької діяльності вивільнюваних працівників, фермерських господарств, організації громадських робіт для працівників, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50% передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупинкою (скороченням) виробництва продукції;
– внесенню змін до актів законодавства, спрямованих на запобігання різкого зростання безробіття.

Постанова набуде чинності з дня офіційного опублікування.