Розроблено законопроект про посилення гарантій зайнятості молодді


Розроблено законопроект (від 04.04.2013 р. № 2725) про стажування студентів з подальшим працевлаштуванням та забезпеченням молодих спеціалістів першим робочим місцем, яким передбачено зміни до деяких статей КЗпП, Закону про зайнятість населення, Закону про сприяння соціальному становленню та розвитку молодді.

Проектом, зокрема, пропонується:

– зобов'язати державну службу зайнятості надавати інформацію про вакансії, що підпадають під визначення першого робочого місця, керівникам вищих і професійно-технічних навчальних закладів;

– ввести механізм контролю у разі відмови роботодавця у прийомі на роботу молодих громадян у межах встановленого нормативу, а також при отриманні заяви про бажання проходження переддипломної практикуму або навчально-виробничої практики від особи, якій роботодавець запропонував перше робоче місце;

– зобов'язати роботодавця інформувати керівника навчального закладу або його структурного підрозділу про направлення особи, завершального навчання, на практику за місцем майбутнього працевлаштування.

Основи кадрової справи: максимально просто
Авторський курс підвищення кваліфікації кадровиків від Вікторії Ліпчанської. Вищий рівень