...
Реєструйся

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ «ДОВІДНИК КАДРОВИКА»


ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Матеріали, присвячені врегулюванню трудових відносин, зокрема, оформленню трудового договору, договору підряду, трудових відносин з посадовими особами органів управління акціонерного товариства, звільнення на основах, передбачених КЗпП України, характеристики видів стажу роботи, працевлаштування мешканців інших міст та іноземців, осіб без громадянства тощо.
Значна увага в журналі приділяється видам та обліку робочого часу, понаднормовій праці, забороні притягнення до роботи в нічний час певних категорій працівників, наданню відпусток. Розглядаються теми оформлення колективного договору, матеріальної відповідальності, працевлаштування інвалідів тощо.
Додаються зразки відповідних документів, які повинен оформити працівник відділу кадрів.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
Розглядаються види державної служби, класифікація посад держслужбовців, присвоєння рангів, правовий статус держслужбовців, їх права та обов`язки, юридична відповідальність, матеріальне забезпечення та соціальний захист, припинення держслужби, тобто всі питання, пов`язані з проходженням державної служби.

ТРУДОВІ СПОРИ
В рубриці розглядаються причини виникнення індивідуальних та колективних трудових суперечок (конфліктів), правовий механізм їх вирішення, порядок роботи комісії з трудових суперечок, комісії з примирення, трудового арбітражу, національної служби посередництва та примирення в рішенні колективних трудових суперечок тощо, аналізується зарубіжний досвід вирішення колективних трудових суперечок та конфліктів.

МОНІТОРИНГ ЗАКОНОДАВСТВА
Огляд нових нормативно-правових актів з трудового законодавства, соціального та пенсійного забезпечення, роз`яснення міністерств та відомств з найрізноманітніших питань. Передплатники журналу завжди мають найсвіжішу інформацію про нові накази, закони, постанови тощо.

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ
Матеріали цієї рубрики, як написала в своєму листі передплатник журналу Ольга Смотр, «просто знахідка для кадровика», оскільки Ви завжди будете мати під рукою повний текст нормативного документу, який допоможе правильно діяти в тій чи іншій ситуації. Особливо це актуально для тих підприємств, де ще немає вільного доступу до Всесвітньої павутини (інтернету).

ПРАКТИКА КАДРОВИКА
В назві рубрики відображена тематика , запропонована передплатникам, а це, зокрема, матеріали про те, які документи потрібні для оформлення трудового договору, які облікові документи на працівників слід вести у відділі кадрів, як скласти списки кадрового резерву чи підготувати перелік працівників для проходження атестації, як правильно вести облік військовозобов`язаних та допризовників, порахувати тривалість відпусток тощо. На сторінках журналу Ви обов`язково знайдете зразки наказів та записів в трудові книжки, журналів реєстрації наказів та обліку трудових книжок, правил внутрішнього розпорядку, штатного розпорядку та посадових інструкцій, положень про структурні підрозділи, оплату праці, преміювання та багато іншого.

БАНК КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
В журналі публікуються кваліфікаційні характеристики спеціалістів різних галузей професійної діяльності, які можна використовувати для розробки посадових інструкцій працівників на кожному, окремо взятому підприємстві. Разом з тим ми пропонуємо характеристики, які вже розроблені та затверджені, але ще не опубліковані у відповідних збірниках…

ДІЛОВОДСТВО
Всі кадровики знають, що таке номенклатура справ, хто її повинен розробляти, затверджувати, які розділи вона містить, скільки часу документи повинні зберігатись у відділі кадрів, як підготувати їх для передачі в архів. А як правильно оформити виписки з наказів, протоколів, інших службових документів? Матеріали на ці та безліч інших тем читайте в журналі…

ЗАПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ
В цій рубриці в кожному номері публікується значна кількість відповідей на запитання передплатників журналу, адже в кожного з Вас своя специфіка виробництва, свої умови, тому кваліфікована допомога завжди потрібна. Оскільки кожна відповідь це стаття-бомба, з них Ви отримаєте вичерпну та повну інформацію з будь-якого питання. Ви можете надіслати в редакцію своє запитання і отримати на нього відповідь. Якщо Ви з нами ─ завжди матимете під рукою надійного помічника та консультанта.

ВСЕ ПРО ПЕНСІЇ
Детально про види державного та недержавного пенсійного забезпечення і конкретно про начислення трудового стажу для призначення пенсії, про порядок призначення пенсії на пільгових умовах та оформлення підтверджуючих документів, про включення в трудовий стаж періодів роботи на території різних держав, про пенсії за особливі заслуги, про призначення пенсії за вислугу років тощо. Всі теми супроводжуються прикладами та зразками вирахування стажу та пенсій. Передплатник журналу отримує повну інформацію «з перших рук», тобто від посадових осіб державних органів, які розробляють нормативну базу щодо пенсійного забезпечення.

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
В матеріалах розглядаються питання, що стосуються допомоги під час вагітності та пологів, матеріального забезпечення осіб, що знаходяться на обліку в державній службі зайнятості, взаємовідносин працедавців та страхових експертів Фонду соц.страхування від нещасних випадків на виробництві, прав найманого робітника та обов`язків працедавця в сфері загальнообов`язкового державного соціального страхування та ін.

ОХОРОНА ПРАЦІ
Як правильно організувати роботу з охорони праці на підприємстві, які види інструктажу бувають, для кого вони проводяться, як здійснюється підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці, посадових осіб, які в обов`язковому порядку повинні проходити навчання та перевірку знань з охорони праці та багато іншого можна прочитати в матеріалах авторів нашого журналу. А ще надаються зразки документів, які повинні вестись на кожному підприємстві.

ПРОФЕСІЙНА КЛАСИФІКАЦІЯ
Кожен працівник відділу кадрів знає, наскільки важливо в наказі та в трудовій книжці вказати назву посади згідно Класифікатору професій. Теми статей рубрики : «Порядок застосування Класифікатора професій», «Довідник кваліфікаційних характеристик професій робітників ─ основа для визначення статусу робітника», «Нові професії», «Зміни до Класифікатору професій» та ін.

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ
Організація професійно-технічного навчання кадрів на виробництві, запровадження гнучких інноваційних технологій професійного навчання, нові форми організації виробництва через нові технології підготовки кадрів, особливості навчання дорослих, рекомендації розробникам учбових планів та програм на виробництві ─ ось лиш незначна частина тем, які розглядаються в журналі «Довідник кадровика»/ «Справочник кадровика».

ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Досвідчені психологи-практики дадуть рекомендації, як «приручити» неформального лідера, подолати конфлікти в Вашій організації чи компанії, зміцнити трудову дисципліну, правильно провести з претендентом на посаду бесіду, сформувати лояльний персонал та довіру до керівництва, мотивувати Ваших робітників та ін.

Серед авторів журналу: посадові особи Секретаріату Верховної Ради України, Секретаріату Президента України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства юстиції України, Головного управління держслужби України, Пенсійного фонду України, Державного центру зайнятості України, профільних научно-дослідницьких інститутів України, державних департаментів та інших установ, що займаються питаннями трудового права, охорони праці, проходження держслужби, а також автори проєкту Трудового кодексу, викладачі вищих учбових закладів, відомі юристи, практики і т.д.