Реєструйся

Ще раз про розірвання трудового договору: лист Мінсоцполітики


Міністерство соціальної політики своїм листом від 05.03.2012 р. № 35/06/187-12 надало консультацію з приводу оформлення розірвання трудового договору.
У листі вказується, що розірвання трудового договору відбувається в такому самому порядку, що і його укладання — наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу.

Форма № П-4 наказу (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) затверджена наказом Держкомстату від 05.12.2008 р. № 489 “Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці”.

Мінсоцполітики нагадує, що всі записи в трудовій книжці про прийом на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення — у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).

Днем звільнення вважається останній день роботи.